Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 19 november 1917 tot en met zondag 25 november 1917

Maandag 19 november 1917 (dag 1199)
De Prior is om 6 uur met de boot vertrokken naar Antwerpen, vandaar met de trein en tram naar Hasselt – Kerniel.
Van het kasteel brengt men een jonge cederboom die geplant wordt tussen het nieuw ziekenhuis en de vijver.
Leo blijft voor- en namiddag in den Bouw voor de bedeling.

Dinsdag 20 november 1917 (dag 1200)
In het gasthuis kwam zich een juffrouw van Westrode bij Londerzeel aanbieden als posulante – een van de 14 kinderen.
Om 10 ½ komt een neef van Placidus zeggen dat zijn moeder berecht is. Ze vertrekken om 1 uur.
Om 2 ½ komt Diederik de Maeyer vragen of we vluchtelingen kunnen logeren.Men laat ons de keus tussen welhebbende en een doodarm huishouden, man en vrouw met 6 kinderen tussen 13 jaar en 3 maanden, 5 jongens en 1 meisje. Wij geven de voorkeur aan de laatsten. Om 4 uur komt de man, Pieter De Meulenaers, zich laten zien en zijn nieuwe woonst bezichtigen. De helft van het washuis wordt te zijner beschikking gesteld. Beneden wordt de naaikamer tot keuken en woonkamer ingericht met een bed op de zolder door een schutsel in twee verdeeld, de ene helft zal voor de naaister dienen en tot droogzolder. In de andere helft worden door broeder Alanus en Wardje 3 beddenbakken ineen getimmerd voor de kinderen. Pieter is nogal fel gewafelijzerd door de pokken, spreekt natuurlijk Westvlaams maar ziet er overigens een doodbraaf man uit.

Woensdag 21 november 1917 (dag 1201)
Om 12 uur komt Placidus thuis van Nieuwkerke, waar zijn zuster nog niet buiten gevaar is.
Deze middag rijstpap wegens de verse koe die nog 25 liters melk geeft.
Om 3 uur zijn onze vluchtelingen aangekomen. Een mand mee vodden was heel hun huisraad. Pieter heeft een struise vrouw die Stephanie heet, z’n jongste telg heet Josue en de voorlaatste Solomon.

Donderdag 22 november 1917 (dag 1202)
De hele nacht zijn treinen gerold naar Temse met troepen die zongen dat men er in ’t dorp van wakker werd.
In de voormiddag waren een tiental werklieden werkzaam op de versterkten heuvelkop westwaarts van den stenen molen.
Men vertelt dat er verscheidene pakken door vliegers te Bornem zijn beneden geworpen, inhoudend opgevouwen ballonnen, die men verzoekt op te laten en er een ingevulde vragenlijst bij te voegen nl. of in de plaats vijandelijke treinen passeerden hoeveel, waarheen, of er vluchtelingen waren aangekomen hoeveel en van waar, … Allerhande commentaren worden er over gemaakt, natuurlijk.

Vrijdag 23 november 1917
(dag 1203)
Nacht en dag rollen treinen, sommigen met 95 wagens, ledig naar Temse en geladen terug met allerhande materialen.
De zwager van Placidus komt om 2 uur de dood aankondigen van z’n zuster. Hij vertelde dat z’n zwager 2 hectaren land beplant en bemest, gehuurd had voor één jaar aan 7000 frank de hectare.
Kolen, rode en witte, worden te Nieuwkerken 1 frank de kilo betaald.
Om 4 ½ is de Prior terug van zijn reis naar Colen. Hij kwam te voet van Grimbergen, geen andere bijzonderheden.
Onze vluchtelingen worden nogal rijkelijk ondersteund, man en vrouw trekt per dag 1,50 frank en 1 frank per kind onder de 16 jaar. Bovendien genieten ze dan dop gelijk andere mensen van Bornem.
Toremanneke Rottiers met z’n 8 jongens, heeft zijn wieg niet meer vandoen en heeft ze net opgeknapt en ten geschenke gebracht naar ’t washuis der abdij voor de jonge Josué.

Zaterdag 24 november 1917 (dag 1204)
Martinus tegen 11 uren te Oppuurs verwacht op assistentie is reeds om 8 uur de baan op.
Benoit De Maeyer is vandaag naar Antwerpen voor een breukoperatie.
De Engelsen maken 9.000 Duitse gevangen. Vreugde onder de mensen.

Zondag 25 november 1917 (dag 1205)
Om 9 uur gaat Placidus met de trein naar Sint-Niklaas.
Leonardus heeft 2 onzer kelken uit het gasthuis meegebracht, ze waren een weinig uitgeslagen ook de kelken in onze brandkast hebben we nagezien en bevonden dat de beste ook erg vervuild waren door uitslag.
De vader van den pastoor te Liezele in de hof spittend van de vorige pastorij, haalde de voet ener grote ciborie boven, en te Puurs vond een onderpastoor in het huis van den oud-pastoor van de Weert, Thijs, een kelk die verborgen was.
Een schoolbroeder van ’t dorp, die voor 8 dagen naar Holland op vakantie is mogen gaan, komt vertellen dat hij te Oudenbosch HH.Abt in goede gezondheid heeft aangetroffen en in grote verveling.
Petrus moet of heeft een breukoperatie ondergaan. Brood en patatten, vuur en licht zo duur als hier.
Martinus om 5 ½ thuis gekomen van Oppuurs brengt het nieuws mee dat de deken van Boom, Beten, heden is overleden.
Om 4 ½ komt een vrouw van Lillo beevaarten naar Sint-Bernardus. Was van deze morgen 4 uur op route, te Kruibeke moest de tram stoppen wegens overstroming. Ze moest nog te voet terug tot Antwerpen.
P.Coussens (S.J.res.Antwerpen) om 4 uur per boot aangekomen, begint retret te 7 uur.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...