Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 5 november 1917 tot en met zondag 11 november 1917

Maandag 5 november 1917 (dag 1186)
Om 7 ½ uur is de tabaksnijder van Sint-Niklaas teruggekomen om te werken en broeder Alanus heeft het zo druk dat het haarsnijden erbij vergeten wordt.
In de kostschool der Presentatie werd een kind ziek van roodvonk. Men trachtte het geheim te houden maar toen een tweede kind werd aangetast, deed Dr.Lanssens ze dadelijk naar het gasthuis brengen en de andere kinderen die met Allerheiligen voor drie dagen op congé waren gegaan, kregen verlenging voor onbepaalde tijd. Een derde kind Pycke van Temse was ziek thuis gekomen, ook van het roodvonk, en de dokter van Temse maakt er nogal heel wat herrie over. Zo’n ziek kind te voet naar huis te zenden!
Jefke van den Dulft heeft eindelijk toelating gekregen patatten naar het gasthuis te Antwerpen te voeren.

Dinsdag 6 november 1917 (dag 1187)
Om 12 uur gaat de Prior naar Puurs bij de Komandantur een paspoort vragen voor de Senior die, al is hij 86 jaar oud, niet aflaat naar vakantie te vragen? Men was te Puurs heel vriendelijk. Men telefoneerde zelfs naar Mechelen waar men antwoordde dat er een schriftelijke aanvraag moest ingediend worden, en na 14 dagen een antwoord zou komen.
Deze middag is de tabaksnijder naar Sint-Niklaas vertrokken. Hij heeft 12 ½ kilo gesneden en broeder Alanus zal ’t nu ook wel kunnen.
De schoolbroeders van ’t dorp hebben tabaksplanten opgekocht, laten hem hier drogen, bewerken en snijden.
Op de Dulft heeft men vandaag al het koperwerk van deuren en vensters in veiligheid gebracht.
De kinderen Verhasselt uit Doregem kwamen vandaag hun schuld afleggen. De 1.200 frank die ze over 30 jaren hier te leen hadden gekregen, zijn terugbetaald + de intrest. Zegge samen 2.600 frank! Dat komt van pas. Het moet dan toch waar zijn dat sommige boeren veel geld verdienen en rijk worden. Wanneer zal de bursarius dat eens kunnen getuigen van de abdijboerderij?
De bibliothecaris heeft nog geen rode duit kunnen los krijgen om een boeksken, nog zo klein, te kunnen betalen!
We beleven waarlijk aardige tijden!

Woensdag 7 november 1917 (dag 1187)
Pastoor Van Cleuvenberg reed vandaag naar Antwerpen met de voituur van Dr.Lanssens.
Deze middag kregen we elk een paar nieuwe wilgeblokken die reeds 3,75 het paar kosten, ongeverfd. Men kan er te Temse gaan halen, maar slechts 2 paar elke reis overbrengen.
Bij ’t souper deze avond kregen we boterhammen met een tas cacao van ’t comiteit.
Baeté de huissier van Puurs komt voor de vespers deze namiddag het nieuws vertellen dat gisteren Holland een ultimatum ontving van Engeland en nu met den Duits meedoet!
Op de pastorij van Moerzeke hebben de Duitsers alles meegenomen, bedden en levensmiddelen en de pastoor bedreigd hem ook eerstdaags aan de deur te zetten. Men weet niet waarom.
Een Duitser, van z’n Urlaùb teruggekeerd, vertelde in ’t dorp dat de Duitse overwinning aan de Isonje aan Duitsland alleen meer dan 200.000 man gekost heeft en men er in Duitsland niet erg fier over is of vreugde betoont.

Donderdag 8 november 1917 (dag 1188)
Er wordt uitgebeld dat de wol moet geleverd worden in de Roos. Het mastenbosje oostwest van de Stenen Molen is vandaag afgekapt, gisteren verkocht.
Om 12 uur gaat Placidus naar Sint-Amands, is om 5 uur terug.

