Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 1 juli 1918 tot en met zondag 7 juli 1918

Maandag 1 juli 1918  (dag 1422)
Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.
In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik heeft er met een potlood een nulleke achter bijgetekend.
Item gedroogde brandnetelstengels zonder bladeren worden door de Duitsers per 100 kilo 28 frank betaald.
De boeren weten niet wat ze met hun marken moeten aanvangen, zegt men, en de bursarius der abdij gaf vandaag zijn laatste marken uit om de boerderij in de draai te houden.
Onze vluchteling, Jan Leenknecht, werd verleden zaterdag naar Puurs opgeroepen bij de Kommandatur. Zijn eigen kameraden, waaronder zijn zwager, hebben hem daar verraden en aangeklaagd dat hij met hen naar Beytem is geweest en klederen heeft meegebracht. De drie kameraden, die gesnapt werden, 3 dagen in 't kot, moesten zonder eten en veel slaag kregen, kunnen niet verkroppen dat Jan er zo goedkoop zou van afkomen. Deze houdt maar vol dat hij niet weg is geweest.

Dinsdag 2 juli 1918 (dag 1423)
Onder de grote mis zonder assistentie speelde Theodoor De Maeyer het orgel.
De broeders waren in de Vespers. Lange recreatie. 's Middags glas wijn.
Om 1 ½ ontving Bernardus bezoek van Sint-Niklaas. Bij zijn schoonbroer, drukker te Gent, werd alles door de Duitsers met beslag gelegd.
Craenhals is om 2 uur nog enige foto's komen nemen van Raph.Segers, Bened.Neefs … Jud.Bal, Calvarieberg, M.Cruyt (?)
Men vertelt dat de kardinaal met de Duitse overheid overeen is gekomen nopens de examens der onderwijzers-kandidaten, in de zin dat de activisten in de jury geen zitting hebben. Het werd tijd, want vele jongelingen die reeds 3 jaar hun studiën af hebben, worden het wachten moe en gaan naar de hogeschool van Gent. Ondertussen zijn ook vele ledig gekomen plaatsen aan het lager en middelbaar onderwijs bezet geworden door activisten en Duitsgezinde Belgen. Oud-minister Woeste heeft in 't begin dit gevaar ingezien en er voor gewaarschuwd. De studenten der katholieke middelbare scholen moesten wel hun eindexamens afleggen, maar de kardinaal liet niet toe dat ze hun diploom door de Duitse overheid lieten ondertekenen. Alf.D'Hainaut en anderen bleven derhalve thuis.

Woensdag 3 juli 1918 (dag 1424)
Nivardus heeft vandaag weer mis gelezen en was present in de koor.
Frater Robertus deze nacht onpasselijk geworden, kwam naar het officie, maar moest terug wegens koorts en braaklust.
R.D.Eberhardus, nieuwe abt van Marienstadt, schrijft een kaartje om zich zelve en zijn nieuw ambt aan ons gebed aan te bevelen. Hij hoopt met betere tijden Bornem nog wel eens te bezoeken.
Vandaag moest vrouw Leenknecht te Puurs verschijnen om te verklaren dat haar zoon Jan niet naar Beytem was geweest.
Onze patattenoogst (Donk) werd vandaag door een commissie opgemeten.
De aanhoudende droogte veroorzaakt een melkvermindering van 30 liters per week. De beesten worden 1000 frank beterkoop bij gebrek aan voeder. Men spreekt van een koe te verkopen.

Donderdag 4 juli 1918 (dag 1425)
Frater Robertus heeft nog braaklust, diarree en blijft te bed.
De eerste tabakoogst aan de bakken is begonnen.
Vader en moeder Leenknecht werden vandaag nogmaals te Puurs opgeroepen om te getuigen dat hun zoon niet van Bornem was weg geweest. Het Dreigt slecht af te lopen.
De suikerwinkel van Mil Van Fraeyenhoven schijnt niet te mogen uit verkopen omdat de gemeente de gevraagde 15.000 frank borg niet wil storten. Zelfde moeilijkheid in de naburige gemeente.
Deze namiddag werd ons patattenveld in de hof opgemeten.
Geen kanon hoorbaar, maar deze avond fel vliegergeronk in de omtrek.

Vrijdag 5 juli 1918 (dag 1426)
Frater Robertus kwam vandaag naar de koor maar heeft nog geen eetlust.
Geen kanon hoorbaar vandaag.
Deze avond onder de recreatie zagen we dat 3 kleine schavuiten bezig waren over de muur te klauteren aan de kabal. Een hondsgeblaf en ze tuimelden terug. We hoorden de politieagent Van Camp roepen "Blijft staan!” De hond zorgde ervoor en de 3 bengels werden langs de Kloosterstraat en 't dorp naar huis gebracht.
Te Oppuurs werd deze dagen een moordpoging gepleegd op 3 personen. Diefstal drijfveer.
Patattendiefstal is aan 't orde van de dag. Een kar hooi van 1.000 kilo wordt 700 frank verkocht.
Meneer Prior is vandaag naar de gemeentesecretaris gaan reclameren wegens achterstallige betaling aan 't gasthuis.
Bij boer Van Delm, Doregem, zijn de Duitsers op Sint-Pieter 2 varkens komen opladen die niet waren aangegeven.

Zaterdag 6 juli 1918 (dag 1427)
In de voormiddag ontving Hugo een brief (express) die 6 dagen onderweg was, uit Schiedam meldend dat zijn zusje (8 jaar) geopereerd was van appendicite en gevaarlijk ziek was. Hij ging om 1 uur naar de Kommandatur van Puurs om een pas. Men zegde hem dat ze zich daarmee niet bemoeiden, en hij zich daarom naar Mechelen moest begeven. Naar redenen werd niet geluisterd en hij kwam om 3 uur terug thuis.
In de serre is een ziekte aan de tomaten.
Men beweert dat het is omdat de teelaarde niet werd vernieuwd, en 't kan waar zijn, want in de oude serre, waar er dit jaar voor de eerste keer geplant werd, is nog niets te bespeuren.
De prijs van het rundsvlees zal op 8 frank de kilo gebracht worden, en er zou slechts 1 veekoopman en 1 vleeswinkel per kanton mogen blijven!
Torremanneke Rottiers uit de Kloosterstraat, bediende (in de Bouw) van de soep en die hier dagelijks 's morgens zijn boterhammen met melk komt opeten, kocht vandaag zijn 10e kind, 1e dochterke. De negen eersten waren jongens, die allen, op één na, nog in 't leven zijn.

Zondag 7 juli 1918 (dag 1428)
Om 12 ½ gaat de Prior naar Temse en komt om 7 ½ thuis.
Theodoor de Maeyer bespeelde 't orgel onder de hoogmis, Nivardus zat in de koor.
Boer Lathouwers uit de Boskant (z. 14-20 april) komt met vreugde vertellen dat hij de de 10e dezer naar 't comiteit mag gaan om zijn rantsoen. De Duitsers waren (2 dagen na mijn brief (20 april) bij hem nog eens komen huiszoeking doen en ze stelden hem gerust, dat de brief zijn effect zou hebben. De champetter had gisteren komen zeggen dat hij en zijn huishouden volle rantsoen zou krijgen.
Gisteren namiddag en vandaag draait de kermisorgel bij de weduwe Brats. Toekomende week bij Pol Schuim en zo beurtelings zegt men tot opbeuring van het Vlaamse volk.
Tegen de avond zwaar kanongeschut hoorbaar in het westen.

Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...