Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 17 september 1917 tot en met zondag 23 september 1917

Maandag 17 september 1917 (dag 1136)
In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de orde de mis zouden lezen als het officuum mensis is.
Om 7 uur gaat Bernardus naar Sint-Niklaas, onderpastoor van Damme van Sint-Niklaas brengt een kort bezoek.
Leo ontving een kaartje van H.H.Abt, die laat weten dat hij hoopt ons weldra te mogen weerzien. Quid obstat? (x)Hierover kan en moet H.H.Abt oordelen, niet de schrijver dezer chroniek.
Om 3 ½ uur vlieger van west naar oost en ½ uur later komt hij terug.
Ajuin wordt verkocht aan 3 frank de kilo.

Dinsdag 18 september 1917 (dag 1137)
Moeder-overste van de Presentatie ontving vandaag bezoek van haar zuster, dame de Marie de Lodelinsart. Door toedoen van onderpastoor Verbist kunnen we nog 2.000 kilo kolen kopen aan 110 frank de 1.000 van Van Achter.
Een kilo peper kost 100 frank of te peperduur, de koolrapen 400 frank de 1000 kg.
De meid van de koster, die met 3 pond boter van een boer gekocht naar huis ging, moest ze afgeven en boete betalen.

Woensdag 19 september 1917 (dag 1138)
Om 6 uur draaft Placidus naar Sint-Niklaas om de nonnekens van den Berkenboom te gaan biecht horen.
Meneer Prior gaat naar de zitting van ’t Comiteit en brengt het "Vlaamsche Nieuws” mee, waarin een hevig artikel tegen Kardinaal Mercier staat.
Kanongebulder immer heviger.
Om 7 ½ uur zijn Placidus en Bernardus thuis van Sint-Niklaas.
Gisterenavond hebben de Prior en Leonardus in de lucht noord-west een zwart kruis van wolken zien drijven. Ook andere mensen hebben ’t opgemerkt en maken commentaires.

Donderdag 20 september 1917
(dag 1139)
Om 10 uur gaat de Prior naar Oppuurs-Puurs biecht horen van de nonnekens en komt om 5 uur thuis.
Om 12 uur komt E.P.Ferd.Peeters z’n neef frater Robertus bezoeken, vertrok om 4 ½ uur terug naar Temse. Hij vertelt dat de E.P.Kruyfthooft die ons verleden jaar de retret gaf over 3 weken te Turnhout schielijk overleed, terwijl hij zijn eigen broeder berechtte. Te Antwerpen is verleden zondag de Kardinaal uitgefloten door enige activisten, die er echter slecht vanaf gekomen zijn.
Te Antwerpen heeft een Belgische genaturaliseerde Duitser, kapitein van de motorboot "Scaldis” sedert enige dagen dienstdoende voor een Duitse Admiraal de Duitsers weten te verschalken en met een aantal Belgen, Fransen en Engelsen, onder de admiraalsvlag, de Schelde afvarend, de Hollandse wateren bereikt!
De gemeentesecretaris van Bornem kreeg aanzegging dat de gemeente haar meubelen van het fort mocht terughalen.
Gisteren heeft een vlieger te Luipegem een gazet "Courier de l’air” laten vallen.

Vrijdag 21 september 1917
(dag 1140)
Vandaag werden onze laatste patatten in de kelder gebracht. Wij moeten er 20 zakken van inleveren aan de Zentrale.
Deze voormiddag heeft het kanon begonnen te zwijgen.
De raapkolen (700 kilo) van Fons De Maeyer zijn verleden nacht gestolen.
De gemeente heeft 3.000 kilo ajuin gekocht 3 frank de kilo.
Juffrouw Hortense Mees doet een val in haren kelder en wordt met gebroken heupbeen opgenomen.
Om 6 uur bezoek van E.H.Prof. Jacobs van Sint-Amands, die vertelt dat z’n directeur van ’t college te Uccle binst de retret te Mechelen door Duitsers is opgehaald en naar het gevang te Antwerpen gebracht. Krijgt geen bezoek en geen eten van buiten. Men weet niet waarom hij is gevat, tijdens zijn afwezigheid zijn Duitsers komen huiszoeking doen op zijn kamer te Uccle. Kardinaal Mercier zei o.a. in de retret dat de pastoors zich niet moeten schamen met holle blokken naar de kerk te gaan, als dit een middel is om schamele christenen er naartoe te krijgen en dat er in de Walen kwartier reeds priesters ’t voorbeeld hebben gegeven en dat de kardinaal als ’t nood doet, ze navolgen zal!

