Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 14 januari 1918 tot en met zondag 20 januari 1918

Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)
Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen werken, moeten bij hem om wijmen komen en 3 frank per schoof betalen. Men rekent dat hij reeds een miljoen schoven heeft opgekocht. De man en zijn huishouden zijn zeer godsdienstig en mild voor de armen, hetgeen niet belet dat ze als Duitsgezinden door elkeen vermeden worden. Deze dagen was er te Hingene een naamloos plakkaat geschreven, aan de kerk geplakt, waarin op zijn woekerhandel gezinspeeld werd. Roelandts nam het kwalijk, deed aanklacht te Puurs, en dadelijk werden 2 vermoedelijke daders opgepakt en naar Puurs gebracht. Streng onderhoord en onderzocht. Ze deden geen bekentenis maar gingen in beroep te Mechelen.
Diederik De Maeyer heeft een verslag opgemaakt van zijn wedervaardigheden in de gevangenis en op het gedwongen werk aan het Duitse front. Het stuk,ingekleed door Theodoor, is nog al belangwekkend, werd deze avond door Leo voorgelezen in de recreatie en zal eerstdaags in de studiekring worden voorgedragen.
Om 9 uur deze morgen is Bernardus naar Sint-Niklaas per trein gereden.

Dinsdag 15 januari 1918 (dag 1255 )
De zusters van de Presentatie hebben van de Duitsers aanschrijving gekregen, dat zij niet uitgezonderd zijn van opgave te doen van hun linnengoed. Dus maar wegstoppen!
De vuurmolen te St.-Amands werkt niet meer bij gebrek aan steenkolen en nu moet het meel van het kommiteit naar Boom gehaald worden. Het is veel beter van gehalte, maar de vracht is duur. 4 wagens aan 25 frank per enkele vracht.
Dagelijks worden in den Bouw en in de abdij samen 3.200 soeprantsoenen uitgedeeld buiten de 1.500 kindersoeprantsoenen.

Woensdag 16 januari 1918 (dag 1256)
Meneer Prior is om 6 uur te voet naar Schelle-Hoboken gegaan en is deze avond om 8 uur met den trein Antwerpen-Mechelen thuis gekomen. Bernardus moest ook thuis komen van Sint-Niklaas, maar kwam niet.
Onze tarwe in de donk staat onder water.
In de oude serre heeft men nieuwe druivelaars (Frankout ?) geplant, en in de nieuwe druivenserre wordt door Ch. Van Laer aan verwarmbare broeikas gewerkt.

Donderdag 17 januari 1918 (dag 1257)
Om 7 ½ gaat Leo over Oppuurs naar Lippelo om er te 10 ure de hoogmis te zingen ter ere van Sint-Antonius. Ten gevolge van de overvloedige regen stond de steenweg op verscheidene plaatsen onder water en moest de missionaris een paar keer schoenen en kousen uittrekken en tot aan zijn knieën door het water, tot genoegen der Oppuursenaars die hem bezig zagen. Toch kwam hij met natte voeten ginder aan en bij gebrek aan beters zong hij de mis "en galoches", die hem de pastoor kon aanbieden, de pastoor van Liezele assisteerde. Er was geen sermoen. Om 5 uur is Leo thuis gekomen over Liezele-Puurs.
Om 4 uur is Bernardus thuis gekomen van Sint-Niklaas, waar hij gisterenmiddag de trein miste!
In de parochiekerken te Sint-Niklaas wordt de H.Mis gelezen met electrisch licht zonder kaarslicht, dit is zonder waskaarsen, want het electrisch lampje zit boven op de nagemaakte houten kaarsen.
Gisterenavond is de zuster van Jules Verbruggen, Regina, berecht. Deze morgen overleden.

