Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 29 oktober 1917 tot en met zondag 4 november 1917

Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)
Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlicht was hij onzichtbaar. Anderen zeggen er 2 of 3 te hebben gehoord. Pas was ik onder de dekens of het bomde geweldig. In de richting van Antwerpen zag men lichtkogels in de lucht vliegen, als van een vuurwerk, getokkel en geknal van geweer, mitrailleuzen en afweerkanonnen volgden. De koude lucht joeg de nieuwsgierige paters terug ’t bed in. En ik kwam er niet meer uit voor 4 uur, ofschoon de mitrailleuzen rond 12 uur in de richting van Sint-Niklaas nog hevig knetterden.
Deze morgen wist iemand te zeggen dat de Engelse vliegers gisteren Hobokens duikbootarsenaal hadden gebombardeerd. Deze avond waren het 12 vliegers die te Antwerpen-Zuid bommen geworpen hadden en verscheidene mensen gedood waren.
Om 4 ½ uur deze avond is onze meutte door de broer van broeder Paulus afgehaald. Onze verse koe geeft 25 liters melk daags!

Dinsdag 30 oktober 1917
(dag 1179)
Om 5 uur dezen morgen is in ’t washuis ons varken dood gedaan door Jan Van Fraeyenhoven en diens zoon. Het woog 117 kilo, doodgestoken. Het reglement is wel dat men eerst de aanvraag doet om te slachten, maar dan komt een Pruis assisteren en gaat met het vet lopen. Het reglement wil verder dat men op de gemeente aangifte doet van ’t getal vee dat men op stal heeft. Al over 3 jaren hebben we één varken aangegeven. Ondertussen zijn er al vier geslacht en toch staat er nog maar ééntje van 11 kilos, dat 11 frank de kilo kostte.

Woensdag 31 oktober 1917 (dag 1180)
Abt laat de Prior per kaart van 21 oktober weten dat Aelredus te Budel zit in een liefdegesticht.
De mispelen worden geplukt en verkocht aan Platte Jan voor 60 frank de 100 kilo. Men rekent op ongeveer 800 kilo.
Om 12 uur gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.
Het 2e dochterke van Theodoor De Maeyer is naar Antwerpen om met X-stralen te worden onderzocht. Dr.Georges vermoedde de potziekte zoals Henricus.

Donderdag 1 november 1917 (dag 1183)
Biechtvolk hier in de kerk tot 7 uur zonder verpozing.
Leo heeft in de parochiekerk de communie uitgereikt van 5 ½ tot 7 ½ uur.
Om 10 ½ uur was een vliegmotor hoorbaar ten zuidwesten. Bezoek van Madame Gravin de Marnix
Om 1 uur bezoek voor Martinus van een broeder van Scheppers, broer van ZusterAmelie der Presentatie, die na moeilijkheden met de overste te Herentals en elders, thans te Niel bij de broeders onderwijs geeft.
Om 3 uur veel volk in de kerk.
Het Kanon roffelde in de voormiddag, blijft hoorbaar de hele dag. De gazetten brengen slecht nieuws uit Italië.

Vrijdag 2 november 1917
(dag 1183)
Van 12 tot 1 uur waren de weeskinderen van ’t gasthuis en van 1 tot 2 uur de zusters van de Presentatie met de kostschool-kinderen komen aanbidden.
Om 5 uur deze morgen werden de 3 H.Missen gelezen aan de altaars van O.L.Vrouw, H.Bernardus en H.Benedictus.
Nivard las maar 1 mis. De H.Communie werd uitgedeeld aan O.L.V.altaar. Het ware beter geweest aan dit altaar geen mis te lezen die dag, omdat er nogal veel communiekanten waren die lang moesten wachten.
Leonardus ontving een kaartje van de Abt die liet weten dan Andreas op bezoek gaat komen naar Oudenbosch en Geminus tijpt?
Jules Mees, die voor 14 dagen naar Holland is geweest heeft bij burgemeester Cammaert komen vertellen, dat de oorlog minstens nog een jaar zal duren, dat het Belgisch leger gedemoraliseerd is, dat Jef Cammaert het modderleven in de tranchees moe is en naar den Congo vertrekken zal.
Regenachtig. Kanon hoorbaar.

Zaterdag 3 november 1917 (dag 1184)
Passagierstreinen rijden tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Om 4 uur ’s morgens en 2 ½ uur ’s namiddags naar Mechelen.
om 9 ¼ voormiddag en 8 uur ’s avonds naar Sint-Niklaas, men kan niet staat maken op de uuraangifte.
De hele namiddag hoort men bomontploffingen noordwest.
Bornem moet nog 400.000 kilo patatten leveren.
De "Ster” smokkelt patatten en graan naar ’t seminarie te Mechelen in biertonnen.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.

Zondag 4 november 1917 (dag 1185)
Oorlogsmateriaal wordt nog voortdurend naar Sint-Niklaas per trein vervoerd.
Om 11 ½ uur gaat de Prior naar Temse en komt om 6 ½ uur thuis met het nieuws dat aldaar het voedingscomiteit overhoop ligt, zodat Antwerpse afgevaardigden het bestuur hebben in handen genomen.
In het Etappengebied zijn alle herbergen of dranklokalen gesloten.

Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...