Vrijdag 9 november 1917 (dag 1189)
Het 2e dochterke van Theodoor De Maeyer is gisteren van Antwerpen thuis gekomen met een plaasteren corset, voor een jaar plat liggen, evenals Henricus vroeger. Het wagentje van deze is er naar toe gebracht.
In de Donk waren deze middag Duitsers fel aan ’t jagen.
Door de Champetter is uitgebeld dat tegen 3 uur namiddag alle paarden getuigd moeten voorkomen aan ’t gemeentehuis. Sommige zeggen dat het voor de keuring is, anderen om de vluchtelingen te gaan halen die tegen avond zijn aangemeld.
Om 3 uur namiddag waren een zestal Duitse soldaten, 3 anderen in burgerkleding en 2 dames in de Boomstraat bezig de matrassen op te halen bij de burgers. Theodoor De Maeyer moest er een afgeven. Cranleux 4 enz.
In allerijl werden hier 4 matrassen van ’t vreemdenkwartier geborgen onder de tribuun. 4 anderen in het vertrek naast de orgelkas zuid.
In Sint-Amands zijn een 70-tal jongens uit het Etappengebied komen aangelopen om te ontsnappen aan de oplichting voor Duitsland.

Zaterdag 10 november 1917 (dag 1190)
Meneer Prior had juist de hoogmis begonnen als broeder portier mij kwam roepen, vermoedend dat er Duitsers gekomen waren. Placidus ging ook mee. Inderdaad in de gang van ’t hospice troffen we 1 kleine Pruis in uniform en 1 lange in burgerkleding. Deze vroeg hoeveel bedden wij hadden? Antwoord: 30 mit strohsäcken. "Aber mit wolle?” Antwoord: vier. "Wir wollen schaùen.”
We gaan naar het dormitorium. Op de cel van Leo stak de sleutel. Ze betastten de strozak, hadden ze hem opgelicht, ware de hoofpeul met wol eraan geweest, hij zat er onder. Nogmaals: ”Hoeviel woll matrazen haben sie?” Antwoord: één voor de 86-jarige pater (die mag hem houden), één voor een zieke (die mag hem niet houden), twee voor de vreemdelingen. Op het hospice sneden ze een matras open en zegden die te moeten leveren en ook de tweede. Wij verklaarden niets te leveren. We hebben over 2 maanden reklame ingediend bij de Commandantur en geen antwoord bekomen – So – overigens de meeste paters zijn Hollanders – So!
De klein Pruis drong aan om het huis te onderzoeken, maar de lange zei, eerst inlichtingen te nemen over de gedane reklame. Hij verzocht me op papier te willen verklaren dat we een reklame te hebben ingediend die onbeantwoord bleef, en 2e dat wij maar 4 wollen matrassen hadden en niet meer. Dat er zeker een patrouille zou komen om heel het klooster te onderzoeken. Dan trokken ze af, zo beleefd als Pruisen het zijn kunnen.
Op de andere logeerkamers lagen nieuwe gevulde strozakken. Ze zagen ook wel dat die zakken in die schone ledikanten niet pasten, maar we verklaarden dat de inkwartiering van Belgische soldaten ons veel gekost had en die der Duitsers gedurende 3 jaren nog tien keer meer!
Op de middag komt Eerw. Moeder van ’t gasthuis met Zuster Aloynia aangelopen dat de Duitsers bij hen 39 matrassen opeisen tegen 3 uur namiddag. De pastoor en de onderpastoor Verbist zegden hun van niets te leveren. Meneer Prior raadde van maar te geven wat ze vragen vermits ze de wol betaalden en kapok in de plaats zouden geven. Ze gaan echter eerst naar de Roos verklaren dat er een Hollandse Zuster is en verschillende ouderlingen van 70 jaren oud. De Hollandse Zuster mocht haar matras behouden, de oudjes boven de 80 ook.
De paarden gisteren opgeroepen zijn allen gemerkt en mogen zonder speciale toelating de gemeente niet verlaten.

