Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 20 mei 1918 tot en met zondag 26 mei 1918

Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)
Geen kanon hoorbaar overdag.
Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.
Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde priester Van Eetveld. J.Hammenecker predikant. Feest op de pastorij. Leonardus, ook uitgenodigd, feliciteert maar verontschuldigd zich.
Frater Robertus ontving een brief van zijn broer Henri dat hij een rekening heeft thuis gekregen van 150 mark voor kost en logis, vuur en licht gebruikt gedurende de maanden gevangenis in Duitsland!

Dinsdag 21 mei 1918 (dag 1381)
Bernardus is deze morgen, 9 uur, met de trein naar Sint-Niklaas op vacantie.
Leonardus ontving om 10 uur onverwacht bezoek van 2 nichten uit Wilrijk. Ze vertrokken om 4 uur over Temse.
Om 11 uur ontving ik een telegram het overlijden meldend mijner oudste zuster, 18 dezer. R.I.P.
Het telegram was uit Herentals verzonden 11 uur voormiddag den 18e. Werd te Mechelen gestempeld den 18e en is te Puurs waarschijnlijk wegens de Pinksterdagen blijven liggen. Lijkdienst vandaag 21. R.I.P.
Verleden nacht 1 ¼ - 1 ½ herhaaldelijk vliegergeronk en bomontploffingen. Men vertelt dat er te Willebroek en te Puurs mensen gedood zijn.

Woensdag 22 mei 1918 (dag 1382)
Geen kanon hoorbaar.
Verleden nacht werd door sommigen een Zeppelin gezien. Sint-Niklaas–Mechelen.
Men weet reeds te vertellen dat de bommen te Puurs en Willebroek gevallen, door Duitse vliegtuigen werden geworpen. Te Willebroek op de markt en te Puurs 20 meter ver van de statie.
Mgr.Lauwerijs, zegt men, heeft een geraaktheid gehad. Toestand erg.
Tegen avond 6 uur onweder, dat geen regen meebracht.

Donderdag 23 mei 1918 (dag 1383)
Deze nacht nogmaals een Zeppelin gehoord en gezien door sommigen in ’t dorp, richting als gisteren. Er werden vele lichtsignalen gegeven van het fort Breendonk.
Om 10 uur gaat meneer Prior naar Oppuurs–Puurs biecht horen bij de Zusters en komt ’s avonds om 6 ½ thuis.
Om 12 uur klein onweder met lichte regenbui.
Onder de recreatie wandeling langs de Grote Hei, waar Sus Boey bezig is te bouwen en Leblon een aardig huisje heeft onder dak.
De broeders van Oostakker te Bornem hebben uit het Etappengebied 4 kilos inlandse tabak gesmokkeld en gekocht aan 28 frank de kilo en broeder Alanus is bezig hem te snijden met een nieuw machien gefabriceerd door smid De Ridder.

Vrijdag 24 mei 1918 (dag 1384)
Tegen 8 uur deze morgen begint een weldoende regen te vallen.
Er wordt uitgebeld dat "om besmettelijke ziekte te weren, het verboden is tussen 9 uur ’s morgens en 9 uur ’s avonds met beir over de straat te rijden”.
Weeral een verse koe met stierkalf en nog altijd siroop in de refter.
Een oud vrouwke van de vluchtelingen komt bij de portier 2 missen bestellen "tot dankzegging voor O.L.Vrouw van ’t Luipegems kapelleke, waar zij haren gaanstok heeft achtergelaten, dien ze niet meer nodig heeft om goed te gaan.”
Meneer Prior vertelt dat Tarsicus van Tongerlo [secr. R.D.Apisc……] over 8 acht dagen per auto door de Duitsers naar Holland over de grens is gebracht, niemand weet waarom.
Bernardus is om 7 ½ thuis gekomen van Sint-Niklaas, waar de Koning van Baeyeren door zijn volk niet goed onthaald, ontevreden is vertrokken. De Beierse soldaten gaan veel naar de kerken en gedragen er zich voorbeeldig. Een der onderpastoors, die met de schaal in de kerk rondging voor de missies, meende zijn patriotismus te moeten tonen met zijn schaal terug te trekken als de soldaten de hand uitstaken om er hunnen penning in bij te dragen! Het zijn Beierse keurtroepen, die deelnamen aan de laatste gevechten in Vlaanderen en na een poos rust, er terug zullen naar toe moeten. Hun zedelijk gedrag tegenover het volk laat niet te wensen en van hun anti-Pruisische gezindheid maken ze geen geheim.

Zaterdag 25 mei 1918 (dag 1385)
Gerardus van Kerniel laat de Prior weten dat hij aanvraag heeft gedaan om naar Holland over te mogen, maar weinig hoop heeft van te gelukken. Er wordt verteld dat gemeenten door de Duitsers gaan verplicht worden alle melkkoeien te taxeren om wekelijks 20 à 25 liters melk te leveren! Iemand vroeg hier of het daarom was dat wij te middag voor de eerste keer binst den oorlog zoetmelkpap aten? Als dat zo was, zou de maatregel nog van de slechtste niet zijn.
Men vertelt nog dat prof.Alet van Sint-Amands te Antwerpen eindelijk gevonnist werd tot 2 maanden gevangenis. Er werd hem niet te laste gelegd dan dat hij gepoogd had de grenzen over te geraken.

Zondag 26 mei 1918 (dag 1386)
In de 3 missen vandaag heeft broeder Alanus aan de kerkdeur 700 druksels uitgedeeld "opwekking tot het vieren, den 7e juni, van het feest van ’t H.Hart”.
Meneer Joz. Van Fraeyenhoven die al geruime tijd kwijnde en reeds 5 doctoors had geraadpleegd, kreeg gisterenmiddag 2 maal een bloedspuwing. Toestand erg.
Men vertelt dat gisterenavond "geblekt” ofte ketelmuziek werd gemaakt ter ere van de Klas en de dochter van H.Filips.
Bij het avondmaal kregen we boter in plaats van siroop!
Tegen avond zwaar kanon hoorbaar.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...