Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 22 oktober 1917 tot en met zondag 28 oktober 1917

Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)
Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.
Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden letters M.P.’t geen door het volk vertaald wordt: Marken Pakkers.
Om 2 ½ uur bezoek voor Martinus van onderpastoor Van Damme met een leek van Sint-Niklaas, namens Van Hoof.
Op de kamer van Henricus begint om 2 uur de elektrische motor van ’t maalmachien te ronken.
Leonardus en Hugo zijn fabrikanten geworden in scheerzeep!

Dinsdag 23 oktober 1917 (dag 1172)
Om 10 ½ uur is het elektrisch maalmachien/motor van 1 ½ peerdeken af en gereed. Het maakt nog al gedruis op de dormpter, maar ’t wordt alleen onder de recreatie of schaftijd gebezigd, als ’t werkvolk weg is, want men heeft het zo geheim weten te houden dat er buiten de mekanieker De Doncker tot nog toe niemand dan de kloosterbewoners er kennis van heeft. Op een uur tijd kan men er 80 kilo tarwe of koren mee tot bloem malen.
In het magazijn van de juffrouw Van Nimmen is vandaag de kookschool van Madame gravin geopend met 18 leerlingen. Juffrouw Adeline Van der Stappen geeft de theorie, juffrouw Borghijs de praktische lessen. Lessenaars van de oude zondagschool uit den Bouw werden er naar toe gebracht. De gravin had ’t ere-presidentschap de pastoor aangeboden en in de abdij was ze niet gelukkiger.
Een drietal jongens uit de school, O.De Maeyer, De Breucq en Saey (nu de Wolf ) kreeg ’t in hun kop van eens door ’t Etappengebied aan ’t front te geraken. Het kwam echter bijtijds uit en ze kregen, ten minste de eerste, thuis vandeeg op de broek.

Woensdag 24 oktober 1917 (dag 1173)
Deze morgen is een nieuwe tabakschatter komen zeggen dat we in plaats van 24 kilo er maar 8 ½ zouden moeten aangeven. Deze middag aan tafel kregen we elk drie vinkjes – van Jules Verbruggen. Evenals andere jaren is het verboden binnen den fortengordel te vinken.
Gisterenavond kwam een Duits soldaat in de kerk aan broeder koster vragen om het klooster te mogen zien. Hij zegde Trappist te zijn van Echt. Het was onder ’t officie en de koster zei hem een andermaal te komen op geschikteren tijd.

Donderdag 25 oktober 1917 (dag 1174)
Verleden nacht en deze voormiddag geweldige stormwind.
In den Boskant is een huis, dat bijna onder dak was, vierkant omgewaaid. Ons nieuw maalmachien heeft gisteren genoeg gemalen voor een gehele maand, motor en molen worden afgebroken en verborgen, een ledekant en gordijnen worden in de plaats gezet en als soms de Pruis komt huiszoeking doen, moet Leonardus als loodgieter ’t bed in!
Om 1 uur is ’t kanon weer geweldig begonnen te brommen tot de avond toe.

Vrijdag 26 oktober 1917 (dag 1175)
Het Kanon buldert nacht en dag zonder verpozen.
Aan tafel kregen we te middag elk 12 spieringskens!
Onze koe heeft vandaag een stier gekalfd.
Om 4 ½ uur komt de Duitse Trappist nogmaals vragen ’t klooster te zien. Hij is Chorist te Echt, geboren te Düsseldorf sedert 1915 opgeroepen, was 2 jaar in Russisch Polen, vandaar naar de Somme, de Aisne, Champagne, Slachten. Sedert 14 dagen te Puurs. Van Echt zijn 8 Duitsers in ’t leger, komt nogmaals op beteren tijd.

Zaterdag 27 oktober 1917 (dag 1176)
Alanus begint de pindraad aan de straat af te doen.
Om 10,10 ½ en om 4 uur passeert een vlieger west-oost, oost-west.
Het kanongebulder blijft nacht en dag aanhouden. De Maasbode, als hij doorkomt, brengt gewoonlijk slecht nieuws.
De Italianen zouden 30.000 man verloren hebben.
Deze morgen om 9 uur is Jef Boei getrouwd met de dochter van den Oud-gendarm D’hooge.

Zondag 28 oktober 1917 (dag 1177)
Om 12 uur gaat broeder Paulus naar z’n broer zeggen dat hij onzen meutte mag komen halen aan 2 frank de kilo. 46 kilo = 92 frank
Bezoek voor Plac.Van Huffel van Haasdonk.
Om 4 ½ uur was de prijskamp met de kaatsbal aan de Geul afgelopen. De overwinning bleef aan V. Boeykens van Bornem.
Men vertelt dat tegen 20 november de passen moeten vernieuwd worden met niet glanzende portretten.
De honden boven de 40 centimeters worden opgeeist.
Op ’t gemeentehuis verzameling van allerhande smokkelinstrumenten: Corset enz.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...