Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 13 augustus 1917 tot en met zondag 19 augustus 1917

Maandag 13 augustus 1917 (dag 1102)
Om 12 uur bezoek voor Placidus van zijn vriend-student uit Niel.
Men vertelt dat er gisteren tussen Sint-Niklaas en Gent een Duitse trein door bommen is in stukken geslagen.
Om 2 1/2 bezoek van de burgemeester met een Duitse Verordnung over wol en matrassenlevering ter verlating.
Regen.

Dinsdag 14 augustus 1917 (dag 1103)
Om 10 1/2 gaat Leonardus op assistentie naar Oppuurs.
Om 10 3/4 vlieger gehoord maar niet gezien.
Doodsbrief ontvangen van HH. B.Notz-abt van Mehrerau. Overleden 4 augustus. 61 jaar
Om 3 uur onweder. Tegen avond kanon hoorbaar.
Onze tarwe is afgegeseld, 350 kg. en naar een bovenkamer van het nieuw ziekenhuis te drogen gebracht. Boter kost 20 frank de kilo.
De gemeente kreeg aanzegging tegen 25 september 25.000 kg. rogge te leveren voor de Erwtecentrale bij Jef van Fraeyenhoven aan de statie.
De Wilfordboot dagelijks met fruit en eetwaren tot zinkens toe beladen voor Antwerpen, neemt voortaan slechts passagiers op. De prijs van het fruit daalt derwezen merkelijk.

Woensdag 15 augustus 1917 (dag 1104)
Leonardus was om 9 uur thuis van Oppuurs.
Er was deze morgen veel volk te biechten en te communie. Geen processie in het dorp.
Vespers gezongen. 25 personen in de kerk. Deze middag las de Prior een brief voor van een juffrouw Marie Van Camp uit Hemiksem, die wenst dat we in Sint-Bernard o/d Schelde een parochie zouden oprichten. Er wordt geld voor rond gehaald. De pastoors werken tegen?

Donderdag 16 augustus 1917 (dag 1105)
De fruitdief van verleden zondag, Kerremans van Branst, alias de Ket, met 2 jongens, heeft zich verraden met appelen aan kinderen te geven. Pruimen gelden 1 mark de kilo. Peren 50 frank de 100 kilo.
Deze namiddag is een tabaksnijder van Sint-Niklaas hier aangekomen om onze tabak te bewerken en te snijden, met een snijmachien door broeder Alanus uitgevonden. De gedroogde bladen worden in een kuip zuiver water, waarin 1 glas rode wijn, gedoopt, gesneden en gedroogd in de bakkersoven. Te Sint-Niklaas waren 7.000 Duitsers aangekomen, veel verminkte soldaten.

Vrijdag 17 augustus 1917 (dag 1106)
Om 8 1/2 bezoek van 2 binders van O.L.Vrouw Hanswijk te Mechelen.
Om 10 uur bezoek van Tony Cammaert met 2 Scheutisten, ze vertelden dat Fons Schilders zou gekwetst zijn in de rug.
Deze morgen vliegtuig gehoord maar niet gezien.
Tussen 6 en 7 uur deze avond manoeuvreert een vlieger tussen Bornem-Oppuurs-Sint-Amands-Mariekerke.

Zaterdag 18 augustus 1917 (dag 1107)
Kanongedonder de hele voormiddag.
De troon van Sint-Bernardus wordt in de kerk geplaatst en versierd met bloemen, en de pilaren met wimpels en vanen.
Om 12 1/2 gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke.
G. de Vos van Sint-Amands, die verleden jaar in oktober hier twee dagen postulant was, en sedert enige maanden te Sint-Anna Weert als schoolmeester dienst doet, schreef aan de Prior een brief, waarin hij bejammerde dat hij ons verleden jaar zo bedrogen had met een vocatie voor te wenden die hij nooit heeft gehad en ... nu bij ons zou willen religieus worden al was het maar als lekebroeder! Wie houdt men voor de zot?

Zondag 19 augustus 1917 (dag 1108)
Martinus komt om 10 1/2 terug van Mariekerke.
De eerste vespers van Sint-Bernardus werden gepsalmodieerd met open kerkdeuren, maar niemand was er te zien.
Om 7 uur deze avond is Pater Robertus, minderbroeder van Mechelen, te voet hier aangekomen . Hij is nog maar 2 jaar priester gewijd.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 20 augustus 1917 (dag 1109)Er was weinig volk in de kerk. De pater met een zwakke stem preekte over Sint-Bernardus als een apostel vol zielenijver. Gezongen vespers, weinig of...
Maandag 13 augustus 1917 (dag 1102)Om 12 uur bezoek voor Placidus van zijn vriend-student uit Niel.Men vertelt dat er gisteren tussen Sint-Niklaas en Gent een Duitse trein door bommen i...
Maandag 6 augustus 1917 (dag 1094)Om 10 1/2 gaat Leo naar Liezele de pastoor vervangen.Leonardus komt naar de koor doodsbleek.Schipper Wouters brengt een album, Pantheon Belge....
Maandag 30 juli 1917 (dag 1088)Om 7 1/2 ontploffingen gehoord, nogmaals bommen?In Hingene werden niet geleverde koperen ketels opgehaald, op 't kasteel ook....
Maandag 23 juli 1917 (dag 1081)Om 10 1/2 krijgt Nivardus bezoek van zijn nicht uit Wieze, te voet van Baasrode gekomen. Wordt om 4 uur met paard en voituur van Charel Verbruggen wegge...
Maandag 16 juli 1917 (dag 1074)Deze morgen om 4 uur wakker geronkt door een vlieger van west naar oost, met licht. Sommigen hebben er wel 4 of 5 gezien. Deze avond om 7 1/2 komt een ...
Maandag 9 juli 1917 (dag 1067)Onderpastoor De Ceulaer komt zeggen dat hij morgen op vakantie gaat.Platte Jan heeft onze noordkrieken gekocht aan 40 centiemen de kilo. Kersen worden op...
Maandag 2 juli 1917 (dag 1060)De abt van Val Dieu laat weten dat hij aanstaande woensdag te Bornem zal aankomen.Onze oud-misdienaar, zoon van de mijter, is vandaag in het gasthuis ove...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...