Dorpen in de oorlog

Kerk Branst

De Antwerpse aannemer Bolsée heeft de opdracht gekregen voor de bouw van 11 forten en 12 tussenliggende schansen. Een immense opdracht, met verschillende werven en aanvoer van een massa grondstoffen en bouwmaterialen.  Ook dit transport moet hij voor zijn rekening nemen.
Hij vraagt toelating om de gemeentewegen te mogen gebruiken, maar het is vooral voor de spoorlijn Mechelen-Terneuzen een drukke periode. In het station van Bornem worden tonnen cement, zand, stalen balken en ander materiaal gelost. Met paard en kar wordt dit verder ter plaatse gebracht.

Maar Bolsée werkt niet alleen per spoor. Hij laat ook bouwmaterialen per schip aanvoeren. Zo maakt hij in Branst gebruik van de bestaande loskade. De goederen worden vandaar via een speciaal aangelegde militaire spoorlijn naar het fort worden gebracht.

Het spoor langs de kerk van Branst wordt gebruikt tussen 1909 en begin 1914.

Voor de laatste afwerkingen van het fort, die kapitein Jallay in augustus 1914 laat uitvoeren, wordt in Branst 300 ton cement vanuit Antwerpen per boot aangevoerd.
Dit wordt overgeladen op een 100-tal opgeëiste voertuigen en naar het fort gebracht.
Reacties