Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 22 april 1918 tot en met zondag 28 april 1918

Maandag 22 april 1918 (dag 1352)
HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.
Em.Bellon vroeg vandaag iemand van ons of ‘t waar was dat onze Hollandse paters gingen terug komen … van honger? ’t werd in de herberg verteld.
Broeder Alanus plaatst 3 ijzers om een stuk berceau te maken aan de volière.
Er is in ’t dorp aangeplakt dat alle kanada- en olmenbomen van 1 meter dikte met beslag zijn belegd.

Dinsdag 23 april 1918 (dag 1353)
Kanon hoorbaar, tegen avond geweldig.
Om 9 uur bezoek van Oberfeldkurat, Sailer, Bayr. Priester, die hier met chauffeur in auto kwam aangereden, na bezichtiging van bibliotheek en de kerk, reed hij af. Was goed bekend in Mehrerau en Marienstadt.
Bauscheinen ingevuld voor De Ridder (Boskant) en Van Lent (ib)
Om 12 uur bezoek van de pastoor van Eikevliet die zijn schuld aan Martinus kwam betalen voor zijn sermoon, gepreekt met Kerstmis 1917 in de hoogmis, en dat zolang duurde dat er van ’t hoogzaal luid op geroepen werd: "Schei er maar uit.’t Is al lang genoeg.” Wat de predikant daarop antwoordde, moet nogal raak geweest zijn. ’s Anderendaags was een van die muilhelden de pastoor komen vragen of hij die pater had opgestookt en wat voor een pater dat was. De pastoor zou geantwoord hebben: "Gij gaat alle jaren met Paschen naar de paters te biechten, gij zult ze beter kennen dan ik! Hij is met de voituur gekomen, juist als ik de mis begon en weggereden na ’t sermoon. Ik heb hem niet gesproken.”
De pastoor kwam er met 10 frank af, die de predikant had moeten afdoppen aan zijn voerman. Zijn sermoon kreeg hij gratis!

Woensdag 24 april 1918 (dag 1354)
Kanon hoorbaar.
De pandhof wordt gekuist!
Vandaag werd de eerste zwaluw waar genomen.
Om 3 uur namiddag dondert het, gevolgd van regen.
Katoke Wijns uit de Kloosterstraat, al enige dagen zinneloos, wordt naar Sint-Niklaas gedaan.
Van ’t voedingscomiteit wordt een partij boonstaken gestolen in ’t buitenland.
Van ons geslacht varken eten we ’s middags en ’s avonds … want men vertelt dat van een geslacht varken slechts 40 kilo per huishouden mogen verbruikt worden en de rest met beslag wordt gelegd.

Donderdag 25 april 1918 (dag 1355)
Kruisprocessie door de pastoor in ’t dorp.
Deze middag van 1 tot 3 ½ wandeling, Leo, Bernardus, Benedictus langs de Schelde tot voorbij de Notelaer, rechtover Rupelmonde. Een opkomend onweder, joeg ons huiswaarts en brak los in overvloedigen regen onder de Vespers.

Vrijdag 26 april 1918 (dag 1356)
Deze morgen bij ’t ontbijt verschenen de eerste radijzen.
In de Donk koekoekt de koekoek, en meerdere zwaluwen zweven in de lucht. De barometer variabel. Temperatuur 16 °C
Vandaag geen kanon hoorbaar tenzij tegen avond als we gaan slapen.

Zaterdag 27 april 1918 (dag 1357)
Regen in de voormiddag.
De Provinciaal der Minderbroeders laat per kaart uit Gooreind weten dat de 5e mei een pater de retret zal komen geven.
Smid Lauwers komt een Duitse brief ter vertaling brengen, op welke voorwaarden, nl. hij smidssteenkolen kan bekomen.
Verleden donderdag werden te Sint-Niklaas alle reizigers die van de trein stapten onderzocht tot op de huid. Ook meneer Sleebus kwam er na 2 uren wachten met een grondig onderzoek van af.

Zondag 28 april 1918 (dag 1358)
In de eerste mis in de abdij om 7 uur was er volk volgens gewoonte, maar in de 2e om 8 ½ nog de helft niet van anders. In de hoogmis om 10 uur was er daarentegen meer manvolk dan vroeger. Nu de kindermis in de parochiekerk en de congregatie in den Bouw ook een uur vervroegd zijn, kunnen Leo en Bernardus tijdig in de hoogmis zijn om 10 uur.
Deze morgen liet zich de nachtegaal voor de eerste keer horen.
Tussen 5 en 6 uur namiddag onweder. Tegen avond geweldig kanongedonder hoorbaar ten Westen.
In Holland is volgens de N.R.Courant de toestand weer zeer ernstig. Hoe dikwijls nog?
De beruchte Kemmelberg – volgens de vluchtelingen een onineembare stelling – schijnt door de Duitsers genomen te zijn, en brengt heel wat consternatie te weeg!
Broeder Paulus ontving te middag bezoek van zijn vader.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...