Dagboek Pater Van Doninck

Maandag 2 september 1918 tot en met zondag 8 september 1918

Maandag 2 september 1918 (dag 1485)
Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½
Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal studenten.
Deze morgen 4 uur zijn er te Bornem 65 vluchtelingen aangekomen van Haubertin bij Rijssel, meest vrouwen en kinderen.
Seminaris Beukelaars komt zeggen dat hij binnen 14 dagen zal beslissen.
Retrettanten hier: 1) pastoor van Bornem – 2) Branst – 3) Lippelo – 4) Machelen – 5) pastoor Gordijn Sint-Niklaas – 6) deken van Temse – 7,8,9) onderpastoors van Sint-Niklaas - 10) prof. Van Sint-Niklaas – 11) directeur Melsele – 12) prof. Belon – 13) onderpastoor van Oppuurs – 14) onderpastoor van Beytem – 15) onderpastoor van Sint-Amands – 16) onderpastoor van Tisselt – 17) prof. Van Antwerpen.
5 blijven overnachten in gasthuis, pensionaat. Verbist en De Ceulaer elk een logist, de anderen gingen ’s avonds naar huis.

Dinsdag 3 september 1918 (dag 1486)
Nivardus las geen mis.
H.H. schrijft aan de Prior dat de familie van Hugo reeds de 16e augustus wist dat hun zoon een pas zou bekomen. Verder geen nieuws.
De redacteur van de Cist.Chronik laat weten dat het nummer van augustus op tijd verzonden, door de Duitse Censur niet werd doorgelaten zonder aangifte van de reden, en dat ook de volgende nummers niet zouden doorgezonden worden.
Bernardus moest deze avond thuis komen maar hij heeft waarschijnlijk weer de train gemist, volgens gewoonte.
Men vertelt dat de priesters in het Franse leger niet meer moeten vechten maar als aammoezeniers blijven dienst doen. Item dat de Jezuïeten terug in Frankrijk mogen en hun colleges heropenen!

Woensdag 4 september 1918 (dag 1487)
Bernardus Begint een 4-daagse retret bij de zusters van Hingene.
Om (4) uur bezoek van madame de gravin.
Om 4 uur bezoek voor Placidus. 5 nichtjes.
Theodoor laat deze avond ’t nieuws brengen dat de Engelsen bij Douai door de Hindenbourglinie zijn gebroken. Folie, een Frans vluchteling kreeg bij Theodoor deze middag een beroerte. Had 38 jaar geen Paasplicht vervuld. Berecht door onderpastoor De Ceulaer, ligt nu in ’t gasthuis buiten kennis.
Om 8 ½ komt Bernardus thuis.
Prijsvermindering van sommige eetwaren. Koren 100 frank de zak – ajuin 75 frank de zak – witte kolen 0,40 frank in plaats van 4,00 frank de kilo – eieren duurder 1,50 – vlees 22 frank de kilo.

Donderdag 5 september 1918 (dag 1488)
Kanon de hele dag hoorbaar.
Slachter L.Van Fraeyenhoven door de gemeente aangesteld om het verongelukte vee af te maken en aan de armen goedkoop uit te verkopen, is deze dagen van zijn functie afgezet. Propter fraudem.
Om 10 ½ werd de priesterretret gesloten. Er waren 17 heren aan tafel. Allen waren uiterst tevreden over het goed onthaal en tegemoetkoming in de abdij. ’t Mocht wel zijn. Ze betaalden 2 ½ fr voor de 3 maaltijden. Juist genoeg voor eieren en vlees dat er voor hen moest gekocht worden. De rest + sermoenen en tabate gratis. Bij het naar huis gaan, verloor de onderpastoor van Oppuurs zijn portefeuille met 1.200 mark. Gelukkiglijk werd deze door een andere heer gevonden in de dreef en terug bezorgd als hij thuis aankwam.
Tegen de avond is E.H.Leyssens, onderpastoor van Sint-Gertrudis Etterbeek, aangekomen om enige dagen rust te nemen. Hij is de broer van zuster Hilaire in de Presentatie.

Vrijdag 6 september 1918 (dag 1489)
De retrettant, directeur van Melsele, vertrok om 9 uur met de trein.
Onderpastoor Leyssens las mis om 7 uur. Om 7 ½ komt E.H.Kan.Coppens van Park mis lezen. Gisteren aangekomen op het kasteel. Hij verhaalt ons de wederwaardigheden zijner 4 maanden gevangenschap en hoe hij verraden werd door een Belgisch onderofficier, De Weerdt (pseudon. Bauwens) die van het Belgisch gouvernement uit Le Havre met spiondienst naar België gezonden, zich aan de Duitsers verkocht en met zijn echte papieren vele priesters, religieuzen en andere werkzame patriotten verraderlijk misleidde en aan de Duitsers overleverde!
Hij zegde door de gravin gelast te zijn voor mij een oude kelk te kopen.
Aan de statie moesten vandaag 150.000 kilo patatten geleverd worden tegen betaling met een bon! De patattenoogst is buitengewoon overvloedig.
Aan de straat voor de abdij begon men deze morgen de onze uit te doen. De patatten van een struik wogen 4 ½ kilo!

Zaterdag 7 september 1918 (dag 1490)
Om 8 uur komt meneer Dumont en zoontje, eigenaar van de Kraaihoef, vertellen dat gisteren 3 Duitsers bij boer Van den Bergh brutaal zijn te werk gegaan. De paarden opeisten en 3.000 mark boete. De oudste dochter, die zich erg verweerde, werd mee naar Puurs gedaan.
Deze nacht werden, ondanks de waker, een veertigtal struiken van onze patatten aan de straat gestolen. Men zegt dat de abdij wel 80 zakken zal moeten leveren.
Kanon de hele dag hoorbaar.
De burgemeester laat de redevoering van minister-president Cooreman brengen. Uitgesproken de 21e juli, en gisteren uit een ballon te Bornem gevallen.

Zondag 8 september 1918 (dag 1491)
Kan.Coppens. Deze bleef zoals de vorige dagen hier ontbijten, woonde de hoogmis bij in de koor, ging om 12 uur naar ’t kasteel en kwam om 1 uur terug bij ons in de recreatie. Hij probeert op alle manieren om een pas te krijgen naar Holland en dan vandaar voor het eerst niet terug te komen, want hij vreest nog altijd opnieuw gevangen te worden en voor 15 jaar naar Duitsland te moeten. Hij zegde zijne in vrijheidstelling te hebben bekomen door een goede pleidooi van een jonge Duitse advocaat. Er is dan toch iets goed onder ’t gespuis!
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...