Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 13 augustus 1917 tot en met zondag 19 augustus 1917

Maandag 13 augustus 1917 (dag 1102)
Om 12 uur bezoek voor Placidus van zijn vriend-student uit Niel.
Men vertelt dat er gisteren tussen Sint-Niklaas en Gent een Duitse trein door bommen is in stukken geslagen.
Om 2 1/2 bezoek van de burgemeester met een Duitse Verordnung over wol en matrassenlevering ter verlating.
Regen.

Dinsdag 14 augustus 1917 (dag 1103)
Om 10 1/2 gaat Leonardus op assistentie naar Oppuurs.
Om 10 3/4 vlieger gehoord maar niet gezien.
Doodsbrief ontvangen van HH. B.Notz-abt van Mehrerau. Overleden 4 augustus. 61 jaar
Om 3 uur onweder. Tegen avond kanon hoorbaar.
Onze tarwe is afgegeseld, 350 kg. en naar een bovenkamer van het nieuw ziekenhuis te drogen gebracht. Boter kost 20 frank de kilo.
De gemeente kreeg aanzegging tegen 25 september 25.000 kg. rogge te leveren voor de Erwtecentrale bij Jef van Fraeyenhoven aan de statie.
De Wilfordboot dagelijks met fruit en eetwaren tot zinkens toe beladen voor Antwerpen, neemt voortaan slechts passagiers op. De prijs van het fruit daalt derwezen merkelijk.

Woensdag 15 augustus 1917 (dag 1104)
Leonardus was om 9 uur thuis van Oppuurs.
Er was deze morgen veel volk te biechten en te communie. Geen processie in het dorp.
Vespers gezongen. 25 personen in de kerk. Deze middag las de Prior een brief voor van een juffrouw Marie Van Camp uit Hemiksem, die wenst dat we in Sint-Bernard o/d Schelde een parochie zouden oprichten. Er wordt geld voor rond gehaald. De pastoors werken tegen?

Donderdag 16 augustus 1917 (dag 1105)
De fruitdief van verleden zondag, Kerremans van Branst, alias de Ket, met 2 jongens, heeft zich verraden met appelen aan kinderen te geven. Pruimen gelden 1 mark de kilo. Peren 50 frank de 100 kilo.
Deze namiddag is een tabaksnijder van Sint-Niklaas hier aangekomen om onze tabak te bewerken en te snijden, met een snijmachien door broeder Alanus uitgevonden. De gedroogde bladen worden in een kuip zuiver water, waarin 1 glas rode wijn, gedoopt, gesneden en gedroogd in de bakkersoven. Te Sint-Niklaas waren 7.000 Duitsers aangekomen, veel verminkte soldaten.

Vrijdag 17 augustus 1917 (dag 1106)
Om 8 1/2 bezoek van 2 binders van O.L.Vrouw Hanswijk te Mechelen.
Om 10 uur bezoek van Tony Cammaert met 2 Scheutisten, ze vertelden dat Fons Schilders zou gekwetst zijn in de rug.
Deze morgen vliegtuig gehoord maar niet gezien.
Tussen 6 en 7 uur deze avond manoeuvreert een vlieger tussen Bornem-Oppuurs-Sint-Amands-Mariekerke.

Zaterdag 18 augustus 1917 (dag 1107)
Kanongedonder de hele voormiddag.
De troon van Sint-Bernardus wordt in de kerk geplaatst en versierd met bloemen, en de pilaren met wimpels en vanen.
Om 12 1/2 gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke.
G. de Vos van Sint-Amands, die verleden jaar in oktober hier twee dagen postulant was, en sedert enige maanden te Sint-Anna Weert als schoolmeester dienst doet, schreef aan de Prior een brief, waarin hij bejammerde dat hij ons verleden jaar zo bedrogen had met een vocatie voor te wenden die hij nooit heeft gehad en ... nu bij ons zou willen religieus worden al was het maar als lekebroeder! Wie houdt men voor de zot?

Zondag 19 augustus 1917 (dag 1108)
Martinus komt om 10 1/2 terug van Mariekerke.
De eerste vespers van Sint-Bernardus werden gepsalmodieerd met open kerkdeuren, maar niemand was er te zien.
Om 7 uur deze avond is Pater Robertus, minderbroeder van Mechelen, te voet hier aangekomen . Hij is nog maar 2 jaar priester gewijd.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...