Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 10 december 1917 tot en met zondag 16 december 1917

Maandag 10 december 1917 (dag 1220)
Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (geen Duitse) worden 3 matrassen gevuld. Een voor Nivardus, twee voor het hospice. De Duitse kapok zal aan de vluchtelingen worden geschonken.
Aan en op de versterkten heuveltop van den Stenen Molen schijnt men bezig te zijn met afbreken. Uit de tranchees wordt veel stookhout gelangen.
Om 12 uur gaat meneer Prior naar Branst schoolinspectie doen. Leo naar den Bouw, waar bedeling is van meel, rijst, koffie enz. De hele nacht hebben treinen gerold van en naar Temse. Om 3 ½ namiddag is een vlieger van oost naar west over ’t fort heen gepasseerd.
Een neefje van Placidus is in de namiddag aangekomen en blijft overnachten.

Dinsdag 11 december 1917
(dag 1221)
Deze morgen in de mis van 6 ½ heeft Theodoor De Maeyer en zonen met het wagentje van Henricus z’n dochterke ter kerke gebracht hier, en met hare kist naar de communiebank waar ze O.Heer ontving.
Een dochter van de Fritz uit de "Dageraad” herberg aan de Temsebrug, kreeg van de Duitsers geen paspoort om naar ’t klooster van Waarschoot te gaan als novice. Ging zonder paspoort. Werd aangehouden. Na een dag kot, terug gezonden en moest te Puurs 50 Mark boet betalen.
Van onze rode hofwortels vandaag uitgedaan, zijn 1.500 kg verkocht aan ’t comiteit aan 25 frank de 100 kg. Over 3 weken werd er 60 frank de 100 kg geboden.
Toen ik gisterenavond om 8 ¼ naar bed ging hoorde ik herhaald gebons in of aan de abdij. De anderen hebben ’t ook gehoord en denken dat het aan de straatpoort geweest is. Vermoedelijk Duitse patrouille die hier of daar nog lichtschemering zal gezien hebben.

Woensdag 12 december 1917
(dag 1222)
Deze voormiddag om 8 ½ wilde de Duitse overheid een proef nemen met de brandweer van Bornem, en gaf aan de burgemeester "laat de brandklok kleppen", wat gedaan werd, doch geen brandweerman daagde op ... tot grote ergernis van de Pruis, die foeterde tegen de champetter Frans. Wel zei deze, dat spreekt van zelf, de mensen weten dat er nergens brand is!
Placidus ontving deze middag een kaartje (30 nov) van HH.Abt, die laat weten dat Petrus over enige dagen in het gasthuis van Gastel een breukoperatie heeft ondergaan en dra genezen zal zijn.
Deze middag Duitse klopjacht in de kasteelbossen.
De Gravin laat om 4 uur het Vaderland brengen dat de Val van Jerusalem in Engelse handen aanmeldt.
Plakbrief over inbeslagneming van linnengoederen.

Donderdag 13 december 1917
(dag 1223)
Om 10 uur bezoek van madame Gravin. Ze vertelt dat gisteren een Beierse Prins met een generaal-majoor en 10 man een felle klopjacht is komen houden en dat het jachtgebied van den Duc te Hingene gespaard wordt.
Placidus ontving een kaartje van meneer Van Baren meldend dat z’n Henri vrij van dienst is en z’n studiën voortzet, dat de juffrouw een post heeft te Amersfoort enz.
De ijzeren platen met Congerou (?) die 3 jaren onder een houtmijt op de boomgaard verborgen zaten, zijn vandaag naar het houtkot naast de schuur gebracht.
Deze middag zijn 2 zusterkens van Branst bij de Prior hun nood komen klagen over de schoolmeester die zich aanstelt als hoofd der soepbedeling der scholen.
Geen kanon te horen, geen zon te zien.

Vrijdag 14 december 1917 (dag 1224)
Om 7 uur deze morgen komt een vluchteling van Beytem, 30 jaar, hier de weg vragen naar Izegem. Hij heeft een grote knapzak op de rug, en zegt ginder nog 3 zakken tarwe te hebben achtergelaten, die hij wil oversmokkelen of verkopen – reeds verscheiden andere vluchtelingen zijn over en weer naar huis geweest zonder hindernissen. Anderen werden aangehouden, 5 dagen in de bak gezet en dan weer los gelaten. De vluchtelingen werden vandaag uitbetaald in den Bouw, waar hun onderpastoor een aanspraak hield. Ze schijnen niet gemakkelijk kontent te stellen. Onze Pieter trekt voor z’n huishouden van 6 kinderen, man en vrouw 9 frank daags, buiten de gewone dop, samen 189 frank per 14 dagen?

Zaterdag 15 december 1917 (dag 1225)
Deze middag bracht de post van Brussel een schrijven van Prof. Dr. K.Haebler, gedateerd 12 dec., geheim. Regierungsrath aan Dr.Bibl.v.Berlin administratie om zodra mogelijk een lijst der Inkunabeln onzer Bibliotheek op te maken en hem te bezorgen ten einde een algemene Kataloog op te maken van alle in België zich bevindende Wiegedrukken onbeantwoord te laten.
Onophoudend rijden er treinen, soms met 3 locomotieven naar Temse meestal met houtladingen.
Om 1 ½ gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.

Zondag 16 december 1917 (dag 1226)
Leonardus komt om 10 uur thuis van Mariekerke, waar uit de hof der pastorij de prei gestolen werd terwijl pastoor en assistent, gerucht horende, warm onder de dekens bleven.
Te Mariekerke zijn 71 vluchtelingen in ledig staande huizen ondergebracht.
Te Oppuurs zijn 8 gasthuiszusters van Beytem met hun 80 zieken en oudjes in de jongensschool ingekwartierd, waar geen bedden zijn. Die 80 zieken waren nog bestemd voor ’t gasthuis van Bornem, dat reeds eivol was, en zo kwamen ze te Oppuurs terecht.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...