Plaatsen in de oorlog

Scheldebrug

De brug tussen Bornem en Temse speelde een strategische rol bij het terugtrekken van de Belgische troepen.  Terwijl regering en legertop het Nationaal Reduit Antwerpen verlieten via pontons over de Schelde, was er nog drukke bedrijvigheid op de spoorlijn Mechelen-Terneuzen. Aan- en afvoer van munitie, materieel en troepen. Zelfs Engelse compagnies met artillerie werden per spoor naar Klein-Brabant gestuurd.

Begin oktober dreigde men ingesloten te geraken en begon het leger de aftocht voor te bereiden. Op 6 oktober 1914 waren de meeste legereenheden vanuit Bornem reeds over de brug naar Oost- en West-Vlaanderen vertrokken.
's morgens 7 oktober 1914 maakten de Belgische troepen de brug onklaar. Verschillende ontploffingen veroorzaakten ernstige schade, zodat de oprukkende Duitse eenheden deze brug niet meer konden gebruiken.

De brug was  ontworpen door de Franse ingenieur Gustave Eiffel. Deze 343 meter lange brug werd ingehuldigd op 30 november 1870. Ze maakte deel uit van de spoorlijn 54 over de Schelde van Mechelen naar Terneuzen. Naast de spoorwegverbinding was de brug ook een tolbrug met een doorgang voor dieren en voetgangers. De brug werd later ook gebruikt door smalle paardenkarren en door hondenkarren.
Reacties

IN DE KIJKER

Het monument voor de Bornemse gesneuvelden staat aan de achterkant van het Landhuis in Bornem. Het monument, gerealiseerd door H. De Cuyper, toont een soldatenmoeder met haar zoon onder...
De Antwerpse aannemer Bolsée heeft de opdracht gekregen voor de bouw van 11 forten en 12 tussenliggende schansen. Een immense opdracht, met verschillende werven en een massa grondstoffe...