Plaatsen in de oorlog

Monument gesneuvelden Wintam

Aan de rechterkant voor de kerk staat een herdenkingsmonument voor de gesneuvelde soldaten van Wintam. Na goedkeuring in de gemeenteraad van 23 december 1919 wordt het in 1920 geplaatst. Op het monument vindt men de volgende namen :

  • De Block Edouard
  • De Block Willem
  • De Jonghe Egied
  • De Laet Frans
  • Kegels Victor Emanuel
  • Muyshondt Hendrik
  • Rottiers Joannes Franciscus
  • Spiessens Jozef
  • Van Bruyssel Frans
  • Van Herbruggen Jozef

Net zoals in Hingene worden vanaf 1923 heel wat straatnamen vervangen door de namen van de plaatselijke helden.
Zelfs in de eigen gemeente zijn er tal van plaatsen die een link hebben met WO I.
Het fort, de nog resterende bunkers zijn duidelijke en zichtbare relicten aan de groote oorlog.
Maarook  verschillende andere lokaties, zoals abdij, Scheldebrug, kasteel d'Ursel, e.a. hebben ook een verhaal te vertellen. 

IN DE KIJKER

Het monument voor de Bornemse gesneuvelden staat aan de achterkant van het Landhuis in Bornem. Het monument, gerealiseerd door H. De Cuyper, toont een soldatenmoeder met haar zoon onder...
De Antwerpse aannemer Bolsée heeft de opdracht gekregen voor de bouw van 11 forten en 12 tussenliggende schansen. Een immense opdracht, met verschillende werven en een massa grondstoffe...