Dorpen in de oorlog

De Rycke Ludovicus

Geboorteplaats en datum : Bornem 13/10/1886
Ouders : Alphonse De Rycke en Godelieve Van den Bossche
Adres : Boomstraat 4
Beroep : Mandenmakersgast
Echtgenote : Marie-Jeanne Van Kerckhoven
Soldaat : 12e linieregiment / Stamnummer 52.893
Overlijden : Gesneuveld te Jupille 05/08/1914 (Queu du Bois)
Begraafplaats : Wandre (graf 186)
Uitgebreide informatiefiche verschijnt in het huldeboek over de Klein-Brabantse gesneuvelden.
Auteurs : Jos Winckelmans en Gert Van Kerckhoven
Informatie huldeboek
Reacties