Vrijdag 18 januari 1918 (dag 1258)
Om 10 uur bezoek van madame Gravin. Zij vertelt dat Kanunnik Coppens van Park uit zijn abdij door de Duitsers is opgehaald en naar de gevangenis van Sint-Gillis te Brussel is gebracht. Hij wordt verdacht deel genomen te hebben aan een spionagegezelschap te Antwerpen en uit Holland vroeger brieven desaangaande te hebben meegebracht. Op zijn kamer werd alles grondig onderzocht maar niets gevonden. Hij zal binnen 14 dagen gevonnisd worden.
Madame schijnt opgemaakt te worden tegen het commiteitsbestuur van Bornem en wil ons gewaarschuwd hebben niet te veel vertrouwen te stellen in Th(eodoor) Onregelmatigheden zouden reeds streng gestraft zijn geweest indien ... men ? het niet gelaten had voor de eer van pastoor en abdij. Antwoord: Schuldigen moeten vervolgd worden, zonder de abdij te ontzien!
Broeder Marcus schrijft een kaartje aan Placidus dat hij tegenwoordig kok is in de pastorij te Gastel.
Broeder Alanus is bezig op de koer van 't hospice bomen, lovias, uit te roeien. De houtkoopman van Rupelmonde komt zeggen dat na de kanada- en olmenbomen, ook de beuken door de Duitsers zullen aangeslagen worden. Hij vraagt om onze grote beukenbomen achter het bosje te kopen. Er wordt besloten de helft te verkopen.
Tony Cammaert is vandaag teruggekeerd naar Scheut.
In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de uitjouwers van Kardinaal Mercier, te Antwerpen, verleden jaar door de Rechtbank zijn veroordeeld tot 3 maanden kot en 26 frank boet.

Zaterdag 19 januari 1918 (dag 1259)
De abdij kreeg vandaag van de Duitse overheid te Antwerpen tot antwoord dat haar reklaam over de prijsverhoging van het electrisch lichtverbruik niet wordt in aanmerking genomen. De pastoor voor zijn kerk evenmin.
Om 3 uur vliegmachien boven Sint-Amands zichtbaar.
De inleiding tot de Gedurige Aanbidding moest in de parochiekerk dezen avond om 6 uur beginnen, maar de voerman Verheyen die de pater-Minderbroeder te Mechelen moest gaan halen was niet verder geraakt dan Kalfort, waar ten gevolge van overstroming een dam was doorgebroken. De pater is om 7 ½ per trein aangekomen. Onderpastoor De Ceulaer deed het inleidingssermoen. De wagens van 't commiteit zijn te Kalfort in de grond gezakt. Nu loopt men rechts en links om een schipper, die de voorraad te Boom moet gaan halen tegen maandag.

Zondag 20 januari 1918 (dag 1260)
Geweldig artilleriegeschut hoorbaar.
Leo ontving bezoek om 10 uur van zijn neef uit Brussel, die blij was een pond boter en 2 kilos patatten te kunnen betalen en het nog slim moest aanleggen om ze in Brussel gesmokkeld te krijgen. Een kilo vet wordt er 40 frank betaald. Vele sterfgevallen.
Om 4 uur vliegtuig zichtbaar te Sint-Amands. De fabriek aldaar wordt gereed gemaakt om 2.000 Duitse paarden te stallen.
Een neef van Placidus met kameraad komt overnachten.
Meneer Prior die om 12 uur naar Temse ging, is om 6 uur thuis gekomen. Daar zijn omtrent 2.000 Duitsers ingekwartierd, meest allen uit Schleswig-Holstein, komend uit Vlaanderen.
Pater Stanislas, minderbroeder van Mechelen, preekt de Gedurige Aanbidding, fel patriotisch! 5-maal preekte hij vandaag. Ook in 't gasthuis, pensionaat en bij de broeders zal hij een woord te zeggen. Te Mechelen staat hij onder streng controle der Duitsers.
Een ander predikant deed dezen middag onder de recreatie deze naïeve bekentenis, dat hij gaarne uitging om te preken, zelfs naar Mariekerke, waar de kost maar slecht was, omdat hij dan toch eens uit de abdij weg was en vrij man kon zijn! Claustrum carcer? Oppidum paradinus? (Het klooster een gevangenis? Het dorp een paradijs?)
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...