Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 24 september 1917 tot en met zondag 30 september 1917

Maandag 24 september 1917 (dag 1143)
Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.
Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was!
De gemeente moet 60 wagons patatten leveren aan de Zentrale.
Om 5 ½ uur passeert een vlieger boven Bornem west-oost.

Dinsdag 25 september 1917 (dag 1144)
Om 9 uur gaan er twee Duitse telefonisten de toren op en af.
De koster van de parochie, naar de Villa Maria verhuisd, had zijn huis verhuurd aan een Antwerpenaar, die niet kwam. Dan toegezegd aan Gravin de Marnix. Gisteren zijner 25 Duitsers ingetrokken.
De politiekommissaris is vandaag hier al tweemaal grommende komen vragen of we nog beddengoed hadden van de Duitsers. In ’t getuighuis van de koetsier lagen nog een paar strozakken en afzichtelijk smerige dekens en lakens door de laatste Duitse voerman achtergelaten. Louis De Jong heeft tegen ‘s avond de rommel naar ’t kostershuis gevoerd op een kruiwagen.
Deze avond zien we weerom ’t zoeklicht van ’t fort Liezele werken.
Om 5 ½ uur is een vlieger uit ’t westen heen en weer over Bornem gevlogen.

Woensdag 26 september 1917
(dag 1145)
Op de hof aan de dreef wordt een geul gegraven of kuil om de zakken patatten voor de gemeentesoep in te bewaren. Boeren uit Doregem brengen de patatten, niets wordt gecontroleerd.
Theodoor De Maeyer en z’n vrouw brengen hun Fritz naar Herentals.
Wouters en Lathouwers uit de Barelstraat komen met hun bouwprotokollen.
Onder de vespers worden 2 zware ontploffingen waargenomen. Het trommelvuur duurt nacht en dag voort zonder verpozen.
De gemeente Bornem heeft aanzegging gekregen dat er 400 vluchtelingen op komst zijn. De handel in raapkolen ligt op eenmaal stil, geen prijs. Ze moeten eerst doorgesneden worden

Donderdag 27 september 1917 (dag 1146)
Pastoor Gordijn vertrekt om 1 uur. Om 12 uur gingen Benedictus, Leo en Bernardus een wandelingske doen over Oppuurs, Liezele, Puurs en ze waren 10 minuten voor 3 uur thuis.
Eikels en wilde kastanjes worden opgekocht 0,60 frank de kilo.
De abdij evenals andere boeren en boerkens die eigen graan wonnen, krijgen geen meel meer van ’t comiteit vooraleer ze hun eigen graan hebben opgegeten.
Een sparrebos van Phil. Poorter, 1.400 boonstaken, vandaag verkocht, bracht de som op van 1.600 frank.
Hevig artillerievuur in het westen tot 7 ½ uur. Dan zweeg het.

Vrijdag 28 september 1917 (dag 1147)
In de Boomstraat stonden een 6-tal Duitse soldaten op afstand midden op straat. Anderen op de hoeken der zijstraten. Aan "den Hert” stonden er 4 de wacht te houden aan de deur, terwijl anderen het huis van binnen doorzochten. Vandaar naar de kerk af, bezochten ze de bijzonderste huizen, Hulsbosch, Dr.Lanssens, Schoolbroeders, Cranleux, Cammaert, Louis van Roie, Mannaert, J.Mees, Pastorij, Dr. Van den Abbeele, Gasthuis enz. Ze hebben nergens iets meegenomen, maar veel opgetekend, wijn en eetwaren.
Om 4 uur bezoek van Victor van ’t Wit peerd met lamentaties dat zijn aanvraag om te bouwen telkens wordt afgewezen.
Bezoek van madame de Gravin en meneer Cranleux, ze wil een école ménazière opnieuw beginnen, in de Presentatie aangeboden. De Eerw.Moeder was vandaag er voor naar Sint-Niklaas.
Er zijn nog geen vluchtelingen toegekomen.
De burgemeester die zijn antwoord vandaag heeft ingediend, liet weten, dat hij reeds 1.200 daklozen zijner eigen gemeente had onderhouden.

Zaterdag 29 september 1917 (dag 1148)
Leonardus sukkelt weer erg met de maag. Hij heeft de dokter ontboden, die hem zegt de maag eens te zullen uitpompen.
Broeder Alanus en Vinus de koperslager fabriceren een machine om patatten te raspen voor patattenbloem en wilde kastaniën voor stijfsel. Stijfsel kost 20 frank de kilo
Vandaag geen kanon gehoord tenzij tegen avond.
In de Noord-Rotterdamse Courant lezen we de dood aangekondigd van den Oud-Katoliek,apostaat Friedrich.

Zondag 30 september 1917 (dag 1149)
In de abdijkerk evenals in de parochiesermoenen werden de mensen herinnerd dat het kermis was en zich voor bal en danspartijen moesten wachten. Een vijftal bazen, zegt men, hadden van de Duitsers toelating gekregen om spel te houden. De burgemeester echter had de kommandant aangesproken van de troep die in koster's huis zijn gelogeerd en deze zouden voor de politie zorgen. Tegen de avond begon het nog al rumoerig te worden in het dorp, maar om 9 ½ uur was alles stil.
Om 9 uur werden niet veraf bomontploffingen gehoord.
De Varkensmarkt morgen wordt niet toegelaten.
Er wordt fel schande gesproken over de smokkelhandelaars die ongelofelijk groot verteer maken en honderden franken of marken op een avond verspelen met banken of andere spelen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...