Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 29 oktober 1917 tot en met zondag 4 november 1917

Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)
Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlicht was hij onzichtbaar. Anderen zeggen er 2 of 3 te hebben gehoord. Pas was ik onder de dekens of het bomde geweldig. In de richting van Antwerpen zag men lichtkogels in de lucht vliegen, als van een vuurwerk, getokkel en geknal van geweer, mitrailleuzen en afweerkanonnen volgden. De koude lucht joeg de nieuwsgierige paters terug ’t bed in. En ik kwam er niet meer uit voor 4 uur, ofschoon de mitrailleuzen rond 12 uur in de richting van Sint-Niklaas nog hevig knetterden.
Deze morgen wist iemand te zeggen dat de Engelse vliegers gisteren Hobokens duikbootarsenaal hadden gebombardeerd. Deze avond waren het 12 vliegers die te Antwerpen-Zuid bommen geworpen hadden en verscheidene mensen gedood waren.
Om 4 ½ uur deze avond is onze meutte door de broer van broeder Paulus afgehaald. Onze verse koe geeft 25 liters melk daags!

Dinsdag 30 oktober 1917
(dag 1179)
Om 5 uur dezen morgen is in ’t washuis ons varken dood gedaan door Jan Van Fraeyenhoven en diens zoon. Het woog 117 kilo, doodgestoken. Het reglement is wel dat men eerst de aanvraag doet om te slachten, maar dan komt een Pruis assisteren en gaat met het vet lopen. Het reglement wil verder dat men op de gemeente aangifte doet van ’t getal vee dat men op stal heeft. Al over 3 jaren hebben we één varken aangegeven. Ondertussen zijn er al vier geslacht en toch staat er nog maar ééntje van 11 kilos, dat 11 frank de kilo kostte.

Woensdag 31 oktober 1917 (dag 1180)
Abt laat de Prior per kaart van 21 oktober weten dat Aelredus te Budel zit in een liefdegesticht.
De mispelen worden geplukt en verkocht aan Platte Jan voor 60 frank de 100 kilo. Men rekent op ongeveer 800 kilo.
Om 12 uur gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.
Het 2e dochterke van Theodoor De Maeyer is naar Antwerpen om met X-stralen te worden onderzocht. Dr.Georges vermoedde de potziekte zoals Henricus.

Donderdag 1 november 1917 (dag 1183)
Biechtvolk hier in de kerk tot 7 uur zonder verpozing.
Leo heeft in de parochiekerk de communie uitgereikt van 5 ½ tot 7 ½ uur.
Om 10 ½ uur was een vliegmotor hoorbaar ten zuidwesten. Bezoek van Madame Gravin de Marnix
Om 1 uur bezoek voor Martinus van een broeder van Scheppers, broer van ZusterAmelie der Presentatie, die na moeilijkheden met de overste te Herentals en elders, thans te Niel bij de broeders onderwijs geeft.
Om 3 uur veel volk in de kerk.
Het Kanon roffelde in de voormiddag, blijft hoorbaar de hele dag. De gazetten brengen slecht nieuws uit Italië.

Vrijdag 2 november 1917
(dag 1183)
Van 12 tot 1 uur waren de weeskinderen van ’t gasthuis en van 1 tot 2 uur de zusters van de Presentatie met de kostschool-kinderen komen aanbidden.
Om 5 uur deze morgen werden de 3 H.Missen gelezen aan de altaars van O.L.Vrouw, H.Bernardus en H.Benedictus.
Nivard las maar 1 mis. De H.Communie werd uitgedeeld aan O.L.V.altaar. Het ware beter geweest aan dit altaar geen mis te lezen die dag, omdat er nogal veel communiekanten waren die lang moesten wachten.
Leonardus ontving een kaartje van de Abt die liet weten dan Andreas op bezoek gaat komen naar Oudenbosch en Geminus tijpt?
Jules Mees, die voor 14 dagen naar Holland is geweest heeft bij burgemeester Cammaert komen vertellen, dat de oorlog minstens nog een jaar zal duren, dat het Belgisch leger gedemoraliseerd is, dat Jef Cammaert het modderleven in de tranchees moe is en naar den Congo vertrekken zal.
Regenachtig. Kanon hoorbaar.

Zaterdag 3 november 1917 (dag 1184)
Passagierstreinen rijden tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Om 4 uur ’s morgens en 2 ½ uur ’s namiddags naar Mechelen.
om 9 ¼ voormiddag en 8 uur ’s avonds naar Sint-Niklaas, men kan niet staat maken op de uuraangifte.
De hele namiddag hoort men bomontploffingen noordwest.
Bornem moet nog 400.000 kilo patatten leveren.
De "Ster” smokkelt patatten en graan naar ’t seminarie te Mechelen in biertonnen.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.

Zondag 4 november 1917 (dag 1185)
Oorlogsmateriaal wordt nog voortdurend naar Sint-Niklaas per trein vervoerd.
Om 11 ½ uur gaat de Prior naar Temse en komt om 6 ½ uur thuis met het nieuws dat aldaar het voedingscomiteit overhoop ligt, zodat Antwerpse afgevaardigden het bestuur hebben in handen genomen.
In het Etappengebied zijn alle herbergen of dranklokalen gesloten.

Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Maandag 26 november 1917 (dag 1206)Kwart voor 11 lezing over ongeregelde genegenheden. Geen examen.Om 4 uur is Placidus thuis gekomen van de begrafenis z’n zuster....
Maandag 19 november 1917 (dag 1199)De Prior is om 6 uur met de boot vertrokken naar Antwerpen, vandaar met de trein en tram naar Hasselt – Kerniel.Van het kasteel brengt men een jonge c...
Maandag 12 november 1917 (dag 1192)Een kwart voor 10 uur voormiddag passeerde een vlieger west-oost. Een kwartier later kwam hij terug in omgekeerde richting. Vandaag werd er 200 gra...
Maandag 5 november 1917 (dag 1186)Om 7 ½ uur is de tabaksnijder van Sint-Niklaas teruggekomen om te werken en broeder Alanus heeft het zo druk dat het haarsnijden erbij vergeten word...
Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlic...
Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden le...
Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oproll...
Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.Bakke...
Maandag 1 oktober 1917 (dag 1150)Te Hingene op het paviljoen van den Noteleir is een hoge officier, neef van V.(Maekensen), zegt hij, zijn kwartier komen opslaan met nog andere Duits...
Maandag 24 september 1917 (dag 1143)Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was! ...
Maandag 17 september 1917 (dag 1136)In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de ord...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...