Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 15 oktober 1917 tot en met zondag 21 oktober 1917

Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)
Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.
Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oprollen om te verbergen. Op de kamer van Henricus wordt voortgewerkt voor de installatie van de graanmolen.
Om 4 uur bezoek in de hof van Presentatie-nonnekens met hun pensionnairen.

Dinsdag 16 oktober 1917 (dag 1165)
Sedert gisteren zijn reeds 12 treinen van Temse teruggekomen met troepen en oorlogsmateriaal. Men zegt dat onderweg de verbinding op het spoor belemmerd was.
De boete door de boeren van Doregem en Klein-Mechelen opgelopen reeds 27.000 frank beloopt. Men spreekt van een belasting op het vee, 100 frank per koe, 5 frank per konijn! De eieren kosten reeds 40 centen ’t stuk.
Den Duitser vertelde aan Leonardus dat hij 20 kilo spieringen had kunnen kopen voor n’en frank, de rode peekes kosten n’en frank de kilo!

Woensdag 17 oktober 1917 (dag 1166)
Leo is gaan mis lezen bij de broeders in ’t dorp om de H.H.Specien te vernieuwen, in plaats van onderpastoor Verbist, die aan nevralgie lijdend, moet binnen blijven.
Deze nacht zijn verscheidene treinen van Temse gekomen met wagens van ’t rood kruis vol gekwetsten.
Op de boomgaard zijn de zagers onze kanada-bomen tot planken komen zagen.
Men zegt dat een belasting van 100 frank per piano wordt geheven.
In de namiddag fel kanongedonder in ’t westen.

Donderdag 18 oktober 1917 (dag 1167)
Om 12 uur gaat Martinus een bezoek brengen aan de pastoor van Oppuurs, komt om 3 uur thuis en heeft bezoek van meneer Van Haver van Sint-Niklaas met z’n twee dochters, die blijven tot 5 uur. Van Haver heeft z’n boekwinkel in tabakswinkel veranderd en wou voor onze tabak 18 frank de kilo geven, zoals hij gegroeid was.
Men vertelt dat de brug van den ijzerenweg te Boom is ingezakt en onbruikbaar voor het verkeer.

Vrijdag 19 oktober 1917 (dag 1168)
Duitse schildwachten staan aan de uiteinden van Bornem, ook in de Kloosterstraat om de smokkelhandel tegen te houden.
Twee boeren, Jan Cock en Jan Van de Moorter die met hun zaaikoren naar ’t veld gingen zonder geleibrief, moesten hun graan afgeven.
In de moestuin worden versleten fruitbomen uitgeroeid.
Een [verl] priester, Teaymans aangetrouwde familie van Zuster Bernarda Slachmuylders, laat door z’n zuster vragen om hier een paar maanden te mogen inwonen, vooraleer naar Maredsous te gaan, waar hij als postulant is aangenomen? Negatief.

Zaterdag 20 oktober 1917 (dag 1169)
Deze morgen om 6 ½ uur bezoek van madame gravin.
Om 11 uur vlieger boven Bornem gepasseerd oost-west.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.
De laatste tabakoogst wordt naar de droogzolder gebracht, ook vijgenblaren worden te drogen gezolderd om tot tabak versneden te worden.

Zondag 21 oktober 1917 (dag 1170)
Leonardus, die om 10 uur thuis kwam van Mariekerke, ontmoette onderweg een vrouw van Antwerpen (dochter van Van den Bergh, te Antwerpen wonend) die hem vertelde dat ze kort geleden een brief had ontvangen van Abbé Edmundus uit Rotterdam. Deze stelde haar voor met hem te willen meewerken in het oversmokkelen van Belgische rekruten naar Holland !
Om 11 uur en om 3 uur vlieger west-oost.
Om 12 uur gaat de Prior naar Temse, om 5 uur thuis.
Kanonnengedommel de hele namiddag, zware ontploffing onder ’t avondeten.
Aan de Geul de 2e match van de kaatsers, meer volk dan in de hoogmis.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...