Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 19 november 1917 tot en met zondag 25 november 1917

Maandag 19 november 1917 (dag 1199)
De Prior is om 6 uur met de boot vertrokken naar Antwerpen, vandaar met de trein en tram naar Hasselt – Kerniel.
Van het kasteel brengt men een jonge cederboom die geplant wordt tussen het nieuw ziekenhuis en de vijver.
Leo blijft voor- en namiddag in den Bouw voor de bedeling.

Dinsdag 20 november 1917 (dag 1200)
In het gasthuis kwam zich een juffrouw van Westrode bij Londerzeel aanbieden als posulante – een van de 14 kinderen.
Om 10 ½ komt een neef van Placidus zeggen dat zijn moeder berecht is. Ze vertrekken om 1 uur.
Om 2 ½ komt Diederik de Maeyer vragen of we vluchtelingen kunnen logeren.Men laat ons de keus tussen welhebbende en een doodarm huishouden, man en vrouw met 6 kinderen tussen 13 jaar en 3 maanden, 5 jongens en 1 meisje. Wij geven de voorkeur aan de laatsten. Om 4 uur komt de man, Pieter De Meulenaers, zich laten zien en zijn nieuwe woonst bezichtigen. De helft van het washuis wordt te zijner beschikking gesteld. Beneden wordt de naaikamer tot keuken en woonkamer ingericht met een bed op de zolder door een schutsel in twee verdeeld, de ene helft zal voor de naaister dienen en tot droogzolder. In de andere helft worden door broeder Alanus en Wardje 3 beddenbakken ineen getimmerd voor de kinderen. Pieter is nogal fel gewafelijzerd door de pokken, spreekt natuurlijk Westvlaams maar ziet er overigens een doodbraaf man uit.

Woensdag 21 november 1917 (dag 1201)
Om 12 uur komt Placidus thuis van Nieuwkerke, waar zijn zuster nog niet buiten gevaar is.
Deze middag rijstpap wegens de verse koe die nog 25 liters melk geeft.
Om 3 uur zijn onze vluchtelingen aangekomen. Een mand mee vodden was heel hun huisraad. Pieter heeft een struise vrouw die Stephanie heet, z’n jongste telg heet Josue en de voorlaatste Solomon.

Donderdag 22 november 1917 (dag 1202)
De hele nacht zijn treinen gerold naar Temse met troepen die zongen dat men er in ’t dorp van wakker werd.
In de voormiddag waren een tiental werklieden werkzaam op de versterkten heuvelkop westwaarts van den stenen molen.
Men vertelt dat er verscheidene pakken door vliegers te Bornem zijn beneden geworpen, inhoudend opgevouwen ballonnen, die men verzoekt op te laten en er een ingevulde vragenlijst bij te voegen nl. of in de plaats vijandelijke treinen passeerden hoeveel, waarheen, of er vluchtelingen waren aangekomen hoeveel en van waar, … Allerhande commentaren worden er over gemaakt, natuurlijk.

Vrijdag 23 november 1917
(dag 1203)
Nacht en dag rollen treinen, sommigen met 95 wagens, ledig naar Temse en geladen terug met allerhande materialen.
De zwager van Placidus komt om 2 uur de dood aankondigen van z’n zuster. Hij vertelde dat z’n zwager 2 hectaren land beplant en bemest, gehuurd had voor één jaar aan 7000 frank de hectare.
Kolen, rode en witte, worden te Nieuwkerken 1 frank de kilo betaald.
Om 4 ½ is de Prior terug van zijn reis naar Colen. Hij kwam te voet van Grimbergen, geen andere bijzonderheden.
Onze vluchtelingen worden nogal rijkelijk ondersteund, man en vrouw trekt per dag 1,50 frank en 1 frank per kind onder de 16 jaar. Bovendien genieten ze dan dop gelijk andere mensen van Bornem.
Toremanneke Rottiers met z’n 8 jongens, heeft zijn wieg niet meer vandoen en heeft ze net opgeknapt en ten geschenke gebracht naar ’t washuis der abdij voor de jonge Josué.

Zaterdag 24 november 1917 (dag 1204)
Martinus tegen 11 uren te Oppuurs verwacht op assistentie is reeds om 8 uur de baan op.
Benoit De Maeyer is vandaag naar Antwerpen voor een breukoperatie.
De Engelsen maken 9.000 Duitse gevangen. Vreugde onder de mensen.

Zondag 25 november 1917 (dag 1205)
Om 9 uur gaat Placidus met de trein naar Sint-Niklaas.
Leonardus heeft 2 onzer kelken uit het gasthuis meegebracht, ze waren een weinig uitgeslagen ook de kelken in onze brandkast hebben we nagezien en bevonden dat de beste ook erg vervuild waren door uitslag.
De vader van den pastoor te Liezele in de hof spittend van de vorige pastorij, haalde de voet ener grote ciborie boven, en te Puurs vond een onderpastoor in het huis van den oud-pastoor van de Weert, Thijs, een kelk die verborgen was.
Een schoolbroeder van ’t dorp, die voor 8 dagen naar Holland op vakantie is mogen gaan, komt vertellen dat hij te Oudenbosch HH.Abt in goede gezondheid heeft aangetroffen en in grote verveling.
Petrus moet of heeft een breukoperatie ondergaan. Brood en patatten, vuur en licht zo duur als hier.
Martinus om 5 ½ thuis gekomen van Oppuurs brengt het nieuws mee dat de deken van Boom, Beten, heden is overleden.
Om 4 ½ komt een vrouw van Lillo beevaarten naar Sint-Bernardus. Was van deze morgen 4 uur op route, te Kruibeke moest de tram stoppen wegens overstroming. Ze moest nog te voet terug tot Antwerpen.
P.Coussens (S.J.res.Antwerpen) om 4 uur per boot aangekomen, begint retret te 7 uur.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...