Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 29 juli 1918 tot en met zondag 4 augustus 1918

Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)
Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.
Kaart van H.H.Abt aan Hugo. Item kaart van Gerardus aan Prior, meldend dat Henricus half augustus naar Bornem komt.
Brief van Van Strijdonk dat het geld nog niet is aangekomen.
Verleden zaterdag is te Bornem een (4e) schoolbroeder doorgezonden wegens activisme enz. er staat nog een 5e op dezelfde voet.
Er werd deze dagen in de Rupel een steur gevangen van 2,60m. Hij woog 136 kilo en werd te Antwerpen verkocht voor 1.500 mark.
P.Theyskens S.J., broer van de onderpastoor van Oppuurs, werd over 8 dagen te Antwerpen door de Duitsers opgehaald en in de (arme) Begijnestraat opgesloten met nog een Italiaanse pater S.J.
Kanon de hele dag hoorbaar ten zuidwesten.
Jules Maes vandaag thuis gekomen.
Korenoogst vandaag afgepikt.
Tentoonstelling Van Os bezocht.

Dinsdag 30 juli 1918 (dag 1451)
In het gasthuis lagen 17 kinderen te bed met de "Spaanse” ziekte. Onze werkman Jef Waumans mag vandaag het gasthuis verlaten.
Hugo is om 2 uur nogmaals naar Mechelen gaan proberen om een paspoort naar Holland te bekomen: De Duitsers waren vriendelijker dan naar gewoonte en hebben hem met schone woorden en beloften beleefd naar huis gezonden, om 7 ½
Ons eerste koren werd vandaag ingehaald.

Woensdag 31 juli 1918 (dag 1452)
Prior gaat zich met de heren leden van het comiteit laten fotograferen bij Craenhals.
Van 2 tot 6 bezoek van schilder Tony Van Os. Eergisteren was ik van Hingene langs het Buitenland omgegaan om zijn tentoongestelde schilderijen (30) te bezichtigen. Er waren portretten van graad Ferd.De Marnix, burgemeester Cammaert en diens vrouw - Louis Van Roie – dezes vrouw – Meneer Cranleux Charles – vader en moeder van de schilder – item zijn vrouw – zoontje – schoonvader Van Hooymissen – meneer Em. Verhaeren – meneer Dam – plus enige studiekoppen en landschappen. Het portret van Charles Cranleux, het laatste afgewerkt, is veruit het beste der verzameling. Gisteren dag der sluiting waren meer dan 300 bezoekers geweest. Hij heeft op de 14 dagen 18 bestellingen van portretten ontvangen. Bij het bezichtigen onze schilderijen verklaarde hij den S.Albericus, geschenk van meneer Cam.Steenackers, als het schoonste stuk dat wij in huis hadden, ongetwijfeld van de Craeyer, item den H.Hieronymus, thans in de bibliotheek aan de trap.
De schilderij van S.Dominicus met de Rozenkrans, van de Engelse paters hier gebleven, en die we gaarne zouden laten restaureren hebben, zou wel 800 frank van restauratie kosten. Wij zullen er nog wel eens op slapen. Er werd echter besloten den S.Albericus naar de koor te brengen in de plaats van Elias in de woestijn. Hij was zeer ontevreden over het portret van H.H.Prelaat Schoen door Anthony, die hij voor een geldverdiener met kruiswegschilderen uitmaakte. Van Os zoekt zich in Bornem-dorp te vestigen en Cammaert heeft hem zijn huis toegezegd waar de oud-pastoor is gestorven, thans in huur door Petrus.
De burgemeester heeft 1.000 flessen gewone wijn verkocht naar Brussel aan 10 frank de fles. Uit vrees dat eerstdaags de Duitsers hem zullen komen aanslagen.
De drenkeling J.Maes is hier namiddag zich hier komen laten zien.
Te Branst hebben ze een nieuwe onder(hulp)wijzer gekregen in vervanging van juffruw Suykens die naar Olen is vertrokken.

