Dorpen in de oorlog

Gossele Jan Baptist

Geboorteplaats en datum : Bornem 22/01/1891
Ouders : Carolus Ludovicus Gosselé en Leontine Cornelis
Adres : Hingenesteenweg 2
Beroep : Mandenmaker
Soldaat : 6e Linieregiment - 1e Batj. 1e Cie.
Gekwetst : Izegem 13/10/1918
Overlijden : De Panne 15/10/1918
Begraafplaats : De Panne - graf G 0103


Uitgebreide informatiefiche verschijnt in het huldeboek over de Klein-Brabantse gesneuvelden.
Auteurs : Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven
Informatie huldeboek
Reacties