Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 8 oktober tot en met zondag 14 oktober 1917

Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)
De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.
Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.
Bakker Van Riet gaat naar ’t gasthuis voor een breukoperatie.
De oranjeboompjes zijn vandaag naar ’t bouwke gebracht. Ze zijn binst de oorlog zeer verslecht bij gebrek aan zorg.

Dinsdag 9 oktober 1917 (dag 1158)
Regen en stormwind nacht en dag.
In de calefact beneden wordt de kachel geplaatst.
De Prior ontving te middag een kaartje van H.H.Abt, die bekommerd is wegens onze late appelen, dat ze te vroeg zijn ingekelderd! Hij hoopt ons in ’t begin van 1918 terug te zien, wij nog veel eerder.
Wij hebben vandaag de schilderijen uit het ziekenhuis gebracht naar de zaal boven, door gebrek aan licht en lucht hadden verscheidene reeds schimmelplekken opgedaan. Cataloog opgemaakt en bevonden dat er 189 schilderijen in de abdij zijn.
Een broeder Franciskaan, De Clerck van Bornem, te Hasselt residerend is voor 3 dagen op vacantie gekomen.
De hele namiddag trommelgeschut in het westen.
Boeren van Luipegem en Doregem hebben aanzegging gekregen 2 of 3 vluchtelingen te huisvesten.

Woensdag 10 oktober 1917 (dag 1159)
Op het huis van de koster hangt een groot uithangbord: Gendarmerie Commando. De 24 Pruisen die er logeren, moesten tegen avond matrassen hebben, zoniet werd de burgemeester in hechtenis genomen. De champetter kwam hier 6 strozakken vragen. We gaven er hem 4 ledige.
Van 10 tot 11 uur controle in de school. De Duitse overheid, die anders per auto kwam aangereden, moest nu met een voituurke van Bornem gehaald en teruggebracht worden. Meneer Prior en Leo hebben alle dagen voor- en namiddag afwisselend zitting in ’t dorp om de mensen te aanhoren, die komen aangifte doen volgens conscientie, van ’t geen zij bezitten en verdienen, pastoor en onderpastoor Verbist komen af en toe ook eens zien!

Donderdag 11 oktober 1917 (dag 1160)
Meneer Prior las mis om 4 ½ uur en is om 5 uur naar de boot voor Antwerpen vertrokken.
Van 1 tot 3 uur bezoek van Assche. Om 4 uuur is Frans De Doncker in de kamer van Henricus komen werken met broeder Alanus om er met aansluiting der electriek een graanmolentje te maken.
Deze middag een kaartje van Gerardus aan de Prior, meldend dat Prof.Merkelbach in de Dominikaner-orde is getreden.
Om 6 ½ uur is de Prior thuis gekomen van Antwerpen. Deze morgen voer de Wilfordboot niet, en is hij aan de Noteleir overgezet naar Steendorp waar hij de tram nam naar de stad. Aan het Vlaamsch Hoofd werd alleman door de Duitse wacht onderzocht.

Vrijdag 12 oktober 1917 (dag 1161)
Deze voormiddag zijn verscheidene treinen van Puurs naar Temse hier voorbijgereden met manschappen, paarden, auto’s en kanonnen. Zij rijden zeer langzaam. Het regent dag en nacht en de lage landerijen kunnen niet bewerkt of bezaaid worden.

Zaterdag 13 oktober 1917 (dag 1162)
Deze nacht zijn er nog 12 treinen met troepen naar Temse gereden.
De koster van Branst die met winkelwaren te Sint-Amands leurde, heeft z’n waren aan de Duitse gendarmen moeten afgeven.
De gemeente Oppuurs heeft patatten moeten leveren aan de Weert, waar de boeren de hunne reeds hadden verkocht. De gemeente Lippelo heeft 70.000 frank boete wegens niet voldoende levering van graan. Ch.Verbruggen beboet met 200 frank om dezelfde reden.
Placidus ontving het portret van Henri Van Baren in Hollands soldatentenue! Commentairs!

Zondag 14 oktober 1917 (dag 1163)
In de voormiddag is Van Camp bij gevoegde politie komen zeggen dat we 400 kilo haver moeten leveren. We zullen er 300 leveren. Item alle pin- en andere draad moet worden ingeleverd op ’t gemeentehuis, de haver naar de mouterij van Cammaert. Boer Maes en boer Schelfhout zijn met 5 respectievelijk 6.000 frank beboet wegens onvoldoende graanlevering.
Deze middag match met de kaatsbal aan de Geul, waar wel 300 toeschouwers stonden tot het donker werd.
Deze avond onrustwekkend nieuws over Holland, dat van zijn Koloniën is afgesneden door Engels-Amerikaanse maatregels, wegens het doorvoeren van kiezel naar de Duitse loopgraven in België!
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...