Plaatsen in de oorlog

Monument Gesneuvelden Mariekerke

Het monument voor de gesneuvelden van Mariekerke staat in de Omgangstraat aan de kerk.
Het werd op zondag 22 mei 1921 ingehuldigd en kwam tot stand met de financiële steun van mevrouw Orianne.
Naast de namen van de Mariekerkse gesneuvelden en burgerslachtoffers worden ook de ter plaatse overleden Belgische soldaten vermeld.

Mariekerkse gesneuvelden :
 • Pauwels Alexis
 • Maes Frans Alfons
 • Van de Moortel Frans Philemon
 • Van den Eede Leo Clement
 • Vergauwen Pieter Antoon
 • Smet Henri
Burgerslachtoffers :
 • Pauwels C.
 • Van de Moortel Petrus
 • Van Lent Philippus
Gesneuvelde Belgische soldaten :
 • Clarys Pieter Theodore
 • Daudrieu Jean
 • Fastres Alfons Hendrik
 • Picqueur Joseph
 • Van Aelst Franciscus
 • Van der Linden Leopold
 • Wollebrants Frans


Onder MENSEN vind je een korte toelichting van de gesneuvelden.

Reacties

IN DE KIJKER

Het monument voor de Bornemse gesneuvelden staat aan de achterkant van het Landhuis in Bornem. Het monument, gerealiseerd door H. De Cuyper, toont een soldatenmoeder met haar zoon onder...
De Antwerpse aannemer Bolsée heeft de opdracht gekregen voor de bouw van 11 forten en 12 tussenliggende schansen. Een immense opdracht, met verschillende werven en een massa grondstoffe...