Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 1 oktober 1917 tot en met zondag 7 oktober 1917

Maandag 1 oktober 1917 (dag 1150)
Te Hingene op het paviljoen van den Noteleir is een hoge officier, neef van V. (Maekensen), zegt hij, zijn kwartier komen opslaan met nog andere Duitse officiers in het dorp "als jachtmeesters!"
Verleden nacht en deze morgen was ’t gras stijf bevroren.
Ons werkvolk is niet komen werken vandaag, er is te veel vreemd volk in het dorp.Leo brengt het nieuws mee dat er toch 420 vluchtelingen naar Bornem gaan komen.
Om 12 uur gaat de Prior naar Branst soepinspectie doen.
H.H.Abt schrijft hem dat Aelredus niet meer te Zundert bij de Trappisten is maar bij Zusters van Liefde. Waar? Honger en kou wordt ook in Holland deze winter gevreesd.
Deze morgen heeft de dokter Leonardus z’n maag uitgepompt en bevonden dat hij de pap met pruimen van gisterenavond goed verteerd heeft. Hij zal hem enige dagen komen kracht inspuiten! Deze middag ontving Leonard een kaartje van Antwerpen dat z’n pakje levensmiddelen uit Holland was aangekomen en hij het mocht afhalen mits bewijs te leveren dat hij Nederlander is en de kosten zullen betaald worden. Dat klinkt wat verdacht!

Dinsdag 2 oktober 1917 (dag 1151)
De helft der Duitsers in thuis van de koster ingekwartierd, is deze nacht met pak en zak moeten oprukken.
De brug te Schellebelle is door Engelse vliegers stuk geworpen. De trein Mechelen–Gent rijdt niet.
Een student van Ronse, neef van Zr.Threes der Presentatie, mocht naar Sint-Niklaas z’n philosofie gaan doen maar mocht geen boeken of schriften meenemen. Hij is hier een Latijnse Dictionnaire komen vragen. 'Latinus' van oudpastoor Van Roosbroeck.
De toestand te Ronse veel erger dan hier. Engelse en Franse vliegers stijgen er soms met 100 tegelijk de lucht in!
De hele dag heeft het kanon gedonderd.
Men vertelt dat kermisgasten van Mariekerke baldadig te werk zijn gegaan in de Barelstraat, oneerbiedigheden jegens een kruis en O.L.Vrouwbeeld! Ze zouden wel 1.000 Mark verbrast hebben op een nacht!
Phil Pooter is deze morgen naar Antwerpen gegaan met de protocollen van Leonardus voor z’n pakje eetwaren uit Holland. Men neemt hem z’n bewijs af en geeft hem een in te vullen formuul om ...in Holland een aanvraag te doen voor een pakje?!

Woensdag 3 oktober 1917 (dag 1152)
Gisterenavond bracht men in ’t gasthuis een smokkelaar van Mariekerke die op Kastel door de Duitsers een schot in de bil had gekregen, en door Lanssens verzorgd wordt.
Deze nacht hebben dieven bij H.Moens achter onze muur een 100-tal raapkolen meegenomen. Voor onze biet en raapkolen aan de straat heeft men 2.500 frank geboden. Meer dan het dubbel van hetgeen de kanadabomen op 20 jaar tijd opbrachten!
Leonardus kreeg vandaag van de Nederlandse Gezant te Brussel een schrijven dat hij zicht eerstdaags in Holland moet gaan stellen als Landstormer.
E.H.De Ceulaer, onderpastoor begon vandaag bij de broeders z’n Latijnse klas met 12 leerlingen, van 11 tot 12, 4 maal per week. Hij begint ook nog een studiekring met een 20-tal jongens en is verleden maandag komen boeken ter lezing vragen. Wij lieten er deze avond een mand naartoe brengen.
Men vertelt dat de viaduct van de spoorlijn te Gent door vliegerbommen is vernield.

Donderdag 4 oktober 1917
(dag 1153)
De stormwind belet niet het kanon gedommel te horen in het westen.
Om 11 uur komt Donat.Laevaert en om 12 uur Aug.Vermeir om hun respectievelijke Duitse bouwprotocollen in te vullen.
De mensen hebben veel papieren marken en zoeken er zoveel mogelijk vaste eigendom voor te krijgen. De huurlanderijen, zegt men, zullen allen door de eigenaars opnieuw verhuurd worden.

Vrijdag 5 oktober 1917 (dag 1154)
Om 12 uur onweder met hagelbuien, om 3 uur schijnt de bliksem niet veraf te zijn ingeslagen.

Zaterdag 6 oktober 1917
(dag 1155)
Om 10 uur gaat Martinus op assistentie naar Oppuurs. Leonardus om 1 ½ uur naar Liezele.
Kataloog ontvangen van de veiling der schilderijen,enz van P.Van der Ouderaa te Antwerpen.
De bliksem heeft gisteren aan ’t Warregaren de elektrische draden doorgesneden.

Zondag 7 oktober 1917 (dag 1156)
Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Liezele en Martinus liet zich deze avond om 6 uur met een voituur van Oppuurs thuis brengen.
Gisteren is erop de lijn Mechelen–Dendermonde een botsing geweest tussen een goederentrein en een ambulanstrein. Verscheidene doden en gekwetsten, zegt men.
Deze middag waren er tussen Geul en Dilft op het veld voorbereidsels gemaakt voor een match met de kaatsbal waaraan 23 ploegen moesten deelnemen, maar regenbuien joegen spelers en toeschouwers naar huis.
De Duitsers in thuis van de koster gelogeerd zonder lakens en dekens, zijn vandaag met de champetter bij de burgers hun gerief gaan opeisen. Sommige die weigerden te leveren, kregen 2 Pruisen in huis, bv.bij Jan Verhagen, Craenhals, Merckx enz.
Vandaag mocht er danspartij gehouden worden tot 9 uur ’s avonds, slechts in een paar koten.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...