Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 7 januari 1918 tot en met zondag 13 januari 1918

Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)
Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oostenrijkse Thalers en 1 ½ Thaler. Item een 2 frank stuk van Leopold I. Alles voor de muntverzameling.
De schoolkinderen (jongens) der vluchtelingen te Hingene moeten naar Bornem in het huis van den koster ter schole komen. Samen 106.
Men vertelt dat de steenkolen in Holland veel duurder betaald worden dan hier: 15 gulden=45 frank voor 100 kg. De ondersteunden van Bornem mogen er te Willebroek gaan halen aan 50 frank de 1.000 kg.

Dinsdag 8 januari 1918 (dag 1249)
Onder de mis van 9 uur is hier een Duits soldaat aangekomen om Hugo uit te horen en inlichtingen te vragen nopens het doel zijner reis, enz. Hij geeft de stelligste verzekering dat hij binnenkort zijn paspoort zal bekomen. Waarschijnlijk kwam hij zien of Hugo nog niet weg was en er zal van 't paspoort niets terecht komen.
Om 12 uur kort bezoek van EH.Odilo Jacobs, prof te Ucle, die mij een 40-tal doodsprentjes van gesneuvelde soldaten brengt.
Deze avond kwart na 7 uur gaat langzaam het electrisch licht uit en blijft uit. Wij zitten in Egyptische duisternis. Om 7 ½ gaan we met behulp van stukjes kaars of bougie in ... ons bed.

Woensdag 9 januari 1918 (dag 1250)
Martinus ging op het gewoon uur naar de Presentatie, doch wegens gebrek aan licht liet men de kostschoolkinderen in hun bed tot 8 uur en ze gingen om 8 1/2 te communie. Marten kwam om 9 ½ thuis. In het kapittel deze morgen werd de Invitator (Leo) bij de lezing voorgelicht met een bougiekaars gehouden door frater Robertus.
Burgemeester Cammaert, die gisteren met blokken (waarschijnlijk de eersten keer in zijn leven) over de koer achter zijn huis ging, is achterover gevallen, heeft niets gebroken, maar klaagt van pijn in zijn ribben en ligt te bed.
Schepen Poodts is deze voormiddag komen smeken om toch voor een paar dagen een huishouden van 10 vluchtelingen te willen onderdak nemen. De eigenaar van de Embarcadere waar ze thans zijn, dreigt ze kapot te maken.(zie 2 januari). De burgemeester heeft zijn huurhuisontruiming te Doregem voor de vrederechter moeten brengen. In afwachting hebben we toegezegd. Het koetsier-getuighuis wordt in orde gebracht en om 5 uur namiddag komt een man en vrouw met 8 kinderen hun intrek nemen. De Duitsers hebben in 't dorp beslag gelegd op schoenen en blokken, zegt men.

Donderdag 10 januari 1918 (dag 1251)
Placidus is op zijn blokken naar 't gasthuis gestapt, item Bernardus en broeder Paulus om 2 ½ naar de controle in de gemeenteschool. Dr.Van den Abbeele kreeg gisteren 8 personen van Bornem in behandeling, die zich bezeerd hadden met te vallen op straat wegens de gladheid.
De hele dag fel kanongedonder westwaarts.
In de voormiddag ontvangt de abdij een drietalig gedrukt briefje van de Duitsers, dat zij op 24 januari aanstaande, alle koper en tin en bronswerk moet inleveren tegen betaling aan de statie - kerksieraad is uitgezonderd. Men besluit niet te leveren en af te wachten.
Hugo ontving nog een kaartje met een nieuwjaarswens van zijn zuster, die reeds 7 dagen overleden is.
Onze nieuwe vluchtelingen, Leenknecht, 12 koppen hebben overnacht in het getuighuis van den koetsier. De zaadkamer wordt ingericht tot slaapvertrek voor de kinderen. Het zijn brave propere mensen.
Om 1 uur is het electriek licht weerom in orde.
Twee boeren van Kessel ter beevaart naar Sint-Bernardus, vertellen dat de gemeente Koningshooikt beboet is met 280.000 mark wegens niet leveren van vee.
Sus Boey komt met een Duits antwoord, dat zijn aanvraag om te bouwen niet wordt ingewilligd wegens onvoldoende redenen.
Deze avond fam.conferentie van Marten over 't preken. De kerken overal te groot!

Vrijdag 11 januari 1918 (dag 1252)
In de presentatie prijsuitdeling van klederen aan de schoolkinderen.
Sus Boey, die zijn voorraad patatten in onze schuur heeft liggen, bracht deze morgen een kleine vracht op zijn rug langs de bospoort naar huis, maar werd op de straat aan zijn deur aangehouden door n'en Duits, de "leeren jas" die nevens hem woont bij boer Hiel. Hij moest zijn patatten afgeven en zou als smokkelaar nog boete op den hoop toe krijgen. De Pruis verstond geen reden. Sus komt om een bewijs vragen dat hij zijn patatten in de abdij heeft liggen.
Bij "dikke Cefa" in de Boomstraat hebben deze morgen de Duitsers alle blokken aangeslagen en met wapens weggevoerd.
De Prior en Placidus ontvangen een nieuwjaarskaartje van meneer Van Baren.
Om 2 ½ is Kato Wijns in de Kloosterstraat beroerd geworden en berecht.
Burgemeester Cammaert is gaande en staande maar klaagt nog van pijn overal. Tony is nog niet vertrokken. Telkens hij buiten in de lucht komt, overvalt hem de koorts. Hij moet veel en versterkend voedsel gebruiken.
Deze avond onder de recreatie klopjacht op de mussen in de pandhof. 14 laten zich vangen in de verlichte kamer van Godefridus. 16 mussen en een spreeuw op de kamer van Leonardus.

Zaterdag 12 januari 1918 (dag 1253)
Kanongeschut de hele dag.
Een kartabel ontvangen van Mehrerau.
HH.Abt van Val-dieu wenst een zalig nieuwjaar en laat weten dat alles goed gaat. Albericus heeft een operatie ondergaan, maar is weer genezen.
Te Brussel wordt boter gekocht aan 32 frank de kg. 1 ei aan 1,10 frank.

Zondag 13 januari 1918 (dag 1254)
Sus Boey komt met blijdschap vertellen dat hij zijn klein patatten terug heeft gekregen. Hij had mijn getuigenis aan boer Hiel afgegeven, en toen deze het aan den Pruis liet zien en zegde dat de supprior van het klooster zelf zou komen getuigen, zei de "leere jas": "dan zal ik ze maar gauw teruggeven. De supprior hoeft niet te komen. Ik wist niet dat die man (Sus) zo'n vrienden had!"
Het schijnt dat de vluchtelingen te Bornem allesbehalve kontent zijn. Ze beginnen vandeeg te schelden naar ’t kommiteit. Zelfs worden er reeds liedjes gemaakt en gezongen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...