Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 17 september 1917 tot en met zondag 23 september 1917

Maandag 17 september 1917 (dag 1136)
In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de orde de mis zouden lezen als het officuum mensis is.
Om 7 uur gaat Bernardus naar Sint-Niklaas, onderpastoor van Damme van Sint-Niklaas brengt een kort bezoek.
Leo ontving een kaartje van H.H.Abt, die laat weten dat hij hoopt ons weldra te mogen weerzien. Quid obstat? (x)Hierover kan en moet H.H.Abt oordelen, niet de schrijver dezer chroniek.
Om 3 ½ uur vlieger van west naar oost en ½ uur later komt hij terug.
Ajuin wordt verkocht aan 3 frank de kilo.

Dinsdag 18 september 1917 (dag 1137)
Moeder-overste van de Presentatie ontving vandaag bezoek van haar zuster, dame de Marie de Lodelinsart. Door toedoen van onderpastoor Verbist kunnen we nog 2.000 kilo kolen kopen aan 110 frank de 1.000 van Van Achter.
Een kilo peper kost 100 frank of te peperduur, de koolrapen 400 frank de 1000 kg.
De meid van de koster, die met 3 pond boter van een boer gekocht naar huis ging, moest ze afgeven en boete betalen.

Woensdag 19 september 1917 (dag 1138)
Om 6 uur draaft Placidus naar Sint-Niklaas om de nonnekens van den Berkenboom te gaan biecht horen.
Meneer Prior gaat naar de zitting van ’t Comiteit en brengt het "Vlaamsche Nieuws” mee, waarin een hevig artikel tegen Kardinaal Mercier staat.
Kanongebulder immer heviger.
Om 7 ½ uur zijn Placidus en Bernardus thuis van Sint-Niklaas.
Gisterenavond hebben de Prior en Leonardus in de lucht noord-west een zwart kruis van wolken zien drijven. Ook andere mensen hebben ’t opgemerkt en maken commentaires.

Donderdag 20 september 1917
(dag 1139)
Om 10 uur gaat de Prior naar Oppuurs-Puurs biecht horen van de nonnekens en komt om 5 uur thuis.
Om 12 uur komt E.P.Ferd.Peeters z’n neef frater Robertus bezoeken, vertrok om 4 ½ uur terug naar Temse. Hij vertelt dat de E.P.Kruyfthooft die ons verleden jaar de retret gaf over 3 weken te Turnhout schielijk overleed, terwijl hij zijn eigen broeder berechtte. Te Antwerpen is verleden zondag de Kardinaal uitgefloten door enige activisten, die er echter slecht vanaf gekomen zijn.
Te Antwerpen heeft een Belgische genaturaliseerde Duitser, kapitein van de motorboot "Scaldis” sedert enige dagen dienstdoende voor een Duitse Admiraal de Duitsers weten te verschalken en met een aantal Belgen, Fransen en Engelsen, onder de admiraalsvlag, de Schelde afvarend, de Hollandse wateren bereikt!
De gemeentesecretaris van Bornem kreeg aanzegging dat de gemeente haar meubelen van het fort mocht terughalen.
Gisteren heeft een vlieger te Luipegem een gazet "Courier de l’air” laten vallen.

Vrijdag 21 september 1917
(dag 1140)
Vandaag werden onze laatste patatten in de kelder gebracht. Wij moeten er 20 zakken van inleveren aan de Zentrale.
Deze voormiddag heeft het kanon begonnen te zwijgen.
De raapkolen (700 kilo) van Fons De Maeyer zijn verleden nacht gestolen.
De gemeente heeft 3.000 kilo ajuin gekocht 3 frank de kilo.
Juffrouw Hortense Mees doet een val in haren kelder en wordt met gebroken heupbeen opgenomen.
Om 6 uur bezoek van E.H.Prof. Jacobs van Sint-Amands, die vertelt dat z’n directeur van ’t college te Uccle binst de retret te Mechelen door Duitsers is opgehaald en naar het gevang te Antwerpen gebracht. Krijgt geen bezoek en geen eten van buiten. Men weet niet waarom hij is gevat, tijdens zijn afwezigheid zijn Duitsers komen huiszoeking doen op zijn kamer te Uccle. Kardinaal Mercier zei o.a. in de retret dat de pastoors zich niet moeten schamen met holle blokken naar de kerk te gaan, als dit een middel is om schamele christenen er naartoe te krijgen en dat er in de Walen kwartier reeds priesters ’t voorbeeld hebben gegeven en dat de kardinaal als ’t nood doet, ze navolgen zal!

Zaterdag 22 september 1917 (dag 1141)
Men vertelt dat eergisterenavond een Duits vliegtuig met 3 inzittenden, door anderen achtervolgd, is neergestuikt bij de Noteleir.
Deze nacht zijn buiten de Bospoort 800 kilo raapkolen van de abdij gestolen, die van ’t kroegje tegenover "het spieke” staan er vast neven, zijn veel beter dan de onze en ... onaangeroerd. De Krebs zond 3 exemplaren van "Les prisoniers de guerre …"
Meneer Van Baren laat weten dat z’n zoon Henri, die Hollander verkoos te zijn om aan de Belgische militiewet te ontsnappen, nu toch ook gemobiliseerd is in zijn vaderland. In ’t dorp worden er nogal vinnige woorden over gezegd.
Tegen 4 uur namiddag begint opnieuw ’t kanongedonder.
In den ouden Boskant is een huizeke dicht bij fort gebouwd door Jef van Doorslaer. Anderen gaan beginnen. De Duitse overheid maakt uit militair oogpunt geen bezwaren, maar ’t gaat toch niet zonder veel formaliteiten en omschrijverij.

