Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 8 oktober tot en met zondag 14 oktober 1917

Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)
De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.
Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.
Bakker Van Riet gaat naar ’t gasthuis voor een breukoperatie.
De oranjeboompjes zijn vandaag naar ’t bouwke gebracht. Ze zijn binst de oorlog zeer verslecht bij gebrek aan zorg.

Dinsdag 9 oktober 1917 (dag 1158)
Regen en stormwind nacht en dag.
In de calefact beneden wordt de kachel geplaatst.
De Prior ontving te middag een kaartje van H.H.Abt, die bekommerd is wegens onze late appelen, dat ze te vroeg zijn ingekelderd! Hij hoopt ons in ’t begin van 1918 terug te zien, wij nog veel eerder.
Wij hebben vandaag de schilderijen uit het ziekenhuis gebracht naar de zaal boven, door gebrek aan licht en lucht hadden verscheidene reeds schimmelplekken opgedaan. Cataloog opgemaakt en bevonden dat er 189 schilderijen in de abdij zijn.
Een broeder Franciskaan, De Clerck van Bornem, te Hasselt residerend is voor 3 dagen op vacantie gekomen.
De hele namiddag trommelgeschut in het westen.
Boeren van Luipegem en Doregem hebben aanzegging gekregen 2 of 3 vluchtelingen te huisvesten.

Woensdag 10 oktober 1917 (dag 1159)
Op het huis van de koster hangt een groot uithangbord: Gendarmerie Commando. De 24 Pruisen die er logeren, moesten tegen avond matrassen hebben, zoniet werd de burgemeester in hechtenis genomen. De champetter kwam hier 6 strozakken vragen. We gaven er hem 4 ledige.
Van 10 tot 11 uur controle in de school. De Duitse overheid, die anders per auto kwam aangereden, moest nu met een voituurke van Bornem gehaald en teruggebracht worden. Meneer Prior en Leo hebben alle dagen voor- en namiddag afwisselend zitting in ’t dorp om de mensen te aanhoren, die komen aangifte doen volgens conscientie, van ’t geen zij bezitten en verdienen, pastoor en onderpastoor Verbist komen af en toe ook eens zien!

Donderdag 11 oktober 1917 (dag 1160)
Meneer Prior las mis om 4 ½ uur en is om 5 uur naar de boot voor Antwerpen vertrokken.
Van 1 tot 3 uur bezoek van Assche. Om 4 uuur is Frans De Doncker in de kamer van Henricus komen werken met broeder Alanus om er met aansluiting der electriek een graanmolentje te maken.
Deze middag een kaartje van Gerardus aan de Prior, meldend dat Prof.Merkelbach in de Dominikaner-orde is getreden.
Om 6 ½ uur is de Prior thuis gekomen van Antwerpen. Deze morgen voer de Wilfordboot niet, en is hij aan de Noteleir overgezet naar Steendorp waar hij de tram nam naar de stad. Aan het Vlaamsch Hoofd werd alleman door de Duitse wacht onderzocht.

Vrijdag 12 oktober 1917 (dag 1161)
Deze voormiddag zijn verscheidene treinen van Puurs naar Temse hier voorbijgereden met manschappen, paarden, auto’s en kanonnen. Zij rijden zeer langzaam. Het regent dag en nacht en de lage landerijen kunnen niet bewerkt of bezaaid worden.

Zaterdag 13 oktober 1917 (dag 1162)
Deze nacht zijn er nog 12 treinen met troepen naar Temse gereden.
De koster van Branst die met winkelwaren te Sint-Amands leurde, heeft z’n waren aan de Duitse gendarmen moeten afgeven.
De gemeente Oppuurs heeft patatten moeten leveren aan de Weert, waar de boeren de hunne reeds hadden verkocht. De gemeente Lippelo heeft 70.000 frank boete wegens niet voldoende levering van graan. Ch.Verbruggen beboet met 200 frank om dezelfde reden.
Placidus ontving het portret van Henri Van Baren in Hollands soldatentenue! Commentairs!

Zondag 14 oktober 1917 (dag 1163)
In de voormiddag is Van Camp bij gevoegde politie komen zeggen dat we 400 kilo haver moeten leveren. We zullen er 300 leveren. Item alle pin- en andere draad moet worden ingeleverd op ’t gemeentehuis, de haver naar de mouterij van Cammaert. Boer Maes en boer Schelfhout zijn met 5 respectievelijk 6.000 frank beboet wegens onvoldoende graanlevering.
Deze middag match met de kaatsbal aan de Geul, waar wel 300 toeschouwers stonden tot het donker werd.
Deze avond onrustwekkend nieuws over Holland, dat van zijn Koloniën is afgesneden door Engels-Amerikaanse maatregels, wegens het doorvoeren van kiezel naar de Duitse loopgraven in België!
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...