Dorpen in de oorlog

Mannaert Pieter Henri

Geboorteplaats en datum : Bornem 19/10/1889
Ouders : Jean Adolph Mannaert en Louise Dorothé Vleminckx
Adres : Kasteelstraat 12
Beroep : Handelsklerk
Soldaat : Onderluitenant 20e linieregiment / stamnummer 55.830
Gesneuveld : Handzaeme 14/10/1918
Begraafplaats : Ereperk Begraafplaats Bornem


Uitgebreide informatiefiche verschijnt in het huldeboek over de Klein-Brabantse gesneuvelden.
Auteurs : Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven
Informatie huldeboek

Reacties