Zondag 23 september 1917 (dag 1142)
Om onze miswijn te sparen wordt voorlopig slechts een klein quantum gegeven uit een glazen borreltje voor de consecratie. Uit de ampulle word voor de purificatie gewone witte wijn Jurançon geschonken. Elders wordt zo reeds lang gedaan.
E.H.Prior zei deze morgen in z’n sermoen te 5 uur aan de mensen dat ze in de oorlog ook niet mochten stelen, en als ze raapkolen van de abdij stelen om ze tegen 40 frank de 100 kilo te verkopen, ze niet bij hem moesten komen biechten.
Het voedingskomiteit had een partij Brusselse Kaas aan 2 ½ de kilo te koop, maar hij stonk zo dat er geen liefhebbers waren.
EH.De Ceulaer wil een studiekring gaan oprichten en komt om leesboeken vragen. De pastoor kwam van de retret met ’t nieuws dat hij z’n jonge meid, 23 jaar, moest weg doen of er een bejaarde bijnemen.
De pastoors van Branst en van Weert gingen op retret. Die van Mariekerke op vakantie en lieten hun parochie maar aan Gods genade over, terwijl te Sint-Amands zes professors zitten niet wetend hoe de tijd om te brengen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 30 september 1918 (dag 1513)Geen kanon hoorbaar.Brief van President Appelmans van ’t Klein Seminarie over postulant Beuckelaers: braaf en godvruchtig. Uitslag der prijskampen ...
Maandag 23 september 1918    (dag 1506)Om 10 uur gaat Placidus naar Temse.Om 12 uur komt E.H.(Emsens?) onderpastoor van O.L.Vrouw van Antwerpen hier aan ons een stille re...
Maandag 16 september 1918 (dag 1499)De torenklok verspringt 1 uur.Mehrerau antwoordt (4 september) dat het geld der misstipendien is aangekomen, maar verzoekt missen van 2 mark te zen...
Maandag 9 september 1918 (dag 1492)Af ent oe kanon hoorbaar. Om 2 ½ tweemaal zware ontploffing zuid-west. Het huis daverde ervan.Bezoek van de schoolmeester van Breendonk. Item van Pla...
Maandag 2 september 1918 (dag 1485)Bernardus gaat te voet naar Sint-Niklaas. Retretant dir.Van Melesele las mis om 6 ½Te middag bezoek van pastoor en onderpastoor van Schelle met 15-tal...
Maandag 26 augustus 1918 (dag 1478)Processie van Branst: Ook de muzikanten van Branst (uitgenomen de koster) gingen onder de mis en sermoen bij Suske hun keel verversen en dan kwamen ...
Maandag 19 augustus 1918 (dag 1471)De Duitse politie beveelt ’s avonds de lichten uit te doen en jaagt babbelaars en commeren van de straat naar binnen. Vliegergevaar.Uit Mehrerau ant...
Maandag 12 augustus 1918 (dag 1464)Meneer Prior gaat om 8 uur te voet naar Boom en is deze avond om 8 ½ te voet van daar terug thuis gekomen.Deze avond om 7 ½ ontvangt Leo bezoek van zi...
Maandag 5 augustus 1918 (dag 1457)De mis van 10 uur werd in de kerk bijgewoond door de E.H.Retrettanten: Pastoors van Kalfort, Sint-Amands, Weert, onderpastoor van Bornem (Verbist), ...
Maandag 29 juli 1918 (dag 1450)Meneer Prior is per boot naar Antwerpen vertrokken met broeder Alfons die een nieuw gebit nodig had. Ze kwamen om 6 uur terug thuis.Kaart van H.H.Abt a...
Maandag 22 juli 1918 (dag 1443)Meneer Prior las in ’t gasthuis, waar hij overnachtte, mis om 5 ½ uur en om 7 uur vertrok hij met 3 nonnen in een open voituurke van Nel Bazaar (alias ...
Maandag 15 juli 1918 (dag 1436)Gosuinus schrijft een brief (getypt) aan de Prior en laat weten dat ze te Gastel op de pastorij de jubilé gevierd hebben van 50 jaar professie van broed...
Maandag 8 juli 1918        (dag 1429)Om 9 ¾ passeert een vlieger boven de abdij, Branst–Puurs. Item om 5 uur in tegenovergestelde richting. Item om 7 ½ w...
Maandag 1 juli 1918(dag 1422)Om 12 uur bezoek voor Nivardus van 2 nichten.In het dorp is aangeplakt dat de maximumprijs der patatten gesteld is op 28 frank de 100 kilo. Een slimmerik he...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...