Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 22 juli 1918 tot en met zondag 28 juli 1918

Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)
Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias Corn.Vermeiren) langs het dorp over Sint-Amands–Malderen–Merchtem naar Asse en kwam rond 9 uur deze avond thuis over Bollebeke–Londerzeel–Puurs.
Een kilo haver voor ’t paard kostte te Asse 5 frank en nieuw hoefijzer onderweg 12 frank!
Robertus is om 2 ½ namiddag met de trein over Mechelen naar Leuven gereden waar hij overnacht. Blijft bij zijn grootmoeder en tantes om morgen naar Zoutleeuw tot vrijdag bij zijn moeder en broeders een welverdiende vakantie te nemen.
Onze werkman Jefke Waumans, kreeg gisterenavond een beklemde breuk. Dr.Georges Van de Abbeele ’s nachts geroepen, was niet bij machte ze in te duwen, en deed de patiënt deze morgen naar ’t gasthuis brengen voor een operatie, die dr.Lanssens verrichtte en goed verliep.
John, onze hond, heeft een numero 83 thuis gekregen met bericht eerstdaags naar de keuring te Puurs voor de Duitsers te verschijnen, maar John is ziek, is stijf van ’t reumatiek. Men beraadslaagt of men hem in plaats van aan te geven, niet beter zou doen hem zijn pels aftrekken en zijn hondenvet te nutte te maken. Overdag maakt hij veel lawijd maar als ’t donkert, durft hij niet meer uit zijn kot en zwijgt, wat er ook op de werf of boomgaard gebeure.
De eerwaarde moeder der Presentatie, ter gelegenheid van hare feestdag (Magdalena) liet ons in de voormiddag 2 taarten brengen, die ’s middags werden opgepeuzeld.
Twee jongens van Bornem, Oscar Engelen en Jules Maes (beide hulpklerken bij Theodoor De Maeyer) waren op verzoek van een sportman naar Antwerpen gisteren gaan spelevaren op de Kempische vaart. Walter de Maeyer was wegens Te Deum in de kerk en de 3e zondag (van het H.Hart) niet meegegaan. Door een rukwind en verkeerde maneuver is het bootje omgeslagen en de drie inzittenden vielen in ’t water. Twee konden zich redden, de 3e J.Maes werd na 7 maal duikelen door de sportman bovengehaald: levenloos. Na 3 uur wrijven en beweginskuren, werden de levensgeesten opgewekt en kon de patient naar het gasthuis van Merksem gebracht worden. Oscar Engelen kwam met de laatste tram te Bornem het nieuws bij de familie, moeder en dochter te Doregem, aanbrengen.
Aardig geval van telepathie? Gisterennamiddag, omstreeks 4 uur, toen het ongeluk te Antwerpen voorviel, zei de moeder tegen haar dochter: "het is nu juist 4 jaar geleden dat vader overleed. En onze Jules zal misschien ook dood zijn." Hij was niet dood. Vandaag hebben ze hem te Merksem bezocht en er is hoop, al is ’t ook weinig dat hij er zal doorgeraken.

Dinsdag 23 juli 1918 (dag 1444)
Om 9 ½ bezoek van madame de gravin met haar klein-dochterke Gabrielle de Rosée. Dit 5-jarig kind ziet er nogal vlug uit en niet achterlijk!
H.H.Abt schrijft een kaartje aan de Prior, dat Hugo’s zusje is overleden. Item dat hij bezorgd is wegens ’t geld dat verzonden is en nog niet toegekomen.
De voerman van het comiteit, Vinc.De Jaeghere, werd vandaag door n’en Duits aangehouden met zijn wagen, en zijn lading in de Bouw onder beslag gelegd, omdat hij voor ’t gasthuis en Presentatie enige kisten scheepsbeschuit, zonder geleibrief, had meegebracht van de loskaai. Die kisten werden beschouwd als smokkelwaar en daarmee kan het heel wat in hebben om de andere levensmiddelen voor het comiteit los te krijgen.

