Dorpen in de oorlog

Verhaegen Victor

Geboorteplaats en datum : Bornem 30/01/1897
Ouders : Theodorius Verhaegen en Odila Florentina Peeters
Adres : Boomstraat 9
Beroep : Student College St.-Hadelini Visé
Soldaat : Sergeant 13e linieregiment - vrijwilliger / stamnummer 32.226
Overlijden : Langemark - Boezinghe 18/05/1918
Begraafplaats : B.M.B. Westvleteren (graf 920)


Uitgebreide informatiefiche verschijnt in het huldeboek over de Klein-Brabantse gesneuvelden.
Auteurs : Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven
Informatie huldeboek

Reacties