Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 2 december 1918 tot en met zondag 8 december 1918

Maandag 2 december 1918 (dag 1576)
Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾
Lijkdienst om 9 ½ van vrouw Goossens, om 10 ½ van officier Mannaert, gesneuveld. De laatste werd om 10 ½ op het kerkhof ingezegend door Leonardus.
In de studiezaal werden vandaag schilderijen gehangen. Calefact gekuist.
Om 3 ½ zijn 4 Belgische soldaten met een wagen Duits nagel(nieuw) materiaal komen halen. Ze gaven te kennen dat zij er ook hun part zouden van nemen en dan naar ’t fort.
Verleden zaterdag is hertog d’Ursel, kapitein Kommandant der Gidsen, per auto te Hingene aangekomen. Stapte af aan de kerk om er te gaan bidden. Bracht een bezoek bij de burgemeester, de E.H.pastoor en de zusters. Zijn hotel te Brussel onbewoonbaar gemaakt door de Duitsers, zal hij naar Hingene komen wonen.

Dinsdag 3 december 1918 (dag 1577)
In de voormiddag en ook nog namiddag zijn Belgische soldaten met een wagen dekens, kachels, emmers en kannen komen halen, die door de Duitsers waren achtergelaten.
Dr.Lanssens is erg ziek. Consultatie van 3 doctoors Bornem, Sint-Amands, Puurs en een specialist van Antwerpen.
In de pand aan de muur van kapittel en studiezaal 4 portretten gehangen.H.Smeulders, Abt Perremans van Mizelles en Segers en Neefs + O.L.Vrouw.
Om 6 uur is Leo thuis gekomen van Holland.
Gisteren is de vrederechter van Puurs met een gendarm huiszoeking gaan doen bij Jules Mees. Deze was afwezig.
De juge,Vrederechter van Puurs: Madame,zoo, een vriend van Jules? – Juge: Geweest, madame!

Woensdag 4 december 1918 (dag 1578)
Om 3 ¾ deze morgen op weg naar de koor liep Leo met zijn neus een paar ruiten stuk in de deur van ’t hospice, met een bebloede voorgevel was hij er vanaf.
Om 11 ½ gaat Martinus voor 5 dagen op missie naar Lippelo.
Twee boeren van Oudenaarde komen hun paarden en wagens zien.
De metser Ch.Van Laer en zoon beginnen de schietgaten in de muur aan de straat toe te metselen.

Donderdag 5 december 1918 (dag 1579)
Deze middag kaart ontvangen van Andreas uit Leeuwarden, gelukwensend en vurig verlangend terug te keren.
Aan ons werkvolk werden per hoofd 2 dekens uitgedeeld van de nalatenschap der Duitsers.
Enige cellen werden in orde gebracht en om 3 uur herbeginnen wij het dagorde van voor de oorlog. Het kapittelklokje liet zich weer horen voor de refter kwart voor 6 uur, en om 7 uur, kapittellezing door Hugo, voorafgegaan door een korte aanspraak van de Prior over ’t herstel der dagorde.

Vrijdag 6 december 1918 (dag 1580)
De vaars door de Duitsers uit Vlaanderen hier aangebracht en op stal gezet, wou gisterenavond een kalf afleggen, maar ’t ging niet goed. 4-5 man kwamen te hulp en deze morgen om 4 uur liep men naar Temse om de veearts die na 2 uur werkens de meutte met stukken en brokken afhaalde. De jonge vaars is niet wel. Ook ons klein varksken van 200 frank bij Moens gekocht, heeft sedert 3 dagen niet meer gegeten.
Kaaart ontvangen van E.H.English, prof. Te Kortrijk. Item een herderlijke brief van de Kardinaal een Te Deum voorschrijvend toekomende zondag in alle openbare kerken.
In het Handelsblad van Antwerpen worden aan de Hollandse Gazetten harde waarheden gezegd.

Zaterdag 7 december 1918 (dag 1581)
Deze morgen wordt het ivoren kruisbeeld terug op het tabernakel van ’t hoogaltaar geplaatst.
Om 1 ½ gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.
Deze avond in de refter evenals gisterenmiddag verscheen een welgekome gast: een bukkum (?) van 1 mark ‘t stuk.

Zondag 8 december 1918
(dag 1582)
In de mis van 6 ½ gingen de congreganisten hier te communie, doch kregen geen ontbijt hier zoals vorige jaren.
Na de hoogmis Te Deum.
Om 10 ½ vlieger oostwest-westoost.
Om 5 ½ las Leo mis in het gasthuis waarin een aantal Franse vluchtelingen tegenwoordig waren en dan te voet naar Temse gingen, vanwaar ze over Sint-Niklaas, Gent naar huis keerden.
Daarna ging Leo in de parochiekerk in de mis om 7 ½ assisteren.
Om 11 ½ ging de Prior naar Temse, Placidus en Leo naar ’t dorp.
Leonard bleef te Mariekerke tot 4 uur, keerde terug om 6 uur. En Martinus te Lippelo tot 6 uur, zodat we met zijn 2 in de recreatie waren.
De pastoor van Mariekerke was ongesteld, las geen mis en Leonardus bineerde.
H.H. Abt schrijft aan de Prior (30 november) dat hij voornemens is de 9e december naar Bornem te vertrekken met Idesbaldus en broeder Felix.
Er liggen te Bornem 4 jongenslijken boven aarde.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...