Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 25 maart 1918 tot en met zondag 31 maart 1918

Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)
Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet werd - de grote cartabel spreekt van fest.abrogatul en de missa pro populo. De missen werden dan gedaan om 5 en 6 ½ hier zoals op zondagen. Om 9 uur zong Leonardus de mis.
Enige vreemdelingen waren in de mis tegenwoordig. Van Bornem niemand te zien dan de dagelijkse klanten. Ons werkvolk komt niet op de hof maar wroet voor zijn eigen. De broeders werken daarom ook niet, komen 's morgens in de mis - er is geen lange recreatie.
Meneer Prior ontving een kaart van HH.Abt die geen nieuws heeft. Item een van Gerardus, die vandaag zijn jubilé zou moeten vieren van 25-jarig priesterschap, en die laat weten dat HH.Abt hem na Pasen in Holland verwacht om dringende reden - anders alles wel.
Doodskaart ontvangen van Aloysius / Stephan / Peeters. Kan.reg. van Averbode, pastoor van Veerle.
Bezoek van Theodoor met inspecteurs De Wachter en Devischer.
Kanon hoorbaar de hele dag.

Dinsdag 26 maart 1918 (dag 1325)
Geschut hoorbaar de hele dag.
Deze avond onder 't office 5 ½ zware ontploffing die 't huis deed daveren, kwam uit de richting van het Buggenhoutbos.
De Noord-Rotterdam van gisteren staat vol over het Duits offensief en zijn succes. Er zouden reeds 45.000 Engelsen zijn krijgsgevangen, plus 600 kanonnen, en een overvloedige buit aan kleuren en vreten, dat volgens Duitse berichten nog het meest van pas kwam. Toch is het legerfront van de Engelsen en Fransen nog niet doorgebroken, en bij de aanvallen zouden wel 150.000 Duitsers zijn buiten slag gesteld.

Woensdag 27 maart 1918 (dag 1326)
Om 11 uur is Leonardus naar Kalfort gaan biecht horen en komt om 7 ½ thuis met een (frak) van Peerke. Verleden jaar werd er van Mariekerke een meegebracht van de ex-pater Bernardus.
Een onzer koeien werd vandaag naar de slachter Jan Van Fraeyenhoven gedaan en bracht 3469 ½ frank op. We moeten wel rijk worden.
Treinen zonder einde met gebroken oorlogstuig rollen voorbij Oppuurs komend van ’t westen. Naar Temse heen treinen met ambulanswagens en benodigdheden.
Deze avond kort na 7 uur hoorden wij met korte tussenpozen afweerkanonnen losbranden in de richting van Steendorp-Haasdonk.
Drie boeren van Bornem zijn gestraft wegens vervalsing der melk voor de zuigelingen. Enkele dezer waren er erg van ontsteld en ziek. Door de Duitsers onderzocht, werd de (afgeroomde) melk bevonden schadelijke bestanddelen te bevatten.

Donderdag 28 maart 1918 (dag 1327)
Onze eerste aardappelen werden vandaag in de hof geplant. Volgens oude traditie aten we 's middags rijstpap. Tegen avond stormwind.
Het Duits offensief schijnt gestuit. Men komt zeggen dat de Duitsers niet meer voort kunnen wegens de hopen lijken ... en men herademt!

Goede vrijdag 29 maart 1918 (dag 1328)
Om 12 uur gaat de Prior naar Puurs om de H.Olie en komt om 4 ½ thuis. Meneer de deken, die ook blokken draagt aan zijn voeten, vertelt dat een priester van Kalfort, Janssens, sedert 5 maanden gevangen zit wegens 't smokkelen van brieven en recruten over de grenzen, waarin een Hollands paterke der abdij hem zou geholpen hebben.

Zaterdag 30 maart 1918 (dag 1329)
Om 10 ½ gaat Martinus naar Oppuurs en Leonardus naar Mariekerke om biecht te horen.
Eerste tomaten uitgeplant in de serre.
Briefkaart van Greg.Müller, datum Mehrerau 10 maart, een zaligen feestdag Sint-Bernardus wensend en meldend dat hij vanaf het begin van de oorlog niets meer heeft vernomen van onze confraters in Holland en dat de Cist.Chronik hard moet vechten om in 't leven te blijven.
De kardinaal had in zijn Vastenbul laten weten dat volgens het Nieuw Jus de Vastentijd met de Alleluja eindigde. Doch wij hebben maar volgens Oud Jus, den H.Tijd voleind "In Silentio" en met magere pitantie (tractatie van een maaltijd).

Zondag 31 maart 1918   Pasen   (dag 1330)
Prof. De Vos hoorde biecht in de parochiekerk, de pastoor las mis privatim.
De pastoor van Oppuurs laat per brief vragen of Martinus mag blijven tot dinsdag. Leonardus, die voor de Hoogmis thuis kwam is om 6 uur terug naar Mariekerke gegaan. De Vespers om 3 uur gezongen, werden door een 50-tal mensen bijgewoond.
Onze sigaren van eigen gewin over 4 maanden gemaakt, worden vandaag gekeurd en goed bevonden maar te vochtig.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...