Dagboek Pater Van Doninck

Maandag 2 september 1918 tot en met zondag 8 september 1918

Maandag 2 september 1918 (dag 1485)
Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½
Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal studenten.
Deze morgen 4 uur zijn er te Bornem 65 vluchtelingen aangekomen van Haubertin bij Rijssel, meest vrouwen en kinderen.
Seminaris Beukelaars komt zeggen dat hij binnen 14 dagen zal beslissen.
Retrettanten hier: 1) pastoor van Bornem – 2) Branst – 3) Lippelo – 4) Machelen – 5) pastoor Gordijn Sint-Niklaas – 6) deken van Temse – 7,8,9) onderpastoors van Sint-Niklaas - 10) prof. Van Sint-Niklaas – 11) directeur Melsele – 12) prof. Belon – 13) onderpastoor van Oppuurs – 14) onderpastoor van Beytem – 15) onderpastoor van Sint-Amands – 16) onderpastoor van Tisselt – 17) prof. Van Antwerpen.
5 blijven overnachten in gasthuis, pensionaat. Verbist en De Ceulaer elk een logist, de anderen gingen ’s avonds naar huis.

Dinsdag 3 september 1918 (dag 1486)
Nivardus las geen mis.
H.H. schrijft aan de Prior dat de familie van Hugo reeds de 16e augustus wist dat hun zoon een pas zou bekomen. Verder geen nieuws.
De redacteur van de Cist.Chronik laat weten dat het nummer van augustus op tijd verzonden, door de Duitse Censur niet werd doorgelaten zonder aangifte van de reden, en dat ook de volgende nummers niet zouden doorgezonden worden.
Bernardus moest deze avond thuis komen maar hij heeft waarschijnlijk weer de train gemist, volgens gewoonte.
Men vertelt dat de priesters in het Franse leger niet meer moeten vechten maar als aammoezeniers blijven dienst doen. Item dat de Jezuïeten terug in Frankrijk mogen en hun colleges heropenen!

Woensdag 4 september 1918 (dag 1487)
Bernardus Begint een 4-daagse retret bij de zusters van Hingene.
Om (4) uur bezoek van madame de gravin.
Om 4 uur bezoek voor Placidus. 5 nichtjes.
Theodoor laat deze avond ’t nieuws brengen dat de Engelsen bij Douai door de Hindenbourglinie zijn gebroken. Folie, een Frans vluchteling kreeg bij Theodoor deze middag een beroerte. Had 38 jaar geen Paasplicht vervuld. Berecht door onderpastoor De Ceulaer, ligt nu in ’t gasthuis buiten kennis.
Om 8 ½ komt Bernardus thuis.
Prijsvermindering van sommige eetwaren. Koren 100 frank de zak – ajuin 75 frank de zak – witte kolen 0,40 frank in plaats van 4,00 frank de kilo – eieren duurder 1,50 – vlees 22 frank de kilo.

Donderdag 5 september 1918 (dag 1488)
Kanon de hele dag hoorbaar.
Slachter L.Van Fraeyenhoven door de gemeente aangesteld om het verongelukte vee af te maken en aan de armen goedkoop uit te verkopen, is deze dagen van zijn functie afgezet. Propter fraudem.
Om 10 ½ werd de priesterretret gesloten. Er waren 17 heren aan tafel. Allen waren uiterst tevreden over het goed onthaal en tegemoetkoming in de abdij. ’t Mocht wel zijn. Ze betaalden 2 ½ fr voor de 3 maaltijden. Juist genoeg voor eieren en vlees dat er voor hen moest gekocht worden. De rest + sermoenen en tabate gratis. Bij het naar huis gaan, verloor de onderpastoor van Oppuurs zijn portefeuille met 1.200 mark. Gelukkiglijk werd deze door een andere heer gevonden in de dreef en terug bezorgd als hij thuis aankwam.
Tegen de avond is E.H.Leyssens, onderpastoor van Sint-Gertrudis Etterbeek, aangekomen om enige dagen rust te nemen. Hij is de broer van zuster Hilaire in de Presentatie.

Vrijdag 6 september 1918 (dag 1489)
De retrettant, directeur van Melsele, vertrok om 9 uur met de trein.
Onderpastoor Leyssens las mis om 7 uur. Om 7 ½ komt E.H.Kan.Coppens van Park mis lezen. Gisteren aangekomen op het kasteel. Hij verhaalt ons de wederwaardigheden zijner 4 maanden gevangenschap en hoe hij verraden werd door een Belgisch onderofficier, De Weerdt (pseudon. Bauwens) die van het Belgisch gouvernement uit Le Havre met spiondienst naar België gezonden, zich aan de Duitsers verkocht en met zijn echte papieren vele priesters, religieuzen en andere werkzame patriotten verraderlijk misleidde en aan de Duitsers overleverde!
Hij zegde door de gravin gelast te zijn voor mij een oude kelk te kopen.
Aan de statie moesten vandaag 150.000 kilo patatten geleverd worden tegen betaling met een bon! De patattenoogst is buitengewoon overvloedig.
Aan de straat voor de abdij begon men deze morgen de onze uit te doen. De patatten van een struik wogen 4 ½ kilo!

Zaterdag 7 september 1918 (dag 1490)
Om 8 uur komt meneer Dumont en zoontje, eigenaar van de Kraaihoef, vertellen dat gisteren 3 Duitsers bij boer Van den Bergh brutaal zijn te werk gegaan. De paarden opeisten en 3.000 mark boete. De oudste dochter, die zich erg verweerde, werd mee naar Puurs gedaan.
Deze nacht werden, ondanks de waker, een veertigtal struiken van onze patatten aan de straat gestolen. Men zegt dat de abdij wel 80 zakken zal moeten leveren.
Kanon de hele dag hoorbaar.
De burgemeester laat de redevoering van minister-president Cooreman brengen. Uitgesproken de 21e juli, en gisteren uit een ballon te Bornem gevallen.

Zondag 8 september 1918 (dag 1491)
Kan.Coppens. Deze bleef zoals de vorige dagen hier ontbijten, woonde de hoogmis bij in de koor, ging om 12 uur naar ’t kasteel en kwam om 1 uur terug bij ons in de recreatie. Hij probeert op alle manieren om een pas te krijgen naar Holland en dan vandaar voor het eerst niet terug te komen, want hij vreest nog altijd opnieuw gevangen te worden en voor 15 jaar naar Duitsland te moeten. Hij zegde zijne in vrijheidstelling te hebben bekomen door een goede pleidooi van een jonge Duitse advocaat. Er is dan toch iets goed onder ’t gespuis!
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...