Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 26 november 1917 tot en met zondag 2 december 1917

Maandag 26 november 1917 (dag 1206)
Kwart voor 11 lezing over ongeregelde genegenheden. Geen examen.
Om 4 uur is Placidus thuis gekomen van de begrafenis z’n zuster.

Dinsdag 27 november 1917 (dag 1207)
Doodsbrief ontvangen van Willibrordus Ruiter, overleden pastoor te Nieuwmoer.

Woensdag 28 november 1917 (dag 1208)
Kwart voor 7 uur deze avond laatste sluitingsmeditatie met pauselijke zegen.
De retraite-voordrachten werden gegeven in ’t Vlaams in de benedenzaal, de avond-meditatiën werden bijgewoond door de broeders, ook de conferentie vandaag om 2 uur, zodat ze 5 oefeningen meemaakten. P.Coussens

Donderdag 29 november 1917 (dag 1209)
P.Coussens las mis om 4 ½ en vertrok om 6 uur naar de boot voor Antwerpen.
Om 2 uur komen 2 schoolbroeders de abdij bezichtigen.
HH.Abt zendt een kaartje aan de Prior met complimenten voor allen. Een neefje van Placidus komt in de namiddag en blijft overnacht. Mr.Krick heeft een huishoudster gevonden in de weduwe Lie De Laet?

Vrijdag 30 november 1917 (dag 1210)
Aan de zaal de Roos waren werklieden bezig 2 grote wagens met balen gevuld met de opgeëiste matrassenwol.
Toen ze afreden naar Puurs schetterde de lading van een wagen uiteen op de straat en het was 10 uur eer hij kon afrijden.
Gisteren kwamen met de beurtschipper van Antwerpen 58 kaarsen aan voor onze kerk. Ze kosten 400 frank + 10% voor de Duitse geleidebrief.
Van de wijnsteker Deshayes zijn er nogmaals 50 flessen miswijn aangekregen, dat is nu voor de 3e keer dat hij ons wil wijsmaken dat hij "par grâce speciale” een faveur wil octroyeren dat hij zijn laatste flessen aan ons afstaat. Braaf he!
Vandaag was het weer maaldag op de kamer van Henricus. Het had nog al heel wat in om het moleken in gang te krijgen. Om 5 uur ’s avonds begon het te ronken en om 7 uur was de bakzak (150 kilo) klaar.

Zaterdag 01 december 1917 (dag 1211)
Om 10 uur gaat Martinus op assistentie naar Oppuurs. Leonardus om 1 ½ naar Liezele.
Om 2 uur komt de gardechampetter van de Weert met een Duitse brief ter vertaling. De beslissing der in de Weert opgeëiste wijmen en waarvoor schadeloosstelling gevraagd werd, moet van Berlijn komen. In afwachting kan de gemeente te Brussel een voorschot bekomen van 4.800 frank op voorwaarde dat de gemeente zich schriftelijk borg stelt die de som terug te betalen wanneer de schadevergoeding door het rijk volgen zal.
EH.Hallez van Sint-Amands, prof in S.Louis te Brussel, sinds enige weken voortvluchtig, is te Antwerpen met nog 9 andere kameraden door de Duitsers aangehouden, toen ze op het punt waren naar Holland te ontkomen.Verraden door een valse spion.

Zondag 02 december 1917 (dag 1212)
In het lof deze namiddag deed onderpastoor De Ceuleer een schoon sermoen de jongenscongregatie aanbevelend aan alle fatsoenlijke jongens!
De Prior gaat om 12 uur naar Temse. Zijn hoed vliegt de Schelde in maar wordt opgevist. Komt om 6 uur behouden thuis. Stormwind en giertij, sneeuw.
Ch. Schilders gisteren bij de weduwe Verlinden betrapt op konijnendiefstal.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...