Dorpen in de oorlog

Rottiers Jan Baptist

Geboorteplaats en datum : Bornem  13/08/1892
Ouders : Karel Lodewijk Rottiers en Sophia Van Laer
Adres : Nieuwe Kouterstraat 37 - Nieuwstraat
Beroep : Brouwersgast
Soldaat : 8e Linieregiment - 2e Batj. 6e Cie.
Gekwetst :
Overlijden : Mespelaere 26/09/1914
Begraafplaats : Dendermonde - graf P 0104


Uitgebreide informatiefiche verschijnt in het huldeboek over de Klein-Brabantse gesneuvelden.
Auteurs : Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven
Informatie huldeboek
Reacties