Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 15 oktober 1917 tot en met zondag 21 oktober 1917

Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)
Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.
Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oprollen om te verbergen. Op de kamer van Henricus wordt voortgewerkt voor de installatie van de graanmolen.
Om 4 uur bezoek in de hof van Presentatie-nonnekens met hun pensionnairen.

Dinsdag 16 oktober 1917 (dag 1165)
Sedert gisteren zijn reeds 12 treinen van Temse teruggekomen met troepen en oorlogsmateriaal. Men zegt dat onderweg de verbinding op het spoor belemmerd was.
De boete door de boeren van Doregem en Klein-Mechelen opgelopen reeds 27.000 frank beloopt. Men spreekt van een belasting op het vee, 100 frank per koe, 5 frank per konijn! De eieren kosten reeds 40 centen ’t stuk.
Den Duitser vertelde aan Leonardus dat hij 20 kilo spieringen had kunnen kopen voor n’en frank, de rode peekes kosten n’en frank de kilo!

Woensdag 17 oktober 1917 (dag 1166)
Leo is gaan mis lezen bij de broeders in ’t dorp om de H.H.Specien te vernieuwen, in plaats van onderpastoor Verbist, die aan nevralgie lijdend, moet binnen blijven.
Deze nacht zijn verscheidene treinen van Temse gekomen met wagens van ’t rood kruis vol gekwetsten.
Op de boomgaard zijn de zagers onze kanada-bomen tot planken komen zagen.
Men zegt dat een belasting van 100 frank per piano wordt geheven.
In de namiddag fel kanongedonder in ’t westen.

Donderdag 18 oktober 1917 (dag 1167)
Om 12 uur gaat Martinus een bezoek brengen aan de pastoor van Oppuurs, komt om 3 uur thuis en heeft bezoek van meneer Van Haver van Sint-Niklaas met z’n twee dochters, die blijven tot 5 uur. Van Haver heeft z’n boekwinkel in tabakswinkel veranderd en wou voor onze tabak 18 frank de kilo geven, zoals hij gegroeid was.
Men vertelt dat de brug van den ijzerenweg te Boom is ingezakt en onbruikbaar voor het verkeer.

Vrijdag 19 oktober 1917 (dag 1168)
Duitse schildwachten staan aan de uiteinden van Bornem, ook in de Kloosterstraat om de smokkelhandel tegen te houden.
Twee boeren, Jan Cock en Jan Van de Moorter die met hun zaaikoren naar ’t veld gingen zonder geleibrief, moesten hun graan afgeven.
In de moestuin worden versleten fruitbomen uitgeroeid.
Een [verl] priester, Teaymans aangetrouwde familie van Zuster Bernarda Slachmuylders, laat door z’n zuster vragen om hier een paar maanden te mogen inwonen, vooraleer naar Maredsous te gaan, waar hij als postulant is aangenomen? Negatief.

Zaterdag 20 oktober 1917 (dag 1169)
Deze morgen om 6 ½ uur bezoek van madame gravin.
Om 11 uur vlieger boven Bornem gepasseerd oost-west.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.
De laatste tabakoogst wordt naar de droogzolder gebracht, ook vijgenblaren worden te drogen gezolderd om tot tabak versneden te worden.

Zondag 21 oktober 1917 (dag 1170)
Leonardus, die om 10 uur thuis kwam van Mariekerke, ontmoette onderweg een vrouw van Antwerpen (dochter van Van den Bergh, te Antwerpen wonend) die hem vertelde dat ze kort geleden een brief had ontvangen van Abbé Edmundus uit Rotterdam. Deze stelde haar voor met hem te willen meewerken in het oversmokkelen van Belgische rekruten naar Holland !
Om 11 uur en om 3 uur vlieger west-oost.
Om 12 uur gaat de Prior naar Temse, om 5 uur thuis.
Kanonnengedommel de hele namiddag, zware ontploffing onder ’t avondeten.
Aan de Geul de 2e match van de kaatsers, meer volk dan in de hoogmis.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...