Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 20 mei 1918 tot en met zondag 26 mei 1918

Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)
Geen kanon hoorbaar overdag.
Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.
Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde priester Van Eetveld. J.Hammenecker predikant. Feest op de pastorij. Leonardus, ook uitgenodigd, feliciteert maar verontschuldigd zich.
Frater Robertus ontving een brief van zijn broer Henri dat hij een rekening heeft thuis gekregen van 150 mark voor kost en logis, vuur en licht gebruikt gedurende de maanden gevangenis in Duitsland!

Dinsdag 21 mei 1918 (dag 1381)
Bernardus is deze morgen, 9 uur, met de trein naar Sint-Niklaas op vacantie.
Leonardus ontving om 10 uur onverwacht bezoek van 2 nichten uit Wilrijk. Ze vertrokken om 4 uur over Temse.
Om 11 uur ontving ik een telegram het overlijden meldend mijner oudste zuster, 18 dezer. R.I.P.
Het telegram was uit Herentals verzonden 11 uur voormiddag den 18e. Werd te Mechelen gestempeld den 18e en is te Puurs waarschijnlijk wegens de Pinksterdagen blijven liggen. Lijkdienst vandaag 21. R.I.P.
Verleden nacht 1 ¼ - 1 ½ herhaaldelijk vliegergeronk en bomontploffingen. Men vertelt dat er te Willebroek en te Puurs mensen gedood zijn.

Woensdag 22 mei 1918 (dag 1382)
Geen kanon hoorbaar.
Verleden nacht werd door sommigen een Zeppelin gezien. Sint-Niklaas–Mechelen.
Men weet reeds te vertellen dat de bommen te Puurs en Willebroek gevallen, door Duitse vliegtuigen werden geworpen. Te Willebroek op de markt en te Puurs 20 meter ver van de statie.
Mgr.Lauwerijs, zegt men, heeft een geraaktheid gehad. Toestand erg.
Tegen avond 6 uur onweder, dat geen regen meebracht.

Donderdag 23 mei 1918 (dag 1383)
Deze nacht nogmaals een Zeppelin gehoord en gezien door sommigen in ’t dorp, richting als gisteren. Er werden vele lichtsignalen gegeven van het fort Breendonk.
Om 10 uur gaat meneer Prior naar Oppuurs–Puurs biecht horen bij de Zusters en komt ’s avonds om 6 ½ thuis.
Om 12 uur klein onweder met lichte regenbui.
Onder de recreatie wandeling langs de Grote Hei, waar Sus Boey bezig is te bouwen en Leblon een aardig huisje heeft onder dak.
De broeders van Oostakker te Bornem hebben uit het Etappengebied 4 kilos inlandse tabak gesmokkeld en gekocht aan 28 frank de kilo en broeder Alanus is bezig hem te snijden met een nieuw machien gefabriceerd door smid De Ridder.

Vrijdag 24 mei 1918 (dag 1384)
Tegen 8 uur deze morgen begint een weldoende regen te vallen.
Er wordt uitgebeld dat "om besmettelijke ziekte te weren, het verboden is tussen 9 uur ’s morgens en 9 uur ’s avonds met beir over de straat te rijden”.
Weeral een verse koe met stierkalf en nog altijd siroop in de refter.
Een oud vrouwke van de vluchtelingen komt bij de portier 2 missen bestellen "tot dankzegging voor O.L.Vrouw van ’t Luipegems kapelleke, waar zij haren gaanstok heeft achtergelaten, dien ze niet meer nodig heeft om goed te gaan.”
Meneer Prior vertelt dat Tarsicus van Tongerlo [secr. R.D.Apisc……] over 8 acht dagen per auto door de Duitsers naar Holland over de grens is gebracht, niemand weet waarom.
Bernardus is om 7 ½ thuis gekomen van Sint-Niklaas, waar de Koning van Baeyeren door zijn volk niet goed onthaald, ontevreden is vertrokken. De Beierse soldaten gaan veel naar de kerken en gedragen er zich voorbeeldig. Een der onderpastoors, die met de schaal in de kerk rondging voor de missies, meende zijn patriotismus te moeten tonen met zijn schaal terug te trekken als de soldaten de hand uitstaken om er hunnen penning in bij te dragen! Het zijn Beierse keurtroepen, die deelnamen aan de laatste gevechten in Vlaanderen en na een poos rust, er terug zullen naar toe moeten. Hun zedelijk gedrag tegenover het volk laat niet te wensen en van hun anti-Pruisische gezindheid maken ze geen geheim.

Zaterdag 25 mei 1918 (dag 1385)
Gerardus van Kerniel laat de Prior weten dat hij aanvraag heeft gedaan om naar Holland over te mogen, maar weinig hoop heeft van te gelukken. Er wordt verteld dat gemeenten door de Duitsers gaan verplicht worden alle melkkoeien te taxeren om wekelijks 20 à 25 liters melk te leveren! Iemand vroeg hier of het daarom was dat wij te middag voor de eerste keer binst den oorlog zoetmelkpap aten? Als dat zo was, zou de maatregel nog van de slechtste niet zijn.
Men vertelt nog dat prof.Alet van Sint-Amands te Antwerpen eindelijk gevonnist werd tot 2 maanden gevangenis. Er werd hem niet te laste gelegd dan dat hij gepoogd had de grenzen over te geraken.

Zondag 26 mei 1918 (dag 1386)
In de 3 missen vandaag heeft broeder Alanus aan de kerkdeur 700 druksels uitgedeeld "opwekking tot het vieren, den 7e juni, van het feest van ’t H.Hart”.
Meneer Joz. Van Fraeyenhoven die al geruime tijd kwijnde en reeds 5 doctoors had geraadpleegd, kreeg gisterenmiddag 2 maal een bloedspuwing. Toestand erg.
Men vertelt dat gisterenavond "geblekt” ofte ketelmuziek werd gemaakt ter ere van de Klas en de dochter van H.Filips.
Bij het avondmaal kregen we boter in plaats van siroop!
Tegen avond zwaar kanon hoorbaar.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Maandag 24 juni 1918 (dag 1416)Deze morgen 7 uur passeert een 2-dekker over de abdij. Koers west-oostIn de voormiddag komt zich een postulant van Sint-Niklaas aanmelden voor het koor...
Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...