Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 6 mei 1918 tot en met zondag 12 mei 1918

Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)
Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.
Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebruikt en onbruikbaar, wordt hersteld door broeder Alanus en doet wederom dienst.

Dinsdag 7 mei 1918 (dag 1367)
Nicht van Placidus op bezoek. Item de nicht van Nivardus uit Wieze.

Woensdag 8 mei 1918 (dag 1368)
Om 10 uur passeert een vliegtuig West-Oost. Item om 2 uur namiddag West-Oost.
Om 4 uur Vespers. 4 ¾ sluiting der retret, met de pauselijke Zegel.
De broeders woonden de oefeningen namiddag en ’s avonds bij met ons.
Gerardus van Kerniel laat per kaart weten dat zijn (laatste) broeder overleden is.
Tegen avond is een broeder Passionist hier voor 8 dagen komen logies vragen om op termijn te gaan.

Donderdag 9 mei 1918 O.H. Hemelvaart (dag 1369)
Pater Simon is gisterenavond van hier naar ‘t gasthuis de retret gaan geven aan de zusters.
In het dorp zijn de kruisprocessies niet uitgegaan, omdat er 5 dagen te voren moest toelating aan de Duitsers gevraagd worden. Branst en Weert alleen in de buurt hebben die toelating aangevraagd.
Bij D’Hainaut den hovenier en portier van ’t kasteel zijn dieven door de gracht heen met de grote was, die te bleken lag, gaan lopen. Schade 800 frank.
Geen kanon hoorbaar.

Vrijdag 10 mei 1918 (dag 1370)
Geen kanon hoorbaar.
Om 3 ½ bezoek van madame de gravin, die vertelt dat Kanunnik Koppens na 4 maanden gevangenis, over 8 dagen is vrij gesproken. De ex-gouverneur de Baillet met zijn dame na een maand gevangenis werden deze dagen ’s morgens veroordeelt tot 15 jaar gevang en ’s avonds kregen ze gracie! Om 4 uur was er op ’t kasteel prijsuitdeling aan de 28 meisjes der kookschool. Madame Cammaert zat voor tussen de pastoor en de Prior. Bijgewoond door een 40-tal dames en juffrouwen uit het dorp, (burgerl... rijken) doch geen vroegere bontinnen! Om 5 uur was de Prior thuis.

Zaterdag 11 mei 1918
(dag 1371)
Geen kanon hoorbaar.
Te Hingene werd gisterennacht bij de Zusters een geit gestolen, die 3 ½ liter melk gaf per dag, de huid en kop werden buiten de hof in ’t veld teruggevonden.
Van 2 tot 3 uur komt pater Simon ons bezoek brengen in de Calefact.
Om 3 uur gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.
Om 4 ½ passeert een vliegtuig over Temse Oost-West.

Zondag 12 mei 1918 (dag 1372)
Meneer Prior is om 7 uur naar Temse gegaan mis zingen bij de broeders ter ere van St.Achilleus en komt om 7 ½ ’s avonds thuis.
Om 12 uur bezoek voor Placidus van zijn vriend student van Niel.
Om 5 ½ is Leonardus thuis gekomen van Mariekerke waar hij in de mis preekte. Veel volk ook van over de Schelde kwam St.Job vieren. Draaiorgels en mallemoleken om ’t oorlogsgebeuren te vergeten.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...