Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 13 mei 1918 tot en met zondag 19 mei 1918

Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)
Leo is om 7 uur met den "omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.
In de Presentatie was er Gedurige Aanbidding en de Prior las om 8 uur de 2e mis.
Regenachtig. Kanon af en toe hoorbaar. (dag 1373)
Meneer Van Durme vertelt dat 2 Duitse soldaten, bij hem ingekwartierd, spoorloos verdwenen zijn en dat er fel achter gezocht wordt. Ze hadden Van Durme de weg gevraagd naar Sint-Niklaas en dat ze niet meer terugkwamen.
Leonardus ontvangt een kaartje van zijn broer, slachter, meldend dat sedert 5 weken de slachterijen allen gesloten zijn.
Men zegt dat er hier een verse geit verkocht is voor 1.000 frank.
Een kilo ham in de stad kost 32 frank. Rundsvlees met beenderen 25 frank.

Dinsdag 14 mei 1918 (dag 1374)
Geen kanon hoorbaar van de ganse dag.
Van 11 tot 4 uur bezoek van de pastoor van Schelle, die een toog aan had, gemaakt van soldatengoed te Schelle achtergelaten en geverfd.
Deze morgen om 7 ½ kwam een jongen van 14 jaar over de muur op de boomgaard om … koestront te rapen en geraakte met zijn materie terug over de muur. Deze middag waren er al 2 met dezelfde operatie bezig. Eén ontsnapte, de 2e werd door Leonardus gearresteerd en moest zijn emmer omkappen.

Woensdag 15 mei 1918
(dag 1375)
In het gasthuis overleed deze nacht de zuster-novice Maria De Smet van ’t Buitenland. Door hevige typhuskoortsen had zijn geruime tijd hare geestesvermogen verloren, de laatste dagen was zij kalm en bij bewustzijn.
Te middag brief ontvangen dat mijn oudste zuster berecht is.
Leo is dezen avond 7 ½ van Brussel thuis gekomen. Item broeder Paulus van Lippelo.
De beruchte "leere frak” is van Bornem naar Lier verplaatst.
Een kilo patatten werd heden te Bornem 1.65 frank betaald.

Donderdag 16 mei 1918 (dag 1376)
Geen kanon hoorbaar.
Op het balkon werden de geraniumbakken geplaatst.
Vandaag kwamen er geen appelen meer ter tafel. En salaad komt er maar eens in de week ’s avonds te voorschijn, ofschoon de broeikassen vol staan en er begint te rotten. Reklamen gehoord.
Er wordt verteld dat Von Hindenburg zich van kant heeft gemaakt omdat hij wel inziet dat hij zijn partie zal verliezen. Volgens anderen zou hij door zijn ordonnans zijn vermoord. Men weet ook reeds te zeggen dat Von Mackensen in Vlaanderen het opperbevel heeft overgenomen.

Vrijdag 17 mei 1918 (dag 1377)
Geen kanon hoorbaar.
Deze voormiddag begrafenis van zuster Marie Smet uit ’t gasthuis geprofest op haar sterfbed.
Deze morgen kwart voor 10 uur is hier per velo aangekomen een 30-jarige Duitser in burgerkleding. Hij zegde zich uitgezonden door de Polizei van Brüssel om inlichtingen (foto’s, papieren?) in te winnen nopens Pater Edmondus Van den Heuvel. Meneer Prior die de vent had ontvangen, toonde hem zijn portret op de groep, die in ’t vreemdkwartier hangt en liet hem uit de "Katalogus Religiosorum” dag en datum zijner geboorte, professie, enz afschrijven. Hij vroeg naar een klein portret. Meneer Prior, die de late mis moest gaan doen, deed mij naar voor komen en bracht een exemplaar van de groep religieuzen (kabinet formaat postkaart) mede, dat hij de Pruis ter beschikking steld. Toen ik met deze alleen was en hem zeer beleefd en gespraakzaam vond, hoopte ik er nopens Edmondus bijzonder nieuws te gaan vernemen, doch hij verzekerde mij herhaaldelijk niets bepaalds te kunnen meedelen daar hij zelf niets wist "allerdings hat er mit den Polizei von Brüssel etwas aus zu machen. Den diese hat mich hierher geschickt um auskunft uber ihm”. Hij was per trein van Mechelen gekomen en reed om 10 ¼ per velo naar Liezele. Meneer Prior hoorde eens van de deken van Puurs zeggen, dat Edmondus in betrekking stond met hem, die recruten over de grenzen smokkelden, en waarvan onlangs een hele kliek in hechtenis werd genomen.
Clematis verplant aan de grafkelder.

Zaterdag 18 mei 1918 (dag 1378)
Geen kanon, tenzij tegen avond.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.

Zondag 19 mei 1918 (dag 1379)
Om 11 uur is Leonardus thuis gekomen van Mariekerke.
Geen kanon, tenzij tegen avond.
Onze koe heeft te nacht een stier gekalfd.
In de refter bij ’t ontbijt kregen we witte boterhammen en ’s middags eerste nieuwe patatten uit potten in de serre uitgebroeid. Aan elken bos vond men een of twee halfwassen knollekens, die men er af nam en dan werden de bossen op struiken in de volle grond gezet.
Om 4 uur gezongen Vespers. Een twintigtal mensen in de kerk.
Na de completen dacht de senior-organist niet aan de Salve Regina en speelde met "grand jeu” de Brabaconne, die halfweg verstikte bij gebrek aan wind in de blaasbalg. Zo kwam de Salve tot zijn recht.
Onze vluchtelingen lieten zich hier verleden zondag door Craenhals photograferen en brachten ons elk een exemplaar.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Maandag 24 juni 1918 (dag 1416)Deze morgen 7 uur passeert een 2-dekker over de abdij. Koers west-oostIn de voormiddag komt zich een postulant van Sint-Niklaas aanmelden voor het koor...
Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...