Dagboek Pater Van Doninck

Van maandag 30 juli 1917 tot en met zondag 5 augustus 1917

Maandag 30 juli 1917 (dag 1088)
Om 7 1/2 ontploffingen gehoord, nogmaals bommen?
In Hingene werden niet geleverde koperen ketels opgehaald, op 't kasteel ook.
Leonardus heeft weer een inwendige bloedstorting gehad. De doctoor ontboden, die hem 48 uur rust voorschreef, zonder eten.
Om 1 uur bezoek van Alexander Höis, lekebroeder, schrijnwerker van onze Cisterciënzerabdij Mehrerau. Sedert januari 1915 is hij opgeroepen, Würtenberger geboren, dient als pionier in het Beiersch leger - woonde de gevechten bij in Elzas, Verdun, Géronne, Arras - is thans in congé te Merksem bij Antwerpen - wist veel over de oorlog te vertellen, ofschoon hij als ordonnans van een Oberleutnant nooit rechtstreeks in 't vuur was.
Hij vertrok om 4 uur over Temse, liet ons een schone oorlogskaart achter.

Dinsdag 31 juli 1917 (dag 1089)
De pastoor ging op reis naar Antwerpen. In de broederschool zegt men gaat De Ceulaer, onderpastoor, een latijnse klas (6e) bijvoegen.
Meneer Verhasselt komt om 4 uur inlichten vragen over de jonge fruitdief die hier over 14 dagen gepikt werd. Waarschijnlijk om een gunstig verslag op te maken tegen de politie in.

Woensdag 1 augustus 1917 (dag 1090)
Verleden nacht heeft het stromen water gegoten, en het is blijven regenen tot in de namiddag.
De dokter laat Leonardus toe een weinig melk te gebruiken, maar hij moet te bed blijven.
Gisteren in de namiddag, zegt men, zijn twee treinen van Sint-Niklaas te Bornem aangekomen. Een met gesloten wagens, en een met goederenwagons, platte, waarop rond een tafel officieren gezeten waren, deze hebben hun wachtquartier bij Jef en Mil Van Fraeyenhoven genomen en in de Nieuwe Wereld.
Zuster Michael, Marie Van Breedam, gisteren op de Dilft aangekomen met een medezuster, die vandaag haar ouder te Sint-Amands mocht bezoeken, was deze morgen in de eerste mis. Ze kwam na de hoogmis een kort bezoek brengen, ze zijn om 1 1/2 met de tram van Temse terug gekeerd naar Antwerpen.
Deze namiddag is juffrouw Verbist in ons washuis aan de broeders der keuken komen leren hoe men tomaten steriliseert.
Deze avond was het electrisch licht afgesloten. Men zegt, dat er deze winter slecht 2 uur per dag electrisch licht zal mogen verbruikt worden.
Twee inspecteurs van Brussel kwamen vandaag te Bornem de soepbedeling nazien. Comptabiliteit in orde bevonden.
De gemeente kreeg aanzegging van de Duitsers aan de barelen van de ijzeren weg, overgang Steenweg Bornem-Hingene en Buitenland, wachten te stellen. De oude bareelwachters weigeren hun post te bedienen.

Donderdag 2 augustus 1917 (dag 1091)
Aanhoudende regen. Patatten rotten. Het graan schiet in de hopen. Deze morgen gebruikten we twee petrollampen in de koor voor de primen.
Twee boeren van Bornem zijn voor de tribunaal van Mechelen veroordeeld tot 1 maand gevang of 150 frank boete. Hun namen zijn op verschillende plaatsen der gemeente in grote letters aangeplakt. Deze avond brengt de Noord-Rotterdamse Courant 't nieuws dat Engelsen en Fransen over de IJzer zijn.

Vrijdag 3 augustus 1917 (dag 1092)
Regen nacht en dag. In het Buitenland staan de landerijen onder water. De mensen halen de patatten met de handen uit de grond. 10 goeie patatten op 4 manden!
De gemeente koopt ze af aan 0.20 frank de kilo voor de armensoep.
Om 4 uur bezoek van graaf John de Marnix. Gravin moeder is genezen en zal eerstdaags afkomen.
Boer Felix aan het gasthuis trof op zijn klaverveld een 12-jarige jongen die hondsribben zocht voor zijn konijnen en sloeg hem zo deerlijk dat de knaap naar het gasthuis moest gebracht worden en dadelijk berecht werd.
Deze avond was het electrisch licht wederom in orde.

