Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 22 april 1918 tot en met zondag 28 april 1918

Maandag 22 april 1918 (dag 1352)
HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.
Em.Bellon vroeg vandaag iemand van ons of ‘t waar was dat onze Hollandse paters gingen terug komen … van honger? ’t werd in de herberg verteld.
Broeder Alanus plaatst 3 ijzers om een stuk berceau te maken aan de volière.
Er is in ’t dorp aangeplakt dat alle kanada- en olmenbomen van 1 meter dikte met beslag zijn belegd.

Dinsdag 23 april 1918 (dag 1353)
Kanon hoorbaar, tegen avond geweldig.
Om 9 uur bezoek van Oberfeldkurat, Sailer, Bayr. Priester, die hier met chauffeur in auto kwam aangereden, na bezichtiging van bibliotheek en de kerk, reed hij af. Was goed bekend in Mehrerau en Marienstadt.
Bauscheinen ingevuld voor De Ridder (Boskant) en Van Lent (ib)
Om 12 uur bezoek van de pastoor van Eikevliet die zijn schuld aan Martinus kwam betalen voor zijn sermoon, gepreekt met Kerstmis 1917 in de hoogmis, en dat zolang duurde dat er van ’t hoogzaal luid op geroepen werd: "Schei er maar uit.’t Is al lang genoeg.” Wat de predikant daarop antwoordde, moet nogal raak geweest zijn. ’s Anderendaags was een van die muilhelden de pastoor komen vragen of hij die pater had opgestookt en wat voor een pater dat was. De pastoor zou geantwoord hebben: "Gij gaat alle jaren met Paschen naar de paters te biechten, gij zult ze beter kennen dan ik! Hij is met de voituur gekomen, juist als ik de mis begon en weggereden na ’t sermoon. Ik heb hem niet gesproken.”
De pastoor kwam er met 10 frank af, die de predikant had moeten afdoppen aan zijn voerman. Zijn sermoon kreeg hij gratis!

Woensdag 24 april 1918 (dag 1354)
Kanon hoorbaar.
De pandhof wordt gekuist!
Vandaag werd de eerste zwaluw waar genomen.
Om 3 uur namiddag dondert het, gevolgd van regen.
Katoke Wijns uit de Kloosterstraat, al enige dagen zinneloos, wordt naar Sint-Niklaas gedaan.
Van ’t voedingscomiteit wordt een partij boonstaken gestolen in ’t buitenland.
Van ons geslacht varken eten we ’s middags en ’s avonds … want men vertelt dat van een geslacht varken slechts 40 kilo per huishouden mogen verbruikt worden en de rest met beslag wordt gelegd.

Donderdag 25 april 1918 (dag 1355)
Kruisprocessie door de pastoor in ’t dorp.
Deze middag van 1 tot 3 ½ wandeling, Leo, Bernardus, Benedictus langs de Schelde tot voorbij de Notelaer, rechtover Rupelmonde. Een opkomend onweder, joeg ons huiswaarts en brak los in overvloedigen regen onder de Vespers.

Vrijdag 26 april 1918 (dag 1356)
Deze morgen bij ’t ontbijt verschenen de eerste radijzen.
In de Donk koekoekt de koekoek, en meerdere zwaluwen zweven in de lucht. De barometer variabel. Temperatuur 16 °C
Vandaag geen kanon hoorbaar tenzij tegen avond als we gaan slapen.

Zaterdag 27 april 1918 (dag 1357)
Regen in de voormiddag.
De Provinciaal der Minderbroeders laat per kaart uit Gooreind weten dat de 5e mei een pater de retret zal komen geven.
Smid Lauwers komt een Duitse brief ter vertaling brengen, op welke voorwaarden, nl. hij smidssteenkolen kan bekomen.
Verleden donderdag werden te Sint-Niklaas alle reizigers die van de trein stapten onderzocht tot op de huid. Ook meneer Sleebus kwam er na 2 uren wachten met een grondig onderzoek van af.

Zondag 28 april 1918 (dag 1358)
In de eerste mis in de abdij om 7 uur was er volk volgens gewoonte, maar in de 2e om 8 ½ nog de helft niet van anders. In de hoogmis om 10 uur was er daarentegen meer manvolk dan vroeger. Nu de kindermis in de parochiekerk en de congregatie in den Bouw ook een uur vervroegd zijn, kunnen Leo en Bernardus tijdig in de hoogmis zijn om 10 uur.
Deze morgen liet zich de nachtegaal voor de eerste keer horen.
Tussen 5 en 6 uur namiddag onweder. Tegen avond geweldig kanongedonder hoorbaar ten Westen.
In Holland is volgens de N.R.Courant de toestand weer zeer ernstig. Hoe dikwijls nog?
De beruchte Kemmelberg – volgens de vluchtelingen een onineembare stelling – schijnt door de Duitsers genomen te zijn, en brengt heel wat consternatie te weeg!
Broeder Paulus ontving te middag bezoek van zijn vader.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...