Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 8 oktober tot en met zondag 14 oktober 1917

Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)
De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.
Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.
Bakker Van Riet gaat naar ’t gasthuis voor een breukoperatie.
De oranjeboompjes zijn vandaag naar ’t bouwke gebracht. Ze zijn binst de oorlog zeer verslecht bij gebrek aan zorg.

Dinsdag 9 oktober 1917 (dag 1158)
Regen en stormwind nacht en dag.
In de calefact beneden wordt de kachel geplaatst.
De Prior ontving te middag een kaartje van H.H.Abt, die bekommerd is wegens onze late appelen, dat ze te vroeg zijn ingekelderd! Hij hoopt ons in ’t begin van 1918 terug te zien, wij nog veel eerder.
Wij hebben vandaag de schilderijen uit het ziekenhuis gebracht naar de zaal boven, door gebrek aan licht en lucht hadden verscheidene reeds schimmelplekken opgedaan. Cataloog opgemaakt en bevonden dat er 189 schilderijen in de abdij zijn.
Een broeder Franciskaan, De Clerck van Bornem, te Hasselt residerend is voor 3 dagen op vacantie gekomen.
De hele namiddag trommelgeschut in het westen.
Boeren van Luipegem en Doregem hebben aanzegging gekregen 2 of 3 vluchtelingen te huisvesten.

Woensdag 10 oktober 1917 (dag 1159)
Op het huis van de koster hangt een groot uithangbord: Gendarmerie Commando. De 24 Pruisen die er logeren, moesten tegen avond matrassen hebben, zoniet werd de burgemeester in hechtenis genomen. De champetter kwam hier 6 strozakken vragen. We gaven er hem 4 ledige.
Van 10 tot 11 uur controle in de school. De Duitse overheid, die anders per auto kwam aangereden, moest nu met een voituurke van Bornem gehaald en teruggebracht worden. Meneer Prior en Leo hebben alle dagen voor- en namiddag afwisselend zitting in ’t dorp om de mensen te aanhoren, die komen aangifte doen volgens conscientie, van ’t geen zij bezitten en verdienen, pastoor en onderpastoor Verbist komen af en toe ook eens zien!

Donderdag 11 oktober 1917 (dag 1160)
Meneer Prior las mis om 4 ½ uur en is om 5 uur naar de boot voor Antwerpen vertrokken.
Van 1 tot 3 uur bezoek van Assche. Om 4 uuur is Frans De Doncker in de kamer van Henricus komen werken met broeder Alanus om er met aansluiting der electriek een graanmolentje te maken.
Deze middag een kaartje van Gerardus aan de Prior, meldend dat Prof.Merkelbach in de Dominikaner-orde is getreden.
Om 6 ½ uur is de Prior thuis gekomen van Antwerpen. Deze morgen voer de Wilfordboot niet, en is hij aan de Noteleir overgezet naar Steendorp waar hij de tram nam naar de stad. Aan het Vlaamsch Hoofd werd alleman door de Duitse wacht onderzocht.

Vrijdag 12 oktober 1917 (dag 1161)
Deze voormiddag zijn verscheidene treinen van Puurs naar Temse hier voorbijgereden met manschappen, paarden, auto’s en kanonnen. Zij rijden zeer langzaam. Het regent dag en nacht en de lage landerijen kunnen niet bewerkt of bezaaid worden.

Zaterdag 13 oktober 1917 (dag 1162)
Deze nacht zijn er nog 12 treinen met troepen naar Temse gereden.
De koster van Branst die met winkelwaren te Sint-Amands leurde, heeft z’n waren aan de Duitse gendarmen moeten afgeven.
De gemeente Oppuurs heeft patatten moeten leveren aan de Weert, waar de boeren de hunne reeds hadden verkocht. De gemeente Lippelo heeft 70.000 frank boete wegens niet voldoende levering van graan. Ch.Verbruggen beboet met 200 frank om dezelfde reden.
Placidus ontving het portret van Henri Van Baren in Hollands soldatentenue! Commentairs!

Zondag 14 oktober 1917 (dag 1163)
In de voormiddag is Van Camp bij gevoegde politie komen zeggen dat we 400 kilo haver moeten leveren. We zullen er 300 leveren. Item alle pin- en andere draad moet worden ingeleverd op ’t gemeentehuis, de haver naar de mouterij van Cammaert. Boer Maes en boer Schelfhout zijn met 5 respectievelijk 6.000 frank beboet wegens onvoldoende graanlevering.
Deze middag match met de kaatsbal aan de Geul, waar wel 300 toeschouwers stonden tot het donker werd.
Deze avond onrustwekkend nieuws over Holland, dat van zijn Koloniën is afgesneden door Engels-Amerikaanse maatregels, wegens het doorvoeren van kiezel naar de Duitse loopgraven in België!
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...