Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 24 september 1917 tot en met zondag 30 september 1917

Maandag 24 september 1917 (dag 1143)
Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.
Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was!
De gemeente moet 60 wagons patatten leveren aan de Zentrale.
Om 5 ½ uur passeert een vlieger boven Bornem west-oost.

Dinsdag 25 september 1917 (dag 1144)
Om 9 uur gaan er twee Duitse telefonisten de toren op en af.
De koster van de parochie, naar de Villa Maria verhuisd, had zijn huis verhuurd aan een Antwerpenaar, die niet kwam. Dan toegezegd aan Gravin de Marnix. Gisteren zijner 25 Duitsers ingetrokken.
De politiekommissaris is vandaag hier al tweemaal grommende komen vragen of we nog beddengoed hadden van de Duitsers. In ’t getuighuis van de koetsier lagen nog een paar strozakken en afzichtelijk smerige dekens en lakens door de laatste Duitse voerman achtergelaten. Louis De Jong heeft tegen ‘s avond de rommel naar ’t kostershuis gevoerd op een kruiwagen.
Deze avond zien we weerom ’t zoeklicht van ’t fort Liezele werken.
Om 5 ½ uur is een vlieger uit ’t westen heen en weer over Bornem gevlogen.

Woensdag 26 september 1917
(dag 1145)
Op de hof aan de dreef wordt een geul gegraven of kuil om de zakken patatten voor de gemeentesoep in te bewaren. Boeren uit Doregem brengen de patatten, niets wordt gecontroleerd.
Theodoor De Maeyer en z’n vrouw brengen hun Fritz naar Herentals.
Wouters en Lathouwers uit de Barelstraat komen met hun bouwprotokollen.
Onder de vespers worden 2 zware ontploffingen waargenomen. Het trommelvuur duurt nacht en dag voort zonder verpozen.
De gemeente Bornem heeft aanzegging gekregen dat er 400 vluchtelingen op komst zijn. De handel in raapkolen ligt op eenmaal stil, geen prijs. Ze moeten eerst doorgesneden worden

Donderdag 27 september 1917 (dag 1146)
Pastoor Gordijn vertrekt om 1 uur. Om 12 uur gingen Benedictus, Leo en Bernardus een wandelingske doen over Oppuurs, Liezele, Puurs en ze waren 10 minuten voor 3 uur thuis.
Eikels en wilde kastanjes worden opgekocht 0,60 frank de kilo.
De abdij evenals andere boeren en boerkens die eigen graan wonnen, krijgen geen meel meer van ’t comiteit vooraleer ze hun eigen graan hebben opgegeten.
Een sparrebos van Phil. Poorter, 1.400 boonstaken, vandaag verkocht, bracht de som op van 1.600 frank.
Hevig artillerievuur in het westen tot 7 ½ uur. Dan zweeg het.

Vrijdag 28 september 1917 (dag 1147)
In de Boomstraat stonden een 6-tal Duitse soldaten op afstand midden op straat. Anderen op de hoeken der zijstraten. Aan "den Hert” stonden er 4 de wacht te houden aan de deur, terwijl anderen het huis van binnen doorzochten. Vandaar naar de kerk af, bezochten ze de bijzonderste huizen, Hulsbosch, Dr.Lanssens, Schoolbroeders, Cranleux, Cammaert, Louis van Roie, Mannaert, J.Mees, Pastorij, Dr. Van den Abbeele, Gasthuis enz. Ze hebben nergens iets meegenomen, maar veel opgetekend, wijn en eetwaren.
Om 4 uur bezoek van Victor van ’t Wit peerd met lamentaties dat zijn aanvraag om te bouwen telkens wordt afgewezen.
Bezoek van madame de Gravin en meneer Cranleux, ze wil een école ménazière opnieuw beginnen, in de Presentatie aangeboden. De Eerw.Moeder was vandaag er voor naar Sint-Niklaas.
Er zijn nog geen vluchtelingen toegekomen.
De burgemeester die zijn antwoord vandaag heeft ingediend, liet weten, dat hij reeds 1.200 daklozen zijner eigen gemeente had onderhouden.

Zaterdag 29 september 1917 (dag 1148)
Leonardus sukkelt weer erg met de maag. Hij heeft de dokter ontboden, die hem zegt de maag eens te zullen uitpompen.
Broeder Alanus en Vinus de koperslager fabriceren een machine om patatten te raspen voor patattenbloem en wilde kastaniën voor stijfsel. Stijfsel kost 20 frank de kilo
Vandaag geen kanon gehoord tenzij tegen avond.
In de Noord-Rotterdamse Courant lezen we de dood aangekondigd van den Oud-Katoliek,apostaat Friedrich.

Zondag 30 september 1917 (dag 1149)
In de abdijkerk evenals in de parochiesermoenen werden de mensen herinnerd dat het kermis was en zich voor bal en danspartijen moesten wachten. Een vijftal bazen, zegt men, hadden van de Duitsers toelating gekregen om spel te houden. De burgemeester echter had de kommandant aangesproken van de troep die in koster's huis zijn gelogeerd en deze zouden voor de politie zorgen. Tegen de avond begon het nog al rumoerig te worden in het dorp, maar om 9 ½ uur was alles stil.
Om 9 uur werden niet veraf bomontploffingen gehoord.
De Varkensmarkt morgen wordt niet toegelaten.
Er wordt fel schande gesproken over de smokkelhandelaars die ongelofelijk groot verteer maken en honderden franken of marken op een avond verspelen met banken of andere spelen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Maandag 26 november 1917 (dag 1206)Kwart voor 11 lezing over ongeregelde genegenheden. Geen examen.Om 4 uur is Placidus thuis gekomen van de begrafenis z’n zuster....
Maandag 19 november 1917 (dag 1199)De Prior is om 6 uur met de boot vertrokken naar Antwerpen, vandaar met de trein en tram naar Hasselt – Kerniel.Van het kasteel brengt men een jonge c...
Maandag 12 november 1917 (dag 1192)Een kwart voor 10 uur voormiddag passeerde een vlieger west-oost. Een kwartier later kwam hij terug in omgekeerde richting. Vandaag werd er 200 gra...
Maandag 5 november 1917 (dag 1186)Om 7 ½ uur is de tabaksnijder van Sint-Niklaas teruggekomen om te werken en broeder Alanus heeft het zo druk dat het haarsnijden erbij vergeten word...
Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlic...
Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden le...
Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oproll...
Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.Bakke...
Maandag 1 oktober 1917 (dag 1150)Te Hingene op het paviljoen van den Noteleir is een hoge officier, neef van V.(Maekensen), zegt hij, zijn kwartier komen opslaan met nog andere Duits...
Maandag 24 september 1917 (dag 1143)Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was! ...
Maandag 17 september 1917 (dag 1136)In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de ord...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...