Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 26 november 1917 tot en met zondag 2 december 1917

Maandag 26 november 1917 (dag 1206)
Kwart voor 11 lezing over ongeregelde genegenheden. Geen examen.
Om 4 uur is Placidus thuis gekomen van de begrafenis z’n zuster.

Dinsdag 27 november 1917 (dag 1207)
Doodsbrief ontvangen van Willibrordus Ruiter, overleden pastoor te Nieuwmoer.

Woensdag 28 november 1917 (dag 1208)
Kwart voor 7 uur deze avond laatste sluitingsmeditatie met pauselijke zegen.
De retraite-voordrachten werden gegeven in ’t Vlaams in de benedenzaal, de avond-meditatiën werden bijgewoond door de broeders, ook de conferentie vandaag om 2 uur, zodat ze 5 oefeningen meemaakten. P.Coussens

Donderdag 29 november 1917 (dag 1209)
P.Coussens las mis om 4 ½ en vertrok om 6 uur naar de boot voor Antwerpen.
Om 2 uur komen 2 schoolbroeders de abdij bezichtigen.
HH.Abt zendt een kaartje aan de Prior met complimenten voor allen. Een neefje van Placidus komt in de namiddag en blijft overnacht. Mr.Krick heeft een huishoudster gevonden in de weduwe Lie De Laet?

Vrijdag 30 november 1917 (dag 1210)
Aan de zaal de Roos waren werklieden bezig 2 grote wagens met balen gevuld met de opgeëiste matrassenwol.
Toen ze afreden naar Puurs schetterde de lading van een wagen uiteen op de straat en het was 10 uur eer hij kon afrijden.
Gisteren kwamen met de beurtschipper van Antwerpen 58 kaarsen aan voor onze kerk. Ze kosten 400 frank + 10% voor de Duitse geleidebrief.
Van de wijnsteker Deshayes zijn er nogmaals 50 flessen miswijn aangekregen, dat is nu voor de 3e keer dat hij ons wil wijsmaken dat hij "par grâce speciale” een faveur wil octroyeren dat hij zijn laatste flessen aan ons afstaat. Braaf he!
Vandaag was het weer maaldag op de kamer van Henricus. Het had nog al heel wat in om het moleken in gang te krijgen. Om 5 uur ’s avonds begon het te ronken en om 7 uur was de bakzak (150 kilo) klaar.

Zaterdag 01 december 1917 (dag 1211)
Om 10 uur gaat Martinus op assistentie naar Oppuurs. Leonardus om 1 ½ naar Liezele.
Om 2 uur komt de gardechampetter van de Weert met een Duitse brief ter vertaling. De beslissing der in de Weert opgeëiste wijmen en waarvoor schadeloosstelling gevraagd werd, moet van Berlijn komen. In afwachting kan de gemeente te Brussel een voorschot bekomen van 4.800 frank op voorwaarde dat de gemeente zich schriftelijk borg stelt die de som terug te betalen wanneer de schadevergoeding door het rijk volgen zal.
EH.Hallez van Sint-Amands, prof in S.Louis te Brussel, sinds enige weken voortvluchtig, is te Antwerpen met nog 9 andere kameraden door de Duitsers aangehouden, toen ze op het punt waren naar Holland te ontkomen.Verraden door een valse spion.

Zondag 02 december 1917 (dag 1212)
In het lof deze namiddag deed onderpastoor De Ceuleer een schoon sermoen de jongenscongregatie aanbevelend aan alle fatsoenlijke jongens!
De Prior gaat om 12 uur naar Temse. Zijn hoed vliegt de Schelde in maar wordt opgevist. Komt om 6 uur behouden thuis. Stormwind en giertij, sneeuw.
Ch. Schilders gisteren bij de weduwe Verlinden betrapt op konijnendiefstal.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...