Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 9 december 1918 tot en met zondag 15 december 1918

Maandag 9 december 1918 (dag 1583)
In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was, en deze morgen erg ongesteld werd. Beide onderpastoors op reis.
Van 11 tot 1 bezoek van 2 nichten van Herentals.
De grote refter in orde gebracht werd deze middag gebruikt.
In de studiezaal waar de Duitsers aan de electrische lichters veel schade aanrichtten deed broeder Alanus de nodige herstellingen.
Om 3 uur passeren 3 vliegers westoost – oostwest boven de abdij.
Om 4 ½ ging de Prior in de spreekplaats van ’t hospice de aankomst zitten afwachten van H.H. bt cum suis. Ze kwamen niet.
Ons varksken van 200 frank is vandaag gestorven.

Dinsdag 10 december 1918
(dag 1584)
Nivardus erg verkoud las geen mis.
Tegen 12 uur waren we allen in spannende afwachting onze vluchtelingen uit Holland. Ze kwamen nog niet.
In ’t fort zijn 96 soldaten, hun vrachtpaarden zijn in de Barelstraat bij boeren op stal. Onze ingekwartierde vluchteling Leenknecht heeft er verkregen dat ze hem morgenvroeg zullen komen opladen en naar Dendermonde brengen.

Woensdag 11 december 1918 (dag 1585)
Om 5 uur kwamen 4 soldaten met 4 paarden van ’t fort en reden met ’t huishouden van Leenknecht en zijn have naar Dendermonde. Om 11 uur kwamen ze terug.
Leenknecht die met vrouw en 10 kinderen hier aankwam op een stootkarreke en een kruiwagen, had nu 2 grote wagens nodig. Een van ’t fort en een van Theodoor hier ondergebracht om zijn inboedel op te laden. De man en zijn oudste zoon waren zeer werkzaam. De vrouw en dochter, item en proper. De 8 kleine pagadders, echte wildvangen, veelal zonder schoolgang, door sommige paters en broeders der abdij in de beginne te veel aangehaald, werden ten laatste een ware plaag in boerderij en hof. Het liefste jongsken probeerde men een half jaar om er een misdienaar van te maken. Totaal mislukt. Het heel huisgezin ging dagelijks naar de mis en te communie.
Om 12 uur dezen middag onverwacht bezoek van E.P.Ferd. Peeters S.J. met zijn neef, Jean Peeters, broer van frater Robertus, 1e sergeant met 2 decoraties op de borst (Krijgsmedaille, Orde van Leopold). Een derde, Kruis van den Ijzer, op komst. De jongen ziet er flink uit, werd 2-maal zwaar gewond. Geheeld door dr De Boisieur jr. – wist veel te vertellen.
Pater Peeters vertrok om 4 ½ over Temse naar Antwerpen en terug. De Jezuïetenpaters, die gevangen hebben gezeten, zijn allen op vrije voeten. Ze vertellen dat uit Holland alleen de geïnterneerde soldaten naar Belgie terug mogen komen. De anderen zullen moeten wachten tot na de uitwisseling der marken. Soldaat Peeters had 2 broers in ’t leger gestorven, de een aan bronchitis, de andere aan typhus, bracht deze avond een kort bezoek in de recreatie.

Donderdag 12 december 1918
(dag 1586)
Om 9 ½ deed Leonardus de inzegening van een graf op ’t kerkhof.
Om 10 uur werd juffrouw Feytens begraven, eergisteren overleden in het gasthuis. De laatste jaren was de juffrouw niet goed meer bij zinnen: kreeg veel onderstand o.a. van de gravin. Was niet verlegen te bedelen om hout, enz. Men vertelt nu dat ze 25.000 frank achterlaat.
Om 6 ½ deze morgen vertrok J.Peeters met een voituur van Pollaert en een paard van Fr.De Wachter naar Dendermonde, vandaar over Brugge naar Kales–Parijs, om binnen 8 dagen naar Zoutleeuw terug te keren en er zich te vestigen.
Om 12 uur gaat de Prior naar Branst.
Te Bornem werden eieren betaald aan 2,25 frank ’t stuk, een liter melk aan de melkerij te Oppuurs 1,25 frank. Maximumprijs der tarwe blijft 48 frank. Rogge 43 frank de 100 kilo.
De schoolkinderen krijgen in plaats van soep cacao met gesteriliseerde melk.

Vrijdag 13 december 1918 (dag 1587)
Om 6 uur gaat de Prior met de boot naar Antwerpen, waar Frank een redevoering hield voor de afgevaardigden Komiteitsleden en komt om 4 ½ thuis.
Te middag aan tafel hadden we voor de eerste keer noch ei noch vis noch andere toespeis, alleen het boterschoteltje liet zich weer eens zien.
De post bracht een aangetekende brief van H.H.Abt aan Prior. Item een brief van onze vluchteling Bourgeois, die zijn reis beschrijft en wel is thuis gekomen.
Martinus gaat om 4 uur op assistentie naar Mariekerke.

Zaterdag 14 december 1918
(dag 1588)
Zeer vochtig weer.
H.H.Prelaat in zijn aangetekende brief van 6 december gisteren aangekomen, schrijft aan de Prior dat hij ondanks zijn vurig verlangen, vooreerst nog niet naar Bornem kan komen 1) wegens ongeregeld treinverkeer 2) omdat er een pas nodig is en 3) omdat er geen pas wordt geleverd om uit België terug naar Holland te geraken!
Leo ontving zijn telegram over 14 dagen naar Bornem verzonden uit Breda dat hij in plaats van zaterdags, eerst dinsdags der volgende week zou komen.
Het boterschoteltje van gisteren werd deze middag weerom vervangen door siroptelloren. Arme koeien.
Een aantal jongens van Bornem, o.a. de zoon van dr.Lanssens hebben zich als vrijwilligers in ’t leger gaan aanbieden.

Zondag 15 december 1918 (dag 1589)
Om 11 uur komen 2 boeren elk met een paard van Oyghem en vertrokken om 2 uur met de hier door de Duitsers achtergelaten wagens naar huis.
Gerardus van Kerniel schrijft aan Hoogw.Heer Abt dat hij van de Prior vernomen had zijn terugkomst in de abdij!
Onderpastoor Verbist, reeds verleden week enige dagen afwezig, vertrok deze morgen nogmaals naar Turnhout waar zijn zwager Hendrickx erg ziek is en komt niet terug voor woensdag. Onderpastoor De Ceulaer gaat insgelijks familiezieken bezoeken, zodat de pastoor het erg druk heeft en tegen morgen al 2 mislezers bestelt. Moet er echter met 1 tevreden zijn.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...