Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 1 oktober 1917 tot en met zondag 7 oktober 1917

Maandag 1 oktober 1917 (dag 1150)
Te Hingene op het paviljoen van den Noteleir is een hoge officier, neef van V. (Maekensen), zegt hij, zijn kwartier komen opslaan met nog andere Duitse officiers in het dorp "als jachtmeesters!"
Verleden nacht en deze morgen was ’t gras stijf bevroren.
Ons werkvolk is niet komen werken vandaag, er is te veel vreemd volk in het dorp.Leo brengt het nieuws mee dat er toch 420 vluchtelingen naar Bornem gaan komen.
Om 12 uur gaat de Prior naar Branst soepinspectie doen.
H.H.Abt schrijft hem dat Aelredus niet meer te Zundert bij de Trappisten is maar bij Zusters van Liefde. Waar? Honger en kou wordt ook in Holland deze winter gevreesd.
Deze morgen heeft de dokter Leonardus z’n maag uitgepompt en bevonden dat hij de pap met pruimen van gisterenavond goed verteerd heeft. Hij zal hem enige dagen komen kracht inspuiten! Deze middag ontving Leonard een kaartje van Antwerpen dat z’n pakje levensmiddelen uit Holland was aangekomen en hij het mocht afhalen mits bewijs te leveren dat hij Nederlander is en de kosten zullen betaald worden. Dat klinkt wat verdacht!

Dinsdag 2 oktober 1917 (dag 1151)
De helft der Duitsers in thuis van de koster ingekwartierd, is deze nacht met pak en zak moeten oprukken.
De brug te Schellebelle is door Engelse vliegers stuk geworpen. De trein Mechelen–Gent rijdt niet.
Een student van Ronse, neef van Zr.Threes der Presentatie, mocht naar Sint-Niklaas z’n philosofie gaan doen maar mocht geen boeken of schriften meenemen. Hij is hier een Latijnse Dictionnaire komen vragen. 'Latinus' van oudpastoor Van Roosbroeck.
De toestand te Ronse veel erger dan hier. Engelse en Franse vliegers stijgen er soms met 100 tegelijk de lucht in!
De hele dag heeft het kanon gedonderd.
Men vertelt dat kermisgasten van Mariekerke baldadig te werk zijn gegaan in de Barelstraat, oneerbiedigheden jegens een kruis en O.L.Vrouwbeeld! Ze zouden wel 1.000 Mark verbrast hebben op een nacht!
Phil Pooter is deze morgen naar Antwerpen gegaan met de protocollen van Leonardus voor z’n pakje eetwaren uit Holland. Men neemt hem z’n bewijs af en geeft hem een in te vullen formuul om ...in Holland een aanvraag te doen voor een pakje?!

Woensdag 3 oktober 1917 (dag 1152)
Gisterenavond bracht men in ’t gasthuis een smokkelaar van Mariekerke die op Kastel door de Duitsers een schot in de bil had gekregen, en door Lanssens verzorgd wordt.
Deze nacht hebben dieven bij H.Moens achter onze muur een 100-tal raapkolen meegenomen. Voor onze biet en raapkolen aan de straat heeft men 2.500 frank geboden. Meer dan het dubbel van hetgeen de kanadabomen op 20 jaar tijd opbrachten!
Leonardus kreeg vandaag van de Nederlandse Gezant te Brussel een schrijven dat hij zicht eerstdaags in Holland moet gaan stellen als Landstormer.
E.H.De Ceulaer, onderpastoor begon vandaag bij de broeders z’n Latijnse klas met 12 leerlingen, van 11 tot 12, 4 maal per week. Hij begint ook nog een studiekring met een 20-tal jongens en is verleden maandag komen boeken ter lezing vragen. Wij lieten er deze avond een mand naartoe brengen.
Men vertelt dat de viaduct van de spoorlijn te Gent door vliegerbommen is vernield.

Donderdag 4 oktober 1917
(dag 1153)
De stormwind belet niet het kanon gedommel te horen in het westen.
Om 11 uur komt Donat.Laevaert en om 12 uur Aug.Vermeir om hun respectievelijke Duitse bouwprotocollen in te vullen.
De mensen hebben veel papieren marken en zoeken er zoveel mogelijk vaste eigendom voor te krijgen. De huurlanderijen, zegt men, zullen allen door de eigenaars opnieuw verhuurd worden.

Vrijdag 5 oktober 1917 (dag 1154)
Om 12 uur onweder met hagelbuien, om 3 uur schijnt de bliksem niet veraf te zijn ingeslagen.

Zaterdag 6 oktober 1917
(dag 1155)
Om 10 uur gaat Martinus op assistentie naar Oppuurs. Leonardus om 1 ½ uur naar Liezele.
Kataloog ontvangen van de veiling der schilderijen,enz van P.Van der Ouderaa te Antwerpen.
De bliksem heeft gisteren aan ’t Warregaren de elektrische draden doorgesneden.

Zondag 7 oktober 1917 (dag 1156)
Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Liezele en Martinus liet zich deze avond om 6 uur met een voituur van Oppuurs thuis brengen.
Gisteren is erop de lijn Mechelen–Dendermonde een botsing geweest tussen een goederentrein en een ambulanstrein. Verscheidene doden en gekwetsten, zegt men.
Deze middag waren er tussen Geul en Dilft op het veld voorbereidsels gemaakt voor een match met de kaatsbal waaraan 23 ploegen moesten deelnemen, maar regenbuien joegen spelers en toeschouwers naar huis.
De Duitsers in thuis van de koster gelogeerd zonder lakens en dekens, zijn vandaag met de champetter bij de burgers hun gerief gaan opeisen. Sommige die weigerden te leveren, kregen 2 Pruisen in huis, bv.bij Jan Verhagen, Craenhals, Merckx enz.
Vandaag mocht er danspartij gehouden worden tot 9 uur ’s avonds, slechts in een paar koten.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...