Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 10 december 1917 tot en met zondag 16 december 1917

Maandag 10 december 1917 (dag 1220)
Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (geen Duitse) worden 3 matrassen gevuld. Een voor Nivardus, twee voor het hospice. De Duitse kapok zal aan de vluchtelingen worden geschonken.
Aan en op de versterkten heuveltop van den Stenen Molen schijnt men bezig te zijn met afbreken. Uit de tranchees wordt veel stookhout gelangen.
Om 12 uur gaat meneer Prior naar Branst schoolinspectie doen. Leo naar den Bouw, waar bedeling is van meel, rijst, koffie enz. De hele nacht hebben treinen gerold van en naar Temse. Om 3 ½ namiddag is een vlieger van oost naar west over ’t fort heen gepasseerd.
Een neefje van Placidus is in de namiddag aangekomen en blijft overnachten.

Dinsdag 11 december 1917
(dag 1221)
Deze morgen in de mis van 6 ½ heeft Theodoor De Maeyer en zonen met het wagentje van Henricus z’n dochterke ter kerke gebracht hier, en met hare kist naar de communiebank waar ze O.Heer ontving.
Een dochter van de Fritz uit de "Dageraad” herberg aan de Temsebrug, kreeg van de Duitsers geen paspoort om naar ’t klooster van Waarschoot te gaan als novice. Ging zonder paspoort. Werd aangehouden. Na een dag kot, terug gezonden en moest te Puurs 50 Mark boet betalen.
Van onze rode hofwortels vandaag uitgedaan, zijn 1.500 kg verkocht aan ’t comiteit aan 25 frank de 100 kg. Over 3 weken werd er 60 frank de 100 kg geboden.
Toen ik gisterenavond om 8 ¼ naar bed ging hoorde ik herhaald gebons in of aan de abdij. De anderen hebben ’t ook gehoord en denken dat het aan de straatpoort geweest is. Vermoedelijk Duitse patrouille die hier of daar nog lichtschemering zal gezien hebben.

Woensdag 12 december 1917
(dag 1222)
Deze voormiddag om 8 ½ wilde de Duitse overheid een proef nemen met de brandweer van Bornem, en gaf aan de burgemeester "laat de brandklok kleppen", wat gedaan werd, doch geen brandweerman daagde op ... tot grote ergernis van de Pruis, die foeterde tegen de champetter Frans. Wel zei deze, dat spreekt van zelf, de mensen weten dat er nergens brand is!
Placidus ontving deze middag een kaartje (30 nov) van HH.Abt, die laat weten dat Petrus over enige dagen in het gasthuis van Gastel een breukoperatie heeft ondergaan en dra genezen zal zijn.
Deze middag Duitse klopjacht in de kasteelbossen.
De Gravin laat om 4 uur het Vaderland brengen dat de Val van Jerusalem in Engelse handen aanmeldt.
Plakbrief over inbeslagneming van linnengoederen.

Donderdag 13 december 1917
(dag 1223)
Om 10 uur bezoek van madame Gravin. Ze vertelt dat gisteren een Beierse Prins met een generaal-majoor en 10 man een felle klopjacht is komen houden en dat het jachtgebied van den Duc te Hingene gespaard wordt.
Placidus ontving een kaartje van meneer Van Baren meldend dat z’n Henri vrij van dienst is en z’n studiën voortzet, dat de juffrouw een post heeft te Amersfoort enz.
De ijzeren platen met Congerou (?) die 3 jaren onder een houtmijt op de boomgaard verborgen zaten, zijn vandaag naar het houtkot naast de schuur gebracht.
Deze middag zijn 2 zusterkens van Branst bij de Prior hun nood komen klagen over de schoolmeester die zich aanstelt als hoofd der soepbedeling der scholen.
Geen kanon te horen, geen zon te zien.

Vrijdag 14 december 1917 (dag 1224)
Om 7 uur deze morgen komt een vluchteling van Beytem, 30 jaar, hier de weg vragen naar Izegem. Hij heeft een grote knapzak op de rug, en zegt ginder nog 3 zakken tarwe te hebben achtergelaten, die hij wil oversmokkelen of verkopen – reeds verscheiden andere vluchtelingen zijn over en weer naar huis geweest zonder hindernissen. Anderen werden aangehouden, 5 dagen in de bak gezet en dan weer los gelaten. De vluchtelingen werden vandaag uitbetaald in den Bouw, waar hun onderpastoor een aanspraak hield. Ze schijnen niet gemakkelijk kontent te stellen. Onze Pieter trekt voor z’n huishouden van 6 kinderen, man en vrouw 9 frank daags, buiten de gewone dop, samen 189 frank per 14 dagen?

Zaterdag 15 december 1917 (dag 1225)
Deze middag bracht de post van Brussel een schrijven van Prof. Dr. K.Haebler, gedateerd 12 dec., geheim. Regierungsrath aan Dr.Bibl.v.Berlin administratie om zodra mogelijk een lijst der Inkunabeln onzer Bibliotheek op te maken en hem te bezorgen ten einde een algemene Kataloog op te maken van alle in België zich bevindende Wiegedrukken onbeantwoord te laten.
Onophoudend rijden er treinen, soms met 3 locomotieven naar Temse meestal met houtladingen.
Om 1 ½ gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.

Zondag 16 december 1917 (dag 1226)
Leonardus komt om 10 uur thuis van Mariekerke, waar uit de hof der pastorij de prei gestolen werd terwijl pastoor en assistent, gerucht horende, warm onder de dekens bleven.
Te Mariekerke zijn 71 vluchtelingen in ledig staande huizen ondergebracht.
Te Oppuurs zijn 8 gasthuiszusters van Beytem met hun 80 zieken en oudjes in de jongensschool ingekwartierd, waar geen bedden zijn. Die 80 zieken waren nog bestemd voor ’t gasthuis van Bornem, dat reeds eivol was, en zo kwamen ze te Oppuurs terecht.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...