Disclaimer

De cultuurdienst Bornem is niet aansprakelijk voor enige schade die volgt uit het gebruik van de informatie op deze internetsite of op een website waarnaar verwezen wordt.

Deze internetsite wordt naar beste vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De Cultuurdienst geeft evenwel geen garantie wat de accuraatheid of de actualiteit betreft van de medegedeelde informatie.

De cultuurdienst heeft ernaar gestreefd de wettelijke bepalingen in verband met de intellectuele eigendom van beelden, video of geluidsfragmenten te respecteren.

Indien u meent dat ongewild het portretrecht of het auteursrecht van de fotograaf of zijn/haar erfgenamen zou hebben geschonden, contacteer dan de cultuurdienst.

Weergave of reproductie van deze internetsite of van onderdelen ervan is verboden tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of de cultuurdienst Bornem heeft schriftelijk toestemming hiervoor gegeven.