Dagboek Pater Van Doninck

Maandag 14 oktober 1918 tot en met zondag 20 oktober 1918

Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527)
Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.
Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 anderen, na de middag 4½ 6 tegelijk, 4¾ nog twee. Allen uit het westen naar Antwerpen koers zettend.
Om 1 uur tot 3 bezoek van frater Macor.(broer van Rob. zaliger) der christelijke scholen van Willebroek met 15 jongens (Franse vluchtelingen uit de omtrek van Rijssel).
Item bezoek van 2 zusters van broeder Paulus.

Dinsdag 15 oktober 1918
(dag 1528)
Het kanongedonder gisterenavond buitengewoon hevig (men kon het vuur der losbrandingen op straat zien) zweeg om 3 uur deze middag. Aan de poort bij onze brandspuit is aangeplakt dat morgen om 11 uur 3 koeien en 1 os publiek verkocht worden.
De post brengt deze middag een kaart van de pastoor van Oudenbosch (26 september) dat de Prelaat erg ziek was (appendicitis) doch nu scheen het gevaar voorbij te zijn. Maakt melding van een kaart niet ontvangen. Martinus ontving een postbon van 15 frank voor een boerinnenconferentie te Lippelo gehouden, vanwege de boerenbond te Leuven.

Woensdag 16 oktober 1918 (dag 1529)
Geen kanon te horen vandaag.
Gerardus schrijft een kaartje aan de Prior dat hij te kort heeft aan pennen en "dit en dat” verzoekt mee te geven.
Op het gemeentehuis te Bornem liet de Duitse overheid vandaag weten dat het verboden is driekleurige kokarden te dragen!
Men vertelt dat Antwerpen Etappengebied gaat worden, Kallo en omstreken onder water gaan gezet worden! Toch houden vredegeruchten stand.
Eieren kosten maar 0.75 frank, kolen 0.20 frank, boter 12 frank.
Om 11 uur voormiddag moesten er 3 koeien en 1 os verkocht worden publiek door de Duitse overheid aangeslagen wegens niet of onvoldoende leverantie van haver, enz. bij boer Van de Berg, Verbruggen (Verdikt) en Lathouwers, Boskant. Deze laatste, reeds vroeger eens geholpen, komt om 10 uur vertellen dat zij (de 3 boeren) hun boeten vandaag te Puurs betaalden en bijgevolg hun vee niet zal verkocht worden.
Boer Verbruggen had echter reclame ingediend tegen de boete en 2.000 frank afslag gekregen. Nu komt boer Lathouwers ook naar ons om een protestbrief op te stellen, wat gedaan wordt, nl. 1) omdat hij geleverd had heel zijn voorraad nl.10 kilo - 2) omdat zijn paard in ’t voorjaar gestorven zijnde, zijn akkerland niet bijtijds bewerkt en bezaaid kon worden en de haver totaal mislukt was – 3) omdat de graanopmeters bij hem niets hebben opgemeten, bijgevolg is de boete van 900 mark een onrecht dat herstelling vraagt.

Donderdag 17 oktober 1918 (dag 1530)
Om 10 ½ passeren 5 vliegers over de abdij naar Antwerpen. Item 2 ¼ in dezelfde richting zeer laag over de Schelde.
De gemeente wordt verplicht electrische verbinding met het kasteel aan te leggen. De zusters van Beytem moeten het Hemelhof ontruimen en gaan school doen in de brouwerij L. Van Roie.
Twee hospitaalschepen voeren de Schelde af, maar moesten de lage tij afwachten om te Temse onder de brug door te geraken.
In Sint-Niklaas werden verleden dinsdag 500 mannen opgesloten.
Duitsers van ’t Rood Kruis kwamen vandaag op den Dilft zien.
De slachters moeten hun vee naar Puurs gaan slachten. 17 frank de kilo.

Vrijdag 18 oktober 1918 (dag 1531)
Er passeerden vandaag 18, anderen zeggen 25 vliegers over Bornem naar het oosten.
Morgen wordt de post gesloten en Bornem mobiel-etappe.
Bij Jan uit ’t hol werd met de kermis 20 ton bier getapt. Betaald 980 frank Verkocht 3.000 frank. Likeuren betaald 1.050 frank. Verkocht 2.060 frank. Orgelbaas 4.000 frank.
Geen kanon hoorbaar.
Bezoek van meneer Schoepen uit Boom 1-2 uur.

Zaterdag 19 oktober 1918 (dag 1532)
Kanon hoorbaar tot 10 uur voormiddag.
Na de middag 6 vliegers over Bornem naar Antwerpen.
Te Sint-Amands 5 schepen aangekomen met pindraad te lossen.
De ontvoering van 500 mannen uit Sint-Niklaas brengt de schrik onder de Bornemse jongemannen.
De boeren met kar, paard, of ezel werden deze morgen gewaarschuwd maandag naar Willebroek te rijden tegen 12 uur. Na de middag werd het bericht weer terug getrokken.
In de refter deze avond las de Prior een kort briefje voor van zijne Eminentie, die op hoop leeft van vrede.

Zondag 20 oktober 1918 (dag 1533)
Na de mis speelt Nivardus de Brabaconne.
Geen kanon hoorbaar vandaag.
Op den Dilft zijn 5 Duitse officieren ingekwartierd. Tegen morgen zijn 2.000 infanteristen voor Bornem aangemeld.
Jo Schutters heeft een geraaktheid gekregen.
In het Kriekenbos huiszoeking naar Duitse deserteurs.
Na de Vespers doet de Prior een aanspraak tot de Franse vluchtelingen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...