Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 22 oktober 1917 tot en met zondag 28 oktober 1917

Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)
Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.
Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden letters M.P.’t geen door het volk vertaald wordt: Marken Pakkers.
Om 2 ½ uur bezoek voor Martinus van onderpastoor Van Damme met een leek van Sint-Niklaas, namens Van Hoof.
Op de kamer van Henricus begint om 2 uur de elektrische motor van ’t maalmachien te ronken.
Leonardus en Hugo zijn fabrikanten geworden in scheerzeep!

Dinsdag 23 oktober 1917 (dag 1172)
Om 10 ½ uur is het elektrisch maalmachien/motor van 1 ½ peerdeken af en gereed. Het maakt nog al gedruis op de dormpter, maar ’t wordt alleen onder de recreatie of schaftijd gebezigd, als ’t werkvolk weg is, want men heeft het zo geheim weten te houden dat er buiten de mekanieker De Doncker tot nog toe niemand dan de kloosterbewoners er kennis van heeft. Op een uur tijd kan men er 80 kilo tarwe of koren mee tot bloem malen.
In het magazijn van de juffrouw Van Nimmen is vandaag de kookschool van Madame gravin geopend met 18 leerlingen. Juffrouw Adeline Van der Stappen geeft de theorie, juffrouw Borghijs de praktische lessen. Lessenaars van de oude zondagschool uit den Bouw werden er naar toe gebracht. De gravin had ’t ere-presidentschap de pastoor aangeboden en in de abdij was ze niet gelukkiger.
Een drietal jongens uit de school, O.De Maeyer, De Breucq en Saey (nu de Wolf ) kreeg ’t in hun kop van eens door ’t Etappengebied aan ’t front te geraken. Het kwam echter bijtijds uit en ze kregen, ten minste de eerste, thuis vandeeg op de broek.

Woensdag 24 oktober 1917 (dag 1173)
Deze morgen is een nieuwe tabakschatter komen zeggen dat we in plaats van 24 kilo er maar 8 ½ zouden moeten aangeven. Deze middag aan tafel kregen we elk drie vinkjes – van Jules Verbruggen. Evenals andere jaren is het verboden binnen den fortengordel te vinken.
Gisterenavond kwam een Duits soldaat in de kerk aan broeder koster vragen om het klooster te mogen zien. Hij zegde Trappist te zijn van Echt. Het was onder ’t officie en de koster zei hem een andermaal te komen op geschikteren tijd.

Donderdag 25 oktober 1917 (dag 1174)
Verleden nacht en deze voormiddag geweldige stormwind.
In den Boskant is een huis, dat bijna onder dak was, vierkant omgewaaid. Ons nieuw maalmachien heeft gisteren genoeg gemalen voor een gehele maand, motor en molen worden afgebroken en verborgen, een ledekant en gordijnen worden in de plaats gezet en als soms de Pruis komt huiszoeking doen, moet Leonardus als loodgieter ’t bed in!
Om 1 uur is ’t kanon weer geweldig begonnen te brommen tot de avond toe.

Vrijdag 26 oktober 1917 (dag 1175)
Het Kanon buldert nacht en dag zonder verpozen.
Aan tafel kregen we te middag elk 12 spieringskens!
Onze koe heeft vandaag een stier gekalfd.
Om 4 ½ uur komt de Duitse Trappist nogmaals vragen ’t klooster te zien. Hij is Chorist te Echt, geboren te Düsseldorf sedert 1915 opgeroepen, was 2 jaar in Russisch Polen, vandaar naar de Somme, de Aisne, Champagne, Slachten. Sedert 14 dagen te Puurs. Van Echt zijn 8 Duitsers in ’t leger, komt nogmaals op beteren tijd.

Zaterdag 27 oktober 1917 (dag 1176)
Alanus begint de pindraad aan de straat af te doen.
Om 10,10 ½ en om 4 uur passeert een vlieger west-oost, oost-west.
Het kanongebulder blijft nacht en dag aanhouden. De Maasbode, als hij doorkomt, brengt gewoonlijk slecht nieuws.
De Italianen zouden 30.000 man verloren hebben.
Deze morgen om 9 uur is Jef Boei getrouwd met de dochter van den Oud-gendarm D’hooge.

Zondag 28 oktober 1917 (dag 1177)
Om 12 uur gaat broeder Paulus naar z’n broer zeggen dat hij onzen meutte mag komen halen aan 2 frank de kilo. 46 kilo = 92 frank
Bezoek voor Plac.Van Huffel van Haasdonk.
Om 4 ½ uur was de prijskamp met de kaatsbal aan de Geul afgelopen. De overwinning bleef aan V. Boeykens van Bornem.
Men vertelt dat tegen 20 november de passen moeten vernieuwd worden met niet glanzende portretten.
De honden boven de 40 centimeters worden opgeeist.
Op ’t gemeentehuis verzameling van allerhande smokkelinstrumenten: Corset enz.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...