Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 29 oktober 1917 tot en met zondag 4 november 1917

Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)
Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlicht was hij onzichtbaar. Anderen zeggen er 2 of 3 te hebben gehoord. Pas was ik onder de dekens of het bomde geweldig. In de richting van Antwerpen zag men lichtkogels in de lucht vliegen, als van een vuurwerk, getokkel en geknal van geweer, mitrailleuzen en afweerkanonnen volgden. De koude lucht joeg de nieuwsgierige paters terug ’t bed in. En ik kwam er niet meer uit voor 4 uur, ofschoon de mitrailleuzen rond 12 uur in de richting van Sint-Niklaas nog hevig knetterden.
Deze morgen wist iemand te zeggen dat de Engelse vliegers gisteren Hobokens duikbootarsenaal hadden gebombardeerd. Deze avond waren het 12 vliegers die te Antwerpen-Zuid bommen geworpen hadden en verscheidene mensen gedood waren.
Om 4 ½ uur deze avond is onze meutte door de broer van broeder Paulus afgehaald. Onze verse koe geeft 25 liters melk daags!

Dinsdag 30 oktober 1917
(dag 1179)
Om 5 uur dezen morgen is in ’t washuis ons varken dood gedaan door Jan Van Fraeyenhoven en diens zoon. Het woog 117 kilo, doodgestoken. Het reglement is wel dat men eerst de aanvraag doet om te slachten, maar dan komt een Pruis assisteren en gaat met het vet lopen. Het reglement wil verder dat men op de gemeente aangifte doet van ’t getal vee dat men op stal heeft. Al over 3 jaren hebben we één varken aangegeven. Ondertussen zijn er al vier geslacht en toch staat er nog maar ééntje van 11 kilos, dat 11 frank de kilo kostte.

Woensdag 31 oktober 1917 (dag 1180)
Abt laat de Prior per kaart van 21 oktober weten dat Aelredus te Budel zit in een liefdegesticht.
De mispelen worden geplukt en verkocht aan Platte Jan voor 60 frank de 100 kilo. Men rekent op ongeveer 800 kilo.
Om 12 uur gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.
Het 2e dochterke van Theodoor De Maeyer is naar Antwerpen om met X-stralen te worden onderzocht. Dr.Georges vermoedde de potziekte zoals Henricus.

Donderdag 1 november 1917 (dag 1183)
Biechtvolk hier in de kerk tot 7 uur zonder verpozing.
Leo heeft in de parochiekerk de communie uitgereikt van 5 ½ tot 7 ½ uur.
Om 10 ½ uur was een vliegmotor hoorbaar ten zuidwesten. Bezoek van Madame Gravin de Marnix
Om 1 uur bezoek voor Martinus van een broeder van Scheppers, broer van ZusterAmelie der Presentatie, die na moeilijkheden met de overste te Herentals en elders, thans te Niel bij de broeders onderwijs geeft.
Om 3 uur veel volk in de kerk.
Het Kanon roffelde in de voormiddag, blijft hoorbaar de hele dag. De gazetten brengen slecht nieuws uit Italië.

Vrijdag 2 november 1917
(dag 1183)
Van 12 tot 1 uur waren de weeskinderen van ’t gasthuis en van 1 tot 2 uur de zusters van de Presentatie met de kostschool-kinderen komen aanbidden.
Om 5 uur deze morgen werden de 3 H.Missen gelezen aan de altaars van O.L.Vrouw, H.Bernardus en H.Benedictus.
Nivard las maar 1 mis. De H.Communie werd uitgedeeld aan O.L.V.altaar. Het ware beter geweest aan dit altaar geen mis te lezen die dag, omdat er nogal veel communiekanten waren die lang moesten wachten.
Leonardus ontving een kaartje van de Abt die liet weten dan Andreas op bezoek gaat komen naar Oudenbosch en Geminus tijpt?
Jules Mees, die voor 14 dagen naar Holland is geweest heeft bij burgemeester Cammaert komen vertellen, dat de oorlog minstens nog een jaar zal duren, dat het Belgisch leger gedemoraliseerd is, dat Jef Cammaert het modderleven in de tranchees moe is en naar den Congo vertrekken zal.
Regenachtig. Kanon hoorbaar.

Zaterdag 3 november 1917 (dag 1184)
Passagierstreinen rijden tussen Sint-Niklaas en Mechelen. Om 4 uur ’s morgens en 2 ½ uur ’s namiddags naar Mechelen.
om 9 ¼ voormiddag en 8 uur ’s avonds naar Sint-Niklaas, men kan niet staat maken op de uuraangifte.
De hele namiddag hoort men bomontploffingen noordwest.
Bornem moet nog 400.000 kilo patatten leveren.
De "Ster” smokkelt patatten en graan naar ’t seminarie te Mechelen in biertonnen.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Liezele.

Zondag 4 november 1917 (dag 1185)
Oorlogsmateriaal wordt nog voortdurend naar Sint-Niklaas per trein vervoerd.
Om 11 ½ uur gaat de Prior naar Temse en komt om 6 ½ uur thuis met het nieuws dat aldaar het voedingscomiteit overhoop ligt, zodat Antwerpse afgevaardigden het bestuur hebben in handen genomen.
In het Etappengebied zijn alle herbergen of dranklokalen gesloten.

Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...