Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 22 april 1918 tot en met zondag 28 april 1918

Maandag 22 april 1918 (dag 1352)
HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.
Em.Bellon vroeg vandaag iemand van ons of ‘t waar was dat onze Hollandse paters gingen terug komen … van honger? ’t werd in de herberg verteld.
Broeder Alanus plaatst 3 ijzers om een stuk berceau te maken aan de volière.
Er is in ’t dorp aangeplakt dat alle kanada- en olmenbomen van 1 meter dikte met beslag zijn belegd.

Dinsdag 23 april 1918 (dag 1353)
Kanon hoorbaar, tegen avond geweldig.
Om 9 uur bezoek van Oberfeldkurat, Sailer, Bayr. Priester, die hier met chauffeur in auto kwam aangereden, na bezichtiging van bibliotheek en de kerk, reed hij af. Was goed bekend in Mehrerau en Marienstadt.
Bauscheinen ingevuld voor De Ridder (Boskant) en Van Lent (ib)
Om 12 uur bezoek van de pastoor van Eikevliet die zijn schuld aan Martinus kwam betalen voor zijn sermoon, gepreekt met Kerstmis 1917 in de hoogmis, en dat zolang duurde dat er van ’t hoogzaal luid op geroepen werd: "Schei er maar uit.’t Is al lang genoeg.” Wat de predikant daarop antwoordde, moet nogal raak geweest zijn. ’s Anderendaags was een van die muilhelden de pastoor komen vragen of hij die pater had opgestookt en wat voor een pater dat was. De pastoor zou geantwoord hebben: "Gij gaat alle jaren met Paschen naar de paters te biechten, gij zult ze beter kennen dan ik! Hij is met de voituur gekomen, juist als ik de mis begon en weggereden na ’t sermoon. Ik heb hem niet gesproken.”
De pastoor kwam er met 10 frank af, die de predikant had moeten afdoppen aan zijn voerman. Zijn sermoon kreeg hij gratis!

Woensdag 24 april 1918 (dag 1354)
Kanon hoorbaar.
De pandhof wordt gekuist!
Vandaag werd de eerste zwaluw waar genomen.
Om 3 uur namiddag dondert het, gevolgd van regen.
Katoke Wijns uit de Kloosterstraat, al enige dagen zinneloos, wordt naar Sint-Niklaas gedaan.
Van ’t voedingscomiteit wordt een partij boonstaken gestolen in ’t buitenland.
Van ons geslacht varken eten we ’s middags en ’s avonds … want men vertelt dat van een geslacht varken slechts 40 kilo per huishouden mogen verbruikt worden en de rest met beslag wordt gelegd.

Donderdag 25 april 1918 (dag 1355)
Kruisprocessie door de pastoor in ’t dorp.
Deze middag van 1 tot 3 ½ wandeling, Leo, Bernardus, Benedictus langs de Schelde tot voorbij de Notelaer, rechtover Rupelmonde. Een opkomend onweder, joeg ons huiswaarts en brak los in overvloedigen regen onder de Vespers.

Vrijdag 26 april 1918 (dag 1356)
Deze morgen bij ’t ontbijt verschenen de eerste radijzen.
In de Donk koekoekt de koekoek, en meerdere zwaluwen zweven in de lucht. De barometer variabel. Temperatuur 16 °C
Vandaag geen kanon hoorbaar tenzij tegen avond als we gaan slapen.

Zaterdag 27 april 1918 (dag 1357)
Regen in de voormiddag.
De Provinciaal der Minderbroeders laat per kaart uit Gooreind weten dat de 5e mei een pater de retret zal komen geven.
Smid Lauwers komt een Duitse brief ter vertaling brengen, op welke voorwaarden, nl. hij smidssteenkolen kan bekomen.
Verleden donderdag werden te Sint-Niklaas alle reizigers die van de trein stapten onderzocht tot op de huid. Ook meneer Sleebus kwam er na 2 uren wachten met een grondig onderzoek van af.

Zondag 28 april 1918 (dag 1358)
In de eerste mis in de abdij om 7 uur was er volk volgens gewoonte, maar in de 2e om 8 ½ nog de helft niet van anders. In de hoogmis om 10 uur was er daarentegen meer manvolk dan vroeger. Nu de kindermis in de parochiekerk en de congregatie in den Bouw ook een uur vervroegd zijn, kunnen Leo en Bernardus tijdig in de hoogmis zijn om 10 uur.
Deze morgen liet zich de nachtegaal voor de eerste keer horen.
Tussen 5 en 6 uur namiddag onweder. Tegen avond geweldig kanongedonder hoorbaar ten Westen.
In Holland is volgens de N.R.Courant de toestand weer zeer ernstig. Hoe dikwijls nog?
De beruchte Kemmelberg – volgens de vluchtelingen een onineembare stelling – schijnt door de Duitsers genomen te zijn, en brengt heel wat consternatie te weeg!
Broeder Paulus ontving te middag bezoek van zijn vader.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Maandag 24 juni 1918 (dag 1416)Deze morgen 7 uur passeert een 2-dekker over de abdij. Koers west-oostIn de voormiddag komt zich een postulant van Sint-Niklaas aanmelden voor het koor...
Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...