Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 17 december 1917 tot en met zondag 23 december 1917

Maandag 17 december 1917 (dag 1227)
Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad en kleergoed. Men vermoedt dat de dieven bedwelmende middelen hebben gebruikt, want de mensen sliepen 2 uur langer dan naar gewoonte, en een grote hond roerde zich niet.
Twee vluchtelingen van Oekene die naar huis waren gegaan langs de weg die ze hier hadden komen vragen over 8 dagen, zijn deze middag komen vertellen hoe ze gemakkelijk de 18 uren weg naar hun dorp op 2 dagen hadden afgelegd - dat de pastoor en de parochianen in het dorp nog daar waren, maar eerstdaags zouden moeten ontruimen gelijk de gehuchten. Zij hadden bij hun familie nog enig keukengerief gevonden en meegebracht. Als vluchtelingen waren ze nogmaals te Iseghem op de trein geraakt vrijdags ’s morgens, zonder te mogen uitstappen. Een halve dag te Iseghem moeten wachten en een halve dag te Dendermonde. Zaterdagnamiddag kwamen ze te Willebroek aan. Er waren daags tevoren 2 treinen op elkander gebotst te Iseghem. Veel Duitse soldaten werden er gedood.
Deze avond liet de burgemeester door Krick een Duits antwoord ter vertaling brengen: dat zijn aanvraag van 27 oktober om 2.000 schoven wijmen te kopen, niet kon worden toegestaan.

Dinsdag 18 december 1917 (dag 1228)
Treinen rollen nacht en dag met materialen naar Temse. Te Sint-Niklaas zijn de Normalisten nu eerst aangekomen nadat ze in ’t Etappengebied voor de Duitsers hadden moeten werken gelijk alle andere burgers. Alleen de hoogstudenten van Gent waren niet verplicht te werken, wat voor gevolg had dat het aantal hoogstudenten te Gent verdubbelde, maar de gehalte niet naar de zin was der Flaminganten.
Deze avond om 4 uur zijn er hier nog 2 arme vrouwmensen van Mol te beevaart gekomen voor Sint Bernardus, ze moesten nog terug naar Antwerpen.

Woensdag 19 december 1917 (dag 1229)
Gisterenavond kwart na 8 uur hevige ontploffing en kanonschoten gedurende 5 minuten. Geheel ’t huis door werd gedaver waargenomen.
Onze 3 beste missalen, die sedert oktober 1914 bij Philemon de Poorter in het dorp waren gebracht, zijn vandaag terug naar de abdij gehaald. De 2 kinderen der kostschool die wegens roodvonk 6 weken in ’t gasthuis verpleegd werden, zijn vandaag terug naar ’t Pensionaat mogen keren. Onderpastoor De Ceuleer was er voor naar Willebroek bij de Duitse arts moeten gaan.
In de stad is aangeplakt dat men geen wollen dekens mag laten verven om er winterfrakken van te maken.
Reizigers die ’s morgens met de eersten trein om 4 uur vertrekken, komen te Mechelen aan tussen 11 en 12 uur.
Casus, waar de paters goed voor zijn! Een "koppel” stond op het punt voor de wet te trouwen te Beytem toen ze moesten inpakken en als vluchtelingen te Bornem kwamen. De onderpastoor van Beytem, in Wintam verblijvend, d.d. burgemeester en secretaris enz. van de vluchtelingen, vroeg de pastoor van Bornem "het koppel” te trouwen in z’n kerk, vermits de burgerlijke formaliteiten niet konden vervuld worden. De pastoor en eveneens onderpastoor Verbist zouden het wel aandurven, maar toch liefst niet en derhalve kwam eerstgenoemde de Prior der abdij vragen gisteren of hij niet een der minstgekende paters zou willen naar de parochiekerk zenden ten einde hem bij die gelegenheid te vervangen, want het moest clanculo gebeuren en onbekend blijven. De Prior stelde hem voor ’t koppel naar de abdij te zenden, dan zou het zeker niemand weten. De Herder vond echter beter dat het in zijn kerk geschiedde. Deze morgen in de Presentatie mis gelezen hebbend, vond Hugo een briefje van de pastoor hem verzoekend tegen 10 uur in de voormiddag in de parochiekerk te willen komen. Na de mis van 9 uur is Hugo weggegaan uit de koor, om te gaan... trouwen in de parochiekerk van Bornem 2 vluchtelingen van Beytem! Voor z’n moeite kreeg hij van de trouwers, die 2 getuigen hadden, 5 frank welke hij aan de pastoor overhandigde. Deze stak ze in z’n vestje en trakteerde de nieuwe assistent met ’n en borrel. Buiten de twee trouwers en de 2 getuigen was er niemand in de kerk aanwezig.

Donderdag 20 december 1917 (dag 1230)
Mistige lucht, bomen en heesters vol ijzel, prachtig wintergezicht buiten, als men bij een warme kachel zit.
Om 10 uur gaat de Prior als extra ordinarius naar Oppuurs-Puurs en komt om 7 ½ thuis. Sedert 8 dagen heeft de Prior een huiduitslag eczema, aan wezen, rug en borst. Zalft, poeiert en purgeert volgens raad van de dokter, zou echter m.i. niet in de kou moeten lopen.
De vrouw van den boswachter bracht een portie konijnen, maar zegde dat het misschien de laatsten zouden zijn, aangezien gisteren de Duitsers gisteren zijn komen zeggen aan de boswachters, dat ze alle klemmen en stroppen en vallen moesten opruimen, en zoniet in de boete zouden komen. Eendvogels 15 frank’t stuk!

Vrijdag 21 december 1917
(dag 1231)
Haan op de toren vastgevroren.
Om 10 ½ wordt de Prior buitengesloten. Een pijptabak was pasgeld.
Gisteren viel een 11-jarige jongen door het ijs in het Wiel en was op het punt te verdrinken. Met hulp ener ladder heeft men hem kunnen redden.
De pastoor van Mariekerke, zegt men, wordt ergers nonnendirecteur en onderpastoor Verbist, pastoor te Mariekerke?
Bieren worden verkocht 1 Mark ’t stuk!

Zaterdag 22 december 1917 (dag 1232)
De Zusters der Presentatie hebben een koe verkocht voor 1500 frsank en 1200 frank moeten bijleggen voor een nieuwe.
Deze middag over de post ontvangen De Cist.chronik-Kartabel van Mechelen, in de dodenlijst verscheidene studiekameraden die jonger van jaren zijn dan ik ... quid inde ?
Leo ontving een kaartje van de Prior van Rochefort, dat hij een kartabel, van juni, zou bezorgen zodra hij ze zou ontvangen. Alles gaat daar goed!
Om 2 uur is "Wannes” het kauwke van Leonardus in de pandhof gestorven. Verlies niet erg betreurd, aangezien ’t beest toch niets leerde!
De Villa Verbelen aan de statie opnieuw bezet door de Duitsers. Jagers, ze verbruiken er 300 kilo kolen per week, door de gemeente te leveren.
Treinen met oorlogsmateriaal naar Temse nacht en dag.

Zondag 23 december 1917
(dag 1233)
Oude Schelde vol schaatsrijders.
Gerardus laat weten dat zijn broeder in Gilze berecht is.
Hugo’s verjaardag met een pijp tabak berookt.
De gemeente heeft een lading mosselen aangekregen, 1 kilo per man aan 32 cms.
Blokken smokkelt men per trein met ze aan de buffels van den laatsten wagen te hechten.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...