Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 8 april 1918 tot en met 14 april 1918

Maandag 8 april 1918 (dag 1338)
Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.
Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koorkap en preekt. Diaak, directeur van Geel, subdiaken De Ceulaer. Beckers cerem. cantores Verbist en J.Smet. Koorkappen van de abdij geleend. Placidus vertegenwoordigt de abdij en breng de pastoor van Branst hier ten middageten. Op het diner bij Mannaert waren 38 genodigden waaronder pastoor en 2 onderpastoors, burgemeester, Theodoor, de koster en Flor Van Roie. De organist G.Bijl was niet verzocht en speelde geen sortie na de mis.
Een jonge man, bediende in de melkerij van Affligem (die stil ligt, zegt hij), komt hier aan op zijn pantoffels en wil de grenzen over naar 't front, omdat de Duitsers ginder in Brabant weer jongelui ontvoeren om te gaan werken. Meneer Prior gaf hem een aalmoes, 2 mark, hij liep naar Antwerpen.
Fedor de Busschere, neef van Zr.Trees der Presentatie en student der philosophie te Sint-Niklaas, is niet op vacantie mogen gaan naar huis, Renaix, logeerde bij onderpastoor De Ceulaer, is een mand boeken van de onderpastoor hier komen halen.
Duitsers hebben gisteren bij enkele burgers, Craenhals, matrassen komen opeisen voor gekwetste soldaten, die verwacht worden.
Onze 5 koeien geven geen melk genoeg om te boteren en van te middag af krijgen we gelei of siroop van 't comiteit om op het brood te smeren.

Dinsdag 9 april 1918 (dag 1339)
Kanon de hele dag hoorbaar ten zuidwesten.
Om 10 uur bezoek van madame de gravin die vertelt dat Kan.Coppens nog altijd in het gevang zit te Sint-Gillis. Zij is weer aan 't moeite doen om op het kerkhof in hun grafkapel er H.Mis te bekomen. De pastoor had er niets tegen.
Bij Mannaert was deze middag wijntafel voor de geestelijken der dekenij. Meneer Prior uitgenodigd, is er heen gegaan om 2 1/2 en kwam om 6 uur thuis. Hij trof er de deken van Puurs, pastoor en onderpastoor van Bornem, pastoor van Hingene, Sint-Amands. Hove/mr.Van Reeth, gisteren ook op 't diner: onderpastoor van Wintam, prof. De Smet. Directeur en prof van Geel, Theodoor De Maeyer, Flor.Van Roie, koster.
Placidus had bezoek van zijn broer en zwager.
Acht zakken patatten en 1 kan petrol die aangeslagen waren en op het gemeentehuis gebracht, werden er verleden nacht ontvreemd.

Woensdag 10 april 1918 (dag 1340)
Mistig. Kanon de hele dag hoorbaar.
Ern.Van Roie is naar Antwerpen voor een oogoperatie. Van zijn 16.000 rode koolplanten hebben de wilde duiven er geen 1.000 gespaard. Hij wordt bijgenaamd "de bloemkool".
Van 2 tot 4 1/2 ben ik ter koffietafel geweest op het kasteel met Jos. Van Roie. Honderden stokduiven richten er ongemoeid veel schade aan alle planterijen.
Deze morgen om 7 uur was er controle voor de verplichtigen.

Donderdag 11 april 1918 (dag 1341)
Kanon hoorbaar.
Deze middag wandeling langs Grote Hei, Boskant om het fort. De Duitsers hadden de mensen terrein aan het fort aangeboden om patatten te planten, mits de helft der opbrengst. Men schijnt er echter vertrouwen in te hebben, op de helling (glacis) was nog geen spa of ploeg te zien. Drie soldaten kwamen uit het fort en trokken naar Puurs. Overigens geen levend wezend te zien.
Na de middag heviger kanongedommel westwaarts. Onzichtbare vliegers gehoord.
Patatten voor ons worden geplant in de Donk en .... voor het kapittel.
De "lere frak" heeft gisteren 2 graanmolekens aangeslagen, 1 kar patatten en 1 vat petrol. Een wijf dat zich heldhaftig tegen hem verzette en met een grote haarspeld te lijf ging, werd overmand en naar Puurs gebracht.
Een hondertal Belgen krijgsgevangenen van den IJzer te Dendermonde aangekomen moesten er enige tijd blijven, todat, zegde een Pruis, er een volle lading bijeen was. Dan zullen er van jullie eerst nog veel koud gemaakt worden, antwoordde er een! Onder de krijgsgevangenen bevond zich de zoon van koster Suykens van Bornem en de neef van de koster van Bornem. Ze mochten bezoek ontvangen van hun familie en vertelden dat zij aan 't front niets te kort hadden. Wel wisten dat er in België honger werd geleden, maar niet dat het zo erg was. Suykens, 3e jaar doctoor werd gevangen toen hij een gekwetste wegdroeg, en had nog de tijd om zijn portefeuille met brieven en zijn geld weg te gooien. Hij zou in 't kort zijn 4e en laatste examen voor doctoor hebben gemaakt, ware hij niet gevangen.

Vrijdag 12 april 1918 (dag 1342)
Het kanon is hoorbaar, maar minder dan gisteren.
Om 10 uur kwam een auto met Duitse officieren tot aan de abdij gereden en keerde dan om. In Tielrode zijn 500 jonge soldaten aangekomen van ’t front om te rusten.
Het nieuws dat de Duitsers blijven vorderingen maken naar Amiens en Calais, brengt heel wat consternatie onder ’t volk.

Zaterdag 13 april 1918 (dag 1343)
Kanon de hele dag ruchtbaar.
Meneer Prior, die vandaag verjaart (49) ontvangt een kaartje van Gerardus, die laat weten dat hij niet naar Holland over mag en te Colen het paard is opgeëist. De calafact stond vol levendige bloemen met een chronicom:
Dies natales elabuntur fugaces – lanbantur citius exosi teutones rapaces – ast Prior GUIDo VIVat DIU

De nachtegaal, verwacht, is niet te zien, noch te horen.
De burgemeester komt vertellen dat de gemeente hare laatste patatten heeft uitgedeeld, en dat zijn dochter, madame De Roover, een jonge zoon heeft gekocht. Onderpastoor De Ceulaer komt vragen of ik mee naar Herentals ga.

Zondag 14 april 1918 (dag 1344)
Om 12 uur gaat Placidus naar de burgemeester de introning van het H.Hart verrichten. De eerste in Bornem.
In de calefact tractatie van meneer Prior voor zijn verjaardag gisteren.
Boer Lathouwers komt een brief vragen aan de Duitse overheid om zich te beklagen dat hij in maart ll. door de beamten der Erwtzentrale is beboet geworden wegens graan dat hij verborgen hield (volgens hunne valse bewering) en dat deze 194 kilo tarwe te veel hadden aangeslagen.
Student Henri De Wolf–Verbist, gisteren van het kaartspel bij Theodoor om 10 uur ’s avonds met Diederik naar huis kerend, wordt door 2 Duitsers aangeroepen: "Halt!” Ze zetten het op een lopen en er werden verscheidene schoten op hen gelost. Ze zijn er met de schrik vanaf gekomen en Diederik met ’t verlies van zijn blokken.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...