Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 17 december 1917 tot en met zondag 23 december 1917

Maandag 17 december 1917 (dag 1227)
Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad en kleergoed. Men vermoedt dat de dieven bedwelmende middelen hebben gebruikt, want de mensen sliepen 2 uur langer dan naar gewoonte, en een grote hond roerde zich niet.
Twee vluchtelingen van Oekene die naar huis waren gegaan langs de weg die ze hier hadden komen vragen over 8 dagen, zijn deze middag komen vertellen hoe ze gemakkelijk de 18 uren weg naar hun dorp op 2 dagen hadden afgelegd - dat de pastoor en de parochianen in het dorp nog daar waren, maar eerstdaags zouden moeten ontruimen gelijk de gehuchten. Zij hadden bij hun familie nog enig keukengerief gevonden en meegebracht. Als vluchtelingen waren ze nogmaals te Iseghem op de trein geraakt vrijdags ’s morgens, zonder te mogen uitstappen. Een halve dag te Iseghem moeten wachten en een halve dag te Dendermonde. Zaterdagnamiddag kwamen ze te Willebroek aan. Er waren daags tevoren 2 treinen op elkander gebotst te Iseghem. Veel Duitse soldaten werden er gedood.
Deze avond liet de burgemeester door Krick een Duits antwoord ter vertaling brengen: dat zijn aanvraag van 27 oktober om 2.000 schoven wijmen te kopen, niet kon worden toegestaan.

Dinsdag 18 december 1917 (dag 1228)
Treinen rollen nacht en dag met materialen naar Temse. Te Sint-Niklaas zijn de Normalisten nu eerst aangekomen nadat ze in ’t Etappengebied voor de Duitsers hadden moeten werken gelijk alle andere burgers. Alleen de hoogstudenten van Gent waren niet verplicht te werken, wat voor gevolg had dat het aantal hoogstudenten te Gent verdubbelde, maar de gehalte niet naar de zin was der Flaminganten.
Deze avond om 4 uur zijn er hier nog 2 arme vrouwmensen van Mol te beevaart gekomen voor Sint Bernardus, ze moesten nog terug naar Antwerpen.

Woensdag 19 december 1917 (dag 1229)
Gisterenavond kwart na 8 uur hevige ontploffing en kanonschoten gedurende 5 minuten. Geheel ’t huis door werd gedaver waargenomen.
Onze 3 beste missalen, die sedert oktober 1914 bij Philemon de Poorter in het dorp waren gebracht, zijn vandaag terug naar de abdij gehaald. De 2 kinderen der kostschool die wegens roodvonk 6 weken in ’t gasthuis verpleegd werden, zijn vandaag terug naar ’t Pensionaat mogen keren. Onderpastoor De Ceuleer was er voor naar Willebroek bij de Duitse arts moeten gaan.
In de stad is aangeplakt dat men geen wollen dekens mag laten verven om er winterfrakken van te maken.
Reizigers die ’s morgens met de eersten trein om 4 uur vertrekken, komen te Mechelen aan tussen 11 en 12 uur.
Casus, waar de paters goed voor zijn! Een "koppel” stond op het punt voor de wet te trouwen te Beytem toen ze moesten inpakken en als vluchtelingen te Bornem kwamen. De onderpastoor van Beytem, in Wintam verblijvend, d.d. burgemeester en secretaris enz. van de vluchtelingen, vroeg de pastoor van Bornem "het koppel” te trouwen in z’n kerk, vermits de burgerlijke formaliteiten niet konden vervuld worden. De pastoor en eveneens onderpastoor Verbist zouden het wel aandurven, maar toch liefst niet en derhalve kwam eerstgenoemde de Prior der abdij vragen gisteren of hij niet een der minstgekende paters zou willen naar de parochiekerk zenden ten einde hem bij die gelegenheid te vervangen, want het moest clanculo gebeuren en onbekend blijven. De Prior stelde hem voor ’t koppel naar de abdij te zenden, dan zou het zeker niemand weten. De Herder vond echter beter dat het in zijn kerk geschiedde. Deze morgen in de Presentatie mis gelezen hebbend, vond Hugo een briefje van de pastoor hem verzoekend tegen 10 uur in de voormiddag in de parochiekerk te willen komen. Na de mis van 9 uur is Hugo weggegaan uit de koor, om te gaan... trouwen in de parochiekerk van Bornem 2 vluchtelingen van Beytem! Voor z’n moeite kreeg hij van de trouwers, die 2 getuigen hadden, 5 frank welke hij aan de pastoor overhandigde. Deze stak ze in z’n vestje en trakteerde de nieuwe assistent met ’n en borrel. Buiten de twee trouwers en de 2 getuigen was er niemand in de kerk aanwezig.

Donderdag 20 december 1917 (dag 1230)
Mistige lucht, bomen en heesters vol ijzel, prachtig wintergezicht buiten, als men bij een warme kachel zit.
Om 10 uur gaat de Prior als extra ordinarius naar Oppuurs-Puurs en komt om 7 ½ thuis. Sedert 8 dagen heeft de Prior een huiduitslag eczema, aan wezen, rug en borst. Zalft, poeiert en purgeert volgens raad van de dokter, zou echter m.i. niet in de kou moeten lopen.
De vrouw van den boswachter bracht een portie konijnen, maar zegde dat het misschien de laatsten zouden zijn, aangezien gisteren de Duitsers gisteren zijn komen zeggen aan de boswachters, dat ze alle klemmen en stroppen en vallen moesten opruimen, en zoniet in de boete zouden komen. Eendvogels 15 frank’t stuk!

Vrijdag 21 december 1917
(dag 1231)
Haan op de toren vastgevroren.
Om 10 ½ wordt de Prior buitengesloten. Een pijptabak was pasgeld.
Gisteren viel een 11-jarige jongen door het ijs in het Wiel en was op het punt te verdrinken. Met hulp ener ladder heeft men hem kunnen redden.
De pastoor van Mariekerke, zegt men, wordt ergers nonnendirecteur en onderpastoor Verbist, pastoor te Mariekerke?
Bieren worden verkocht 1 Mark ’t stuk!

Zaterdag 22 december 1917 (dag 1232)
De Zusters der Presentatie hebben een koe verkocht voor 1500 frsank en 1200 frank moeten bijleggen voor een nieuwe.
Deze middag over de post ontvangen De Cist.chronik-Kartabel van Mechelen, in de dodenlijst verscheidene studiekameraden die jonger van jaren zijn dan ik ... quid inde ?
Leo ontving een kaartje van de Prior van Rochefort, dat hij een kartabel, van juni, zou bezorgen zodra hij ze zou ontvangen. Alles gaat daar goed!
Om 2 uur is "Wannes” het kauwke van Leonardus in de pandhof gestorven. Verlies niet erg betreurd, aangezien ’t beest toch niets leerde!
De Villa Verbelen aan de statie opnieuw bezet door de Duitsers. Jagers, ze verbruiken er 300 kilo kolen per week, door de gemeente te leveren.
Treinen met oorlogsmateriaal naar Temse nacht en dag.

Zondag 23 december 1917
(dag 1233)
Oude Schelde vol schaatsrijders.
Gerardus laat weten dat zijn broeder in Gilze berecht is.
Hugo’s verjaardag met een pijp tabak berookt.
De gemeente heeft een lading mosselen aangekregen, 1 kilo per man aan 32 cms.
Blokken smokkelt men per trein met ze aan de buffels van den laatsten wagen te hechten.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...