Zaterdag 22 september 1917 (dag 1141)
Men vertelt dat eergisterenavond een Duits vliegtuig met 3 inzittenden, door anderen achtervolgd, is neergestuikt bij de Noteleir.
Deze nacht zijn buiten de Bospoort 800 kilo raapkolen van de abdij gestolen, die van ’t kroegje tegenover "het spieke” staan er vast neven, zijn veel beter dan de onze en ... onaangeroerd. De Krebs zond 3 exemplaren van "Les prisoniers de guerre …"
Meneer Van Baren laat weten dat z’n zoon Henri, die Hollander verkoos te zijn om aan de Belgische militiewet te ontsnappen, nu toch ook gemobiliseerd is in zijn vaderland. In ’t dorp worden er nogal vinnige woorden over gezegd.
Tegen 4 uur namiddag begint opnieuw ’t kanongedonder.
In den ouden Boskant is een huizeke dicht bij fort gebouwd door Jef van Doorslaer. Anderen gaan beginnen. De Duitse overheid maakt uit militair oogpunt geen bezwaren, maar ’t gaat toch niet zonder veel formaliteiten en omschrijverij.

Zondag 23 september 1917 (dag 1142)
Om onze miswijn te sparen wordt voorlopig slechts een klein quantum gegeven uit een glazen borreltje voor de consecratie. Uit de ampulle word voor de purificatie gewone witte wijn Jurançon geschonken. Elders wordt zo reeds lang gedaan.
E.H.Prior zei deze morgen in z’n sermoen te 5 uur aan de mensen dat ze in de oorlog ook niet mochten stelen, en als ze raapkolen van de abdij stelen om ze tegen 40 frank de 100 kilo te verkopen, ze niet bij hem moesten komen biechten.
Het voedingskomiteit had een partij Brusselse Kaas aan 2 ½ de kilo te koop, maar hij stonk zo dat er geen liefhebbers waren.
EH.De Ceulaer wil een studiekring gaan oprichten en komt om leesboeken vragen. De pastoor kwam van de retret met ’t nieuws dat hij z’n jonge meid, 23 jaar, moest weg doen of er een bejaarde bijnemen.
De pastoors van Branst en van Weert gingen op retret. Die van Mariekerke op vakantie en lieten hun parochie maar aan Gods genade over, terwijl te Sint-Amands zes professors zitten niet wetend hoe de tijd om te brengen.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Maandag 25 maart 1918 (dag 1324)Het was vandaag een aardige feestdag - de cartabellen van Mechelen waren niet 't accoord - de kleine Vlaamsche zei dat de feestdag op 8 april verzet ...
Maandag 18 maart 1918 (dag 1317)Om 7 ½ uur is Leonardus op assistentie gegaan naar Oppuurs. Begrafenis van een onderwijzeres Nuyts.Gisteren is het centrum van het Konijnenbos uitgebran...
Maandag 11 maart 1918 (dag 1310)Te Hingene werd gisteren bij de "Suisse" een hesp gestolen en 5 zakken patatten. Te Klein-Mechelen bij een boer een levend vet varken....
Maandag 4 maart 1918 (dag 1303)Gisterenavond waren de hoofden onzer 2 vluchtelingenfamilies uit gegaan om gist in de een of ander herberg. Toen ze om 8 uur nog niet thuis waren, ontst...
Maandag 25 februari 1918 (dag 1296)Op de kamer van Andreas vind de Prior nog 3 bobijntjes wit garen - voor één bobijntje betaald men thans 25 frank! Ezels kosten tussen de 700 en 1600...
Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...