Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 29 april 1918 tot en met zondag 5 mei 1918

Maandag 29 april 1918 (dag 1359)
In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.
Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½
Een pater-missionaris van Boechout komt om tabak en andere planten. Item bezoek van meneer Bastijns uit Antwerpen. 1 kilo boter te Brussel 40 frank.
Om 1 uur gaat de Prior te voet naar Hoboken om vandaar over Antwerpen–Hasselt te Kerniel en Colen te geraken.
In het gasthuis overleed deze middag Trinneke Brijs.
Deze avond is Fons De Maeyer opname komen doen van onze graanoogst.

Dinsdag 30 april 1918 (dag 1360)
Kanon hoorbaar de hele dag.
Onze misdienaar Charel Boeykens is als 3e hovenier in dienst getreden en begint met tabak uit te planten in de bakken.
Bezoek voor Placidus van zijn nicht uit Nieuwkerke.
Het huis van de koster Cammaert is door de gemeente gehuurd voor de nieuwe ontvanger, O.Sanders, met vrouw en 1 jongen.
De school der vluchtelingen die er gevestigd is, zal naar het Hemelhof van Geelhand verplaatst worden.
De Duitsers hebben in Bornem 3 danszalen in beslag genomen, bij Jan uit ’t Hol, Pol Schuim en Boeykens in de Kapelstraat.
Men heeft vandaag gedaan gekregen met onze patatten te planten, als we zuinig aandoen, hoopt men te kunnen rondkomen met de ouden tot er nieuwe gegroeid zijn.
Talloze huishoudens zijn reeds sedert weken zonder patatten en dikwijls zonder brood en men zegt dat het meelrantsoen tot half juni nog zal moeten verminderd worden!

Woensdag 1 mei 1918 (dag 1361)
Geen kanon hoorbaar.
Onze bakker, Jef Ei, maakt den broeder portier wijs, dat de oorlogsverklaring van Engeland aan Holland te Antwerpen is aangeplakt.
De maand april was koud en killig en de "schoonste maand van ’t jaar” begint al even onaangenaam.
Perenbomen zonder bloesem, perzik en kriekenbomen bloeiden overvloedig maar zijn totaal bevrozen, veelal zelfs de takken. De tabak, een maand te vroeg uitgeplant, is terug de grond ingekropen. Men hoopte te kunnen oogsten voor de komst der komiezen, wat niet lukken zal.

Donderdag 2 mei 1918 (dag 1362)
De zon komt eindelijk te voorschijn.
Om 1 uur bezoek voor Placidus van zijn kozijn uit Rupelmonde.
Leonardus ontving een pak introningsprenten van ’t H. Hart.
Deze middag brief ontvangen van meneer Louis Delhaye, uit Brussel, Boulevard de la Senne 80, die goesting voelt om Cisterciënzer te worden en vraagt wat er toe nodig is. Hij studeerde philosophie in de Sorbonne, Semit.Talen in ’t College de France, paleographie te Leipzig, etc. Meneer Prior zal hem waarschijnlijk antwoorden, als hij geen Vlaams kunt, komt ge hier niet van pas.
Men vertelt dat te Sint-Niklaas alle de Duitse gendarmen cito zijn moeten vertrekken naar Berlijn, waar ’t revolutie is! Een officier zou gezegd hebben dat Von Hertling er de schuld van is, omdat hij de socialisten te veel heeft beloofd.
Een aantal jaargangen van de Courrier de Bruxelles die op de zolder lagen en aan ’t comiteit als zakken papier verkocht werden, brachten de som op van 32 mark. 4000 papieren zakken door de weeskinderen van ’t gasthuis geplakt, die er ook nog een daggeld aan verdienden.

Vrijdag 3 mei 1918 (dag 1363)
In de missen van 6 en 7 ½ vele communies, meestal van vluchtelingen. In de mis van 10 uur een 15-tal boerinnekens van ’t land van Waas, die het H.Kruis komen vereren, volgens eeuwenoude traditie. Toevallig brengt madame de gravin een foto van de H.Kruisrelikwie uit Sanderus Flandr.Illustr. En waarvan, zegde zijn te Eyzer nog een origineel in kleuren en aantekeningen berust.
In de namiddag kanon, trommelvuur met af en toe zware ontploffingen waargenomen zuidwaarts.
Van onze destijds aangeslagen tabak, 9 kilo (2e oogst) hebben we vandaag 1.75 per kilo uitbetaald gekregen door de gemeente.
Om 7 ½ is de Prior thuis gekomen per trein van zijn reis naar Colen–Kerniel–Leuven–Mechelen.

Zaterdag 4 mei 1918 (dag 1364)
Geen kanon hoorbaar.
De burgemeester komt vertellen dat de Belgen 20.000 Duitsers hebben gevangen genomen en de rest 15 kilometer achteruit geslagen.
Om 2 ½ passeert een vliegtuig zeer laag over de statie van Bornem. Noord-zuid.
Eergisteren kwam er bij Theodoor De Maeyer een boerin uit Doregem binnen gelopen, zeggende dat er bij haar in Doregem 2 Fransen waren aangekomen, een graaf en de vlieger Pégaud! Zij hadden haar juwelen en edelgesteenten aangeboden in ruiling van 8.000 frank in Duits geld, waarmee ze zouden de grenzen willen overtrekken. Met moeite gelukte het Theodoor de boerin aan ’t verstand te brengen zich niet te laten bedriegen.

Zondag 5 mei 1918 (dag 1365)
In de 7 uur mis volk volgens gewoonte. Om 8 ½ zeer weinig, grote teleurstelling van de predikant.
Meneer Prior is om 12 uur naar Temse gegaan en ’s avonds om 7 ½ thuis gekomen en om 4 ½ is P.Simon (Gruuthuyse), O.S.F. met de boot van Antwerpen hier aangekomen en heeft om 8 uur de inleiding tot de retret begonnen.xxx
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...