Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 17 december 1917 tot en met zondag 23 december 1917

Maandag 17 december 1917 (dag 1227)
Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad en kleergoed. Men vermoedt dat de dieven bedwelmende middelen hebben gebruikt, want de mensen sliepen 2 uur langer dan naar gewoonte, en een grote hond roerde zich niet.
Twee vluchtelingen van Oekene die naar huis waren gegaan langs de weg die ze hier hadden komen vragen over 8 dagen, zijn deze middag komen vertellen hoe ze gemakkelijk de 18 uren weg naar hun dorp op 2 dagen hadden afgelegd - dat de pastoor en de parochianen in het dorp nog daar waren, maar eerstdaags zouden moeten ontruimen gelijk de gehuchten. Zij hadden bij hun familie nog enig keukengerief gevonden en meegebracht. Als vluchtelingen waren ze nogmaals te Iseghem op de trein geraakt vrijdags ’s morgens, zonder te mogen uitstappen. Een halve dag te Iseghem moeten wachten en een halve dag te Dendermonde. Zaterdagnamiddag kwamen ze te Willebroek aan. Er waren daags tevoren 2 treinen op elkander gebotst te Iseghem. Veel Duitse soldaten werden er gedood.
Deze avond liet de burgemeester door Krick een Duits antwoord ter vertaling brengen: dat zijn aanvraag van 27 oktober om 2.000 schoven wijmen te kopen, niet kon worden toegestaan.

Dinsdag 18 december 1917 (dag 1228)
Treinen rollen nacht en dag met materialen naar Temse. Te Sint-Niklaas zijn de Normalisten nu eerst aangekomen nadat ze in ’t Etappengebied voor de Duitsers hadden moeten werken gelijk alle andere burgers. Alleen de hoogstudenten van Gent waren niet verplicht te werken, wat voor gevolg had dat het aantal hoogstudenten te Gent verdubbelde, maar de gehalte niet naar de zin was der Flaminganten.
Deze avond om 4 uur zijn er hier nog 2 arme vrouwmensen van Mol te beevaart gekomen voor Sint Bernardus, ze moesten nog terug naar Antwerpen.

Woensdag 19 december 1917 (dag 1229)
Gisterenavond kwart na 8 uur hevige ontploffing en kanonschoten gedurende 5 minuten. Geheel ’t huis door werd gedaver waargenomen.
Onze 3 beste missalen, die sedert oktober 1914 bij Philemon de Poorter in het dorp waren gebracht, zijn vandaag terug naar de abdij gehaald. De 2 kinderen der kostschool die wegens roodvonk 6 weken in ’t gasthuis verpleegd werden, zijn vandaag terug naar ’t Pensionaat mogen keren. Onderpastoor De Ceuleer was er voor naar Willebroek bij de Duitse arts moeten gaan.
In de stad is aangeplakt dat men geen wollen dekens mag laten verven om er winterfrakken van te maken.
Reizigers die ’s morgens met de eersten trein om 4 uur vertrekken, komen te Mechelen aan tussen 11 en 12 uur.
Casus, waar de paters goed voor zijn! Een "koppel” stond op het punt voor de wet te trouwen te Beytem toen ze moesten inpakken en als vluchtelingen te Bornem kwamen. De onderpastoor van Beytem, in Wintam verblijvend, d.d. burgemeester en secretaris enz. van de vluchtelingen, vroeg de pastoor van Bornem "het koppel” te trouwen in z’n kerk, vermits de burgerlijke formaliteiten niet konden vervuld worden. De pastoor en eveneens onderpastoor Verbist zouden het wel aandurven, maar toch liefst niet en derhalve kwam eerstgenoemde de Prior der abdij vragen gisteren of hij niet een der minstgekende paters zou willen naar de parochiekerk zenden ten einde hem bij die gelegenheid te vervangen, want het moest clanculo gebeuren en onbekend blijven. De Prior stelde hem voor ’t koppel naar de abdij te zenden, dan zou het zeker niemand weten. De Herder vond echter beter dat het in zijn kerk geschiedde. Deze morgen in de Presentatie mis gelezen hebbend, vond Hugo een briefje van de pastoor hem verzoekend tegen 10 uur in de voormiddag in de parochiekerk te willen komen. Na de mis van 9 uur is Hugo weggegaan uit de koor, om te gaan... trouwen in de parochiekerk van Bornem 2 vluchtelingen van Beytem! Voor z’n moeite kreeg hij van de trouwers, die 2 getuigen hadden, 5 frank welke hij aan de pastoor overhandigde. Deze stak ze in z’n vestje en trakteerde de nieuwe assistent met ’n en borrel. Buiten de twee trouwers en de 2 getuigen was er niemand in de kerk aanwezig.

