Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 10 december 1917 tot en met zondag 16 december 1917

Maandag 10 december 1917 (dag 1220)
Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (geen Duitse) worden 3 matrassen gevuld. Een voor Nivardus, twee voor het hospice. De Duitse kapok zal aan de vluchtelingen worden geschonken.
Aan en op de versterkten heuveltop van den Stenen Molen schijnt men bezig te zijn met afbreken. Uit de tranchees wordt veel stookhout gelangen.
Om 12 uur gaat meneer Prior naar Branst schoolinspectie doen. Leo naar den Bouw, waar bedeling is van meel, rijst, koffie enz. De hele nacht hebben treinen gerold van en naar Temse. Om 3 ½ namiddag is een vlieger van oost naar west over ’t fort heen gepasseerd.
Een neefje van Placidus is in de namiddag aangekomen en blijft overnachten.

Dinsdag 11 december 1917
(dag 1221)
Deze morgen in de mis van 6 ½ heeft Theodoor De Maeyer en zonen met het wagentje van Henricus z’n dochterke ter kerke gebracht hier, en met hare kist naar de communiebank waar ze O.Heer ontving.
Een dochter van de Fritz uit de "Dageraad” herberg aan de Temsebrug, kreeg van de Duitsers geen paspoort om naar ’t klooster van Waarschoot te gaan als novice. Ging zonder paspoort. Werd aangehouden. Na een dag kot, terug gezonden en moest te Puurs 50 Mark boet betalen.
Van onze rode hofwortels vandaag uitgedaan, zijn 1.500 kg verkocht aan ’t comiteit aan 25 frank de 100 kg. Over 3 weken werd er 60 frank de 100 kg geboden.
Toen ik gisterenavond om 8 ¼ naar bed ging hoorde ik herhaald gebons in of aan de abdij. De anderen hebben ’t ook gehoord en denken dat het aan de straatpoort geweest is. Vermoedelijk Duitse patrouille die hier of daar nog lichtschemering zal gezien hebben.

Woensdag 12 december 1917
(dag 1222)
Deze voormiddag om 8 ½ wilde de Duitse overheid een proef nemen met de brandweer van Bornem, en gaf aan de burgemeester "laat de brandklok kleppen", wat gedaan werd, doch geen brandweerman daagde op ... tot grote ergernis van de Pruis, die foeterde tegen de champetter Frans. Wel zei deze, dat spreekt van zelf, de mensen weten dat er nergens brand is!
Placidus ontving deze middag een kaartje (30 nov) van HH.Abt, die laat weten dat Petrus over enige dagen in het gasthuis van Gastel een breukoperatie heeft ondergaan en dra genezen zal zijn.
Deze middag Duitse klopjacht in de kasteelbossen.
De Gravin laat om 4 uur het Vaderland brengen dat de Val van Jerusalem in Engelse handen aanmeldt.
Plakbrief over inbeslagneming van linnengoederen.

Donderdag 13 december 1917
(dag 1223)
Om 10 uur bezoek van madame Gravin. Ze vertelt dat gisteren een Beierse Prins met een generaal-majoor en 10 man een felle klopjacht is komen houden en dat het jachtgebied van den Duc te Hingene gespaard wordt.
Placidus ontving een kaartje van meneer Van Baren meldend dat z’n Henri vrij van dienst is en z’n studiën voortzet, dat de juffrouw een post heeft te Amersfoort enz.
De ijzeren platen met Congerou (?) die 3 jaren onder een houtmijt op de boomgaard verborgen zaten, zijn vandaag naar het houtkot naast de schuur gebracht.
Deze middag zijn 2 zusterkens van Branst bij de Prior hun nood komen klagen over de schoolmeester die zich aanstelt als hoofd der soepbedeling der scholen.
Geen kanon te horen, geen zon te zien.

Vrijdag 14 december 1917 (dag 1224)
Om 7 uur deze morgen komt een vluchteling van Beytem, 30 jaar, hier de weg vragen naar Izegem. Hij heeft een grote knapzak op de rug, en zegt ginder nog 3 zakken tarwe te hebben achtergelaten, die hij wil oversmokkelen of verkopen – reeds verscheiden andere vluchtelingen zijn over en weer naar huis geweest zonder hindernissen. Anderen werden aangehouden, 5 dagen in de bak gezet en dan weer los gelaten. De vluchtelingen werden vandaag uitbetaald in den Bouw, waar hun onderpastoor een aanspraak hield. Ze schijnen niet gemakkelijk kontent te stellen. Onze Pieter trekt voor z’n huishouden van 6 kinderen, man en vrouw 9 frank daags, buiten de gewone dop, samen 189 frank per 14 dagen?

Zaterdag 15 december 1917 (dag 1225)
Deze middag bracht de post van Brussel een schrijven van Prof. Dr. K.Haebler, gedateerd 12 dec., geheim. Regierungsrath aan Dr.Bibl.v.Berlin administratie om zodra mogelijk een lijst der Inkunabeln onzer Bibliotheek op te maken en hem te bezorgen ten einde een algemene Kataloog op te maken van alle in België zich bevindende Wiegedrukken onbeantwoord te laten.
Onophoudend rijden er treinen, soms met 3 locomotieven naar Temse meestal met houtladingen.
Om 1 ½ gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.

Zondag 16 december 1917 (dag 1226)
Leonardus komt om 10 uur thuis van Mariekerke, waar uit de hof der pastorij de prei gestolen werd terwijl pastoor en assistent, gerucht horende, warm onder de dekens bleven.
Te Mariekerke zijn 71 vluchtelingen in ledig staande huizen ondergebracht.
Te Oppuurs zijn 8 gasthuiszusters van Beytem met hun 80 zieken en oudjes in de jongensschool ingekwartierd, waar geen bedden zijn. Die 80 zieken waren nog bestemd voor ’t gasthuis van Bornem, dat reeds eivol was, en zo kwamen ze te Oppuurs terecht.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...