Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 29 april 1918 tot en met zondag 5 mei 1918

Maandag 29 april 1918 (dag 1359)
In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.
Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½
Een pater-missionaris van Boechout komt om tabak en andere planten. Item bezoek van meneer Bastijns uit Antwerpen. 1 kilo boter te Brussel 40 frank.
Om 1 uur gaat de Prior te voet naar Hoboken om vandaar over Antwerpen–Hasselt te Kerniel en Colen te geraken.
In het gasthuis overleed deze middag Trinneke Brijs.
Deze avond is Fons De Maeyer opname komen doen van onze graanoogst.

Dinsdag 30 april 1918 (dag 1360)
Kanon hoorbaar de hele dag.
Onze misdienaar Charel Boeykens is als 3e hovenier in dienst getreden en begint met tabak uit te planten in de bakken.
Bezoek voor Placidus van zijn nicht uit Nieuwkerke.
Het huis van de koster Cammaert is door de gemeente gehuurd voor de nieuwe ontvanger, O.Sanders, met vrouw en 1 jongen.
De school der vluchtelingen die er gevestigd is, zal naar het Hemelhof van Geelhand verplaatst worden.
De Duitsers hebben in Bornem 3 danszalen in beslag genomen, bij Jan uit ’t Hol, Pol Schuim en Boeykens in de Kapelstraat.
Men heeft vandaag gedaan gekregen met onze patatten te planten, als we zuinig aandoen, hoopt men te kunnen rondkomen met de ouden tot er nieuwe gegroeid zijn.
Talloze huishoudens zijn reeds sedert weken zonder patatten en dikwijls zonder brood en men zegt dat het meelrantsoen tot half juni nog zal moeten verminderd worden!

Woensdag 1 mei 1918 (dag 1361)
Geen kanon hoorbaar.
Onze bakker, Jef Ei, maakt den broeder portier wijs, dat de oorlogsverklaring van Engeland aan Holland te Antwerpen is aangeplakt.
De maand april was koud en killig en de "schoonste maand van ’t jaar” begint al even onaangenaam.
Perenbomen zonder bloesem, perzik en kriekenbomen bloeiden overvloedig maar zijn totaal bevrozen, veelal zelfs de takken. De tabak, een maand te vroeg uitgeplant, is terug de grond ingekropen. Men hoopte te kunnen oogsten voor de komst der komiezen, wat niet lukken zal.

Donderdag 2 mei 1918 (dag 1362)
De zon komt eindelijk te voorschijn.
Om 1 uur bezoek voor Placidus van zijn kozijn uit Rupelmonde.
Leonardus ontving een pak introningsprenten van ’t H. Hart.
Deze middag brief ontvangen van meneer Louis Delhaye, uit Brussel, Boulevard de la Senne 80, die goesting voelt om Cisterciënzer te worden en vraagt wat er toe nodig is. Hij studeerde philosophie in de Sorbonne, Semit.Talen in ’t College de France, paleographie te Leipzig, etc. Meneer Prior zal hem waarschijnlijk antwoorden, als hij geen Vlaams kunt, komt ge hier niet van pas.
Men vertelt dat te Sint-Niklaas alle de Duitse gendarmen cito zijn moeten vertrekken naar Berlijn, waar ’t revolutie is! Een officier zou gezegd hebben dat Von Hertling er de schuld van is, omdat hij de socialisten te veel heeft beloofd.
Een aantal jaargangen van de Courrier de Bruxelles die op de zolder lagen en aan ’t comiteit als zakken papier verkocht werden, brachten de som op van 32 mark. 4000 papieren zakken door de weeskinderen van ’t gasthuis geplakt, die er ook nog een daggeld aan verdienden.

Vrijdag 3 mei 1918 (dag 1363)
In de missen van 6 en 7 ½ vele communies, meestal van vluchtelingen. In de mis van 10 uur een 15-tal boerinnekens van ’t land van Waas, die het H.Kruis komen vereren, volgens eeuwenoude traditie. Toevallig brengt madame de gravin een foto van de H.Kruisrelikwie uit Sanderus Flandr.Illustr. En waarvan, zegde zijn te Eyzer nog een origineel in kleuren en aantekeningen berust.
In de namiddag kanon, trommelvuur met af en toe zware ontploffingen waargenomen zuidwaarts.
Van onze destijds aangeslagen tabak, 9 kilo (2e oogst) hebben we vandaag 1.75 per kilo uitbetaald gekregen door de gemeente.
Om 7 ½ is de Prior thuis gekomen per trein van zijn reis naar Colen–Kerniel–Leuven–Mechelen.

Zaterdag 4 mei 1918 (dag 1364)
Geen kanon hoorbaar.
De burgemeester komt vertellen dat de Belgen 20.000 Duitsers hebben gevangen genomen en de rest 15 kilometer achteruit geslagen.
Om 2 ½ passeert een vliegtuig zeer laag over de statie van Bornem. Noord-zuid.
Eergisteren kwam er bij Theodoor De Maeyer een boerin uit Doregem binnen gelopen, zeggende dat er bij haar in Doregem 2 Fransen waren aangekomen, een graaf en de vlieger Pégaud! Zij hadden haar juwelen en edelgesteenten aangeboden in ruiling van 8.000 frank in Duits geld, waarmee ze zouden de grenzen willen overtrekken. Met moeite gelukte het Theodoor de boerin aan ’t verstand te brengen zich niet te laten bedriegen.

Zondag 5 mei 1918 (dag 1365)
In de 7 uur mis volk volgens gewoonte. Om 8 ½ zeer weinig, grote teleurstelling van de predikant.
Meneer Prior is om 12 uur naar Temse gegaan en ’s avonds om 7 ½ thuis gekomen en om 4 ½ is P.Simon (Gruuthuyse), O.S.F. met de boot van Antwerpen hier aangekomen en heeft om 8 uur de inleiding tot de retret begonnen.xxx
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...