Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 26 november 1917 tot en met zondag 2 december 1917

Maandag 26 november 1917 (dag 1206)
Kwart voor 11 lezing over ongeregelde genegenheden. Geen examen.
Om 4 uur is Placidus thuis gekomen van de begrafenis z’n zuster.

Dinsdag 27 november 1917 (dag 1207)
Doodsbrief ontvangen van Willibrordus Ruiter, overleden pastoor te Nieuwmoer.

Woensdag 28 november 1917 (dag 1208)
Kwart voor 7 uur deze avond laatste sluitingsmeditatie met pauselijke zegen.
De retraite-voordrachten werden gegeven in ’t Vlaams in de benedenzaal, de avond-meditatiën werden bijgewoond door de broeders, ook de conferentie vandaag om 2 uur, zodat ze 5 oefeningen meemaakten. P.Coussens

Donderdag 29 november 1917 (dag 1209)
P.Coussens las mis om 4 ½ en vertrok om 6 uur naar de boot voor Antwerpen.
Om 2 uur komen 2 schoolbroeders de abdij bezichtigen.
HH.Abt zendt een kaartje aan de Prior met complimenten voor allen. Een neefje van Placidus komt in de namiddag en blijft overnacht. Mr.Krick heeft een huishoudster gevonden in de weduwe Lie De Laet?

Vrijdag 30 november 1917 (dag 1210)
Aan de zaal de Roos waren werklieden bezig 2 grote wagens met balen gevuld met de opgeëiste matrassenwol.
Toen ze afreden naar Puurs schetterde de lading van een wagen uiteen op de straat en het was 10 uur eer hij kon afrijden.
Gisteren kwamen met de beurtschipper van Antwerpen 58 kaarsen aan voor onze kerk. Ze kosten 400 frank + 10% voor de Duitse geleidebrief.
Van de wijnsteker Deshayes zijn er nogmaals 50 flessen miswijn aangekregen, dat is nu voor de 3e keer dat hij ons wil wijsmaken dat hij "par grâce speciale” een faveur wil octroyeren dat hij zijn laatste flessen aan ons afstaat. Braaf he!
Vandaag was het weer maaldag op de kamer van Henricus. Het had nog al heel wat in om het moleken in gang te krijgen. Om 5 uur ’s avonds begon het te ronken en om 7 uur was de bakzak (150 kilo) klaar.

Zaterdag 01 december 1917 (dag 1211)
Om 10 uur gaat Martinus op assistentie naar Oppuurs. Leonardus om 1 ½ naar Liezele.
Om 2 uur komt de gardechampetter van de Weert met een Duitse brief ter vertaling. De beslissing der in de Weert opgeëiste wijmen en waarvoor schadeloosstelling gevraagd werd, moet van Berlijn komen. In afwachting kan de gemeente te Brussel een voorschot bekomen van 4.800 frank op voorwaarde dat de gemeente zich schriftelijk borg stelt die de som terug te betalen wanneer de schadevergoeding door het rijk volgen zal.
EH.Hallez van Sint-Amands, prof in S.Louis te Brussel, sinds enige weken voortvluchtig, is te Antwerpen met nog 9 andere kameraden door de Duitsers aangehouden, toen ze op het punt waren naar Holland te ontkomen.Verraden door een valse spion.

Zondag 02 december 1917 (dag 1212)
In het lof deze namiddag deed onderpastoor De Ceuleer een schoon sermoen de jongenscongregatie aanbevelend aan alle fatsoenlijke jongens!
De Prior gaat om 12 uur naar Temse. Zijn hoed vliegt de Schelde in maar wordt opgevist. Komt om 6 uur behouden thuis. Stormwind en giertij, sneeuw.
Ch. Schilders gisteren bij de weduwe Verlinden betrapt op konijnendiefstal.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...