Dorpen in de oorlog

Rasquin Adolphe

In de zomer van 1913 verhuisde de 18e Batterij van Fort 8 (Hoboken) naar Fort Bornem.  Het fort was dan nog helemaal niet afgewerkt en de geschutskoepels waren nog niet geplaatst.  
Op 23 december werd kapitein Adolph Rasquin aangesteld als commandant van fort Bornem.
Hij was op 2 januari 1874 geboren te Brussel en maakte carriere in het leger.
Adolphe Rasquin was ingenieur-elektricien van opleiding, meertalig (waaronder ook het Nederlands !) en een ervaren militair. Hij had al vier jaar dienst gedaan in een van de forten rondom Luik, zodat hij perfect op de hoogte was van de vestingbouw.  Hij was dan ook teleurgesteld en bang van wat komen zou….

Drama in het fort !

12 augustus 1914 rond 15 uur, krijgt kapitein–commandant Rasquin bezoek van zijn schoonbroer, de heer Daelemans. De commandant blijkt nergens te vinden. Na een zoektocht in diverse lokalen van het fort komt kanonnier Janssens plotseling aangelopen.  Hij is op zoek naar de onderluitenant Thiebaut met de melding dat hij Rasquin heeft gevonden in de toegang naar de koepel van saillant III.
Ze vinden de bloedende commandant, liggend op zijn rug met geopende uniformsvest. Naast hem liggen zijn revolver en een brief.

Thiebaut,

Ik ben op een punt beland waar mijn zenuwen 
de toestand niet meer de baas kunnen.
In het belang van de verdediging van het fort 
wens ik er zo geen deel meer vanuit te maken
U zal me moedig vervangen
Hierbij een brief aan mijn vrouw
Vaarwel,
Adolphe Rasquin

Rasquin heeft zich een kogel door het lichaam geschoten …
Hij wordt op een draagberrie weggebracht. Ondertussen is dokter Lanssens aangekomen en stelt een zeer zware schotwonde in de hartstreek vast. Kolonel Millard, wordt telefonisch op de hoogte gebracht en stuurt onmiddellijk de militaire dokter Basteyns ter plaatse. Deze stelt dezelfde diagnose als Lanssens.
Hoewel de toestand van Rasquin zeer ernstig is, blijft hij de ganse tijd bij bewustzijn. Thiebaut laat pastoor Verbist roepen, die de commandant de laatste sacramenten toedient en enkele ogenblikken met hem alleen is.
De wonde is niet te helen. De 40-jarige Rasquin sterft een paar uur later, op 12 augustus 1914.

Als kapitein-commandant bij de artillerie werd hij gedecoreerd in de Leopold's Orde, Kr.Orde en Oorlogskruis.
De dood van Rasquin was eigenlijk een rechtstreeks gevolg van de slechte toestand van Fort Bornem. Eigenaardig genoeg vermeldt zijn bidprentje dat hij deelnam aan de eerste weerstand tegen de vijand en roemrijk gesneuveld is den 12e augustus 1914 op het fort van Bornem.
Hij wordt na zijn overlijden begraven in het familiegraf op de begraafplaats te Elsene.

Kapitein Albert Jallay werd aangesteld als nieuwe commandant.
Hij stond voor een zeer erstige taak, want het fort was nog steeds niet afgewerkt en bezat niet eens grondstoffen, zoals cement en ijzer, om beton te maken. Munitie was er onvoldoende geleverd. Zelfs de electriciteit om de gevechtskoepels te doen draaien bleek niet aanwezig.
Reacties