Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 1 juli 1918 tot en met zondag 7 juli 1918

Maandag 1 juli 1918  (dag 1422)
Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.
In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik heeft er met een potlood een nulleke achter bijgetekend.
Item gedroogde brandnetelstengels zonder bladeren worden door de Duitsers per 100 kilo 28 frank betaald.
De boeren weten niet wat ze met hun marken moeten aanvangen, zegt men, en de bursarius der abdij gaf vandaag zijn laatste marken uit om de boerderij in de draai te houden.
Onze vluchteling, Jan Leenknecht, werd verleden zaterdag naar Puurs opgeroepen bij de Kommandatur. Zijn eigen kameraden, waaronder zijn zwager, hebben hem daar verraden en aangeklaagd dat hij met hen naar Beytem is geweest en klederen heeft meegebracht. De drie kameraden, die gesnapt werden, 3 dagen in 't kot, moesten zonder eten en veel slaag kregen, kunnen niet verkroppen dat Jan er zo goedkoop zou van afkomen. Deze houdt maar vol dat hij niet weg is geweest.

Dinsdag 2 juli 1918 (dag 1423)
Onder de grote mis zonder assistentie speelde Theodoor De Maeyer het orgel.
De broeders waren in de Vespers. Lange recreatie. 's Middags glas wijn.
Om 1 ½ ontving Bernardus bezoek van Sint-Niklaas. Bij zijn schoonbroer, drukker te Gent, werd alles door de Duitsers met beslag gelegd.
Craenhals is om 2 uur nog enige foto's komen nemen van Raph.Segers, Bened.Neefs … Jud.Bal, Calvarieberg, M.Cruyt (?)
Men vertelt dat de kardinaal met de Duitse overheid overeen is gekomen nopens de examens der onderwijzers-kandidaten, in de zin dat de activisten in de jury geen zitting hebben. Het werd tijd, want vele jongelingen die reeds 3 jaar hun studiën af hebben, worden het wachten moe en gaan naar de hogeschool van Gent. Ondertussen zijn ook vele ledig gekomen plaatsen aan het lager en middelbaar onderwijs bezet geworden door activisten en Duitsgezinde Belgen. Oud-minister Woeste heeft in 't begin dit gevaar ingezien en er voor gewaarschuwd. De studenten der katholieke middelbare scholen moesten wel hun eindexamens afleggen, maar de kardinaal liet niet toe dat ze hun diploom door de Duitse overheid lieten ondertekenen. Alf.D'Hainaut en anderen bleven derhalve thuis.

Woensdag 3 juli 1918 (dag 1424)
Nivardus heeft vandaag weer mis gelezen en was present in de koor.
Frater Robertus deze nacht onpasselijk geworden, kwam naar het officie, maar moest terug wegens koorts en braaklust.
R.D.Eberhardus, nieuwe abt van Marienstadt, schrijft een kaartje om zich zelve en zijn nieuw ambt aan ons gebed aan te bevelen. Hij hoopt met betere tijden Bornem nog wel eens te bezoeken.
Vandaag moest vrouw Leenknecht te Puurs verschijnen om te verklaren dat haar zoon Jan niet naar Beytem was geweest.
Onze patattenoogst (Donk) werd vandaag door een commissie opgemeten.
De aanhoudende droogte veroorzaakt een melkvermindering van 30 liters per week. De beesten worden 1000 frank beterkoop bij gebrek aan voeder. Men spreekt van een koe te verkopen.

Donderdag 4 juli 1918 (dag 1425)
Frater Robertus heeft nog braaklust, diarree en blijft te bed.
De eerste tabakoogst aan de bakken is begonnen.
Vader en moeder Leenknecht werden vandaag nogmaals te Puurs opgeroepen om te getuigen dat hun zoon niet van Bornem was weg geweest. Het Dreigt slecht af te lopen.
De suikerwinkel van Mil Van Fraeyenhoven schijnt niet te mogen uit verkopen omdat de gemeente de gevraagde 15.000 frank borg niet wil storten. Zelfde moeilijkheid in de naburige gemeente.
Deze namiddag werd ons patattenveld in de hof opgemeten.
Geen kanon hoorbaar, maar deze avond fel vliegergeronk in de omtrek.

Vrijdag 5 juli 1918 (dag 1426)
Frater Robertus kwam vandaag naar de koor maar heeft nog geen eetlust.
Geen kanon hoorbaar vandaag.
Deze avond onder de recreatie zagen we dat 3 kleine schavuiten bezig waren over de muur te klauteren aan de kabal. Een hondsgeblaf en ze tuimelden terug. We hoorden de politieagent Van Camp roepen "Blijft staan!” De hond zorgde ervoor en de 3 bengels werden langs de Kloosterstraat en 't dorp naar huis gebracht.
Te Oppuurs werd deze dagen een moordpoging gepleegd op 3 personen. Diefstal drijfveer.
Patattendiefstal is aan 't orde van de dag. Een kar hooi van 1.000 kilo wordt 700 frank verkocht.
Meneer Prior is vandaag naar de gemeentesecretaris gaan reclameren wegens achterstallige betaling aan 't gasthuis.
Bij boer Van Delm, Doregem, zijn de Duitsers op Sint-Pieter 2 varkens komen opladen die niet waren aangegeven.

Zaterdag 6 juli 1918 (dag 1427)
In de voormiddag ontving Hugo een brief (express) die 6 dagen onderweg was, uit Schiedam meldend dat zijn zusje (8 jaar) geopereerd was van appendicite en gevaarlijk ziek was. Hij ging om 1 uur naar de Kommandatur van Puurs om een pas. Men zegde hem dat ze zich daarmee niet bemoeiden, en hij zich daarom naar Mechelen moest begeven. Naar redenen werd niet geluisterd en hij kwam om 3 uur terug thuis.
In de serre is een ziekte aan de tomaten.
Men beweert dat het is omdat de teelaarde niet werd vernieuwd, en 't kan waar zijn, want in de oude serre, waar er dit jaar voor de eerste keer geplant werd, is nog niets te bespeuren.
De prijs van het rundsvlees zal op 8 frank de kilo gebracht worden, en er zou slechts 1 veekoopman en 1 vleeswinkel per kanton mogen blijven!
Torremanneke Rottiers uit de Kloosterstraat, bediende (in de Bouw) van de soep en die hier dagelijks 's morgens zijn boterhammen met melk komt opeten, kocht vandaag zijn 10e kind, 1e dochterke. De negen eersten waren jongens, die allen, op één na, nog in 't leven zijn.

Zondag 7 juli 1918 (dag 1428)
Om 12 ½ gaat de Prior naar Temse en komt om 7 ½ thuis.
Theodoor de Maeyer bespeelde 't orgel onder de hoogmis, Nivardus zat in de koor.
Boer Lathouwers uit de Boskant (z. 14-20 april) komt met vreugde vertellen dat hij de de 10e dezer naar 't comiteit mag gaan om zijn rantsoen. De Duitsers waren (2 dagen na mijn brief (20 april) bij hem nog eens komen huiszoeking doen en ze stelden hem gerust, dat de brief zijn effect zou hebben. De champetter had gisteren komen zeggen dat hij en zijn huishouden volle rantsoen zou krijgen.
Gisteren namiddag en vandaag draait de kermisorgel bij de weduwe Brats. Toekomende week bij Pol Schuim en zo beurtelings zegt men tot opbeuring van het Vlaamse volk.
Tegen de avond zwaar kanongeschut hoorbaar in het westen.

Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...