Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 13 augustus 1917 tot en met zondag 19 augustus 1917

Maandag 13 augustus 1917 (dag 1102)
Om 12 uur bezoek voor Placidus van zijn vriend-student uit Niel.
Men vertelt dat er gisteren tussen Sint-Niklaas en Gent een Duitse trein door bommen is in stukken geslagen.
Om 2 1/2 bezoek van de burgemeester met een Duitse Verordnung over wol en matrassenlevering ter verlating.
Regen.

Dinsdag 14 augustus 1917 (dag 1103)
Om 10 1/2 gaat Leonardus op assistentie naar Oppuurs.
Om 10 3/4 vlieger gehoord maar niet gezien.
Doodsbrief ontvangen van HH. B.Notz-abt van Mehrerau. Overleden 4 augustus. 61 jaar
Om 3 uur onweder. Tegen avond kanon hoorbaar.
Onze tarwe is afgegeseld, 350 kg. en naar een bovenkamer van het nieuw ziekenhuis te drogen gebracht. Boter kost 20 frank de kilo.
De gemeente kreeg aanzegging tegen 25 september 25.000 kg. rogge te leveren voor de Erwtecentrale bij Jef van Fraeyenhoven aan de statie.
De Wilfordboot dagelijks met fruit en eetwaren tot zinkens toe beladen voor Antwerpen, neemt voortaan slechts passagiers op. De prijs van het fruit daalt derwezen merkelijk.

Woensdag 15 augustus 1917 (dag 1104)
Leonardus was om 9 uur thuis van Oppuurs.
Er was deze morgen veel volk te biechten en te communie. Geen processie in het dorp.
Vespers gezongen. 25 personen in de kerk. Deze middag las de Prior een brief voor van een juffrouw Marie Van Camp uit Hemiksem, die wenst dat we in Sint-Bernard o/d Schelde een parochie zouden oprichten. Er wordt geld voor rond gehaald. De pastoors werken tegen?

Donderdag 16 augustus 1917 (dag 1105)
De fruitdief van verleden zondag, Kerremans van Branst, alias de Ket, met 2 jongens, heeft zich verraden met appelen aan kinderen te geven. Pruimen gelden 1 mark de kilo. Peren 50 frank de 100 kilo.
Deze namiddag is een tabaksnijder van Sint-Niklaas hier aangekomen om onze tabak te bewerken en te snijden, met een snijmachien door broeder Alanus uitgevonden. De gedroogde bladen worden in een kuip zuiver water, waarin 1 glas rode wijn, gedoopt, gesneden en gedroogd in de bakkersoven. Te Sint-Niklaas waren 7.000 Duitsers aangekomen, veel verminkte soldaten.

Vrijdag 17 augustus 1917 (dag 1106)
Om 8 1/2 bezoek van 2 binders van O.L.Vrouw Hanswijk te Mechelen.
Om 10 uur bezoek van Tony Cammaert met 2 Scheutisten, ze vertelden dat Fons Schilders zou gekwetst zijn in de rug.
Deze morgen vliegtuig gehoord maar niet gezien.
Tussen 6 en 7 uur deze avond manoeuvreert een vlieger tussen Bornem-Oppuurs-Sint-Amands-Mariekerke.

Zaterdag 18 augustus 1917 (dag 1107)
Kanongedonder de hele voormiddag.
De troon van Sint-Bernardus wordt in de kerk geplaatst en versierd met bloemen, en de pilaren met wimpels en vanen.
Om 12 1/2 gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke.
G. de Vos van Sint-Amands, die verleden jaar in oktober hier twee dagen postulant was, en sedert enige maanden te Sint-Anna Weert als schoolmeester dienst doet, schreef aan de Prior een brief, waarin hij bejammerde dat hij ons verleden jaar zo bedrogen had met een vocatie voor te wenden die hij nooit heeft gehad en ... nu bij ons zou willen religieus worden al was het maar als lekebroeder! Wie houdt men voor de zot?

Zondag 19 augustus 1917 (dag 1108)
Martinus komt om 10 1/2 terug van Mariekerke.
De eerste vespers van Sint-Bernardus werden gepsalmodieerd met open kerkdeuren, maar niemand was er te zien.
Om 7 uur deze avond is Pater Robertus, minderbroeder van Mechelen, te voet hier aangekomen . Hij is nog maar 2 jaar priester gewijd.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 17 juni 1918 (dag 1408)In de danskoten werd spel gehouden tot den morgen 3 uur. De Duitse politie bleef er tot het laatste meedoen! Om 9 uur was de straat nog vol kermisgaste...
Maandag 10 juni 1918 (dag 1401)Nivardus voelde zich deze morgen sterk genoeg om de H.Mis te lezen in Thomas’kapel, maar hij bracht het niet verder dan de Introït ten einde. Toch was ...
Maandag 3 juni 1918 (dag 1394)De pastoor van Kalfort komt deze middag eten en gaat dan tegen 3 uur voort naar Branst ter pastoorsconferentie.Grote opschudding tussen de vluchtelingen!...
Maandag 27 mei 1918 (dag 1387)Het kanon is nacht en dag hoorbaar.Meneer Van Durme bevestigde vandaag dat Von Hindenburg zich zou gezelfmoord hebben, volgens ’t zeggen van de Duitsers...
Maandag 20 mei 1918 (dag 1380)Geen kanon hoorbaar overdag.Men vertelt dat de Koning van Beieren te Sint-Niklaas is gekomen.Te Mariekerke eerste mis van de gisteren te Mechelen gewijde ...
Maandag 13 mei 1918 (dag 1373)Leo is om 7 uur met den “omnibus” naar Grimbergen gereden om zijn kozijn die te Brussel woont, te gaan bezoeken.In de Presentatie was er Gedurige Aanbiddi...
Maandag 6 mei 1918 (dag 1366)Benedictus met een gezwel onder de neus geplaagd, laat zich om 3 uur door dr.Van den Abbeele opereren.Het kapittelklokje sedert de oorlog niet meer gebrui...
Maandag 29 april 1918 (dag 1359)In het Pensionaat rentrée van de kostschoolkinderen.Om 10 uur bezoek voor Bernardus van zijn schoonzuster uit Brussel met 2 kinderen. Vertrek 2 ½Een pa...
Maandag 22 april 1918 (dag 1352)HH.Abt laat meneer Prior per kaart weten dat brood en vleesrantsoen in Holland niet groot is en de toekomst alles behalve rooskleurig is.Em.Bellon vro...
Maandag 15 april 1918 (dag 1345)Te nacht om 2 uur moesten de uurwijzers een uur vooruitgeschoven worden, zodat de Belgische officiële tijd 3 uur werd de Duitse 4 uur.Publieke instell...
Maandag 8 april 1918 (dag 1338)Om 8 uur voormiddag passeert een vliegtuig van zuidwest naar noordoost.Om 9 1/2 in de parochiekerk 1e mis van Em.Cammaert. Pastoor assisteert met koork...
Maandag 1 april 1918 (dag 1331)Leonardus is om 10 uur thuis gekomen van Mariekerke, waar het alle dagen kermis is - café chantant - danspartijen - toneelstukken door krapuul van Antw...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...