Donderdag 1 augustus 1918 (dag 1453)
Broeder Alfons deze morgen met de boot naar Antwerpen vertrokken, is om 4 ½ namiddag thuis gekomen met een nieuw gebit.
De studiezaal was vandaag gekuist en in orde gebracht.
Het groot oud-ziekenhuis, dat binst den oorlog als rommelkamer van den econoom diende, werd als museum van oude schilderijen geopend.
Ons laatste koren vandaag ingehaald en afgegeseld.
Van den Oze (?), alias Wouters, arme drommel met 11 kinderen, werd deze nacht 100 kilo patatten in de Donk gestolen door Ch.Schilders.
In de Presentatie lagen 4 zusters met de Spaanse ziekte te bed, ook onze vluchtelingen, Leenknecht zijn besmet.
Tegen avond zwaar kanon ten westen hoorbaar.

Vrijdag 2 augustus 1918 (dag 1454)
H.H.Abt laat aan Leo weten dat Henricus in augustus en Gerardus in september naar Bornem zullen komen.
In de voormiddag begon men in de Donk onze tarwe te pikken. Ze is zeer ten gronde geslagen, zodat ratten en fazanten het gemakkelijk hadden hunnen oogst op te doen. De regen namiddag belette dat men de afgepikte struiken naar de koer bracht zoals men van zin was.
De Spaanse ziekte neemt in de gemeente toe, ook onder de bejaarde mensen, boeren zowel als burgers. Sommigen klagen alleen in ’t hoofd te lijden, anderen in borst en hals. Anderen nog in onderlijf en benen en zijn braaklustig. De meesten zijn er met 2-3 dagen hevige koorts door, maar blijven nog hoesten.
Om 1 uur gaat Prior naar Puurs om de deken te spreken over de retretoefeningen, kost en logies. Toen over 14 dagen de deken met de pastoor de aanvraag deden om in 3 of 4 weken telkens met 6-7 man een stille retret te doen en hun geen predikant nodig was, daar ze boeken genoeg hadden, werd hun dit toegezegd. Als dit in de recreatie werd kenbaar gemaakt, was er maar één stem, die reklameerde, dat wij nu met die zwarten vier weken zouden geschupt zijn, al onze vrijheid kwijt waren, enz. Dezelfde is dan de Prior gaan bewerken om voor die zwarten de retret te mogen preken! en dit aanbod kon fatsoenshalve de deken niet van de hand wijzen. De pastoor van Liezele, een vriend van de abdij, zegt men, vraagt per briefje of Leonardus hem tijdens zijn retret te Bornem zal komen vervangen te Liezele.

Zaterdag 3 augustus 1918 (dag 1455)
Onze hond kreeg vandaag bezoek van een Duitse hondentemmer, omdat hij te Puurs niet op de keuring geweest was, zouden wij eigenlijk 100 mark boet moeten betalen. Doch nadat hij John enige maneuvers had doen uitvoeren, zegde hij het beest als "unbrauchbar” te zullen verklaren te Puurs.
De studiezaal is in orde gebracht, lessenaars, boeken staan op hun plaats, een tafel met rood laken, en 7 stoelen voor de aangemelde retrettanten die maandag komen zullen.
De afgepikte tarwe wordt uit de Donk binnen gebracht en gestuikt op de koer tussen schuur en keuken.
Leonardus gaat na de middag op assistentie naar Liezele.
Dr.Van den Abbeele had verleden donderdag 100 huisgezinnen van Bornem in behandeling, besmet met de Spaanse ziekte. In de Presentatie zijn 10 zusters bedlegerig van dezelfde ziekte.

Zondag 4 augustus 1918 (dag 1456)
Leonardus is om 11 uur thuis gekomen van Liezele.
Meneer Prior gaat om 12 uur naar Temse, komt om 7 ½ thuis.
Nivardus, die met moeite naar zijn kamer geraakt, weet aan iedereen te vertellen dat er morgen in ’t gasthuis gedurige aanbidding is en hij volgens jarenlange gewoonte er de grote mis moet gaan spelen. Prior neemt zijn voorzorg.
Onze (15) hennen hebben sedert 3 februari van dit jaar 1.600 eieren gelegd.
Gisteren stierf van de Spaanse ziekte een jonge dochter van ’t Kriekenbos, vandaag een jongen aan Kruisberg. De eerste onberecht, ofschoon meneer De Ceulaer per voituur gehaald werd.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...