Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 24 september 1917 tot en met zondag 30 september 1917

Maandag 24 september 1917 (dag 1143)
Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.
Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was!
De gemeente moet 60 wagons patatten leveren aan de Zentrale.
Om 5 ½ uur passeert een vlieger boven Bornem west-oost.

Dinsdag 25 september 1917 (dag 1144)
Om 9 uur gaan er twee Duitse telefonisten de toren op en af.
De koster van de parochie, naar de Villa Maria verhuisd, had zijn huis verhuurd aan een Antwerpenaar, die niet kwam. Dan toegezegd aan Gravin de Marnix. Gisteren zijner 25 Duitsers ingetrokken.
De politiekommissaris is vandaag hier al tweemaal grommende komen vragen of we nog beddengoed hadden van de Duitsers. In ’t getuighuis van de koetsier lagen nog een paar strozakken en afzichtelijk smerige dekens en lakens door de laatste Duitse voerman achtergelaten. Louis De Jong heeft tegen ‘s avond de rommel naar ’t kostershuis gevoerd op een kruiwagen.
Deze avond zien we weerom ’t zoeklicht van ’t fort Liezele werken.
Om 5 ½ uur is een vlieger uit ’t westen heen en weer over Bornem gevlogen.

Woensdag 26 september 1917
(dag 1145)
Op de hof aan de dreef wordt een geul gegraven of kuil om de zakken patatten voor de gemeentesoep in te bewaren. Boeren uit Doregem brengen de patatten, niets wordt gecontroleerd.
Theodoor De Maeyer en z’n vrouw brengen hun Fritz naar Herentals.
Wouters en Lathouwers uit de Barelstraat komen met hun bouwprotokollen.
Onder de vespers worden 2 zware ontploffingen waargenomen. Het trommelvuur duurt nacht en dag voort zonder verpozen.
De gemeente Bornem heeft aanzegging gekregen dat er 400 vluchtelingen op komst zijn. De handel in raapkolen ligt op eenmaal stil, geen prijs. Ze moeten eerst doorgesneden worden

Donderdag 27 september 1917 (dag 1146)
Pastoor Gordijn vertrekt om 1 uur. Om 12 uur gingen Benedictus, Leo en Bernardus een wandelingske doen over Oppuurs, Liezele, Puurs en ze waren 10 minuten voor 3 uur thuis.
Eikels en wilde kastanjes worden opgekocht 0,60 frank de kilo.
De abdij evenals andere boeren en boerkens die eigen graan wonnen, krijgen geen meel meer van ’t comiteit vooraleer ze hun eigen graan hebben opgegeten.
Een sparrebos van Phil. Poorter, 1.400 boonstaken, vandaag verkocht, bracht de som op van 1.600 frank.
Hevig artillerievuur in het westen tot 7 ½ uur. Dan zweeg het.

Vrijdag 28 september 1917 (dag 1147)
In de Boomstraat stonden een 6-tal Duitse soldaten op afstand midden op straat. Anderen op de hoeken der zijstraten. Aan "den Hert” stonden er 4 de wacht te houden aan de deur, terwijl anderen het huis van binnen doorzochten. Vandaar naar de kerk af, bezochten ze de bijzonderste huizen, Hulsbosch, Dr.Lanssens, Schoolbroeders, Cranleux, Cammaert, Louis van Roie, Mannaert, J.Mees, Pastorij, Dr. Van den Abbeele, Gasthuis enz. Ze hebben nergens iets meegenomen, maar veel opgetekend, wijn en eetwaren.
Om 4 uur bezoek van Victor van ’t Wit peerd met lamentaties dat zijn aanvraag om te bouwen telkens wordt afgewezen.
Bezoek van madame de Gravin en meneer Cranleux, ze wil een école ménazière opnieuw beginnen, in de Presentatie aangeboden. De Eerw.Moeder was vandaag er voor naar Sint-Niklaas.
Er zijn nog geen vluchtelingen toegekomen.
De burgemeester die zijn antwoord vandaag heeft ingediend, liet weten, dat hij reeds 1.200 daklozen zijner eigen gemeente had onderhouden.

Zaterdag 29 september 1917 (dag 1148)
Leonardus sukkelt weer erg met de maag. Hij heeft de dokter ontboden, die hem zegt de maag eens te zullen uitpompen.
Broeder Alanus en Vinus de koperslager fabriceren een machine om patatten te raspen voor patattenbloem en wilde kastaniën voor stijfsel. Stijfsel kost 20 frank de kilo
Vandaag geen kanon gehoord tenzij tegen avond.
In de Noord-Rotterdamse Courant lezen we de dood aangekondigd van den Oud-Katoliek,apostaat Friedrich.

Zondag 30 september 1917 (dag 1149)
In de abdijkerk evenals in de parochiesermoenen werden de mensen herinnerd dat het kermis was en zich voor bal en danspartijen moesten wachten. Een vijftal bazen, zegt men, hadden van de Duitsers toelating gekregen om spel te houden. De burgemeester echter had de kommandant aangesproken van de troep die in koster's huis zijn gelogeerd en deze zouden voor de politie zorgen. Tegen de avond begon het nog al rumoerig te worden in het dorp, maar om 9 ½ uur was alles stil.
Om 9 uur werden niet veraf bomontploffingen gehoord.
De Varkensmarkt morgen wordt niet toegelaten.
Er wordt fel schande gesproken over de smokkelhandelaars die ongelofelijk groot verteer maken en honderden franken of marken op een avond verspelen met banken of andere spelen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...