Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 25 november 1918 tot en met zondag 1 december 1918

Maandag 25 november 1918 (dag 1569)
Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.
Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacantie gereden naar zijn nicht te Wieze, met een voituur van Cammaert. Paard van ’t kasteel door J.Van Roie van de Duitsers gekocht, voerman de Twijnder. Placidus vergezelde hem en kwam om 5 ½ thuis.
Om 12 uur gaat de Prior naar Kalfort biecht horen van een doodgezopen brouwer op aanvraag van de pastoor, die er familie van zegde te zijn – is om 5 uur terug thuis.
Sint-Thomaskapel werd vandaag door broeder koster geschuurd.
Onze oud-hovenier, Frans De Wit, gisterenavond thuis gekomen, kon vandaag zijn grootvader begraven.

Dinsdag 26 november 1918 (dag 1570)
Broeder Paulus gaat deze morgen voor 2 dagen op vacantie.
Van 1 ½ tot 3 uur bezoek van Frans De Wit, lansier, voor 8 dagen congé.
Pastoor van Lippelo zendt een briefje met zijn misdienaar om een pater te vragen voor 5 dagen de mensen te prepareren voor de Gedurige Aanbidding. 8 december.

Woensdag 27 november 1918 (dag 1571)
Meneer en madame Van Baren zijn deze morgen terug naar Holland.
Er wordt verteld dat meneer Van Baren deze dagen aan ’t Warregaren werd uitgejouwd: Nu moet ge ook maar wegblijven.
Om 10 uur bezoek van madame de Gravin, gaat met kannunik Coppens naaste week naar Holland.
De studiezaal wordt voor de zoveelste maal geschuurd.
De Hollandse post is weer vrij. Hugo, Leonard en anderen ontvangen kaarten van over 14 dagen gedateerd.
De Belgische postzegels van voor de oorlog zijn niet meer geldig. Zullen moeten ingewisseld worden tegen nieuwe, in afwachting zijn er te Bornem nog geen te krijgen.

Donderdag 28 november 1918 (dag 1572)
Van 11 tot 3 uur bezoek van de pastoor van Liezele, wiens meid Nelleke Vergauwen zeer ziek is.
Om 4 uur brandt weer het electrisch licht. Na 14 dagen duisternis. In Mechelen was er reeds licht verleden zondag.
Onze oud-misdienaar Theoph. Jansegers, zoon van Pit Sik (+) heeft zich namiddag hier laten zien. 4 jaren in ’t front. 3 decoraties en 7 strepen op de arm.
Om 3 uur is een vent van Oudenaarde hier aangekomen en zei dat de 4 paarden (waaronder het zijne) hier in de abdij 11-12 laatsleden gestolen, waren teruggevonden bij boeren in de Weert. Die vent had ook als voerman der Duitsers moeten dienst doen en was een tijd geleden bij Dikke Spiessens ingekwartierd. Door het gepraat der mensen was men op het spoor geraakt. De champetter Frans en veekoopman De Wachter schijnen niet vreemd te zijn aan de paardendiefstal? Een geluk dat ze hier die nacht weggeraakten anders waren ze gelijk de anderen naar Duitsland. Ook de 2 wagens hier gebleven, werden door de vent herkend, hij zou ze eerstdaags komen halen en dan onze vluchtelingen opladen.

Vrijdag 29 november 1918
(dag 1573)
Om 6 ½ gaat Placidus naar Liezele de zieke meid van de pastoor van Liezele (Nelleke Vergauwen) bezoeken en is om 10 ½ terug thuis met kwaaie zin omdat de 4 schilderijen uit het zaaltje der broeders werden gekuist en aan het kapittel een beter geschikte plaats vandaag kregen.
Vrouw Goossens overleden. Item Delporte in ’t gasthuis.
Politieman Van Camp komt opname doen van de Duitse nalatenschap.
Eerste Belgische (nieuwe) postzegel aangekomen op een doodsbrief.

Zaterdag 30 november 1918 (dag 1574)
Om 8 uur rijdt Fr.De Wachter met een paard van Van den Berg en onze beste voituur (tijdens de oorlog in de fabriek van Peeters geborgen) naar Wieze om de Ven.P.Senior te halen, die om 4 uur welvarend thuis komt. Om 1 uur gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.
Van Camp komt nogmaals inventaris maken van Duitse materialen.
De mensen rijden om soep naar ’t fort, waar de Belgische soldaten, zegt men, 7.000 liter naphta, door de Duitsers achtergelaten, in klinkende muntstukken omgezet.

Zondag 1 december 1918 (dag 1575)
Om 11 uur komt Leonardus thuis van Liezele.
Om 11 ½ brengt de postbode het werkje van Andreas "Het nieuw? huis?” Op het postbureel zijn er nog geen nieuwe postzegels noch kaarten te bekomen.
In de voormiddag werden zware kanonschoten waargenomen. Men zegt dat te Brussel de Belgische kanonnen van ’t zwaarste kaliber worden afgeschoten.
De Spaanse ziekte, die in huis hare ronde begint te doen, werd deze middag bestreden met een roomer curacao uit de erfenis van Rittmeister Backhausen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...