Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 10 juni 1918 tot en met zondag 16 juni 1906

Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)
Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was hij in de Vespers weer present.
Deze nacht heeft het een weinig geregend. Het Was nodig.
Om 7 uur Controle in de school voor de weerplichtigen.
Door het werkvolk werd hier een gedrukt naamloos strooibiljet meegebracht, gisteren op de Kleine Hei en elders rond gestrooid door de mannen van de "Volksopbeuring” die zich ten doel stellen het Vlaamse volk te doen herleven en zich en hunne onderneming onder het patronaat van mgr.Van de Wetering, aartsbisschop van Utrecht! Ze doen niet mee aan politiek? Ook niet aan activisme?
Om 6 ¾ gaat Leonardus op vacantie-assistentie naar Liezele. De pastoor aldaar gaat voor enkele dagen op reis naar zijn familie, zijn vader en moeder wonen nochtans bij hem in. Zo helpt men elkaar uit de nood.

Dinsdag 11 juni 1918 (dag 1402)
De gemeenteraad zal de op te richten opbeuringswinkel niet erkennen, noch borg stellen. Een rekest aan de General-Gouverneur is ingediend.
Leenknecht’s zoon, Jan, gaat deze morgen met zijn zwager trachten naar Beytem te geraken om te zien of het geraadzaam is er naar terug te keren met heel het gezin. Hoopt zaterdag terug te zijn.
Sedert enige dagen komt er op het grasperk voor onze calefact een wild konijn tegen de avond zitten spelen tot mijn groot genoegen en tot ergernis van jager Martinus.

Woensdag 12 juni 1918 (dag 1403)
Om 11 uur plechtig gelui in de dorpskerk. Doop van een 7e zoon Keppens (Kleine Hei)
Om 12 ½ gaat de Prior naar Sint-Amands en komt thuis om 7 ½
Leonardus om 10 uur thuis gekomen, gaat om 6 ½ terug naar Liezele. Daar worden jonge vigskens verkocht aan 50 frank de kilo.
Wij hebben vandaag 4.000 kilo steenkolen gekocht aan 113 frank de 1.000 kilo.
De "opbeuringswinkel” zegt men, zal bij Mil Van Fraeyenhoven geopend worden.
Het comiteit van Antwerpen heeft kenbaar gemaakt dat de "Opbeuringsbeweging" moet aanzien worden als wel uitgaande van de activisten.

Donderdag 13 juni 1918 (dag 1404)
De Prior van Val Dieu zegt dat de "Conventuales residentes” allen welvarend zijn, van de overigen niets bekend. Te Marienstadt is Eberhard Hoffmann tot abt gekozen. Om van Val Dieu tot Bornem te geraken zijn er twee dagen mee gemoeid.
Geen kanon hoorbaar.
Als we deze middag op wandel gingen naar het Schoor, kwamen we in de Kloosterstraat zo’n kleine volwassen Pruis tegen dat de schoolkinderen er mee stonden te lachen, met ransel en geweer en de pinhelm op zijn kop geleek hij nog een kaboutermanneke en toch stapte hij gans alleen naar Branst, alsof hij met een wip de Schelde en de IJzer ging overspringen.
Aan de kaai stonden honderden karren en kruiwagens om hun aandeel steenkolen aan te schuiven. Tegen de avond waren de kolen reeds 1.50 per 1000 kilo opgeslagen, wat het volk niet weinig rumoerig maakte.
Een soldatenvrouw, Permentier, wier man in ’t begin van de oorlog 1914, gesneuveld was, bracht onlangs een kleine (Pruis) ter wereld. Zij werd derhalve door het Antwerps Comiteit onbevoegd verklaard om verdere steun te genieten als soldatenweduwe, aangezien zij een nieuwe broodwinner moest hebben. Ze maakte veel spektakel en riep: "dat ze heur jonk toch niet vermoord had gelijk zoveel anderen!”.

Vrijdag 14 juni 1918 (dag 1405)
Deze nacht tussen 10-11 uur werden meest allen wakker door bommen of geschutvuur niet veraf. Tegen avond vertelt men dat er bommen gevallen zijn te Bazel. De Prior van Val Dieu bleef na zijn mis hier ontbijten.
Deze middag om 2 uur is photograaf Craenhals het portret van Abt Rubens komen aftrekken voor mgr.Linnig van Antwerpen.
Er is uitgeplakt dat voor 25 dezer geen nieuwe patatten mogen worden uitgedaan … toch hoort men dat er dagelijks gestolen worden en aan 5 frank de kilo te koop zijn.
Bij Mil Van Fraeyenhoven werd gisteren suiker gelost, aangebracht door een wagen der brouwerij De Ster.
In de parochiekerk heeft gisterenavond pater Redemptorist Van Horenbeke van Antwerpen een Tridicum begonnen ter ere van het H.Hart.
Geen kanon hoorbaar.

Zaterdag 15 juni 1918 (dag 1406)
Een regenbui heeft deze nacht het stof geblust.
Om 9 uur is Leonardus thuis gekomen van Kalfort waar hij van Liezele komend gisteren en vandaag hielp biecht horen. Een predikant houdt de pastoor er niet meer op na voor de gedane aanbidding.
De aandeelhebbers der abdij ontvingen deze middag over de post elk een gedrukt blad met de opgave onze percelen grond kadastraal gemeten. Het moet binnen 14 dagen ondertekend terug gezonden worden.
De gemeente Bornem is verplicht wekelijks 275 kilo boter te leveren op straf van 20.000 frank boete. Ongeveer ½ kilo per koe.
Henri Moens–Schutters, reeds enige dagen bedlegering, heeft typhus. Men houdt het geheim! anders komen de Duitsers hem naar ’t gasthuis brengen.
In de voormiddag was ’t kanon hoorbaar.
Z.E.H. Prior van Val Dieu vertrok na de middag over Antwerpen naar huis.

Zondag 16 juni 1918 (dag 1407)
Leo heeft in de parochiekerk de H.Communie uitgedeeld van 6 tot 7 ½ aan de mannen van de bond van ’t H.Hart. Zowat 350. Samen 1300 communies.
De pastoor was over den uitslag tevreden, ofschoon de pater Redemptorist, die zeer schoon sermoenen deed, maar weinig toehoorders had, bijzonder in het sluitsermoen na de middag. Maar ’t was kermis te Bornem, en volk overhoop in de herbergen, de 6 danskoten (Jan uit ’t hol, Gemak, Londen, Roos, Boeykens, enz.) waren opgepropt, om 11 uur moest men sluiten vanwege de Duitse overheid, maar … Op de markt stond een poppenkraam, en een hansworst of grappenmaker.
De gemeente Bornem heeft aanzegging gekregen dat er een speciale doctoor (activist) voor de schoolhygiene zal aangesteld worden met een jaarlijkse vast tractement van 500 frank ten laste van de gemeentekas !
Leonardus is om 11 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar hooi verkocht werd aan 600 frank de 1.000 kilo. Dagelijks worden daar 30 ton steenkolen verkocht aan 180 frank de 1.000 kilo.
Onderpastoor Verbist deze nacht onpasselijk geworden, ontbood dr.Van den Abbeele, toch was hij deze morgen in de kerk om mis te lezen.
Leenknecht’s zoon, Jan, is gisterenavond thuis gekomen van Beytem met kleren voor zijn ouders. De huizen waren er meest allen neergeschoten en onbewoonbaar. Zijn 3 kameraden onderweg verloren.
Kanon hoorbaar.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...