Plaatsen in de oorlog

Sas van Weert

Fort Bornem was het laatste fort in de 4e sector van de buitengordel rond Antwerpen en stond in voor de verdediging van de Schelde-oever en bruggen. De laatste verschansingen en versterkingen liepen tot Kloosterstraat en Grootheide, daarnaast was er voorzien dat Donk en Weert onder water kon gezet worden zodat dit ondoordringbaar zou zijn voor vijandelijke troepen.
Op 18 augustus 1914 wordt het sas in Weert opengezet, evenals de sluizen ter hoogte van het Paviljoen (rechtover de voormalige Boelwerf). Landerijen, bossen, zelfs het Weertse dorpje worden onder water gezet. Het waterpeil bereikt in Weert een hoogte van 1,20 meter.
De onderwaterzetting verloopt niet van een leien dakje, want door een gebrek aan ervaring duurt het tot half september voor het water een voldoende hoog peil heeft bereikt.  Het gehele gebied zal blank staan tot na de Belgische terugtocht half oktober 1914.
Reacties

IN DE KIJKER

Het monument voor de Bornemse gesneuvelden staat aan de achterkant van het Landhuis in Bornem. Het monument, gerealiseerd door H. De Cuyper, toont een soldatenmoeder met haar zoon onder...
De Antwerpse aannemer Bolsée heeft de opdracht gekregen voor de bouw van 11 forten en 12 tussenliggende schansen. Een immense opdracht, met verschillende werven en een massa grondstoffe...