Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 15 oktober 1917 tot en met zondag 21 oktober 1917

Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)
Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.
Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oprollen om te verbergen. Op de kamer van Henricus wordt voortgewerkt voor de installatie van de graanmolen.
Om 4 uur bezoek in de hof van Presentatie-nonnekens met hun pensionnairen.

Dinsdag 16 oktober 1917 (dag 1165)
Sedert gisteren zijn reeds 12 treinen van Temse teruggekomen met troepen en oorlogsmateriaal. Men zegt dat onderweg de verbinding op het spoor belemmerd was.
De boete door de boeren van Doregem en Klein-Mechelen opgelopen reeds 27.000 frank beloopt. Men spreekt van een belasting op het vee, 100 frank per koe, 5 frank per konijn! De eieren kosten reeds 40 centen ’t stuk.
Den Duitser vertelde aan Leonardus dat hij 20 kilo spieringen had kunnen kopen voor n’en frank, de rode peekes kosten n’en frank de kilo!

Woensdag 17 oktober 1917 (dag 1166)
Leo is gaan mis lezen bij de broeders in ’t dorp om de H.H.Specien te vernieuwen, in plaats van onderpastoor Verbist, die aan nevralgie lijdend, moet binnen blijven.
Deze nacht zijn verscheidene treinen van Temse gekomen met wagens van ’t rood kruis vol gekwetsten.
Op de boomgaard zijn de zagers onze kanada-bomen tot planken komen zagen.
Men zegt dat een belasting van 100 frank per piano wordt geheven.
In de namiddag fel kanongedonder in ’t westen.

Donderdag 18 oktober 1917 (dag 1167)
Om 12 uur gaat Martinus een bezoek brengen aan de pastoor van Oppuurs, komt om 3 uur thuis en heeft bezoek van meneer Van Haver van Sint-Niklaas met z’n twee dochters, die blijven tot 5 uur. Van Haver heeft z’n boekwinkel in tabakswinkel veranderd en wou voor onze tabak 18 frank de kilo geven, zoals hij gegroeid was.
Men vertelt dat de brug van den ijzerenweg te Boom is ingezakt en onbruikbaar voor het verkeer.

Vrijdag 19 oktober 1917 (dag 1168)
Duitse schildwachten staan aan de uiteinden van Bornem, ook in de Kloosterstraat om de smokkelhandel tegen te houden.
Twee boeren, Jan Cock en Jan Van de Moorter die met hun zaaikoren naar ’t veld gingen zonder geleibrief, moesten hun graan afgeven.
In de moestuin worden versleten fruitbomen uitgeroeid.
Een [verl] priester, Teaymans aangetrouwde familie van Zuster Bernarda Slachmuylders, laat door z’n zuster vragen om hier een paar maanden te mogen inwonen, vooraleer naar Maredsous te gaan, waar hij als postulant is aangenomen? Negatief.

Zaterdag 20 oktober 1917 (dag 1169)
Deze morgen om 6 ½ uur bezoek van madame gravin.
Om 11 uur vlieger boven Bornem gepasseerd oost-west.
Om 2 uur gaat Leonardus op assistentie naar Mariekerke.
De laatste tabakoogst wordt naar de droogzolder gebracht, ook vijgenblaren worden te drogen gezolderd om tot tabak versneden te worden.

Zondag 21 oktober 1917 (dag 1170)
Leonardus, die om 10 uur thuis kwam van Mariekerke, ontmoette onderweg een vrouw van Antwerpen (dochter van Van den Bergh, te Antwerpen wonend) die hem vertelde dat ze kort geleden een brief had ontvangen van Abbé Edmundus uit Rotterdam. Deze stelde haar voor met hem te willen meewerken in het oversmokkelen van Belgische rekruten naar Holland !
Om 11 uur en om 3 uur vlieger west-oost.
Om 12 uur gaat de Prior naar Temse, om 5 uur thuis.
Kanonnengedommel de hele namiddag, zware ontploffing onder ’t avondeten.
Aan de Geul de 2e match van de kaatsers, meer volk dan in de hoogmis.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...