Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 27 mei 1918 tot en met zondag 2 juni 1918

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)
Het kanon is nacht en dag hoorbaar.
Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers te Temse die zich gereedmaken terug naar ’t front te marcheren.
Meneer Jef Van Fraeyenhoven is verleden nacht om 1 uur overleden voorzien van de H.Sacramenten.
Er zijn in de abdij 7 kisten beschuit en chocolade aangekomen voor de schoolkinderen vanwege de philantroop Solvay van Brussel. 18.000 stuks.
Gisteren was ’t kermis te Branst en werd er in 4 herbergen gedanst.
De nieuwe pastoor van Sint-Amands, J.Van Kerckhoven, bracht om 5 ½ - 5 ¾ bezoek in de abdij, waar hij sedert 1891 niet meer binnen was geweest. Hij kwam eigenlijk om inlichtingen nopens (zijnen parochiaan) Ger.De Vos, die hier verleden jaar postulant was voor een paar dagen en dan moest doorgezonden worden. Voorlopig schoolmeester te Weert probeert hij de pastoor van Sint-Amands wijs te maken dat hij nu zeker is van zijn vocatie tot den religieuze staat. Een paar woorden uitleg waren voldoende om de pastoor te overtuigen dat hij hier nutteloze pogingen zou doen.
Mr.Van Kerckhoven wordt te Sint-Amands graag gezien en hij zegde er ook zeer kontent te zijn.
Kermis had ik met hem gemaakt, in 1891 te Wörishofen bij pastoor Kneip, waar hij ruim een jaar of twee de waterkuur volgde wegens slechte spijsvertering. Het weinige Duits dat hij er geleerd had, was hem nog al eens te pas gekomen tijdens de oorlog en te Hoegaarden en te Sint-Amands.
Theodoor De Maeyer kreeg deze avond bezoek van een hoofdinspecteur van Brussel met de Spaanse gezant en Van de Zande van Antwerpen.

Dinsdag 28 mei 1918 (dag 1388)
Af en toe is het kanon hoorbaar.
Deze morgen zag ik toevallig P. een korf patatten uit de kelder onder Sint-Thomas langs de schuur wegsmokkelen naar Leenknecht. En dan wordt er gejammerd dat wij moeten zuinig aandoen om rond te komen!
Deze middag kaart ontvangen van D.Eberhard uit Marienstadt het overlijden meldend van hun abt Conrad +21 dezer.
En pater Martinus ontving een kaartje van Vader Quampl., die hem bedankte voor de zorg en moeite die hij besteed had in het versieren met bloemen van het graf van zijn dochterke Blanche! Bij de eerste gelegenheid zou hij hem nog persoonlijk zijn dank komen uitdrukken. Hoe dat bezoek zal van pas komen en aflopen? Quampl, een man zonder godsdienst, is wegens zijn activisme onlangs tot inspecteur benoemd van het middelbaar onderwijs door de Duitse overheid, en M. heeft hier nooit harde woorden genoeg om Broeder Activist, JM, te brandmerken.
Sedert eergisteren heeft de Duitse overheid de gemeentepolitie in handen.

Woensdag 29 mei 1918 (dag 1389)
Af en toe kanon hoorbaar.
Deze nacht lichtstralen uit fort Breendonk.
Om 9 ½ lijkdienst en begrafenis van Jef Van Fraeyenhoven onder grote toeloop van volk. Meneer Prior heeft de lijkdienst bijgewoond in de kerk.
Om 11 uur werd de vrouw van Alfons Van Meerbeeck berecht en een uur of twee later was zij reeds dood.
Gerardus laat weten dat hij maandag aanstaande maandag over de grenzen mag naar Holland. Een andere gebeurtenis, die vele commentairs gaande maakt, is een brief van cfr. Gosuinus, Rector bij de Zwartzusters te Breda en secretaris van de militaire aalmoezeniers. Hij laat weten dat hij het zeer druk heeft, ons hoopt terug te zien en dat de heren confraters in Holland, die en die, het goed maken, en van die het niet goed maken, gewaagt hij liefst met geen woord. Het is de eerste fatsoenlijke brief van de heren vluchtelingen die wij binst den oorlog te lezen kregen. Buiten de kaarten van Hoogw.Heer Vivat Sequens.
Leonardus heeft 3 kauwkens van Liezele gekregen en broeder Alanus laat na de middag zijn electrische maalmotor ronken.