Zaterdag 4 augustus 1917 (dag 1093)
Als ik deze morgen om 8 uur thuis kwam, waren 4 onzer werklie bezig met vlegels in vollen zwier het boterkruidzaad te dorsen in de studiezaal! Het stille claustrum dreunde.
Leonardus is mogen beneden komen in de calefact.
E.H. Belon van Oppuurs, die te biechten kwam, werd door de Prior gevraagd om hem te Liezele te gaan vervangen.
Gisterenavond werd Charel Schilders gepakt door champetter (Roeltjes) terwijl hij met 80 kilo gestolen ajuin uit de Donk kwam. Medeplichtigen: de zoon van de Beer en de baas uit de Lichter.

Zondag 5 augustus 1917 (dag 1094)
Om 12 1/2 gaat de Prior naar Temse. Duitsers werken aan de brug.
Om 1 uur komt een jongen van Liezele een pater vragen om de pastoor te vervangen die op vakantie gaat voor 3 dagen.
80 kilo ajuin door Ch. Schilders gestolen, door het comiteit van de Poffers gekocht voor de volksoep.
Als we deze avond gaan slapen groot rumoer in Barelstraat en Statiestraat alsof het er kermis was.
Reacties

IN DE KIJKER

Maandag 18 februari 1918 (dag 1289)Om 12 uur bezoek van 2 Duitse officieren, die de kerk wensen te zien. Beide zeggen katholiek te zijn, de ene Beier was zichtbaar lijdend en droeg in...
Maandag 11 februari 1918 (dag 1282)Te Hingene was een ploeg jonge Duitse soldaten bezig de telefoondraad (14 draden) naar Bornem af te breken en op te rollen.Deze middag in de calefact ...
Maandag 4 februari 1918 (dag 1275)De houtkoopman van Rupelmonde heeft vandaag onze 6 beukenbomen gekocht aan 200 frank per stam. Het brandhout, door hem geschat op 60 frank per boom,...
Maandag 28 januari 1918 (dag 1268)De Eerwaarde Moeder der Presentatienonnen vertelde dat drie dochterkes van den burgemeester naar Brussel in 't pensionaat de Saint-André waren vertr...
Maandag 21 januari 1918 (dag 1261)In de Antwerpsche Courant stond vandaag te lezen dat de fam.Raad van Vlaanderen zijn mandaat heeft neergelegd en een beroep doet op het Vlaamse volk...
Maandag 14 januari 1918 (dag 1254)Meneer Roelandts te Hingene heeft alleen 't recht van den Duits gekregen om wijmen op te kopen aan 2 frank de schoof. De mandenmakers die willen wer...
Maandag 7 januari 1918 (dag 1248)Meneer Prior gaat om 12 uur zijn nieuwjaarswensen o.a. naar het gasthuis, waar hem Jo Herstraeten enige oude zilveren muntstukken ter hand doet: 4 Oo...
Dinsdag 1 januari 1918 (dag 1242)In de mis van 5 uur waren een tiental mensen tegenwoordig. Om 6 1/2 een vijftigtal. Item om 9 uur.De gebruikelijke nieuwjaarskoek bij 't ontbijt was v...
Maandag 24 december 1917 (dag 1234)Deze middag kregen we aan tafel een portie goede mosselen, en ’t was feest evenals bij de burgers.Om 1 ½ gaat Martinus op assistentie naar Mariekerke....
Maandag 17 december 1917 (dag 1227)Van een boerderij aan de molen tussen Hingene en Wintam werden eergisteren nacht 2 varkens uit de stal, 1 uit de kuip gestolen. Item al het lijnwaad...
Maandag 10 december 1917 (dag 1220)Om 8 uur deze morgen waren de wolbergplaatsen dicht genageld. De ledige overtrekken naar het washuis, met de overschot van ’t paardshaar en kapok (g...
Maandag 03 december 1917 (dag 1206)Om 2 ½ vertrekt Placidus met de trein naar z’n zuster te Velm.In de Presentatie zijn sedert zaterdag 2 zusters van Liefde van Beytem ingekwartierd. ...
Pater Benedictus Van Doninck werd op 9 oktober 1858 in Herentals geboren  als Josephus Dionysius Van Doninck.  Op 19-jarige leeftijd trad hij binnen bij de Cisterciënzers te B...