Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 14 januari 1918 tot en met zondag 20 januari 1918

Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)
Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen werken, moeten bij hem om wijmen komen en 3 frank per schoof betalen. Men rekent dat hij reeds een miljoen schoven heeft opgekocht. De man en zijn huishouden zijn zeer godsdienstig en mild voor de armen, hetgeen niet belet dat ze als Duitsgezinden door elkeen vermeden worden. Deze dagen was er te Hingene een naamloos plakkaat geschreven, aan de kerk geplakt, waarin op zijn woekerhandel gezinspeeld werd. Roelandts nam het kwalijk, deed aanklacht te Puurs, en dadelijk werden 2 vermoedelijke daders opgepakt en naar Puurs gebracht. Streng onderhoord en onderzocht. Ze deden geen bekentenis maar gingen in beroep te Mechelen.
Diederik De Maeyer heeft een verslag opgemaakt van zijn wedervaardigheden in de gevangenis en op het gedwongen werk aan het Duitse front. Het stuk,ingekleed door Theodoor, is nog al belangwekkend, werd deze avond door Leo voorgelezen in de recreatie en zal eerstdaags in de studiekring worden voorgedragen.
Om 9 uur deze morgen is Bernardus naar Sint-Niklaas per trein gereden.

Dinsdag 15 januari 1918 (dag 1255 )
De zusters van de Presentatie hebben van de Duitsers aanschrijving gekregen, dat zij niet uitgezonderd zijn van opgave te doen van hun linnengoed. Dus maar wegstoppen!
De vuurmolen te St.-Amands werkt niet meer bij gebrek aan steenkolen en nu moet het meel van het kommiteit naar Boom gehaald worden. Het is veel beter van gehalte, maar de vracht is duur. 4 wagens aan 25 frank per enkele vracht.
Dagelijks worden in den Bouw en in de abdij samen 3.200 soeprantsoenen uitgedeeld buiten de 1.500 kindersoeprantsoenen.

Woensdag 16 januari 1918 (dag 1256)
Meneer Prior is om 6 uur te voet naar Schelle-Hoboken gegaan en is deze avond om 8 uur met den trein Antwerpen-Mechelen thuis gekomen. Bernardus moest ook thuis komen van Sint-Niklaas, maar kwam niet.
Onze tarwe in de donk staat onder water.
In de oude serre heeft men nieuwe druivelaars (Frankout ?) geplant, en in de nieuwe druivenserre wordt door Ch. Van Laer aan verwarmbare broeikas gewerkt.

Donderdag 17 januari 1918 (dag 1257)
Om 7 ½ gaat Leo over Oppuurs naar Lippelo om er te 10 ure de hoogmis te zingen ter ere van Sint-Antonius. Ten gevolge van de overvloedige regen stond de steenweg op verscheidene plaatsen onder water en moest de missionaris een paar keer schoenen en kousen uittrekken en tot aan zijn knieën door het water, tot genoegen der Oppuursenaars die hem bezig zagen. Toch kwam hij met natte voeten ginder aan en bij gebrek aan beters zong hij de mis "en galoches", die hem de pastoor kon aanbieden, de pastoor van Liezele assisteerde. Er was geen sermoen. Om 5 uur is Leo thuis gekomen over Liezele-Puurs.
Om 4 uur is Bernardus thuis gekomen van Sint-Niklaas, waar hij gisterenmiddag de trein miste!
In de parochiekerken te Sint-Niklaas wordt de H.Mis gelezen met electrisch licht zonder kaarslicht, dit is zonder waskaarsen, want het electrisch lampje zit boven op de nagemaakte houten kaarsen.
Gisterenavond is de zuster van Jules Verbruggen, Regina, berecht. Deze morgen overleden.