Donderdag 30 mei 1918 Corp. Christ. (dag 1390)
In de refter te middag enige nieuwe patatten uit de serrepotten en onder de recreatie een glas cider over jaren door Affligem geschonken.
Om 11 uur voormiddag bezoek van madame de gravin. Zusters of kinderen van de Presentatie zijn niet ter aanbidding gekomen zoals vorige jaren. Moeder van ’t gasthuis en Zuster Elisabeth met de kinderen, kwamen van 4 tot 6 uur.
Eerw. Zusters van Lippelo met een hondertal congreganisten en zondagsschoolkinderen waren een bezoek komen brengen in ’t gasthuis en brachten om 4 ½ ook een bezoek in onze hof, die moeder van ’t gasthuis nog nooit gezien had.

Vrijdag 31 mei 1918
(dag 1391)
Verleden nacht rond 1 uur werden sommigen wakker gemaakt door een ontploffing.
Geen kanon hoorbaar.
Onze vluchtelingen zijn deze morgen om 5 uur naar Kalfort getrokken waar een plechtige dienst was en de deken van Roeselare kwam prediken.
In de voormiddag rond 11 uur klept de brandklok in ’t dorp. Op het einde der Kleine Hei, bij de Pépoort, is het huis van de vlechter (Pauwels–Gering) afgebrand. 11 personen dakloos. Daaronder de kleine schelm die hier in ’t jaar 1914 in ’t washuis is komen stelen en voor deze en andere heldendaden 2 jaren in ’t verbeteringsgesticht doorbracht. De brand werd daaraan toegeschreven dat de huisvrouw bezig was buiten ’t huis haren pot te koken en veel brandhout was opgestapeld. Er was nogal veel wind en geen water bij de hand. Onze spuit werd niet gehaald.
De 2 neven en de meid van de pastoor van Branst zijn naar Mechelen geroepen wegens smokkelhandel.

Zaterdag 1 juni 1918 (dag 1392)
De vrouw van Fons Van Meerbeeck werd om 10 uur begraven, 1e klas, doch geen koorlijk. Prior en Bernardus kwamen na hun ontbijt op de pastorij tegen 12 uur thuis in de refter eten. Mr.Verbist deed de lijkmis. In plaats van brood werden er marken uitgedeeld aan de armen.
Kaart ontvangen van H.H.Abt, dd 18 mei, die klaagt dat hij sedert Paaschen van niemand onzer iets heeft ontvangen.
Leonardus gaat om 2 uur op assistentie naar Liezele.
Een boer van Lippelo, die hier bij Jan de hovenier een pak koolplanten had gehaald, werd op straat aan de abdijmuur door 2 Duitsers aangehouden en zij lachten zichzelven uit, toen ze het verdachte pakte openden.
Sinds gisteren is de Dilftwoning bewoond door 2 juffrouwen en zusters Van Mierlo, van Antwerpen. Beiden ziekelijk.
De pastoor brengt ter lezing een brief van de Kardinaal aan de geestelijkheid over het nieuw Jus en zijn veranderingen.
Kanon alleen tegen avond hoorbaar.

Zondag 2 juni 1918
(dag 1393)
Gisteren is Kateke Wijns in ’t zothuis te Sint-Niklaas overleden.
Om 8 ¾ deze morgen komt een tweedekker gedurende een kwartier zeer laag rondvliegen boven Dilft-abdijhof–stenen molen. Hij was geen 100 meter hoog, zodat we de vliegenier konden zien zitten.
Om 11 ½ komt Leonardus thuis van Liezele en om 12 ½ gaat meneer Prior naar Temse en komt om 7 ½ thuis.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...