Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 24 september 1917 tot en met zondag 30 september 1917

Maandag 24 september 1917 (dag 1143)
Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.
Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was!
De gemeente moet 60 wagons patatten leveren aan de Zentrale.
Om 5 ½ uur passeert een vlieger boven Bornem west-oost.

Dinsdag 25 september 1917 (dag 1144)
Om 9 uur gaan er twee Duitse telefonisten de toren op en af.
De koster van de parochie, naar de Villa Maria verhuisd, had zijn huis verhuurd aan een Antwerpenaar, die niet kwam. Dan toegezegd aan Gravin de Marnix. Gisteren zijner 25 Duitsers ingetrokken.
De politiekommissaris is vandaag hier al tweemaal grommende komen vragen of we nog beddengoed hadden van de Duitsers. In ’t getuighuis van de koetsier lagen nog een paar strozakken en afzichtelijk smerige dekens en lakens door de laatste Duitse voerman achtergelaten. Louis De Jong heeft tegen ‘s avond de rommel naar ’t kostershuis gevoerd op een kruiwagen.
Deze avond zien we weerom ’t zoeklicht van ’t fort Liezele werken.
Om 5 ½ uur is een vlieger uit ’t westen heen en weer over Bornem gevlogen.

Woensdag 26 september 1917
(dag 1145)
Op de hof aan de dreef wordt een geul gegraven of kuil om de zakken patatten voor de gemeentesoep in te bewaren. Boeren uit Doregem brengen de patatten, niets wordt gecontroleerd.
Theodoor De Maeyer en z’n vrouw brengen hun Fritz naar Herentals.
Wouters en Lathouwers uit de Barelstraat komen met hun bouwprotokollen.
Onder de vespers worden 2 zware ontploffingen waargenomen. Het trommelvuur duurt nacht en dag voort zonder verpozen.
De gemeente Bornem heeft aanzegging gekregen dat er 400 vluchtelingen op komst zijn. De handel in raapkolen ligt op eenmaal stil, geen prijs. Ze moeten eerst doorgesneden worden

Donderdag 27 september 1917 (dag 1146)
Pastoor Gordijn vertrekt om 1 uur. Om 12 uur gingen Benedictus, Leo en Bernardus een wandelingske doen over Oppuurs, Liezele, Puurs en ze waren 10 minuten voor 3 uur thuis.
Eikels en wilde kastanjes worden opgekocht 0,60 frank de kilo.
De abdij evenals andere boeren en boerkens die eigen graan wonnen, krijgen geen meel meer van ’t comiteit vooraleer ze hun eigen graan hebben opgegeten.
Een sparrebos van Phil. Poorter, 1.400 boonstaken, vandaag verkocht, bracht de som op van 1.600 frank.
Hevig artillerievuur in het westen tot 7 ½ uur. Dan zweeg het.

Vrijdag 28 september 1917 (dag 1147)
In de Boomstraat stonden een 6-tal Duitse soldaten op afstand midden op straat. Anderen op de hoeken der zijstraten. Aan "den Hert” stonden er 4 de wacht te houden aan de deur, terwijl anderen het huis van binnen doorzochten. Vandaar naar de kerk af, bezochten ze de bijzonderste huizen, Hulsbosch, Dr.Lanssens, Schoolbroeders, Cranleux, Cammaert, Louis van Roie, Mannaert, J.Mees, Pastorij, Dr. Van den Abbeele, Gasthuis enz. Ze hebben nergens iets meegenomen, maar veel opgetekend, wijn en eetwaren.
Om 4 uur bezoek van Victor van ’t Wit peerd met lamentaties dat zijn aanvraag om te bouwen telkens wordt afgewezen.
Bezoek van madame de Gravin en meneer Cranleux, ze wil een école ménazière opnieuw beginnen, in de Presentatie aangeboden. De Eerw.Moeder was vandaag er voor naar Sint-Niklaas.
Er zijn nog geen vluchtelingen toegekomen.
De burgemeester die zijn antwoord vandaag heeft ingediend, liet weten, dat hij reeds 1.200 daklozen zijner eigen gemeente had onderhouden.

Zaterdag 29 september 1917 (dag 1148)
Leonardus sukkelt weer erg met de maag. Hij heeft de dokter ontboden, die hem zegt de maag eens te zullen uitpompen.
Broeder Alanus en Vinus de koperslager fabriceren een machine om patatten te raspen voor patattenbloem en wilde kastaniën voor stijfsel. Stijfsel kost 20 frank de kilo
Vandaag geen kanon gehoord tenzij tegen avond.
In de Noord-Rotterdamse Courant lezen we de dood aangekondigd van den Oud-Katoliek,apostaat Friedrich.

Zondag 30 september 1917 (dag 1149)
In de abdijkerk evenals in de parochiesermoenen werden de mensen herinnerd dat het kermis was en zich voor bal en danspartijen moesten wachten. Een vijftal bazen, zegt men, hadden van de Duitsers toelating gekregen om spel te houden. De burgemeester echter had de kommandant aangesproken van de troep die in koster's huis zijn gelogeerd en deze zouden voor de politie zorgen. Tegen de avond begon het nog al rumoerig te worden in het dorp, maar om 9 ½ uur was alles stil.
Om 9 uur werden niet veraf bomontploffingen gehoord.
De Varkensmarkt morgen wordt niet toegelaten.
Er wordt fel schande gesproken over de smokkelhandelaars die ongelofelijk groot verteer maken en honderden franken of marken op een avond verspelen met banken of andere spelen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...