Straffe verhalen

Duitse Feldkuche buit gemaakt !

Op 16 september noteert de prior van de abdij enkele aantekeningen in het dagboek van pater Van Doninck.Hij vertelt over de aankomst van nieuwe legertroepen die in de abdij onderdak vroegen. 224 soldaten in totaal, vooral oudere manschappen van de lichting 1899 en 1900, die de slag van Namen hadden bijgewoond. Ze hadden drie dagen weerstand kunnen bieden, maar tegen de Duitse overmacht - men schatte het aantal Duitse soldaten op ruim 200.000 man - en hun zware artillerie waren ze niet opgewassen. Ze hadden zich moeten terugtrekken tot in Frankrijk. Via de trein richting Rouan en Le Havre, vanwaar ze met de boot naar Oostende werden gebracht. Vandaar met de trein over Brugge, Gent naar Antwerpen om hun inkwartiering te nemen in Edegem. Vandaag kwamen ze te voet in de abdij toe.

De soldaten die op 17 september naar Buggenhout op verkenning waren geweest, vertelden dat Belgische troepen er 6 grote kannonen van de vijand hadden buit gemaakt.

Zondag 20 september was er plots veel bekijks in de Boomstraat. Terugtrekkende Belgische troepen hadden in de omgeving van Namen een Duitse Feldkuche buit gemaakt. Ze bleef twee dagen voor herberg De Roos in het dorp staan en lokte tijdens de bevoorrading van de soldaten heel wat interesse.


Leerlingen van het 5e en 6e jaar Mechanisch Onderhoud van het Atheneum Klein-Brabant zijn tijdens schooljaar 2012-2013 de uitdaging aangegaan om een moderne versie van een veldkeuken te maken. Onder begeleiding van leerkracht Stefaan De Maeyer werd een oude aanhangwagen omgebouwd tot een moderne mobiele veldkeuken.

Deze werd reeds ingezet tijdens de voorbije fakkeltochten en herdenkingsmomenten van 11 november. De komende maanden en jaren kan deze uit uitgeleend worden aan andere verenigingen om hun organisatie een extra tintje te geven.

Voor meer informatie over uitlening, gebruik je het contactformulier.

Reacties

IN DE KIJKER

Op 16 september noteert de prior van de abdij enkele aantekeningen in het dagboek van pater Van Doninck.Hij vertelt over de aankomst van nieuwe legertroepen die in de abdij onderdak vro...
Paniek op woensdag 7 oktober 1914. Vanaf woensdag 7 oktober was de paniek overal merkbaar. Suske Verstraeten uit de Kloosterstraat kwam aan de voordeur van de abdij bellen en vroeg de p...