Dorpen in de oorlog

D'Hertefelt Eduard

Geboorteplaats en datum : Bornem 29/05/1891
Ouders : Guillaume D'hertefelt en Barbara Tijpels
Adres : Puursesteenweg 64
Beroep : Metserdiener
Soldaat : 7e linieregiment / Stamnummer 58.109
Overlijden : Gesneuveld te Kessel Lo 10/09//1914
Begraafplaats :
Uitgebreide informatiefiche
verschijnt in het huldeboek over de Klein-Brabantse gesneuvelden.
Auteurs : Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven
Informatie huldeboek
Reacties