Dagboek Pater Van Doninck

Maandag 19 augustus 1918 tot en met zondag 23 augustus 1918

Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)
De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.
Uit Mehrerau antwoordt men per kaart,gedateerd 30 juli, dat ze de van hier aangeboden misintentiën kunnen overnemen.
In onze schuur werden vandaag erwten gedorschen van en voor het voedingscomiteit; 2.500 kilo droeg men naar onze zolder, waar ze, volgens sommigen een verschrikkelijke tentatie moeten zijn voor Jan en alleman, die er tegenwoordig vrije toegang heeft om graan te malen, tabak te drogen, enz.
Ch.Schilders heeft het zover gebracht dat hij 2-maal daags naar Puurs op de Duitse Kommandatur moet gaan doppen.
Gisteren werden Bornemse activisten in de herbergen nogal fel te rede gesteld nopens hun collega-opbeurder van Antwerpen, met zijn kas gaan lopen.

Dinsdag 20 augustus 1918 (dag 1472)
Er was weinig volk in de vroegmissen, en nog minder te communie. Martinus preekte lang in de mis van 7 ½ en zei o.a. dat het brood, welk Sint-Bernardus en zijn medebroeders in het klooster aten destijds nog slechter was dan dit van het comiteit tegenwoordig, en dat ze ook geen siroop of ander pletsel hadden op hun gerstenbrood zoals nu! Hij vergat er echter bij te voegen dat hij "echte Bernarduszoon” alle dagen ook binst de oorlog gerookt vlees moet hebben bij zijn 4-5 boterhammen.
De Minderbroeder-predikant, P.Michael, kwam met de trein van Mechelen om 9 uur en vertrok om 3 uur. In zijn sermoen, dat goed en duidelijk werd voorgedragen, stelde hij Sint-Bernardus voor als toonbeeld van onschuld en van versterving. De middenbeuk der kerk was dicht bezet. Na de mis werd het Sint-Bernardus-lied "Bernardus is daarboven” door kleine jongens voorgezongen met begeleiding van 4-5 instrumenten. Na de mis bezoek van zuster Michaël Van Baren. Item van gravin die in de mis was met gevolg. Middagmaal in de zaal beneden: Soep, erwten met worst, patatten met kip, witte serredruiven.
Om 4 uur gezongen Vespers, bijna geen volk tegenwoordig.
Meneer Prior ontving een kaart van Gerardus, item van meneer Van Strijdonck dat uiteindelijk de geldzending uit Holland is terecht gekomen.
Kanon af en toe hoorbaar.

Woensdag 21 augustus 1918 (dag 1473)
Bezoek na de hoogmis van de pastoor van Oppuurs met zijn vrouwelijke parochianen, die naar de Krocht ter bedevaart zijn geweest en van daar naar Sint-Bernardus en dan den hof rond gingen.
Van 12 tot 4 bezoek van de pastoor van Schelle met een seminarist De Smet, broer van onze broeder novice Paulus in ’t gasthuis overleden. De pastoor bracht ons ten geschenke mede een cijnsboek van de kerk van Schelle van 1531. Item een dito perkamenten rol van ’t H. Gasthuis in 1340.
Item bezoek van onderpastoor De Ceulaer en pastoor De Groot.
Raym.Schilders begint onze bovenzaal af te wassen.
In Bornem werden verleden nacht 100 roeden patatten gestolen.
Te Sint-Niklaas bij Van Haver voor 12.000 frank tabak en cigaren gestolen.
Brief, copie te lezen en ontvangen van bisschop Rutten van Luik aan zijn geestelijkheid tegen het activisme flamand-wallon.
Wij moeten geen tarwe noch graan leveren. Krijgen nog bovendien 1.000 kilo rantsoen. Bij vergissing werden wij met 23 personen in plaats van 19 opgeschreven.
De hele dag zwaar kanongebulder hoorbaar.

Donderdag 22 augustus 1918 (dag 1474)
Processie van Bornem-dorp: zowat 100 mensen en 10 manspersonen, Dr.Lanssens, 5 broeders, Fons en Ch. Van Meerbeeck, Victorke.
Kanon hoorbaar de ganse dag.
Onze patatten brengen in de hof omtrent 2 kilo per struik op. Dieven zeggen dat ze met eens te bukken 1 tot 2 marken uit de grond halen.
Het opbouwen der huizen ligt stil bij gebrek aan materialen; volgens anderen is er verbod gekomen van de Duitsers, en zouden de nieuwe opgebouwden weer worden afgebroken. Men vertelt dat 270 vluchtelingen uit Noord-Frankrijk naar Bornem gaan komen.

Vrijdag 23 augustus 1918 (dag 1475)
Voor de processie van de Rijkenhoek: 100-tal mensen waarvan 10 manspersonen.
Kanongedommel de hele dag. Klein onweer ’s avonds.
De pastoor had morgen een koppel te trouwen. Meneer Prior wist door onze wasvrouwen (familie) dat de 2 trouwers bloedverwanten waren in 3e xx. Liet een briefje brengen naar de pastoor, die de trouwster ontbood en zei haar dat hij van de Prior gehoord had dat ze familie waren. Waarom ze dat hem niet gezegd had? Een bode naar Mechelen gezonden kwam ’s avonds nog met de nodige dispensatie terug. Te Mechelen zijn vluchtelingen aangekomen van Roubaix.

Zaterdag 24 augustus 1918 (dag 1476)
Martinus voor de processie van de Statiestraat: 80 juffertjes en kinderen + 10 manspersonen, 5 muzikanten inbegrepen, die echter bij Suske Verstraeten onder mis en sermoen volgens gewoonte een pint bleven plakken tot het tijd was om het Bernardusliedje te gaan spelen. De predikant had het over en tegen de activisten die er niet te zien waren in de kerk. De grote mis werd vandaag niet gezongen zoals de vorige dagen.’s Middags was Nivardus toch weer present.
De presentatiezusters lamenteerden omdat er dezen nacht 7 van hun 9 kiekens gestorven waren.
Er wordt verteld dat de loopgraven te Bornem gaan in orde gebracht worden en een ½ meter verhoogd worden.
Minder geschut hoorbaar dan gisteren.

Zondag 25 augustus 1918 (dag 1777)
Tegen avond geschut hoorbaar.
Verleden nacht werden nogmaals 100 kilo patatten gestolen van Phil.Smet. Verscheidene dieven zijn gesnapt; bij Tistje den metser vond met 15 zakken patatten en zakken met afgesneden korenaren, bonen van ’t comiteit, enz. De gemeente zal in september 400.000 kilo patatten moeten leveren.
Madame Cammaert moest gisteren te Puurs voor de Duitsers verschijnen wegens een brief van haar zoon Etienne te Brussel bij hare dochters gevonden in ’t pensionaat, dat van onder tot boven werd onderzocht.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...