Zondag 11 november 1917 (dag 1191)
Onder de hoogmis zijn 2 heren gekomen die zegden controleurs te zijn over de wolopeising. Vroegen wat de Duitsers gisteren ons gezegd hadden, waren heel beleefd. Placidus is er mee ’t klooster rond gegaan. Wij zullen waarschijnlijk niets te leveren hebben. Ze moesten ook naar Mechelen «Nous tâcherons de froisser le moins possible son Eminence, mais nous devons faire notre devoir »
Om 4 uur bezoek van soldaat Fleck, der abdij van Echt. De jongen was zeer bedrukt, van zijn abdij had hij nog geen briefwisseling kunnen hebben, hij had reeds 2 jaar philosophie en 1 jaar theologie gehad, toen de oorlog uitbrak. ’t scheen een doodbrave religieus. Hij moet nu met z’n compagnie naar Beverlo gaan : schietoefeningen, om dan waarschijnlijk naar ’t front te trekken.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 23 december 1918 (dag 1597)Regen en stormvlagen.Om 10 uur zijn er 2 boerkes van Lokeren hier aangekomen en waren overgelukkig hier op onze stal hun koebeest, Paula, terug te v...
Maandag 16 december 1918 (dag 1590)Van Hingene heb ik ons kleinste ciborium terug naar huis gebracht, dat daar bij de Zusters binst den oorlog in gebruik was, het hunne met ander kerk...
Maandag 9 december 1918 (dag 1583)In ’t gasthuis heb ik na de mis het H.Oliesel toegediend op aanvraag van de pastoor aan juffrouw Feytens, die daar reeds enige weken in pensioen was...
Maandag 2 december 1918 (dag 1576)Kannes, het kauwke van Leonardus, sedert een paar dagen onpasselijk, lag deze morgen om 4 uur dood in zijn mandje op de calafact. Begraven om 10 ¾ L...
Maandag 25 november 1918 (dag 1569)Gisteren zijn 3 gendarmen te Bornem in het huis van juffrouw Z.Brijs gekwartierd.Tegen 7 uur deze morgen is Ven.P.Senior Nivardus, 88 jaar, op vacant...
Maandag 18 november 1918 (dag 1562)In Hingene had pastoor Verhaegen vanaf de preekstoel het nieuw Belgisch volkslied voorgelezen en aangeprezen, en er werden 600 exemplaren in die voo...
Maandag 11 november 1918 (dag 1555)Deze morgen 4 ½ eerste kanonschot hoorbaar. Af en toe nog een. Dus nog geen wapenstilstand?Om 8 ½ komt een officier, de bangmaker Pic…… en 2 soldaten...
Maandag 4 november 1918 (dag 1548)Kanon de hele dag bedrijvig in ’t westen.Deze morgen om 8 begonnen Duitsers pindraadversterkingen te maken vanaf onze brug naar het bergsken in de boo...
Maandag 28 oktober 1918 (dag 1541)Veel oefeninggeschut aan de Scheldekant.Vliegtuigen ronken de hele dag door in de omtrek.Ter gelegenheid van mijn 10e professiejaar stond er een bloe...
Maandag 21 oktober 1918 (dag 1534)Postulant Beukelaers komt om 12 uur hier aan.Onder de Sexten komt een Duits kwartiermeester met 2 soldaten plaats vragen voor 500 soldaten. Legt bes...
Maandag 14 oktober 1918 (dag 1527) Het kanon heeft de hele nacht getrommeld en blijft de ganse dag aan ’t woord. Zuid-west.Onder de mis van 9 uur passeert een vliegtuig, om 10 uur 3 ...
Maandag 7 oktober 1918 (dag 1520)Op 2e kermisdag woonden onze broeders de hoogmis en de Vespers bij in de koor. Weinig volk in de missen.Meneer Prior gaat om 7 ½ met de boot naar Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...