Dagboek Pater Van Doninck

Maandag 23 september 1918 tot en met zondag 29 september 1918

Maandag 23 september 1918    (dag 1506)
Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.
Om 12 uur komt E.H. Emsens, onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille retret doen.
De pastoor zegt aan de Franse évacués dat ze in de zaal der broeders mogen komen eten ’s morgens en ’s middags ½ uur, en de burgemeester zegt hun dat ze er mogen doen alsof ze thuis waren. Ook in de studiekring van onderpastoor De Ceulaer ontstond er voor en tegenpartij van de Franse vluchtelingen die voor de pastoor een grote last waren, die men moest in barakken stoempen, enz…
Geen kanon hoorbaar.

Dinsdag 24 september 1918     (dag 1507)
Geen kanon hoorbaar.
Onder de mis van 9 ½ passeert een vlieger. Item tegen deze avond om 5 uur. 5-6 vliegers, zeer hoog naar Antwerpen-Mechelen.
Een inspecteur van Antwerpen komt het comiteit van Bornem prijzen om de goede verstandhouding.
De schoolsoep zal worden afgeschaft en vervangen door een koek en een tas cacao.
Om 2 ½ gaat de Prior met de trein naar Willebroek.
De andere leden van ’t comiteit te Bornem hadden geen van al tijd om er een conferentie bij te wonen over verzorging van de tuberculosen!  Zulke zijn er te Bornem 65, die bijzondere steun en voeding nodig hebben, maar veelal het hun bestemde voedsel versjachelen. Men zou nu die sukkelaars allen in een lokaal willen doen komen middagmalen!
De spraak ging dat Temse Etappengebied zou worden. Vandaar drukke beweging over en weer de Schelde.
De Franse vluchtelingen zullen ongemoeid blijven in de zaal der broederschool.

Woensdag 25 september 1918     (dag 1508)
Geen kanon hoorbaar overdag, tegen avond ¼ voor 8 enige bomontploffingen in ’t westen.
H.H.Abt schrijft een kaartje, 13 september, aan de Prior met complimenten voor alle confraters.
De econoom, die naar de burgemeester een lege ton was gaan vragen voor onze toekomende miswijn, bracht een fles wijn mee, die Cammaert over 20 jaar bij de Trappisten van Westmalle had gekocht. Wij hadden na de refter elk een roomer te proeven in de Calefact. De senior kwam te laat. De smaak was Spaans, Madeira of Xeris, de kleur oranjegeel-helder.
De pastoor – deken van Rupelmonde-Temse had 150 kilo druiven laten persen te Westmalle voor miswijn, en met den pastoor van Rupelmonde, liet hij vandaag nog 225 kilo naar hier brengen om te persen. Omdat het hier voor de pastoors gratis gebeurt, zeggen de klapperen.
De schoolbroeders van ’t dorp kregen vandaag een nieuwe overste, broeder Emilius, van Ophem komende. De overste van Bornem, de la Salle, zal hem ginder gaan vervangen, als hij een paspoort kan bekomen. Te Loppem bij Brugge was alles betrekkelijk goedkoop. Bvb. een ei 0.30 frank hier 1.50

Donderdag 26 september 1918     (dag 1509)
Geen kanon hoorbaar overdag.
In de oude serre graaft men een kuil om patatten te bergen.
Ven.P.Senior, die gehoord had, dat er in ’t gasthuis kortelings een non moest geprofest worden, kuierde om 12 uur er naar toe en kwam om 2 ¼ terug thuis al jammerend dat ze hem niet hadden verzocht om den 1e oktober de mis komen te spelen. Hij had dit al 60 jaar gedaan.
Van 12 tot 3 uur bezoek van de pastoor van Schelle.
Van 3 ½ tot 4 ½ bezoek van de secretaris van Mariekerke met 2 Franse uitwijkelingen aldaar: mr. Cuvelier en Dumetz (?)
Gezegde van een eenvoudige Franse évacué over Bornems pastoor. Le curé de Bornem a bien lu la lettre de son Eminence, mais il ne l’a pas bien compris!
Een man van Turnhout naar St.-Bernardus ter beevaart komend, zei dat de tram van Antwerpen te Rupelmonde stil bleef en de boot niet verder mocht dan Bornems veerdam.

Vrijdag 27 september 1918     (dag 1510)
Deze morgen trommelvuur in zuidwesten. Overdag stil.
Na de hoogmis kwamen 55 Franse uitwijkelingen zich laten in de skapulier schrijven.
Deze middag eerste Frankentaler-druiven aan tafel.
Deze morgen vonden we in de middenweg tussen de rozenstruiken een Duits blaadje uit een ballon gestrooid, in de hof der oude gendarmerie lag er ook een. Amerikaanse soldaten!
Bij de kinderen Peeters zijn deze morgen Duitsers opname komen doen van de plaatsruimte, item in de fabriek van Theodoor.
Retrettant Emsens vertrok om 2 uur namiddag.
De burgemeesters van ’t kanton hebben een protest ingediend tegen de opeising van de 2 miljoen 400.000 kilo patatten.

Zaterdag 28 september 1918     (dag 1511)
Kanon de hele dag hoorbaar.
De Duitsers hebben beslag gelegd op 50% der tonnen bij al de brouwerijen. Waarschijnlijk om er ponten mee te maken.
Eikels worden 1.50 de kilo betaald, eieren 1.60 ’t stuk. De boter geldt 42 frank de kilo.
Studenten van ’t Klein Seminarie kregen aanzegging dat ze de aanstaanden maandag mogen binnenkomen.
Ons arm viswijf van Mariekerke heeft een dochter in ’t Pensionaat te Bornem, met ’t geld, zeggen kwaaie tongen dat ze verdiend heeft op de spiering aan de abdij geleverd.

Zondag 29 september 1918     (dag 1512)
Kanon de hele dag hoorbaar.
In de parochiekerk werd een herderlijke brief over de Rozenkrans afgelezen. De pastoor zei tegen Bernardus dat hij voor ons geen had.
Van 1 tot 5 kaatsbalmatch aan den Dulft met muziek.
De Franse uitwijkelingen waren vandaag in de abdijhoogmis tegenwoordig. Ook in de Vespers. Daarna deed hun de E.H. Prior een aanspraak en daarna mochten ze de abdijhof rondwandelen. Zij gedragen zich in de kerk zeer stichtend en zijn ontsticht door het besmeuren van Bornems volk in Godshuis.
Om 12 uur ontving Leonardus bezoek van zijn kozijn en nicht van Wilrijk.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...