Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 22 oktober 1917 tot en met zondag 28 oktober 1917

Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)
Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.
Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden letters M.P.’t geen door het volk vertaald wordt: Marken Pakkers.
Om 2 ½ uur bezoek voor Martinus van onderpastoor Van Damme met een leek van Sint-Niklaas, namens Van Hoof.
Op de kamer van Henricus begint om 2 uur de elektrische motor van ’t maalmachien te ronken.
Leonardus en Hugo zijn fabrikanten geworden in scheerzeep!

Dinsdag 23 oktober 1917 (dag 1172)
Om 10 ½ uur is het elektrisch maalmachien/motor van 1 ½ peerdeken af en gereed. Het maakt nog al gedruis op de dormpter, maar ’t wordt alleen onder de recreatie of schaftijd gebezigd, als ’t werkvolk weg is, want men heeft het zo geheim weten te houden dat er buiten de mekanieker De Doncker tot nog toe niemand dan de kloosterbewoners er kennis van heeft. Op een uur tijd kan men er 80 kilo tarwe of koren mee tot bloem malen.
In het magazijn van de juffrouw Van Nimmen is vandaag de kookschool van Madame gravin geopend met 18 leerlingen. Juffrouw Adeline Van der Stappen geeft de theorie, juffrouw Borghijs de praktische lessen. Lessenaars van de oude zondagschool uit den Bouw werden er naar toe gebracht. De gravin had ’t ere-presidentschap de pastoor aangeboden en in de abdij was ze niet gelukkiger.
Een drietal jongens uit de school, O.De Maeyer, De Breucq en Saey (nu de Wolf ) kreeg ’t in hun kop van eens door ’t Etappengebied aan ’t front te geraken. Het kwam echter bijtijds uit en ze kregen, ten minste de eerste, thuis vandeeg op de broek.

Woensdag 24 oktober 1917 (dag 1173)
Deze morgen is een nieuwe tabakschatter komen zeggen dat we in plaats van 24 kilo er maar 8 ½ zouden moeten aangeven. Deze middag aan tafel kregen we elk drie vinkjes – van Jules Verbruggen. Evenals andere jaren is het verboden binnen den fortengordel te vinken.
Gisterenavond kwam een Duits soldaat in de kerk aan broeder koster vragen om het klooster te mogen zien. Hij zegde Trappist te zijn van Echt. Het was onder ’t officie en de koster zei hem een andermaal te komen op geschikteren tijd.

Donderdag 25 oktober 1917 (dag 1174)
Verleden nacht en deze voormiddag geweldige stormwind.
In den Boskant is een huis, dat bijna onder dak was, vierkant omgewaaid. Ons nieuw maalmachien heeft gisteren genoeg gemalen voor een gehele maand, motor en molen worden afgebroken en verborgen, een ledekant en gordijnen worden in de plaats gezet en als soms de Pruis komt huiszoeking doen, moet Leonardus als loodgieter ’t bed in!
Om 1 uur is ’t kanon weer geweldig begonnen te brommen tot de avond toe.

Vrijdag 26 oktober 1917 (dag 1175)
Het Kanon buldert nacht en dag zonder verpozen.
Aan tafel kregen we te middag elk 12 spieringskens!
Onze koe heeft vandaag een stier gekalfd.
Om 4 ½ uur komt de Duitse Trappist nogmaals vragen ’t klooster te zien. Hij is Chorist te Echt, geboren te Düsseldorf sedert 1915 opgeroepen, was 2 jaar in Russisch Polen, vandaar naar de Somme, de Aisne, Champagne, Slachten. Sedert 14 dagen te Puurs. Van Echt zijn 8 Duitsers in ’t leger, komt nogmaals op beteren tijd.

Zaterdag 27 oktober 1917 (dag 1176)
Alanus begint de pindraad aan de straat af te doen.
Om 10,10 ½ en om 4 uur passeert een vlieger west-oost, oost-west.
Het kanongebulder blijft nacht en dag aanhouden. De Maasbode, als hij doorkomt, brengt gewoonlijk slecht nieuws.
De Italianen zouden 30.000 man verloren hebben.
Deze morgen om 9 uur is Jef Boei getrouwd met de dochter van den Oud-gendarm D’hooge.

Zondag 28 oktober 1917 (dag 1177)
Om 12 uur gaat broeder Paulus naar z’n broer zeggen dat hij onzen meutte mag komen halen aan 2 frank de kilo. 46 kilo = 92 frank
Bezoek voor Plac.Van Huffel van Haasdonk.
Om 4 ½ uur was de prijskamp met de kaatsbal aan de Geul afgelopen. De overwinning bleef aan V. Boeykens van Bornem.
Men vertelt dat tegen 20 november de passen moeten vernieuwd worden met niet glanzende portretten.
De honden boven de 40 centimeters worden opgeeist.
Op ’t gemeentehuis verzameling van allerhande smokkelinstrumenten: Corset enz.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...