Donderdag 20 december 1917 (dag 1230)
Mistige lucht, bomen en heesters vol ijzel, prachtig wintergezicht buiten, als men bij een warme kachel zit.
Om 10 uur gaat de Prior als extra ordinarius naar Oppuurs-Puurs en komt om 7 ½ thuis. Sedert 8 dagen heeft de Prior een huiduitslag eczema, aan wezen, rug en borst. Zalft, poeiert en purgeert volgens raad van de dokter, zou echter m.i. niet in de kou moeten lopen.
De vrouw van den boswachter bracht een portie konijnen, maar zegde dat het misschien de laatsten zouden zijn, aangezien gisteren de Duitsers gisteren zijn komen zeggen aan de boswachters, dat ze alle klemmen en stroppen en vallen moesten opruimen, en zoniet in de boete zouden komen. Eendvogels 15 frank’t stuk!

Vrijdag 21 december 1917
(dag 1231)
Haan op de toren vastgevroren.
Om 10 ½ wordt de Prior buitengesloten. Een pijptabak was pasgeld.
Gisteren viel een 11-jarige jongen door het ijs in het Wiel en was op het punt te verdrinken. Met hulp ener ladder heeft men hem kunnen redden.
De pastoor van Mariekerke, zegt men, wordt ergers nonnendirecteur en onderpastoor Verbist, pastoor te Mariekerke?
Bieren worden verkocht 1 Mark ’t stuk!

Zaterdag 22 december 1917 (dag 1232)
De Zusters der Presentatie hebben een koe verkocht voor 1500 frsank en 1200 frank moeten bijleggen voor een nieuwe.
Deze middag over de post ontvangen De Cist.chronik-Kartabel van Mechelen, in de dodenlijst verscheidene studiekameraden die jonger van jaren zijn dan ik ... quid inde ?
Leo ontving een kaartje van de Prior van Rochefort, dat hij een kartabel, van juni, zou bezorgen zodra hij ze zou ontvangen. Alles gaat daar goed!
Om 2 uur is "Wannes” het kauwke van Leonardus in de pandhof gestorven. Verlies niet erg betreurd, aangezien ’t beest toch niets leerde!
De Villa Verbelen aan de statie opnieuw bezet door de Duitsers. Jagers, ze verbruiken er 300 kilo kolen per week, door de gemeente te leveren.
Treinen met oorlogsmateriaal naar Temse nacht en dag.

Zondag 23 december 1917
(dag 1233)
Oude Schelde vol schaatsrijders.
Gerardus laat weten dat zijn broeder in Gilze berecht is.
Hugo’s verjaardag met een pijp tabak berookt.
De gemeente heeft een lading mosselen aangekregen, 1 kilo per man aan 32 cms.
Blokken smokkelt men per trein met ze aan de buffels van den laatsten wagen te hechten.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Maandag 26 november 1917 (dag 1206)Kwart voor 11 lezing over ongeregelde genegenheden. Geen examen.Om 4 uur is Placidus thuis gekomen van de begrafenis z’n zuster....
Maandag 19 november 1917 (dag 1199)De Prior is om 6 uur met de boot vertrokken naar Antwerpen, vandaar met de trein en tram naar Hasselt – Kerniel.Van het kasteel brengt men een jonge c...
Maandag 12 november 1917 (dag 1192)Een kwart voor 10 uur voormiddag passeerde een vlieger west-oost. Een kwartier later kwam hij terug in omgekeerde richting. Vandaag werd er 200 gra...
Maandag 5 november 1917 (dag 1186)Om 7 ½ uur is de tabaksnijder van Sint-Niklaas teruggekomen om te werken en broeder Alanus heeft het zo druk dat het haarsnijden erbij vergeten word...
Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlic...
Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden le...
Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oproll...
Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.Bakke...
Maandag 1 oktober 1917 (dag 1150)Te Hingene op het paviljoen van den Noteleir is een hoge officier, neef van V.(Maekensen), zegt hij, zijn kwartier komen opslaan met nog andere Duits...
Maandag 24 september 1917 (dag 1143)Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was! ...
Maandag 17 september 1917 (dag 1136)In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de ord...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...