Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 13 augustus 1917 tot en met zondag 19 augustus 1917

Maandag 13 augustus 1917 (dag 1102)
Om 12 uur bezoek voor Placidus van zijn vriend-student uit Niel.
Men vertelt dat er gisteren tussen Sint-Niklaas en Gent een Duitse trein door bommen is in stukken geslagen.
Om 2 1/2 bezoek van de burgemeester met een Duitse Verordnung over wol en matrassenlevering ter verlating.
Regen.

Dinsdag 14 augustus 1917 (dag 1103)
Om 10 1/2 gaat Leonardus op assistentie naar Oppuurs.
Om 10 3/4 vlieger gehoord maar niet gezien.
Doodsbrief ontvangen van HH. B.Notz-abt van Mehrerau. Overleden 4 augustus. 61 jaar
Om 3 uur onweder. Tegen avond kanon hoorbaar.
Onze tarwe is afgegeseld, 350 kg. en naar een bovenkamer van het nieuw ziekenhuis te drogen gebracht. Boter kost 20 frank de kilo.
De gemeente kreeg aanzegging tegen 25 september 25.000 kg. rogge te leveren voor de Erwtecentrale bij Jef van Fraeyenhoven aan de statie.
De Wilfordboot dagelijks met fruit en eetwaren tot zinkens toe beladen voor Antwerpen, neemt voortaan slechts passagiers op. De prijs van het fruit daalt derwezen merkelijk.

Woensdag 15 augustus 1917 (dag 1104)
Leonardus was om 9 uur thuis van Oppuurs.
Er was deze morgen veel volk te biechten en te communie. Geen processie in het dorp.
Vespers gezongen. 25 personen in de kerk. Deze middag las de Prior een brief voor van een juffrouw Marie Van Camp uit Hemiksem, die wenst dat we in Sint-Bernard o/d Schelde een parochie zouden oprichten. Er wordt geld voor rond gehaald. De pastoors werken tegen?

Donderdag 16 augustus 1917 (dag 1105)
De fruitdief van verleden zondag, Kerremans van Branst, alias de Ket, met 2 jongens, heeft zich verraden met appelen aan kinderen te geven. Pruimen gelden 1 mark de kilo. Peren 50 frank de 100 kilo.
Deze namiddag is een tabaksnijder van Sint-Niklaas hier aangekomen om onze tabak te bewerken en te snijden, met een snijmachien door broeder Alanus uitgevonden. De gedroogde bladen worden in een kuip zuiver water, waarin 1 glas rode wijn, gedoopt, gesneden en gedroogd in de bakkersoven. Te Sint-Niklaas waren 7.000 Duitsers aangekomen, veel verminkte soldaten.

Vrijdag 17 augustus 1917 (dag 1106)
Om 8 1/2 bezoek van 2 binders van O.L.Vrouw Hanswijk te Mechelen.
Om 10 uur bezoek van Tony Cammaert met 2 Scheutisten, ze vertelden dat Fons Schilders zou gekwetst zijn in de rug.
Deze morgen vliegtuig gehoord maar niet gezien.
Tussen 6 en 7 uur deze avond manoeuvreert een vlieger tussen Bornem-Oppuurs-Sint-Amands-Mariekerke.

Zaterdag 18 augustus 1917 (dag 1107)
Kanongedonder de hele voormiddag.
De troon van Sint-Bernardus wordt in de kerk geplaatst en versierd met bloemen, en de pilaren met wimpels en vanen.
Om 12 1/2 gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke.
G. de Vos van Sint-Amands, die verleden jaar in oktober hier twee dagen postulant was, en sedert enige maanden te Sint-Anna Weert als schoolmeester dienst doet, schreef aan de Prior een brief, waarin hij bejammerde dat hij ons verleden jaar zo bedrogen had met een vocatie voor te wenden die hij nooit heeft gehad en ... nu bij ons zou willen religieus worden al was het maar als lekebroeder! Wie houdt men voor de zot?

Zondag 19 augustus 1917 (dag 1108)
Martinus komt om 10 1/2 terug van Mariekerke.
De eerste vespers van Sint-Bernardus werden gepsalmodieerd met open kerkdeuren, maar niemand was er te zien.
Om 7 uur deze avond is Pater Robertus, minderbroeder van Mechelen, te voet hier aangekomen . Hij is nog maar 2 jaar priester gewijd.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 19 november 1917 (dag 1199)De Prior is om 6 uur met de boot vertrokken naar Antwerpen, vandaar met de trein en tram naar Hasselt – Kerniel.Van het kasteel brengt men een jonge c...
Maandag 12 november 1917 (dag 1192)Een kwart voor 10 uur voormiddag passeerde een vlieger west-oost. Een kwartier later kwam hij terug in omgekeerde richting. Vandaag werd er 200 gra...
Maandag 5 november 1917 (dag 1186)Om 7 ½ uur is de tabaksnijder van Sint-Niklaas teruggekomen om te werken en broeder Alanus heeft het zo druk dat het haarsnijden erbij vergeten word...
Maandag 29 oktober 1917 (dag 1178)Toen we gisterenavond om 8 uur naar bed gingen kwam er nog een vliegtuig aangeronkt van over de Stenenmolen naar Antwerpen heen. Ondanks het maanlic...
Maandag 22 oktober 1917 (dag 1171)Gisterenavond zijn de Duitse gendarmen uit het huis van de koster vertrokken, de sleutel meenemende.Duitse Polizei draagt op hun buikriem in gulden le...
Maandag 15 oktober 1917 (dag 1164)Deze middag brief ontvangen van de Prior van Val Dieu, over hun weinig vrije misintenties.Broeder Alanus is op de boomgaard de pindraad aan ’t oproll...
Maandag 8 oktober 1917 (dag 1157)De Prior, deze blijft in ’t dorp voor de comiteitzitting tot 12 uur. Weder regenachtig.Nivardus gaat naar z’n winterkwartier op ’t oud ziekenhuis.Bakke...
Maandag 1 oktober 1917 (dag 1150)Te Hingene op het paviljoen van den Noteleir is een hoge officier, neef van V.(Maekensen), zegt hij, zijn kwartier komen opslaan met nog andere Duits...
Maandag 24 september 1917 (dag 1143)Om 11 ½ uur is pastoor Gordijn van Sint-Niklaas hier gekomen voor z’n retret.Het werkvolk begint de hofpaden te kuisen. Of ’t nodig was! ...
Maandag 17 september 1917 (dag 1136)In het Kapittel deed de Prior na een kort sermoen de absolutiones consultas of torum, en zei dan dat we voortaan ook voor de overledenen van de ord...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...