Dagboek Pater Van Doninck

Maandag 16 september 1918 tot en met zondag 22 september 1918

Maandag 16 september 1918 (dag 1499)
De torenklok verspringt 1 uur.
Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 Mark te zenden, niet van 2 frank!
Victor van ’t Wit Peerd, die een plan van zijn nieuw huis naar Brussel had opgezonden, kwam een Duits antwoord laten voorlezen, dat hij de architect van dit plan naar Brussel moest zenden om enige veranderingen te bespreken.
De pastoor van Weert komt met de chef van de Franse uitwijkelingen een bezoek brengen aan de abdijhof.
De Duitsers zijn gisteren ook in de broeder-, zuster- en andere schoollokalen plaatsopname komen doen voor eventuele gekwetsten.
De hele dag kanon hoorbaar.

Dinsdag 17 september 1918 (dag 1500)
Geen kanon hoorbaar. Deze nacht 2-3 uur onweder.
Bij boer Van Vracem is een koe op stal doodgedonderd, elders ook nog 2 koeien.
Om 6 uur is Placidus van zijn reis naar Westmalle thuis gekomen.
Om 7 uur arriveert postulant Beuckelaers.
Een kind bracht om 4 uur een Duits briefje gisteren uit vliegerballon in de Donk neergevallen: Doorbraak der Hinderburg-linie.
In de Kloosterstraat aan de nieuwe kasteeldreef heeft de gravin een nieuw huis voor hare werklieden onder dak. 4.000 dakpannen, kosten 0,60 frank ’t stuk.

Woensdag 18 september 1918
(dag 1501)
Om 12 uur passeert een vliegtuig over de abdij noordwest–zuidoost.
Men brengt een Duits gedrukt briefje uit een ballon gisteren gevallen op de Grote Hei. Getekend A.P.83
Item deze middag een ander gevonden in de straat aan den Dilft, getekend A.P.55. Gedicht Von Schiller.
Seppe Vermeiren eergisteren subiet gestorven, wordt vandaag begraven.
De patattenleverancier, die deze morgen met hunne wagens naar de statie reden, moesten onverrichterzake terug, bij gebrek aan wagons.
De collatie deze avond bestond uit een paar boterhammen met Affligems kaas. Taai
Men vertelt dat de vestingwerken van Antwerpen gaan afgebroken worden. De koepels van ’t fort Liezele zijn reeds weg. Aan de statie 2 wagons met springstoffen.

Donderdag 19 september 1918
(dag 1502)
Om 10 ½ gaat de Prior naar Oppuurs-Puurs nonnen biechten.
Er wordt besloten de helft onzer serredruiven tot miswijn te persen.
Postulant Beuckelaers maakt hier vandaag examen. Hugo deelt ons de goede raad van HH.Abt mede voorzichtig te zijn.(?)
Gisteren werd het Groot Seminarie te Mechelen heropend. Het Klein Seminarie ibidem dinsdag. Maar toen de studenten er aankwamen, moesten ze weer terug naar huis. De Duitsers hadden ’t weer nodig voor lazaretdienst!

Vrijdag 20 september 1918 (dag 1503)
Na de middag begon men onze druiven te persen.
Postulant Beukelaers vertrok om 2 uur na voldoende examens.
Een agent van de Assurantie kwam ons aanraden een hoger percentage te stellen voor sommige nummers.
In het dorp is een waarschuwing aangeplakt ter voorkoming van besmettelijke ziekten (cholera, die te Aarschot en omstreken zou heersen). Geen ongekookt water te drinken, geen (ruw) ongeschaald fruit te eten, zich de handen te wassen na behandeling van papieren geld, enz. Er zijn te Bornem 2-3 gevallen van bloedloop. Een in ’t gasthuis gestorven.
Men vertelt dat verleden zondag te Puurs "in ’t Park” de zoon van de brouwer Van Buggenhout (Van Damme) met kameraden zoveel cognac zou gedronken hebben (voor 250 frank) dat hij er dood bij neerviel.
Buggenhout is Etappengebied en het lijk werd ’s nachts clanculo naar huis gesmokkeld. De beruchte dochter van Bornems politiecommissaris maakte deel van de braspartij.
Deze middag aten we lekkere snoek, een goede portie, die de gravin ons had laten brengen.
Kanon de hele dag hoorbaar.
De Noord-Rotterdams Courant mag niet meer over de grenzen komen, zegt men.

Zaterdag 21 september 1918 (dag 1504)
Geen kanon
De wijnpersing onzer druiven vandaag afgelopen, gaf van 100 kilo druiven, 80 liter sap. Men rekent op 65 flessen wijn? of azijn?
Meneer Prior ontvangt een kaartje van de pastoor van Kerniel, die niet naar de abdij kan komen, wegens reumatismus. Item een kaartje van Amedeus uit Hontenisse, die laat weten dat… hij het goed maakt? Eéns ongevraagd naar Oudenbosch geweest. Nooit iemand der confraters zien, tenzij soms Godefridus, dat de vos met zijn eega in Schotland is !
Deze avond liet Theodoor De Maeyer per briefje weten dat de pastoor bij hoogdringendheid aan de Franse vluchtelingen het gebruik van de zaal der schoolbroeders tegen maandag heeft ontzegd!

Zondag 22 september 1918
(dag 1505)
Er wordt uitgebeld dat briefjes door vliegeniers rond gestrooid in het gemeentehuis moeten gebracht worden.
Placidus koopt een kilo snuif van Niel aan 10 frank.
Leonardus die om 11 uur thuis komt van Mariekerke, vertelt dat daar 2e kermis gevierd werd, en 7 danslokalen vol waren.
Van 1 tot 5 uur namiddag tussen Geul en Dilft match voor kaatsers. Opgeluisterd door een soort activisten-harmonie uit de Roos, die ook verleden zondag een ronde deed in het dorp.
Na de middag bezoek in de abdij van Kieffer, chef der Franse vluchtelingen, met enige jongens. De burgemeester wil dat ze de broederschool niet verlaten. Onweer?
Slachters en veekooplieden van Bornem moesten vandaag te Mechelen bij de Duitsers voorkomen.
Geen kanon tenzij tegen avond.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...