Vrijdag 18 januari 1918 (dag 1258)
Om 10 uur bezoek van madame Gravin. Zij vertelt dat Kanunnik Coppens van Park uit zijn abdij door de Duitsers is opgehaald en naar de gevangenis van Sint-Gillis te Brussel is gebracht. Hij wordt verdacht deel genomen te hebben aan een spionagegezelschap te Antwerpen en uit Holland vroeger brieven desaangaande te hebben meegebracht. Op zijn kamer werd alles grondig onderzocht maar niets gevonden. Hij zal binnen 14 dagen gevonnisd worden.
Madame schijnt opgemaakt te worden tegen het commiteitsbestuur van Bornem en wil ons gewaarschuwd hebben niet te veel vertrouwen te stellen in Th(eodoor) Onregelmatigheden zouden reeds streng gestraft zijn geweest indien ... men ? het niet gelaten had voor de eer van pastoor en abdij. Antwoord: Schuldigen moeten vervolgd worden, zonder de abdij te ontzien!
Broeder Marcus schrijft een kaartje aan Placidus dat hij tegenwoordig kok is in de pastorij te Gastel.
Broeder Alanus is bezig op de koer van 't hospice bomen, lovias, uit te roeien. De houtkoopman van Rupelmonde komt zeggen dat na de kanada- en olmenbomen, ook de beuken door de Duitsers zullen aangeslagen worden. Hij vraagt om onze grote beukenbomen achter het bosje te kopen. Er wordt besloten de helft te verkopen.
Tony Cammaert is vandaag teruggekeerd naar Scheut.
In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de uitjouwers van Kardinaal Mercier, te Antwerpen, verleden jaar door de Rechtbank zijn veroordeeld tot 3 maanden kot en 26 frank boet.

Zaterdag 19 januari 1918 (dag 1259)
De abdij kreeg vandaag van de Duitse overheid te Antwerpen tot antwoord dat haar reklaam over de prijsverhoging van het electrisch lichtverbruik niet wordt in aanmerking genomen. De pastoor voor zijn kerk evenmin.
Om 3 uur vliegmachien boven Sint-Amands zichtbaar.
De inleiding tot de Gedurige Aanbidding moest in de parochiekerk dezen avond om 6 uur beginnen, maar de voerman Verheyen die de pater-Minderbroeder te Mechelen moest gaan halen was niet verder geraakt dan Kalfort, waar ten gevolge van overstroming een dam was doorgebroken. De pater is om 7 ½ per trein aangekomen. Onderpastoor De Ceulaer deed het inleidingssermoen. De wagens van 't commiteit zijn te Kalfort in de grond gezakt. Nu loopt men rechts en links om een schipper, die de voorraad te Boom moet gaan halen tegen maandag.

Zondag 20 januari 1918 (dag 1260)
Geweldig artilleriegeschut hoorbaar.
Leo ontving bezoek om 10 uur van zijn neef uit Brussel, die blij was een pond boter en 2 kilos patatten te kunnen betalen en het nog slim moest aanleggen om ze in Brussel gesmokkeld te krijgen. Een kilo vet wordt er 40 frank betaald. Vele sterfgevallen.
Om 4 uur vliegtuig zichtbaar te Sint-Amands. De fabriek aldaar wordt gereed gemaakt om 2.000 Duitse paarden te stallen.
Een neef van Placidus met kameraad komt overnachten.
Meneer Prior die om 12 uur naar Temse ging, is om 6 uur thuis gekomen. Daar zijn omtrent 2.000 Duitsers ingekwartierd, meest allen uit Schleswig-Holstein, komend uit Vlaanderen.
Pater Stanislas, minderbroeder van Mechelen, preekt de Gedurige Aanbidding, fel patriotisch! 5-maal preekte hij vandaag. Ook in 't gasthuis, pensionaat en bij de broeders zal hij een woord te zeggen. Te Mechelen staat hij onder streng controle der Duitsers.
Een ander predikant deed dezen middag onder de recreatie deze naïeve bekentenis, dat hij gaarne uitging om te preken, zelfs naar Mariekerke, waar de kost maar slecht was, omdat hij dan toch eens uit de abdij weg was en vrij man kon zijn! Claustrum carcer? Oppidum paradinus? (Het klooster een gevangenis? Het dorp een paradijs?)
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...