Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 17 september 1917 tot en met zondag 23 september 1917

Maandag 17 september 1917 (dag 1136)
In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de orde de mis zouden lezen als het officuum mensis is.
Om 7 uur gaat Bernardus naar Sint-Niklaas, onderpastoor van Damme van Sint-Niklaas brengt een kort bezoek.
Leo ontving een kaartje van H.H.Abt, die laat weten dat hij hoopt ons weldra te mogen weerzien. Quid obstat? (x)Hierover kan en moet H.H.Abt oordelen, niet de schrijver dezer chroniek.
Om 3 ½ uur vlieger van west naar oost en ½ uur later komt hij terug.
Ajuin wordt verkocht aan 3 frank de kilo.

Dinsdag 18 september 1917 (dag 1137)
Moeder-overste van de Presentatie ontving vandaag bezoek van haar zuster, dame de Marie de Lodelinsart. Door toedoen van onderpastoor Verbist kunnen we nog 2.000 kilo kolen kopen aan 110 frank de 1.000 van Van Achter.
Een kilo peper kost 100 frank of te peperduur, de koolrapen 400 frank de 1000 kg.
De meid van de koster, die met 3 pond boter van een boer gekocht naar huis ging, moest ze afgeven en boete betalen.

Woensdag 19 september 1917 (dag 1138)
Om 6 uur draaft Placidus naar Sint-Niklaas om de nonnekens van den Berkenboom te gaan biecht horen.
Meneer Prior gaat naar de zitting van ’t Comiteit en brengt het "Vlaamsche Nieuws” mee, waarin een hevig artikel tegen Kardinaal Mercier staat.
Kanongebulder immer heviger.
Om 7 ½ uur zijn Placidus en Bernardus thuis van Sint-Niklaas.
Gisterenavond hebben de Prior en Leonardus in de lucht noord-west een zwart kruis van wolken zien drijven. Ook andere mensen hebben ’t opgemerkt en maken commentaires.

Donderdag 20 september 1917
(dag 1139)
Om 10 uur gaat de Prior naar Oppuurs-Puurs biecht horen van de nonnekens en komt om 5 uur thuis.
Om 12 uur komt E.P.Ferd.Peeters z’n neef frater Robertus bezoeken, vertrok om 4 ½ uur terug naar Temse. Hij vertelt dat de E.P.Kruyfthooft die ons verleden jaar de retret gaf over 3 weken te Turnhout schielijk overleed, terwijl hij zijn eigen broeder berechtte. Te Antwerpen is verleden zondag de Kardinaal uitgefloten door enige activisten, die er echter slecht vanaf gekomen zijn.
Te Antwerpen heeft een Belgische genaturaliseerde Duitser, kapitein van de motorboot "Scaldis” sedert enige dagen dienstdoende voor een Duitse Admiraal de Duitsers weten te verschalken en met een aantal Belgen, Fransen en Engelsen, onder de admiraalsvlag, de Schelde afvarend, de Hollandse wateren bereikt!
De gemeentesecretaris van Bornem kreeg aanzegging dat de gemeente haar meubelen van het fort mocht terughalen.
Gisteren heeft een vlieger te Luipegem een gazet "Courier de l’air” laten vallen.

Vrijdag 21 september 1917
(dag 1140)
Vandaag werden onze laatste patatten in de kelder gebracht. Wij moeten er 20 zakken van inleveren aan de Zentrale.
Deze voormiddag heeft het kanon begonnen te zwijgen.
De raapkolen (700 kilo) van Fons De Maeyer zijn verleden nacht gestolen.
De gemeente heeft 3.000 kilo ajuin gekocht 3 frank de kilo.
Juffrouw Hortense Mees doet een val in haren kelder en wordt met gebroken heupbeen opgenomen.
Om 6 uur bezoek van E.H.Prof. Jacobs van Sint-Amands, die vertelt dat z’n directeur van ’t college te Uccle binst de retret te Mechelen door Duitsers is opgehaald en naar het gevang te Antwerpen gebracht. Krijgt geen bezoek en geen eten van buiten. Men weet niet waarom hij is gevat, tijdens zijn afwezigheid zijn Duitsers komen huiszoeking doen op zijn kamer te Uccle. Kardinaal Mercier zei o.a. in de retret dat de pastoors zich niet moeten schamen met holle blokken naar de kerk te gaan, als dit een middel is om schamele christenen er naartoe te krijgen en dat er in de Walen kwartier reeds priesters ’t voorbeeld hebben gegeven en dat de kardinaal als ’t nood doet, ze navolgen zal!

Zaterdag 22 september 1917 (dag 1141)
Men vertelt dat eergisterenavond een Duits vliegtuig met 3 inzittenden, door anderen achtervolgd, is neergestuikt bij de Noteleir.
Deze nacht zijn buiten de Bospoort 800 kilo raapkolen van de abdij gestolen, die van ’t kroegje tegenover "het spieke” staan er vast neven, zijn veel beter dan de onze en ... onaangeroerd. De Krebs zond 3 exemplaren van "Les prisoniers de guerre …"
Meneer Van Baren laat weten dat z’n zoon Henri, die Hollander verkoos te zijn om aan de Belgische militiewet te ontsnappen, nu toch ook gemobiliseerd is in zijn vaderland. In ’t dorp worden er nogal vinnige woorden over gezegd.
Tegen 4 uur namiddag begint opnieuw ’t kanongedonder.
In den ouden Boskant is een huizeke dicht bij fort gebouwd door Jef van Doorslaer. Anderen gaan beginnen. De Duitse overheid maakt uit militair oogpunt geen bezwaren, maar ’t gaat toch niet zonder veel formaliteiten en omschrijverij.

Zondag 23 september 1917 (dag 1142)
Om onze miswijn te sparen wordt voorlopig slechts een klein quantum gegeven uit een glazen borreltje voor de consecratie. Uit de ampulle word voor de purificatie gewone witte wijn Jurançon geschonken. Elders wordt zo reeds lang gedaan.
E.H.Prior zei deze morgen in z’n sermoen te 5 uur aan de mensen dat ze in de oorlog ook niet mochten stelen, en als ze raapkolen van de abdij stelen om ze tegen 40 frank de 100 kilo te verkopen, ze niet bij hem moesten komen biechten.
Het voedingskomiteit had een partij Brusselse Kaas aan 2 ½ de kilo te koop, maar hij stonk zo dat er geen liefhebbers waren.
EH.De Ceulaer wil een studiekring gaan oprichten en komt om leesboeken vragen. De pastoor kwam van de retret met ’t nieuws dat hij z’n jonge meid, 23 jaar, moest weg doen of er een bejaarde bijnemen.
De pastoors van Branst en van Weert gingen op retret. Die van Mariekerke op vakantie en lieten hun parochie maar aan Gods genade over, terwijl te Sint-Amands zes professors zitten niet wetend hoe de tijd om te brengen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...