Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 25 maart 1918 tot en met zondag 31 maart 1918

Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)
Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet werd - de grote cartabel spreekt van fest.abrogatul en de missa pro populo. De missen werden dan gedaan om 5 en 6 ½ hier zoals op zondagen. Om 9 uur zong Leonardus de mis.
Enige vreemdelingen waren in de mis tegenwoordig. Van Bornem niemand te zien dan de dagelijkse klanten. Ons werkvolk komt niet op de hof maar wroet voor zijn eigen. De broeders werken daarom ook niet, komen 's morgens in de mis - er is geen lange recreatie.
Meneer Prior ontving een kaart van HH.Abt die geen nieuws heeft. Item een van Gerardus, die vandaag zijn jubilé zou moeten vieren van 25-jarig priesterschap, en die laat weten dat HH.Abt hem na Pasen in Holland verwacht om dringende reden - anders alles wel.
Doodskaart ontvangen van Aloysius / Stephan / Peeters. Kan.reg. van Averbode, pastoor van Veerle.
Bezoek van Theodoor met inspecteurs De Wachter en Devischer.
Kanon hoorbaar de hele dag.

Dinsdag 26 maart 1918 (dag 1325)
Geschut hoorbaar de hele dag.
Deze avond onder 't office 5 ½ zware ontploffing die 't huis deed daveren, kwam uit de richting van het Buggenhoutbos.
De Noord-Rotterdam van gisteren staat vol over het Duits offensief en zijn succes. Er zouden reeds 45.000 Engelsen zijn krijgsgevangen, plus 600 kanonnen, en een overvloedige buit aan kleuren en vreten, dat volgens Duitse berichten nog het meest van pas kwam. Toch is het legerfront van de Engelsen en Fransen nog niet doorgebroken, en bij de aanvallen zouden wel 150.000 Duitsers zijn buiten slag gesteld.

Woensdag 27 maart 1918 (dag 1326)
Om 11 uur is Leonardus naar Kalfort gaan biecht horen en komt om 7 ½ thuis met een (frak) van Peerke. Verleden jaar werd er van Mariekerke een meegebracht van de ex-pater Bernardus.
Een onzer koeien werd vandaag naar de slachter Jan Van Fraeyenhoven gedaan en bracht 3469 ½ frank op. We moeten wel rijk worden.
Treinen zonder einde met gebroken oorlogstuig rollen voorbij Oppuurs komend van ’t westen. Naar Temse heen treinen met ambulanswagens en benodigdheden.
Deze avond kort na 7 uur hoorden wij met korte tussenpozen afweerkanonnen losbranden in de richting van Steendorp-Haasdonk.
Drie boeren van Bornem zijn gestraft wegens vervalsing der melk voor de zuigelingen. Enkele dezer waren er erg van ontsteld en ziek. Door de Duitsers onderzocht, werd de (afgeroomde) melk bevonden schadelijke bestanddelen te bevatten.

Donderdag 28 maart 1918 (dag 1327)
Onze eerste aardappelen werden vandaag in de hof geplant. Volgens oude traditie aten we 's middags rijstpap. Tegen avond stormwind.
Het Duits offensief schijnt gestuit. Men komt zeggen dat de Duitsers niet meer voort kunnen wegens de hopen lijken ... en men herademt!

Goede vrijdag 29 maart 1918 (dag 1328)
Om 12 uur gaat de Prior naar Puurs om de H.Olie en komt om 4 ½ thuis. Meneer de deken, die ook blokken draagt aan zijn voeten, vertelt dat een priester van Kalfort, Janssens, sedert 5 maanden gevangen zit wegens 't smokkelen van brieven en recruten over de grenzen, waarin een Hollands paterke der abdij hem zou geholpen hebben.

Zaterdag 30 maart 1918 (dag 1329)
Om 10 ½ gaat Martinus naar Oppuurs en Leonardus naar Mariekerke om biecht te horen.
Eerste tomaten uitgeplant in de serre.
Briefkaart van Greg.Müller, datum Mehrerau 10 maart, een zaligen feestdag Sint-Bernardus wensend en meldend dat hij vanaf het begin van de oorlog niets meer heeft vernomen van onze confraters in Holland en dat de Cist.Chronik hard moet vechten om in 't leven te blijven.
De kardinaal had in zijn Vastenbul laten weten dat volgens het Nieuw Jus de Vastentijd met de Alleluja eindigde. Doch wij hebben maar volgens Oud Jus, den H.Tijd voleind "In Silentio" en met magere pitantie (tractatie van een maaltijd).

Zondag 31 maart 1918   Pasen   (dag 1330)
Prof. De Vos hoorde biecht in de parochiekerk, de pastoor las mis privatim.
De pastoor van Oppuurs laat per brief vragen of Martinus mag blijven tot dinsdag. Leonardus, die voor de Hoogmis thuis kwam is om 6 uur terug naar Mariekerke gegaan. De Vespers om 3 uur gezongen, werden door een 50-tal mensen bijgewoond.
Onze sigaren van eigen gewin over 4 maanden gemaakt, worden vandaag gekeurd en goed bevonden maar te vochtig.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...