Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 13 mei 1918 tot en met zondag 19 mei 1918

Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)
Leo is om 7 uur met den "omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.
In de Presentatie was er Gedurige Aanbidding en de Prior las om 8 uur de 2e mis.
Regenachtig. Kanon af en toe hoorbaar. (dag 1373)
Meneer Van Durme vertelt dat 2 Duitse soldaten, bij hem ingekwartierd, spoorloos verdwenen zijn en dat er fel achter gezocht wordt. Ze hadden Van Durme de weg gevraagd naar Sint-Niklaas en dat ze niet meer terugkwamen.
Leonardus ontvangt een kaartje van zijn broer, slachter, meldend dat sedert 5 weken de slachterijen allen gesloten zijn.
Men zegt dat er hier een verse geit verkocht is voor 1.000 frank.
Een kilo ham in de stad kost 32 frank. Rundsvlees met beenderen 25 frank.

Dinsdag 14 mei 1918 (dag 1374)
Geen kanon hoorbaar van de ganse dag.
Van 11 tot 4 uur bezoek van de pastoor van Schelle, die een toog aan had, gemaakt van soldatengoed te Schelle achtergelaten en geverfd.
Deze morgen om 7 ½ kwam een jongen van 14 jaar over de muur op de boomgaard om … koestront te rapen en geraakte met zijn materie terug over de muur. Deze middag waren er al 2 met dezelfde operatie bezig. Eén ontsnapte, de 2e werd door Leonardus gearresteerd en moest zijn emmer omkappen.

Woensdag 15 mei 1918
(dag 1375)
In het gasthuis overleed deze nacht de zuster-novice Maria De Smet van ’t Buitenland. Door hevige typhuskoortsen had zijn geruime tijd hare geestesvermogen verloren, de laatste dagen was zij kalm en bij bewustzijn.
Te middag brief ontvangen dat mijn oudste zuster berecht is.
Leo is dezen avond 7 ½ van Brussel thuis gekomen. Item broeder Paulus van Lippelo.
De beruchte "leere frak” is van Bornem naar Lier verplaatst.
Een kilo patatten werd heden te Bornem 1.65 frank betaald.

Donderdag 16 mei 1918 (dag 1376)
Geen kanon hoorbaar.
Op het balkon werden de geraniumbakken geplaatst.
Vandaag kwamen er geen appelen meer ter tafel. En salaad komt er maar eens in de week ’s avonds te voorschijn, ofschoon de broeikassen vol staan en er begint te rotten. Reklamen gehoord.
Er wordt verteld dat Von Hindenburg zich van kant heeft gemaakt omdat hij wel inziet dat hij zijn partie zal verliezen. Volgens anderen zou hij door zijn ordonnans zijn vermoord. Men weet ook reeds te zeggen dat Von Mackensen in Vlaanderen het opperbevel heeft overgenomen.

Vrijdag 17 mei 1918 (dag 1377)
Geen kanon hoorbaar.
Deze voormiddag begrafenis van zuster Marie Smet uit ’t gasthuis geprofest op haar sterfbed.
Deze morgen kwart voor 10 uur is hier per velo aangekomen een 30-jarige Duitser in burgerkleding. Hij zegde zich uitgezonden door de Polizei van Brüssel om inlichtingen (foto’s, papieren?) in te winnen nopens Pater Edmondus Van den Heuvel. Meneer Prior die de vent had ontvangen, toonde hem zijn portret op de groep, die in ’t vreemdkwartier hangt en liet hem uit de "Katalogus Religiosorum” dag en datum zijner geboorte, professie, enz afschrijven. Hij vroeg naar een klein portret. Meneer Prior, die de late mis moest gaan doen, deed mij naar voor komen en bracht een exemplaar van de groep religieuzen (kabinet formaat postkaart) mede, dat hij de Pruis ter beschikking steld. Toen ik met deze alleen was en hem zeer beleefd en gespraakzaam vond, hoopte ik er nopens Edmondus bijzonder nieuws te gaan vernemen, doch hij verzekerde mij herhaaldelijk niets bepaalds te kunnen meedelen daar hij zelf niets wist "allerdings hat er mit den Polizei von Brüssel etwas aus zu machen. Den diese hat mich hierher geschickt um auskunft uber ihm”. Hij was per trein van Mechelen gekomen en reed om 10 ¼ per velo naar Liezele. Meneer Prior hoorde eens van de deken van Puurs zeggen, dat Edmondus in betrekking stond met hem, die recruten over de grenzen smokkelden, en waarvan onlangs een hele kliek in hechtenis werd genomen.
Clematis verplant aan de grafkelder.

Zaterdag 18 mei 1918 (dag 1378)
Geen kanon, tenzij tegen avond.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.

Zondag 19 mei 1918 (dag 1379)
Om 11 uur is Leonardus thuis gekomen van Mariekerke.
Geen kanon, tenzij tegen avond.
Onze koe heeft te nacht een stier gekalfd.
In de refter bij ’t ontbijt kregen we witte boterhammen en ’s middags eerste nieuwe patatten uit potten in de serre uitgebroeid. Aan elken bos vond men een of twee halfwassen knollekens, die men er af nam en dan werden de bossen op struiken in de volle grond gezet.
Om 4 uur gezongen Vespers. Een twintigtal mensen in de kerk.
Na de completen dacht de senior-organist niet aan de Salve Regina en speelde met "grand jeu” de Brabaconne, die halfweg verstikte bij gebrek aan wind in de blaasbalg. Zo kwam de Salve tot zijn recht.
Onze vluchtelingen lieten zich hier verleden zondag door Craenhals photograferen en brachten ons elk een exemplaar.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...