Woensdag 24 juli 1918 (dag 1445)
Broeder Alanus heeft vandaag zijn eersten nieuwe tabak gesneden. Van verleden jaar zijn er nog een paar kilos overschot.
De Ven.Senior is deze voormiddag aan de trap van vermoeienis gevallen en kon alleen niet op. Toch is hij ondanks raad van dokter en Prior terug naar zijn kamer op de dormpter gaan wonen. Beneden zag hij niets!
Er is uitgebeld dat het streng verboden is op het veld korenaren te oogsten, om te beletten dat er zoveel aren van de schoren worden afgesneden.
In de parochiekerk lijkdienst voor een gesneuvelde soldaat, Jansegers, buitenland.
In de Bouw stierf eergisteren tante Bibbe, moei van Jan en Louise De Jonghe. Ze werd vandaag begraven.

Donderdag 25 juli 1918 (dag 1446)
H.H. Abt schrijft de Prior een kaartje om te laten weten dat broeder Bonifacius het niet lang meer zal trekken en zijn bekommernis met het niet-ontvangen geld.
Schilder Tony Van Os had ons verleden week een uitnodiging gestuurd om zijn tentoonstelling van schilderstukken in het Buitenland te bezoeken. Deze middag is meneer Prior, Martinus, Leo, Leonardus en Bernardus er naar toe geweest en kwamen er heel voldaan van terug.
Aan ’t gemeentehuis lijst aangeplakt van het opgemeten graan bij de boeren … die met tal van protesten gaan reklameren.

Vrijdag 26 juli 1918 (dag 1447)
Tussen kapittel en studiezaal wordt het houten schutsel weggenomen. De studiezaal wordt gewassen en geschuurd.
Te Puurs was er vandaag hondenkeuring, onze John hield zich ziek en liet zich met een kaartje excuseren.
Er is weer evenals verleden jaar veel drukte op de boerdeij. Met allerhande gerij brengen boerkens uit de geburen hun korenoogst naar de abdij om er op 4-5 plaatsen te gelijk aan ’t geselen en dorschen en met onze windmolen zo vlug mogelijk gezuiverd te krijgen. Het Gaat er niet sub silentio.
Onze 16 kiekens varen er echter goed bij. Ze verdienen elk per dag 1,40 met eieren leggen.
De familie Verhaegen–Peeters bestelt een Tricenarium voor hun gesneuvelde zoon Victor.
De seminaristen van Mechelen zijn allen naar huis op vakantie gezonden. 75% waren met de Spaanse ziekte besmet.
Het praatje gaat dat een uitgelopen schoolbroeder van Bornem gaat trouwen met de stoeltjeszetster der parochiekerk Borgheys. (Miserie nondrum finis)
Robertus is deze avond om 4 uur thuis gekomen. Hij had te Puurs een uur vertraging.
Felle regenbuien.

Zaterdag 27 juli 1918
(dag 1448)
Regen bijna de hele dag door.
Gisteren zijn er te Puurs op de hondenkeuring een 60-tal honden van Bornem gekeurd voor de dienst, nl. de wachthoudende Duitse soldaten, bij gebrek aan manschappen krijgen elk een hond als Ersatz. De keuring bestond daarin dat men elke hond met een stok dreeg te slaan, diegene die blafte werd gemuilband, den bil geschoren en met een ijzer gebrandmerkt. Boer Borms, een slimmerik van Klein-Mechelen, vond nog den tijd zijn beest de les te leren en mocht zijn hond bewaren.
Robertus vertelde dat prof.Thierry van Leuven, aldaar Sint-Geertrui met een hele blok huizen heeft aangekocht voor de Benedictinissen van Luik en het oud-Karthuizerklooster voor de paters Kapucienen. Hij bracht ook een doodsprentje mee van prof.Brants, arm gestorven.
Te Bornem trouwde vandaag Fr.Van Ranst (45 jaar) met zijn meid (25 jaar) J.Van de Kokers.

Zondag 28 juli 1918 (dag 1449)
Deze morgen van 9 tot 9 ¾ concert door de violisten Wardje Van Fraeyenhoven, Do en Fons Boeykens, beide congreganisten, die de congregatie verzuimden.
Het schoor der gravin gedeeltelijk aan het comiteit afgestaan, bracht alleen aan erwten 18.000 frank op. De onkosten beliepen samen slechts 13.000 frank. Bonen, prei, ajuin, enz. is dus zuivere winst.
Te Mariekerke heeft een Duitse patrouille een ongehoorde voorraad gesmokkelde houtvoorraad aangeslagen.
Te Temse werden 2 doodsprentjes van gesneuvelde soldaten aangeslagen en verboden omdat ze in ’t frans waren opgesteld, de Vlaamse tekst werd toegelaten door de Duitse censuur.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...